OKREŚLENIE CZŁOWIEKA, KTÓREMU PRZYPISYWANE JEST WIELE NEGATYWNYCH CECH - MOŻE ON BYĆ LENIEM, MOŻE BYĆ AWANTURNIKIEM LUB PROSTAKIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WARCHOŁ to:

określenie człowieka, któremu przypisywane jest wiele negatywnych cech - może on być leniem, może być awanturnikiem lub prostakiem (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKREŚLENIE CZŁOWIEKA, KTÓREMU PRZYPISYWANE JEST WIELE NEGATYWNYCH CECH - MOŻE ON BYĆ LENIEM, MOŻE BYĆ AWANTURNIKIEM LUB PROSTAKIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.932

ENERGICZNOŚĆ, SZYNOBUS, MANEŻ, STARA WIARA, ODCHYŁKA, CHŁOPSKI FILOZOF, ŻÓŁTAK, IBERYSTYKA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, TUŁÓW, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, JARZĘBINA, PARTYKUŁA, ROZRZUTKOWATE, OSTROKRZEW, FLUORESCENCJA, LOK AGNESI, NIEZBĘDNOŚĆ, JAŚMINOWIEC, PODSIEĆ, LICZBA, DZIKI ŚWIERZB, PRZYLŻEŃCE, DROGA APIJSKA, PIERWSZA POMOC, SELENEK, GENETYKA KLINICZNA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, OBRONA, MONETA OBIEGOWA, DETEKTYW, CLERESTORIUM, KACZY DÓŁ, BINDA, KOZIA NÓŻKA, ŚREDNIA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, PRZEDAWCZYK, ŚCIEŻKA, MANCA, NIECHLUBNOŚĆ, SIEĆ, ZNAMIĘ, INTERNUNCJUSZ, FURIOSO, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, BOK, AMONIT, SZYNA, MODELOWOŚĆ, GWIAZDA, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, PAWIMENT, PIWONIA, HEMATOFAGIA, TREPY, ZAPIS, KABRIOLECIK, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, DESKA RATUNKU, KATASTROFICZNOŚĆ, PODPORA, KUBECZEK, SPÓD, MAKAGIGA, GAŁĄŹ, SEKSTET, SYMBOL, BŁOTNIAK, OBOJNACTWO, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, PRZEDMIOT KIERUNKOWY, PUL, OPARY, PILATES, METRYKA, CZAS FIZYCZNY, OBERWANIE CHMURY, DZIEŃ OTWARTY, MATCZYNOŚĆ, ETEZJA, MAKINTOSZ, EKSTAZA, MIŚ, FIZJOGNOMIKA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, PATRYCJUSZ, KOMPENSACJA WERBALNA, PŁASKOŚĆ, PURPURAT, ZAPYTANIE OFERTOWE, ORGANOLOGIA, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, CIOS, CZĄSTECZKA FIZYCZNA, INSIMBI, BAT, SĄSIEDZKOŚĆ, POSYBILIZM, KARMIDEŁKO, STRAWIŃSKI, SEMAFOR, PINCETA, LEASING FINANSOWY, MIARA, PRZĄDEK, ZAKŁAD WZAJEMNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ŻYŁA, ZASOBY, KOMBINATORYKA STOSOWANA, KOLEŃ, LINIA ŚRUBOWA, BRONA, UKŁAD FIZYCZNY, URZĘDAS, GIĘCIE, HIPERMOCARSTWO, NERWICOWOŚĆ, BLUSZCZ, PRZETYKANIE, CZYSTKA, NEK, GŁUCHY TELEFON, ODRĘBNOŚĆ, KAROTENOID, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, KAPOTAŻ, POWIĘŹ, WOLNOAMERYKANKA, STYLING, WKLĘSEK, FIKCJONALIZM, PŁATEK, PROTETYKA, KREACJONIZM, CHLEB, SWETER, ŚWIATŁO DZIENNE, MORALIZACJA, LINIA ABSORPCYJNA, BIAŁORUSYZM, GRZYB ZŁOTAWY, MACIERZYŃSKOŚĆ, GŁODNY KAWAŁEK, MALUCZKOŚĆ, ODPRAWA CZASOWA, IRRADIACJA, GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, POWŁOKA GALWANICZNA, BRZUCHORZĘSKA, FETYSZYSTA, NAJEŹDŹCA, UPOJNOŚĆ, POGLĄD, NIECKA WYPADOWA, USŁUGI NIEMATERIALNE, ZAKOLE, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, KONDYCJA FINANSOWA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, ZNAK, KOMŻA, WOJSKOWY, PODATEK ROLNY, CIĘŻKOŚĆ, NIEISTOTNOŚĆ, KOMŻA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, CIOS, PREKURSOR, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, SIŁOWNIK, PROGRAMOWALNOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SINIAK, FREZARKA KOPIARKA, CHORDOFON, DONOR, NAJDUCH, KASZTAN, CIAŁO STAŁE, WARIATKA, D, NIESZPUŁKA, POSTĘPAK, BYCZEK, SUMAK, AUTOBUS PRZEGUBOWY, WOLNY RODNIK, METFORMINA, NIESZLACHETNOŚĆ, DWUNASTKA, WIERZĄCY, STOPA, STOS, BAZYLIKA MNIEJSZA, PANDRAK, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, MAGOT, USTRÓJ, ABLACJA, CHOMIK AZERSKI, STYL, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, CYNIA, PLAFON, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, NISKOŚĆ, BAJER, LAPIS-LAZULI, KROSNO, PRZYSADZISTOŚĆ, SPARRING, TUNEL, LEGATO, BURAK CUKROWY, STREFA ODRUCHOWA, ŚLAD, CHWOJA, DWORAK, KULT SOLARNY, PRZESTRZEŃ LINIOWA, ŁONO, DOM HANDLOWY, KONTENER, OKLUZJA, LISTA TRANSFEROWA, PORZĄDEK, PRZECIWUTLENIACZ, HALOGENOALKAN, KLOPS, PROTEKTOR, KOPIEC, ZAZDROSTKA, DYNAMIKA ŻYCIOWA, SAMPLER, KREDYT PAŃSTWOWY, GERMANIZACJA, CARL, PODCAST, FIN DE SIECLE, KRÓL, FIRMÓWKA, SUBWOOFER AKTYWNY, ANTYMONARCHISTA, GRIEKOW, KWADRATNIKOWATE, MASZYNA TŁOKOWA, ZGNILIZNA DREWNA, DAEWOO, CHRONOMETR MORSKI, KRYKIET, OSTATNIA, CEROFERARIUSZ, KOŃCOWOŚĆ, UKŁAD RÓWNAŃ, KUBEK, FAKTOR, WIELKA ROSJA, UBYTEK, PEŁNIA, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TARTINKA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, ŻAŁOBA, BIAŁORUSKOŚĆ, SYMULACJONIZM, TYPOLOGIZACJA, WYDŁUŻALNIK, CIAŁO PRZYCZYNOWE, TOTEM, PRZEPIĘCIE, ZAPŁOTKI, KARABELA, KAFAR, SP. Z O.O, STOS, ŚWISZCZ, KREOLKA, WERWA, PRYWATNOŚĆ, KAPISZON, NOWINKARSTWO, HALA, KLIN, CURRY, RASOWOŚĆ, AURA, HOL, AUTOMATYKA POGODOWA, POZYCJA TESTOWA, SZPERACZ, BILBORD, TUZ, CESARZ, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, ?DYFUZJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.932 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKREŚLENIE CZŁOWIEKA, KTÓREMU PRZYPISYWANE JEST WIELE NEGATYWNYCH CECH - MOŻE ON BYĆ LENIEM, MOŻE BYĆ AWANTURNIKIEM LUB PROSTAKIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKREŚLENIE CZŁOWIEKA, KTÓREMU PRZYPISYWANE JEST WIELE NEGATYWNYCH CECH - MOŻE ON BYĆ LENIEM, MOŻE BYĆ AWANTURNIKIEM LUB PROSTAKIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WARCHOŁ określenie człowieka, któremu przypisywane jest wiele negatywnych cech - może on być leniem, może być awanturnikiem lub prostakiem (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WARCHOŁ
określenie człowieka, któremu przypisywane jest wiele negatywnych cech - może on być leniem, może być awanturnikiem lub prostakiem (na 7 lit.).

Oprócz OKREŚLENIE CZŁOWIEKA, KTÓREMU PRZYPISYWANE JEST WIELE NEGATYWNYCH CECH - MOŻE ON BYĆ LENIEM, MOŻE BYĆ AWANTURNIKIEM LUB PROSTAKIEM sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - OKREŚLENIE CZŁOWIEKA, KTÓREMU PRZYPISYWANE JEST WIELE NEGATYWNYCH CECH - MOŻE ON BYĆ LENIEM, MOŻE BYĆ AWANTURNIKIEM LUB PROSTAKIEM. Dodaj komentarz

5×2 =

Poleć nas znajomym:

x