DNO STREFY ABYSALNEJ, ZWYKLE DNO STOKU OCEANICZNEGO, OD 1000 DO 4000 M POD POWIERZCHNIĄ LUSTRA WODY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ABISOBENTAL to:

dno strefy abysalnej, zwykle dno stoku oceanicznego, od 1000 do 4000 m pod powierzchnią lustra wody (na 11 lit.)ABYSOBENTAL to:

dno strefy abysalnej, zwykle dno stoku oceanicznego, od 1000 do 4000 m pod powierzchnią lustra wody (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DNO STREFY ABYSALNEJ, ZWYKLE DNO STOKU OCEANICZNEGO, OD 1000 DO 4000 M POD POWIERZCHNIĄ LUSTRA WODY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.400

KŁUSAK FRANCUSKI, GUJOT, SZYBKOWAR, PRZEKAŹNIK MONOSTABILNY, NIECIĄGŁOŚĆ, BAJER, ZŁOM, BEZBRZEŻNOŚĆ, AKANTOWATE, POMPA OBIEGOWA, BOMBER, WIELORASOWOŚĆ, PALTO, KONSTRUKCJA WSPORCZA, WALENTYNKA, GLIKOKORTYKOSTEROID, KRAWAT, SPRAWNOŚĆ, RETENCJA, ŻARŁACZ BŁĘKITNY, KOTEW, CZAPRAK, KLUCZ, ZWIERZĘ DOMOWE, KOMORA, PELNIK, HAWELOK, BEZPOSTACIOWOŚĆ, MEDYCYNA SPORTOWA, ECHOSONDA, POSTĘP BIOLOGICZNY, PELAGIAL, MOBIL, ARMATKA WODNA, CHWYTAK, PELOMEDUZOWATE, DOR, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KING, PUCH, POMPA GŁĘBINOWA, CZYTANKA, TECZKA PERSONALNA, MIKROORGANIZM, SALDO DEBETOWE, POTNIK, DURNOŚĆ, DNO, USTROJSTWO, GALANT, PLOTER TNĄCY, WASAL, HALKA, SYNAPSYDY, PIJAWKA, KANONIZACJA, ZANURZENIE, OWERSZTAG, ZDŻAR, SINIEC, UGRUPOWANIE, KISMET, BLASZKA, LOWRY, STREFA NIEBEZPIECZNA, CELOWNIK, NIEOKRZESANIEC, TRACKBALL, DELFIN COMMERSONA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, CHĘTNY, BATY, CHMURA KŁĘBIASTO-WARSTWOWA, ORBITA, NIRWANA REZONANSOWA, IZBA ADWOKACKA, MIARKOWNIK SPALANIA, CZOŁG SAPERSKI, SYFON, MAGNETON, OPOLE, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, NAGIETEK, SOŁTYSTWO, LIPOLIZA, WATOLINA, HYDROENERGIA, WZGÓRZE, SZEWRON, POŻYCZKA HIPOTECZNA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, HYDROFOB, INDEKS, KADŹ, SAMARKA, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, PONCZ, PŁATECZEK, UCZEŃ, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, ŻYŁKA, MISJE, PROPILEJE, BOLERKO, AKCJA, RAK STAWOWY, ERMITAŻ, ALKOHOL ABSOLUTNY, ZDOBINA, LINIA BOCZNA, STREFA PRZYGRANICZNA, GRZAŁKA, EVENT, URCEUS, FAMA, BIROFILISTYKA, DZBANEK, KAMIENICA, SPREJ, MORŚWIN BURMEISTRA, PREMIA GÓRSKA, ECHOMETR, ANILANA, UCIĄG, TERMOMETR RNA, KRET WORKOWATY, CHŁOPAK, GEHENNA, OBÓZ KONCENTRACYJNY, BRATNIA DUSZA, PIĘTRO, KOMIN, GRAFIA, EKSPRES KOLBOWY, PULPIT, SZKARADNIK, METAMORFIZM, GEOGRAFIA, PUPA, DEKANTACJA, TYSIĄC, HYDROMONITOR, WALCZAK, KIL, ZDANIE, ZGNIŁEK, KLEKOTKA, TUNDRA, PAWILON, PISOWNIA, NIWELIZM, TRZY KRÓLE, TAMPON, TARADAJKA, NADBUDÓWKA, ABRAZJA GLACJALNA, GRUCZOŁ KUPROWY, BUCHAŁOW, BADYL, MORAŁ, POLE, WYŁADOWANIE NIEZUPEŁNE, FANTOM, MAKARON, PODPIECEK, BICZ SZKOCKI, LEMONIADA, CHLEB, KOŁOWROTEK, ASTEROIDA, PELIKAN, INTERSTYCJAŁ, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KONWERSJA, SCHULZ, MORMYSZKA, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, JELEŃ MILU, BIELISTKA JAŁOWCOWATA, CIASTO, WZORZEC MYŚLOWY, UPRAWA, KOMPLEKS, DELFIN BUTLONOSY, POLETKO DOŚWIADCZALNE, FORMAT, BLISKI, ŻYWOTNOŚĆ, KOLOR LOKALNY, WARSTWA BAZALTOWA, PIASEK SANDROWY, BARIERA, ALARM POWODZIOWY, NISZA NIWALNA, DNO, SKROMNIŚ, ZBROJA KRYTA, BALON RADIOSONDA, KOTWICZNIKOWCE, PROM ŚRÓDLĄDOWY, NUMER DOSTĘPOWY, APLA, KOPALINA LECZNICZA, SZAFA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, WODZIARZ, PANCERNIK KARŁOWATY, CHACHAR, BASEN, KROPLA, SFENAKODON, SUBSTANCJA ZAPACHOWA, UZDATNIANIE WODY, CZAPRAK, WARSTWA ŚCIERALNA, CURRY, TRASZKA OGNISTA, MILLENIUM, TYSIĄCLATKA, ŁUK TRIUMFALNY, KONCENTRAT, MONETA, TOREBKA, MAKROPOLECENIE, TREP, RYBA MAŚLANA, NAJEM OKAZJONALNY, BRZYDAL, ODPYLAK, REKTYFIKACJA, MYLONITYZACJA, KRZEWIK ŹRÓDLISKOWY, MORŚWIN OKULAROWY, NAWA GŁÓWNA, ŁUPEK DACHOWY, BRAMKA, MISIACZEK, ŁYKO, WYLĘGARNIA, TAWROSZ PIASKOWY, PODPŁOMYK, STYL, ODPŁYW, ZESKALANIE, DNO, UPROWADZENIE, ZAPORA, PALETA, ZATOR, PODŚCIELISKO, ZŁOTOGŁÓW, PRZEJRZYSTKA, AMFIPROSTYLOS, ŁONO, IMPERFEKCJA, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, SOLANKA, PRZEBŁYSK, TRYMER, WULKAN BŁOTNY, TAŚMA, GRZĘDA, MUTACJA DYNAMICZNA, HEMIKRYPTOFIT, FRANIA, SZKARADZTWO, SZNYCEL, GIRLSA, SONDA, FUFAJKA, GOŁĘBICA, SZYNION, PARALELIZM, ANONIMOWOŚĆ, INTERWIZJA, PLANETKA, GENERATOR LICZB LOSOWYCH, MIĘKISZ WODNY, WCZASY POD GRUSZĄ, BOURRÉE, SKINHED, TUBA, WAPITI, MIOTEŁKA, GÓRNICTWO MORSKIE, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, KIEROWALNOŚĆ, TYMPANON, CZERWONY PAS, ZGNILIZNA DREWNA, PATYCZAK, MISJE, NEUSTON, SOFCIK, AMNIOCENTEZA, MORŚWIN, EXTASY, TORKRETNICA, BUTLA GAZOWA, ?PROMIENIOWANIE CZERENKOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.400 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DNO STREFY ABYSALNEJ, ZWYKLE DNO STOKU OCEANICZNEGO, OD 1000 DO 4000 M POD POWIERZCHNIĄ LUSTRA WODY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: DNO STREFY ABYSALNEJ, ZWYKLE DNO STOKU OCEANICZNEGO, OD 1000 DO 4000 M POD POWIERZCHNIĄ LUSTRA WODY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ABISOBENTAL dno strefy abysalnej, zwykle dno stoku oceanicznego, od 1000 do 4000 m pod powierzchnią lustra wody (na 11 lit.)
ABYSOBENTAL dno strefy abysalnej, zwykle dno stoku oceanicznego, od 1000 do 4000 m pod powierzchnią lustra wody (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ABISOBENTAL
dno strefy abysalnej, zwykle dno stoku oceanicznego, od 1000 do 4000 m pod powierzchnią lustra wody (na 11 lit.).
ABYSOBENTAL
dno strefy abysalnej, zwykle dno stoku oceanicznego, od 1000 do 4000 m pod powierzchnią lustra wody (na 11 lit.).

Oprócz DNO STREFY ABYSALNEJ, ZWYKLE DNO STOKU OCEANICZNEGO, OD 1000 DO 4000 M POD POWIERZCHNIĄ LUSTRA WODY sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - DNO STREFY ABYSALNEJ, ZWYKLE DNO STOKU OCEANICZNEGO, OD 1000 DO 4000 M POD POWIERZCHNIĄ LUSTRA WODY. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast