PAS WÓD MORSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRZEŻY LUB WÓD WEWNĘTRZNYCH DANEGO PAŃSTWA, STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM, ZE WSZYSTKIMI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI PRAWNO-ADMINISTRACYJNYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS PRZYBRZEŻNY WÓD to:

pas wód morskich przylegających do wybrzeży lub wód wewnętrznych danego państwa, stanowiący integralną część jego terytorium, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawno-administracyjnymi (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PAS WÓD MORSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRZEŻY LUB WÓD WEWNĘTRZNYCH DANEGO PAŃSTWA, STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM, ZE WSZYSTKIMI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI PRAWNO-ADMINISTRACYJNYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.370

SOCJALDEMOKRATA, MILANEZ, ŚLISKOŚĆ, AUTOCAMPING, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, ZAPOLE, ISKIERNIK, GENEZA, RUCH, WIĄZANIE, IBERYSTYKA, PREZENTER, WYANDOT, SUCHUM, AFRYKANIZOWANIE, DZYNDZEL, BRACHAUCHENIUS, DYFERENCJACJA, KOLONIA, PAPIEROCH, AUTONOMICZNOŚĆ, CZERNICA, SERYJNY MORDERCA, KASETON, KAKEMONO, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, UNIZM, NACZYNIE OZDOBNE, PODGLĄD, MORWA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, BŁĘDNIK KOSTNY, EKWILIBRYSTYKA, PRZEPAŚĆ, CIENNIK, ŁUK, ADIDASEK, PODBRÓDEK, PRZEKAZ, FAZA, AŻUR, ŁATA, BRAHMS, ADAGIO, WŁOSIANKA, ARABICA, RACHUNEK FINANSOWY, REGENERACJA, JĘZOR LODOWCOWY, ERUPCJA, BUŃCZUK, CÓRKA ŚMIECIARZA, KOLATOR, RAGDOLL, KAZAMATA, AFERA, MIESZEK, JABŁKO NANERCZOWE, POTRZOS, KOBALTOWOŚĆ, GAŁKA OCZNA, DOLNOSAKSOŃSKI, KOPIAŁ, REKIN ŚLEDZIOWY, RESET, DROŻDŻE, ANIOŁECZEK, SILNIK SPALINOWY, POSUW, POMOC DROGOWA, BIZA, AHISTORYCZNOŚĆ, BAZA LOTNICZA, PIÓRO, DOM, RUNO LEŚNE, PAPROTNICA GÓRSKA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, SERWETKA, KREDYT KASOWY, SAMOGON, DROGA, STAWIACZ MIN, CUDOTWÓRCZYNI, ŚLEPE WROTA, BECZUŁKOWIEC, MINA, EMPORA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, LIŚCIEC, RZYGACZ, KANAŁ NADGARSTKA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, CYGAN, KORUND, GRYZ, RYT, MALTA, BEM, JĘZYK LITERACKI, PATRON, GROŹBA KARALNA, WALOŃSKI, LICZBA MASOWA, DRĄŻEK KIEROWNICZY, DRZEWOŁAZOWATE, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PAS, KORYTKO, PRZESIEK, MAKSIMUM, ŻOŁNA, FARA, FROTTE, ŁADUNEK, KURACJA, REMULADA, ARTYLERIA LEKKA, ORION, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PAWĘŻ, DRABINKA, POWSTRZYMANIE, WKŁAD, POTOK, ROPUCHA FOWLERA, DANA, MUZYK, INFORMACJA GENETYCZNA, MARYNARKA, TAPINOCEFAL, MYSZOSKOK WIELKI, RATING KREDYTOWY, PŁYWAK, PŁATOWIEC, EGZORTA, ISKRA ELEKTRYCZNA, RACEMAT, KRENAL, KULUARY, NUROGĘŚ, DZ, PAPUGA, TOALETA, GLIF, WZÓR UŻYTKOWY, KADŁUB, PURUSZA, DYSKALKULIA, MISO, KACOWE, MIASTO, BIOCHEMIA, NEKTAR, PROTOROZAUR, MOBBING, BOLA, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, SAMIEC, COACH, KRATA DYSTRYBUTYWNA, POLE ELEKTRYCZNE, LOKACJA, OBLICÓWKA, ŁUSKWIAK ZMIENNY, ELGIN, SZÓSTA CZĘŚĆ, LEŻA, SZYDLARZ, KOZACZKA, KASZA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, SZYLKRET, BRODZIK, KLATKA, GATUNEK ZBIOROWY, HUBA, KLARK, SCHADOW, SZWAGROSTWO, KREDYT KONSUMPCYJNY, MAPNIK CAGLE'A, GDAŃSKA, MELUZYNA, LINIA ZABUDOWY, APROKSYMATYW DENOTACYJNY, WARSTWA, SCHAB, NAWALANKA, METYLOTROFIA, EKAGLIN, ZMIERZCH, ŻAGIEW, ŻÓŁW ZIELONY, DYSCYPLINA, LABIRYNT, ŁACINNIK, ABORCJA, HYDROFOR, PROMIEŃ, POLER, AURA, TYMPANON, NERW, NAPIĘTNIK, KALIMBA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, NEONTOLOGIA, MACKI, CYKL FIGURALNY, WSPÓŁWŁADCA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, PRĄD BŁĄDZĄCY, PROSUMENT, CZWÓRKA, ROSTBEF, KONWERGENCJA BETA, OBUWIE, KWALIFIKACJA PRAWNA, PĘTLA, GABES, ALABASTRON, EFEKT SNOBIZMU, WELON, ODŁAMKOWY, KUSKUS, MUZA, TRANSLOKACJA, SUBRETKA, DEPORTACJA, GLIKOZYD NASERCOWY, WIELKI STEP, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, INWALIDA WOJSKOWY, IGLICA, KRWAWNIK, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, STRACH BIERNY, SIŁA AERODYNAMICZNA, POBYT STAŁY, OBRZĘK, KONKURENCJA, LEKKOZBROJNY, GŁUCHY TELEFON, OBYWATELKA, TRUFLA, POTASZ, LUGER, RESTRYKCJA, OC, KONIEC ŚWIATA, STOPA MENNICZA, TANIEC LUDOWY, STARA MALEŃKA, DRAKONOWATE, PRZECZULICA SKÓRNA, KRUCHE CIASTO, BRISTOLSKA, GORCZYCZNIK, TIAZYD, CZAPKA TEKTONICZNA, SCHULZ, STUPOR, KABINA, FISZUTKA, KONTRAKT TERYTORIALNY, DRUT, LORA, CZERPARKA, KOMIN PŁACOWY, LOBOTOMIA, HALBA, PAPROĆ DRZEWIASTA, PAS POOPERACYJNY, WIDMO RENTGENOWSKIE, EKSPOZYCJA, TWÓR, TRIADA, OKRĘŻNICA ESOWATA, APOGEUM, WODA, PARTNERKA, ROZPAD, MODEL, GROWL, ATRAKTANT, GÓRY PIERŚCIENIOWE, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, CZEK IMIENNY, UBRANIE OCHRONNE, BACKGROUND, AREA, APARTAMENT, IMPEDYMENTA, EWANIELIA, PASIERB, REDUKCJA, KONWIKT, ?ZŁOTA RENETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.370 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PAS WÓD MORSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRZEŻY LUB WÓD WEWNĘTRZNYCH DANEGO PAŃSTWA, STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM, ZE WSZYSTKIMI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI PRAWNO-ADMINISTRACYJNYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PAS WÓD MORSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRZEŻY LUB WÓD WEWNĘTRZNYCH DANEGO PAŃSTWA, STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM, ZE WSZYSTKIMI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI PRAWNO-ADMINISTRACYJNYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS PRZYBRZEŻNY WÓD pas wód morskich przylegających do wybrzeży lub wód wewnętrznych danego państwa, stanowiący integralną część jego terytorium, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawno-administracyjnymi (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS PRZYBRZEŻNY WÓD
pas wód morskich przylegających do wybrzeży lub wód wewnętrznych danego państwa, stanowiący integralną część jego terytorium, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami prawno-administracyjnymi (na 17 lit.).

Oprócz PAS WÓD MORSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRZEŻY LUB WÓD WEWNĘTRZNYCH DANEGO PAŃSTWA, STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM, ZE WSZYSTKIMI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI PRAWNO-ADMINISTRACYJNYMI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PAS WÓD MORSKICH PRZYLEGAJĄCYCH DO WYBRZEŻY LUB WÓD WEWNĘTRZNYCH DANEGO PAŃSTWA, STANOWIĄCY INTEGRALNĄ CZĘŚĆ JEGO TERYTORIUM, ZE WSZYSTKIMI WYNIKAJĄCYMI Z TEGO KONSEKWENCJAMI PRAWNO-ADMINISTRACYJNYMI. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x