OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRODUCENT to:

osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRODUCENT

PRODUCENT to:

w branży filmowej: główny inwestor produkcji filmowej zatrudniający wszystkie potrzebne osoby do jego produkcji i zapewniający sprzęt oraz środki materialne (na 9 lit.)PRODUCENT to:

osoba, która coś wytwarza (niekoniecznie w celu sprzedaży) (na 9 lit.)PRODUCENT to:

organizm wytwarzający związki organiczne ze związków nieorganicznych, tworząc w ten sposób pierwszy poziom troficzny (na 9 lit.)PRODUCENT to:

w branży muzycznej: osoba odpowiedzialna za całokształt nagrania muzycznego lub spektaklu, odpowiadająca za nagranie od pierwszej nuty, poprzez kompozycję, aranżację, miks aż po finalny mastering (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.614

ROZCIEŃCZALNIK, URZĄD CENTRALNY, OCZYSZCZACZ, ZAKRĘT, CZARNY DĄB, PRZEDSTAWIENIE, PSAŁTERZYSTA, TURMA, TRZĘSIDŁA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PIEPRZYK, RUSZT, BLISKI, KURS, BIBLIOTEKA, KOCHAŚ, SKOK W BOK, DIADEM, BUTYL, ZŁOTODESZCZ, PĘCHERZ, ZRĄB TEKTONICZNY, RUCH HIPPISOWSKI, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, LEPSZY GOŚĆ, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, CHORY NA GŁOWĘ, ŁACIARZ, TRANSPORTÓWKA, KOLOR MOCNY, MASŁO, NASKÓREK, GRUPA, KOŁYSKA JUDASZA, DZIEWUSZKA, SZCZĘK ORĘŻA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ANTEPEDIUM, ENZYM, STANOWISKO, OKAZJONALNOŚĆ, ŁONO, MALTA, KLAPAK, KRÓWSKO, KURS, PŁACZ, DWUDZIESTY ÓSMY, MUCHA SUCHA, GRZECZNOŚĆ, BOMBONIERA, IDENTYFIKACJA, REZYDUUM, BRZYDACTWO, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, GADAJĄCA GŁOWA, KOLARKI, MAKRO, SSAK WYMARŁY, BEFSZTYK, SKAFANDER, CYKL ROZRODCZY, NA PIESKA, KLERK, STOMIA, PENSJA, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, ELEKTORAT, REEDUKACJA, PÓŁKWATERKA, PROMIENIOWANIE, RÓŻANKA, KLOPSIK, EMBARGO, MUR, WYŻYNKA, PANTOGRAF, DAMAST SKUWANY, NOWICJAT, ZASÓB, EMBLEMAT, KLAPECZKA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, MECH IRLANDZKI, SZCZYTNICA, JEŻ MORSKI, SZPRYCA, BEZREFLEKSYJNOŚĆ, WYDATKI, ENTOURAGE, RZEŹWOŚĆ, KOMIN, INTERPRETACJA, BLASZKA, TUM, AKROLIT, SEKCIARZ, INTROJEKCJA, ELEWATOR ZBOŻOWY, ZŁĄCZE, REMITENT, IRYZACJA, BŁYSK, DYWDYK, CZAJNICZEK, PIES OZDOBNY, BESTIARIUSZ, RUCHY DIKTYOGENICZNE, CYBORIUM, ABORTER, REDAKTOR TECHNICZNY, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, MELASA, PRAKTYKA, RZECZNIK, NOŚNA, KREDYT KONSUMPCYJNY, ŁATA, DYNAMIKA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, TRANSPARENCJA, WYMIENNIKOWNIA, IPP, INSTRUMENT SMYCZKOWY, WYCISKANIE, AWIZO, INKAS, KAFEL, BUTELKA ZAPALAJĄCA, MIKSER, DRAMAT WOJENNY, ŁOWCA , PIESZCZOCH, NASYCALNIA, ALLEGRETTO, DOKUMENTARZYSTA, WYPRAWA, SZCZENIACZEK, BECZUŁKOWIEC, CENA SPRZEDAŻY, BŁĘKITNE HEŁMY, ZNAJDEK, OSCYLOGRAF, ENDOCENTRYZM, PACHOŁEK, STOLIK, KAMUFLAŻ, MARENGO, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, LOBELIOWE, ZAŚLEPIENIE, WRĘGA, KSIĄŻĄTKO, JANKA, CONSILIUM, FILAMENT, SZKLARKA, BAZYLIKA KATEDRALNA, FREDRO, PRACA, KONWOLUCJA, PRZETARG OFERTOWY, GARDEROBA, PRZYSTAŃ, UGRUPOWANIE, GATUNEK ALLOCHRONICZNY, INTEGRACJA POZIOMA, SPIKER, BARSZCZ BIAŁY, STANDARD, KOMORA, MEZOZAURY, POŻYCZKA, EROTOMAN TEORETYK, AGENCJA, POKUTA, SZEREG HOMOLOGICZNY, LIBELLA, EGZOTYK, HETEROATOM, RZUTKI, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, APOSTAZJA, GERONTOKRACJA, REKULTYWACJA, MOTOR, WIERCIPIĘTKA, PERCHA, OPERACJA, ANTENA MIKROPASKOWA, ŚWIĄTEK, EDYKUŁA, SKĄPIRADŁO, MASZT ANTENOWY, MIENIE, EPISTOŁA, BALOT, SEPARACJA, NIECHLUBNOŚĆ, PILOKARPUS, POSUNIĘCIE, DZIAŁ, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, MELODYJNOŚĆ, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, STACJA POSTOJOWA, BANK CENTRALNY, MBIRA, KRAB, PIGULARZ, SZURPEK MISECZKOWATY, BAT, AKOMODACJA, REKLAMA, NOWENNA, KULFONIK, DERESZ, NIEMIECKOŚĆ, INICJATYWA USTAWODAWCZA, ARANŻACJA, KRYTERIUM SYLVESTERA, TORU, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, BEZSZELESTNOŚĆ, NIEGOTOWOŚĆ, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, OBRAZEK, RAMIĘ, LUTNIA, WELON, KAPRYŚNIK, TACA, OCULUS, ANALIZA FUNDAMENTALNA, ALMIKI, ZATOR PŁUCNY, TYTOŃ, KLAPKA, JĘZYCZEK U WAGI, IMPLEMENTACJA, AKOMODACJA, SPORT ZIMOWY, DZIECKO ULICY, ZASTRZAŁ, WAMS, OBJAW ZASŁONOWY, WERMUT, POKŁAD, NOTABL, SKŁADNIK ODŻYWCZY, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, SALA, DWÓJKA, KRĄG KAMIENNY, INWESTYCJE, HACZYK, DEPORTOWANY, TUSZ, MAGNES, ALERGEN POKARMOWY, PODATEK IMPORTOWY, WIDZOWNIA, STYMULATOR, PŁYTKA POSADZKOWA, PRZECHERA, SĄD OSTATECZNY, PRZESTĘPNOŚĆ, SOS, SŁUGA BOŻY, PARA MINIMALNA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, KLUCZ GŁÓWNY, DEFILADA, MEMBRANA, NOCEK WĄSATEK, RADCA, BANIA, BALDACHIM, POLIFONIA, OBRZĘK GAZOWY, WYWROTKA, CZYRAK MNOGI, POŁYKACZ, ABRAZJA, PRZEPOJA, SZYNOBUS, DIABEŁ WCIELONY, RELIKWIARZ, MAŃSKI, KAPRALSTWO, MROZIWO, OKAZJONALIZM, MASZKARA, PREFEKT, MERZYK GROBLOWY, SIAD, KANEMEJERIA, ?ROLNIK INDYWIDUALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.614 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRODUCENT osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRODUCENT
osoba lub przedsiębiorstwo, które produkuje jakiś towar w celu jego sprzedaży na rynku (na 9 lit.).

Oprócz OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OSOBA LUB PRZEDSIĘBIORSTWO, KTÓRE PRODUKUJE JAKIŚ TOWAR W CELU JEGO SPRZEDAŻY NA RYNKU. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast