Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRODUCENT to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRODUCENT

PRODUCENT to:

w branży filmowej: główny inwestor produkcji filmowej zatrudniający wszystkie potrzebne osoby do jego produkcji i zapewniający sprzęt oraz środki materialne (na 9 lit.)PRODUCENT to:

osoba, która coś wytwarza (niekoniecznie w celu sprzedaży) (na 9 lit.)PRODUCENT to:

organizm wytwarzający związki organiczne ze związków nieorganicznych, tworząc w ten sposób pierwszy poziom troficzny (na 9 lit.)PRODUCENT to:

w branży muzycznej: osoba odpowiedzialna za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu, odpowiadająca za nagranie od pierwszej nuty, poprzez kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.936

GRUBOŚĆ, MONARCHIA ELEKCYJNA, PASEK, KOMPATYBILNOŚĆ, OBRĘCZ, ROZUMOWANIE REDUKCYJNE, PIĘTNO, ROŚLINY TELOMOWE, KONSERWATYSTA, TRANSMISJA, POSŁANNIK, TECHNIKA ŚWIETLNA, CHORĄŻY, MINORKA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, MONOGAMIA, SYLWETKA, KASZANKA, GAZYFIKACJA, BATALIA, SKÓRZAK, JĘZYK LODOWCOWY, ANTAGONISTA, SITKO, WAPORYZACJA, KOŁO, TEST CIS-TRANS, FRANCUSKI, PRZEBIEG, SEKULARYZACJA, PARADOKSOGRAF, BIFORIUM, PIESZCZOCH, SZCZEĆ, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, WOLT, WYKŁAD, OBRĘCZ, EGZAMIN POPRAWKOWY, FUNKCJA CELOWA, STANDARD, ZAMEK, DERYWAT, BIRBANT, PRZEDZIAŁ, CUDOWRONKA, ODBITKA, WALEC, BANDYCTWO, GODET, GIEZŁO, BRANŻA, PRZYBYSZ, SZUKACZ, MAZDA, OKRĘT-BAZA WODNOSAMOLOTÓW, PÓŁPROFIL, ZROŚLAK, PRZYKASÓWKA, TUBULOPATIA, FUGA, ZNAKOMITOŚĆ, KONFIRMACJA, UKŁAD INERCJALNY, KONKURS, WINA KWALIFIKOWANA, BANKRUT, FILTR RODZINNY, GRZYWNA, MECHANIKA, TRANSPOZYCJA, HEKSAMETR, GEN SPRZĘŻONY, DOSTAWCA, DZWONNICA, PSIANKA, SKRAJNIK DZIOBOWY, RYBOJASZCZURY, ZARODEK, OGLĄDACZ, GARNA, SŁUŻKA, KORYFEUSZ, GLOSA, ANIOŁEK, ARYBALLOS, DYRYGENTURA, ATAMAN NAKAŹNY, WYROCZNIA, GENRE, TUNIKA, PATENA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, REGUŁA, GALARETA, MUR OPOROWY, SIŁY POKOJOWE, EGZOCENTRYZM, PROKLAMACJA, PATRON, NAROST, KLIMAKS, MIKONAZOL, PŁOZA, FAŁD, SAMOPAŁ, BADANIE, BLEJTRAM, OSOBA, SIAD RÓWNOWAŻNY, PRZEKŁADACZ, ADWOKAT DIABŁA, STATUS SPOŁECZNY, EDUKACJA EKOLOGICZNA, MIESZANIEC, POPRAWA, LUCERNA, GUMA, JARMARKOWICZ, SOLITER, PRZYLĄDEK, UPIEK, ZBIORNIK NASIENNY, ADIDAS, KACZY DÓŁ, PRYSZCZARKI, DRĄŻEK KIEROWNICZY, SOPEL, MECHANIZM, EKRAN, CZAJNIK, PLACEK, DRGANIE AKUSTYCZNE, PLOTER PŁASKI, ELIMINACJA, REPERTUAR, WARSZTAT, NIEWRAŻLIWOŚĆ, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, PARKIET, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, GORSET, KOMISJONER, KRÓWSKO, INKUBATOR, ŻURAW, ŻABKI, MAKUTRA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, KROKIET, SMAKOŁYK, CEBULARZ, LAWENDA, OSOBNIK, GRYMAŚNIK, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, WYDAWNICTWO ZWARTE, PARAPET, BELKA, KOKSOWNIK, WIĘZADŁO OBŁE, BOREOPTERUS, SEKS ANALNY, SEN NA JAWIE, TROCINÓWKA, WARIACJA, DOMEK DLA LALEK, CELEBRACJA, TKANKA STAŁA, PEPIK, STUDIUM WYKONALNOŚCI, REFERENCJA, PRZYPOŁUDNIK, UMIŁOWANIE, SPORTSMEN, KOD DWÓJKOWY, ABFARAD, KRĄŻENIE OBOCZNE, MELON, KONIK, RĘKA MAŁPIA, ESTOŃSKOŚĆ, CHUDOPACHOŁEK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, JAŁMUŻNIK, SALCESON, SZAL, KAMIEŃ SŁONECZNY, KOMITENT, ODPARZENIE, INTERNACJONAŁ, BIOGEOCENOZA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, GOŚĆ, CENZUS WYBORCZY, SKÓRNIK, FUNKCJONALNY ANALFABETA, BON VIVEUR, RUMUN, SKRÓT, FIAKIER, DELEGOWANY, POWSTANIE, DEMOT, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KINO FAMILIJNE, ESTAKADA, MARSREJA, DOMINATOR, PUSZKA, EMBARGO, USKOK, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, BANIECZKA, KRATOWNICA, LICHWIARSTWO, SREBRO, DANE WRAŻLIWE, DEMOBILIZACJA, OBROŃCA, SIÓDEMKA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, BOMBER, PASCHA, ROZZIEW, DEZAKTYWACJA, HETERO, INWESTYCJA, SMUŻ, STOPIEŃ, KULA, SOK, DYKTATORSTWO, DUKLA CHODNIKOWA, PROCES TECHNOLOGICZNY, HOLOGRAM, SCENARIUSZ, RELEWANCJA, CHÓR, CZUBEK, BACIK, WANIENKA, MOWA, FALKA, CHŁODNIA KOMINOWA, PRZEMOC, BACKGROUND, SZAFA, MIKROGRAFIA, WAKUOLA, METACENTRUM, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, HAK HOLOWNICZY, STEK, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, OPCJA, PROTEGOWANY, ILLOKUCJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, KONFEKCJONER, KLASTER, REKOMENDACJA, UCHODŹSTWO, GENIUSZEK, IPP, PROMIEŃ, SEAT, OLIWA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, BON OŚWIATOWY, ŁASKUN, CYNADRY, ZATOKA, SPŁUKIWACZ, EDYKUŁ, ASPEKT, DOKTORAT, RISOTTO, ŁĄCZNIK ZESPOŁOWY, BEKON, ZNIECZULENIE, MIKOŁAJÓW, KAMIKAZE, WULKAN ENERGII, GANC POMADA, WYTWÓRNIA FILMOWA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, GLACE, SERIA, CHIMICHANGA, PATRZAŁKI, WŁOSKI, PRZYLEPA, HIPOTEZA POMOSTOWA, KANU, POPRAWKA, KWASZENIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.936 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
producent, osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRODUCENT
osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x