WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI GRUNT WRAZ Z PRZESTRZENIĄ NAD I POD JEGO POWIERZCHNIĄ, W KTÓRYM SĄ ZLOKALIZOWANE DROGA ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM, ZABEZPIECZENIEM I OBSŁUGĄ RUCHU, A TAKŻE URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAS DROGOWY to:

wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI GRUNT WRAZ Z PRZESTRZENIĄ NAD I POD JEGO POWIERZCHNIĄ, W KTÓRYM SĄ ZLOKALIZOWANE DROGA ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM, ZABEZPIECZENIEM I OBSŁUGĄ RUCHU, A TAKŻE URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.949

ŻYWICA EPOKSYDOWA, RÓG, WIRUS POLIO, TERAPIA STRUKTURALNA, SZPRYCA, SUROWICA, ŚCIANA PRZEWIESZONA, KREDYT ROLOWANY, WSKAŹNIK ZARZĄDZANIA DŁUGIEM, POTNIK, BALANS, BIOGEOCENOZA, FILM WOJENNY, TOGA, SŁAWOJKA, OKADIA PRĘGOWANA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, KOLATOR, NAMIESTNICTWO, MIKOŁAJKI, SEKUNDOGENITURA, PROSTOWNIK SELENOWY, CHLEB ŚWIĘTOJAŃSKI, NUKLEOPROTEINA, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, MAEWESTKA, PR, GÓRNIK DOŁOWY, MASECZKA, NIERUCHOMOŚĆ, ŁUK NADOCZODOŁOWY, RYNEK PRACY, RAKIETA PRZECIWPANCERNA, POLATUCHY, REPETYTOR, STAW OSADOWY, ORTOCENTRUM, NAMUR, AZERSKI, PODGLĄD, ORGAN KONTROLI, ARBORETUM, NIEPOKÓJ RUCHOWY, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, TINGEL, WYBIEG, ŁUSKA, DZIEDZINA EUKLIDESA, KOSZT CAŁKOWITY, KURATORSTWO, KOLORATURA, INWENTARYZACJA, PODUSZKA CIĄŻOWA, SIŁA WYŻSZA, STREFA CISZY, JĘZYK AMBA, MAGAZYN ILUSTROWANY, RAMIENICA SZORSTKA, JĘZYK ASEMBLERA, JEZIORO SUPRAGLACJALNE, INTELIGENCJA EMOCJONALNA, MEA, JAZDA FIGUROWA NA LODZIE, ROLNICTWO, HAJFA, SIEDLISKO, ZAGRODA, DOCHÓD ROZPORZĄDZALNY, PRZETWÓR, TOKIO, TWER, MOZARAB, PRALNIA, GREKA, PŁYTA PILŚNIOWA, KOPARKA ODSIĘBIERNA, LANGUR NILGIRI, BIAŁY BEZ, NOSZE, KABESTAN, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TATAR, PRZYRZĄD OPTYCZNY, SZKARŁUPNIE, WODOROTLENEK, HAFUN, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE, HOACYN, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, JELEŃ DAVIDA, NIESZPUŁKA JADALNA, KUTAISI, HILLARY, GALISYJSKI, STOPA LOMBARDOWA, PORTO, RÓWNIKOWY PAS CISZY, CESARSKIE CIĘCIE, GÓRY KOPUŁOWE, CYWIL, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, ODDA, ANTYCYPACJA, LICHENOLOGIA, WELUR, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, ŁUK ODRUCHOWY, ISKITIM, STRONA INTERNETOWA, BEZ LEKARSKI, KONWERSJA, PANSEKSUALIZM, KARTKA WYBORCZA, PRĄD ZAWIESINOWY, MŁYN, LOGIKA, ZBIÓR Z WYRÓŻNIONYM PUNKTEM, JONKERIA, DUKT, WIECHA, NANOFILTRACJA, PASCAL, GRAF PODSTAWOWY, DEKANTACJA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, MAKABRESKA, NOWOARAMEJSKI, TRACZ DŁUGODZIOBY, WIELKORUSKI, DZIAŁOBITNIA, PASEK, RICHET, ŚWIAT, PODDRUK, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, JAGODA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, BŁONIE, MIJANY, OSIEDLINY, SILNIK BOCZNIKOWY, CYNKOGRAFIA, BLANCHARD, ARMIA ZACIĘŻNA, SUTERYNA, KORNIJSKI, STYL GRZBIETOWY, UBARWIENIE OCHRONNE, KRWIOBIEG, MOHYLEW, GROTESKA, AMBASADORKA, UKŁAD LOGICZNY, OFICER ŻEGLUGI, PANNA NA WYDANIU, GIRARDOT, KROKODYLE, WARTOŚCIOWOŚĆ, PONOR, WIENIEC, WASABI, NACZYNIE KUCHENNE, EWALUACJA BIEŻĄCA, LAMPANG, ŚWIATŁO, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, BIAŁA KRWINKA, KORPUS DYPLOMATYCZNY, LICZBA KARDYNALNA, RUSKI, ETYKA, DALARNA, KARUK, TOPIALNIA, PEGU, HOMEL, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, POŁOZ ZIELONY, ANILANA, NEKROMANTA, PIKIETA, ISTNOŚĆ, HAMULEC TAŚMOWY, OGNIWO ZASADOWE, ADWOKAT, PERAK, NOCEK BRANDTA, KOSMOBIOLOGIA, PURPURA, ELITARYZM, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, ANALOG, PISMO TECHNICZNE, JEŻOWATE, ATRYBUCJA, OMSK, EVENT, RADOMIAK, PAS MIEDNICOWY, AMNIOCENTEZA, PISMO GRECKIE, MANGALUR, ZABIEG AGROTECHNICZNY, POLIOLEFINA, TUSZ, DROŻNOŚĆ, HALOGENEK ALKILOWY, TETE, KOTLIN, MORGAN, BIEG JAŁOWY, RZĘSKA, CZARNA SKRZYNKA, ZWINNOŚĆ, OSŁONA, GARNEK, NAGRODA POCIESZENIA, ZMIENNOPŁAT, KOKILKA, SZANKIER MIĘKKI, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, OPACTWO, PUSZKA, KOMETA, PRAWO KARNE, INSPEKCJA HANDLOWA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, MASZYNA ROTACYJNA, BIODOSTĘPNOŚĆ, SKARB NADWORNY, POMPA POŻARNICZA, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, STROGONOW, SERWER WIDEO, JĘZYKI MUNDA, JĘZYK HINDUSTANI, AMPLITUDA, RAJA CZARNOBRZUCHA, KNEBEL, BERKELEY, PRZYCIĄGARKA, OBSZAR PENSEJSMICZNY, SALADA, JASŁO, LITERATURA POPULARNA, JĘZYK KENTUM, MIĘKKOŚĆ, KAZAMATA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, KONWENT, CHUDOŚĆ, CASTING, CHOROBA REUMATYCZNA, CZŁEKOKSZTAŁTNOŚĆ, CIĘŻKA STOPA, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, SKRZYDLIK, ŁOŻYSKO SZTYWNE, KORESPONDENCJA, PASEK, BOMBERKA, POLE ZNACZENIOWE, WIERZCHNICA, MYKWA, IZOMER KONFIGURACYJNY, SYLFIDA, MYRMEKOLOGIA, ELITA, ASTROGRAFIA, NIESAMOISTNOŚĆ, UNIŻENIE, MEDYCYNA SPORTOWA, KROK SKRZYŻNY, PRZEJĘCIE, HADRAMAUT, KOSZT KONTROLI, TOSTOWNICA, ZWIĄZEK SPORTOWY, MIZERIA, CZAPLA TRÓJBARWNA, SENAT, UMOWA O PRACĘ, MUSZKIETER, AFIKS, JĘZYK ARGOBBA, PROFESJA ZAKONNA, WYMIANA GAZOWA, PAS RADIACYJNY, DEKAL, ANATOMIA PATOLOGICZNA, ARAKAŃCZYK, ŻEGADŁO TERMICZNE, SMUGA KONDENSACYJNA, BAWEŁNA, IZBA, WIELOMIAN JEDNORODNY, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, ?PREFEKT APOSTOLSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.949 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI GRUNT WRAZ Z PRZESTRZENIĄ NAD I POD JEGO POWIERZCHNIĄ, W KTÓRYM SĄ ZLOKALIZOWANE DROGA ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM, ZABEZPIECZENIEM I OBSŁUGĄ RUCHU, A TAKŻE URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI GRUNT WRAZ Z PRZESTRZENIĄ NAD I POD JEGO POWIERZCHNIĄ, W KTÓRYM SĄ ZLOKALIZOWANE DROGA ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM, ZABEZPIECZENIEM I OBSŁUGĄ RUCHU, A TAKŻE URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAS DROGOWY wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAS DROGOWY
wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą (na 10 lit.).

Oprócz WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI GRUNT WRAZ Z PRZESTRZENIĄ NAD I POD JEGO POWIERZCHNIĄ, W KTÓRYM SĄ ZLOKALIZOWANE DROGA ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM, ZABEZPIECZENIEM I OBSŁUGĄ RUCHU, A TAKŻE URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGĄ sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WYDZIELONY LINIAMI GRANICZNYMI GRUNT WRAZ Z PRZESTRZENIĄ NAD I POD JEGO POWIERZCHNIĄ, W KTÓRYM SĄ ZLOKALIZOWANE DROGA ORAZ OBIEKTY BUDOWLANE I URZĄDZENIA TECHNICZNE ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM, ZABEZPIECZENIEM I OBSŁUGĄ RUCHU, A TAKŻE URZĄDZENIA ZWIĄZANE Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGĄ. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x