NAMIESTNIK I JEGO ŻONA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NAMIESTNIKOSTWO to:

namiestnik i jego żona (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NAMIESTNIKOSTWO

NAMIESTNIKOSTWO to:

urząd namiestnika (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAMIESTNIK I JEGO ŻONA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.632

RUCH HIPPISOWSKI, RZEP, MECH IRLANDZKI, KOŁYSKA JUDASZA, NADAKTYWNOŚĆ, PLEZJOPLEURODON, LEMUR KARŁOWATY, RODZIC CHRZESTNY, PRZYROSTEK, KARA TALIONU, TABLICZKA ZNAMIONOWA, MIKRORESTRUKTURYZACJA, STAROŚCINA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, DYTYRAMB, KLOMIFEN, MINÓG WĘGIERSKI, ZWIASTUN, FLUNITRAZEPAM, PLAN MOBILIZACYJNY, MAGNETON JĄDROWY, JEZIORO GLACJALNE, SUPERWAJZOR, ODBIÓR, PRZESŁUCHANIE, ŻYTO, DAWCA NARZĄDÓW, LEK PRZECIWCUKRZYCOWY, ABORDAŻ, ALAMOZAUR, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, CIEPŁE LODY, SĘKACZ, ZBROJENIE, AKSJOMAT PASCHA, LINIA ŚREDNICOWA, BAZYLIKA WIĘKSZA, PODKŁAD, OKTAWIA, CHROMATYDA SIOSTRZANA, OMDLAŁOŚĆ, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, HENOCH, ANTYSZTUKA, MONTESKIUSZ, GAJDAR, PAS ORTOPEDYCZNY, TREL, ŚLEPY KOSZTORYS, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, UPIEK, RAK AMERYKAŃSKI, HAŃSKA, CYZELER, RAK PRĘGOWANY, MASECZKA, CZAPRAK, KOREKTA DRUGOSTRONNA, SKORUPA, KUKLIK SZKARŁATNY, MIGDAŁ, WOKODER, EKRANOPLAN, AGRESJA, PARLAMENT, BEZPIECZNIK NASTAWNY, WINA UMYŚLNA, OGONEK, KSIĄŻECZKA, MISKA, OBIEKT UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW WYDOBYWCZYCH, DEKOMPENSACJA, PUNKT, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, NERECZNICA GRZEBIENIASTA, INTERNOWANY, NEKROMANTA, RECEPTOR KAINOWY, KAZAMATA, ANALIZA SYSTEMOWA, GENIUSZ TWORZYCIELSKI, PŁYTKA CZOŁOWA, MOMENT PĘDU, KARLIK KUHLA, JEDNOSTKA GOSPODARCZA, POKŁAD, ANTEOZAUR, BERGSON, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, CZYNNIK TERATOGENNY, PIĘTNÓWKA BRUKIEWKA, SALADA, KOLAUDACJA, KĄT PEŁNY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, ZAWAŁ, ŁOŻYSKO, REA, OPOKA, PELONEUSTES, WIELOŚCIAN WYPUKŁY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, CHOREG, KORWINISTA, ZABYTEK RUCHOMY, DOBRO WOLNE, KRZYWA PODAŻY, KATASTROFA BUDOWLANA, JAŁOWIEC, ROSZCZENIE WINDYKACYJNE, ZWIĄZEK NARCIARSKI, FASETA, BACH, PRODUCENT, EKSPRESJA GENU, TYMOLEPTYK, LISZAJ RUMIENIOWATY, GAZDYNI, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, ZWIĄZEK KOLARSKI, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, RAK PRĘGOWATY, SOLISTA, ODSYŁACZ, POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE, WYWIAD LEKARSKI, PRESKRYPTYWIZM, RUCH, KAUCZUK BUTYLOWY, KRAKOWSKOŚĆ, OBRÓBKA PLASTYCZNA, BEM, INFORMACJA GENETYCZNA, HARAM, NERW ODWODZĄCY, REPOZYCJA, REWANŻ, SPOJLER, WIERZCHOŁEK, CHOPIN, RUCHY ROBACZKOWE, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, KONICZYNKA, TERAPIA STRUKTURALNA, SARA, DYWDYK, SKORPION CESARSKI, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, OPODATKOWANIE, BARONOWA, TRÓJBÓJ SIŁOWY, BETON SPRĘŻONY, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, WIKARIUSZ GENERALNY, POLE ŹRÓDŁOWE, FITOGEOGRAFIA, PŁÓZ, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, TYTANOFON, APEREA, BIOLOGICZNY OJCIEC, CIASTO DROŻDŻOWE, KIRYS TORSOWY, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, CIAŁO SUBTELNE, ZWIĄZEK BOKSERSKI, CZAS MIEJSCOWY, HERA, SNESZKA, CZOŁDAR, WIERZYCIEL SOLIDARNY, OINOMANCJA, GWARANCJA PROCESOWA, POPADIA, SKROMNOŚĆ, BAŁAGULSZCZYZNA, ARMEKT, DIDEROT, REDONDAZAUR, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, SOLO, SZTUCIEC, BRATOWA, HULL, MARGRABINA, KWAS MLEKOWY, TERATOGEN, ZBROJENIE, SZAŁAMAJA, SZCZĘKOWIEC, POLE ZNACZENIOWE, KANEMEJERIA, JERYCHO, BANT, CZEŚNIKOSTWO, DOWÓD RZECZOWY, STRÓŻKA, IWASZKIEWICZ, SZEREG HARMONICZNY, STRATEGIA, KASZTEL, KRATER WULKANICZNY, MORFEM SŁOWOTWÓRCZY, EKRAN, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, MARKA, AUTOHEMOTERAPIA, ODPŁATA, WŁADZA RODZICIELSKA, ASKEPTOZAUR, PODAWCA, FILM AUTORSKI, ADMONICJA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, IRONIA TRAGICZNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, POSTĘPOWANIE KARNE, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, PRAWO GAUSSA, LÖFFLER, MAKRON, FARMAKOKINETYKA, INTERWENCJA HUMANITARNA, WUJOWIE, ETYKIETKA, OPĘTANY, POLICJA DROGOWA, MODRZEW EUROPEJSKI, KOLATOR, ANEROID, JANTAZAUR, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, WSPÓŁMAŁŻONKA, AUSTRIADAKTYL, RELEWANCJA, GAŹDZINA, SKARB NADWORNY, MORENA DENNA, PKB PER CAPITA, EINSIEDLER, RAMIĘ, ZESPÓŁ CAPLANA, USYTUOWANIE, SZEREG ROZBIEŻNY, RZEKOTKA DRZEWNA, KOT, PIES UŻYTKOWY, KLAUZURA, GRAFINI, HENRYK IV, PRAWO BLIŻSZOŚCI, EWOLUCJONIZM, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, MODUŁ ILORAZOWY, NAZWA OPISOWA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, EUDIMORFODON, JAGA, INKUBATOR, IDIOMATYZM, ALLEGRO, JON WODOROWY, RYBACZKA, FORNALKA, IDIOMAT, MAGNETON BOHRA, DEMOT, KREDYT STUDENCKI, WERSOLOGIA, ESTEMMENOZUCH, ALGORYTM EUKLIDESA, ZWIERCIADŁO, TRĄBKA POCZTOWA, CZERKIESKA, STRYJOSTWO, KRYSZNAIZM, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, WYPADEK DROGOWY, KREDYT KONSUMPCYJNY, ZASOBOŻERNOŚĆ, KATAFRAKTA, LOTKA, NAPOMNIENIE, PIROKSYKAM, SZAMBELAN, ŻÓŁW ZIELONY, EWALUACJA EX-POST, GRANICZNA PLACÓWKA KONTROLNA, NAPRĘŻACZ, POLE SIŁOWE, NOCEK WĄSATEK, CYSTERNA, RUDEL, INOSTRANCEWIA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, OSTRA REAKCJA NA STRES, ?DESTRUKCYJNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.632 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAMIESTNIK I JEGO ŻONA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAMIESTNIK I JEGO ŻONA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NAMIESTNIKOSTWO namiestnik i jego żona (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NAMIESTNIKOSTWO
namiestnik i jego żona (na 15 lit.).

Oprócz NAMIESTNIK I JEGO ŻONA sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - NAMIESTNIK I JEGO ŻONA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

x