ZJAWISKO PRZEOBRAŻENIA SIĘ, PRZEKSZTAŁCANIA SKAŁ, ZACHODZĄCE W GŁĘBSZYCH WARSTWACH SKORUPY ZIEMSKIEJ POD WPŁYWEM SIŁ GÓROTWÓRCZYCH I WYSOKIEJ TEMPERATURY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAMORFIZACJA to:

zjawisko przeobrażenia się, przekształcania skał, zachodzące w głębszych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem sił górotwórczych i wysokiej temperatury (na 14 lit.)METAMORFIZM to:

zjawisko przeobrażenia się, przekształcania skał, zachodzące w głębszych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem sił górotwórczych i wysokiej temperatury (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO PRZEOBRAŻENIA SIĘ, PRZEKSZTAŁCANIA SKAŁ, ZACHODZĄCE W GŁĘBSZYCH WARSTWACH SKORUPY ZIEMSKIEJ POD WPŁYWEM SIŁ GÓROTWÓRCZYCH I WYSOKIEJ TEMPERATURY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.975

BOSS, MINUTA, MEDIALNOŚĆ, CHYTROŚĆ, DASZEK, STARA MALUTKA, TRÓJBÓJ, OTWARTOŚĆ, WZÓR UŻYTKOWY, BARTNIK, STATYK, DOJŚCIE, HISTORYZM, NERECZNICA BORRERA, PRZECIEK, CEBER, CZARNY SZLAK, SZCZELINA DYLATACYJNA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, TŁOCZYWO, ZDRADA, LABORANT, NIRWANA REZONANSOWA, LEZGINKA, TORFOWISKO PRZEJŚCIOWE, ŁASKAWCA, ZLEPNOŚĆ, BIAŁORUSZCZYZNA, MORAWSKI, BOROWODOREK, DWUDZIESTKA, PREZBITERIUM, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, SAMOUK, UPOJENIE SENNE, WICIOWIEC, CZARA, MASTYKS ASFALTOWY, RZEKOTKA DRZEWNA, IGRZYSKA FRANKOFOŃSKIE, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, PRZYTOMNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, NATRĘCTWO, MARSZ, WAFEL, NIEPUNKTUALNOŚĆ, NADNOSIE, NIERZĄDNICA, POLONEZ, KRYPTOGRAFIA, ELIZJA, NAKŁAD POŁOWOWY, BAWÓŁ MINDORSKI, AFRYKAŃSKI, PROGRESJA, CHOROBA GAMSTORP, MOSKWICZ, GRA WSTĘPNA, SIEDEMDZIESIĄTKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, MĄDRALIŃSKI, IZDEBNIK, WOJSKA RAKIETOWE, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, PAWICOWATE, SALON MEBLOWY, SUBEMITENT, TABU, KONDYCJONALIZM, ŁUK NOCNY, MATYLDA, SUSZARKA, ORBITA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, NIEWOLA EGIPSKA, BETONOWE BUTY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, LANCER, DOBRO NORMALNE, PONIEWIERKA, ANAKREONTYK, PLINTA, DENUNCJANT, EMALIA, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PODKÓWECZKA, KOPIA, HRABIĄTKO, DOBROĆ, OLEWKA, EMPIRE, BŁONICA KRTANI, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, MAGENTA, AMFITEATR MORENOWY, ŚWIĄTYNIA, TENOR DRAMATYCZNY, MADISON, ZAWŁOKA, ŁOŻYSKO TOCZNE, KARŁOWICZ, PARNAS, ORYNNOWANIE, ANGLOSASKI, INTERMEZZO, TRZMIELINA OSKRZYDLONA, MYSZ ZAROŚLOWA, PACHA, MARKIZA, TREPANGOWCE, KREWNA, NOWICJAT, OPIESZAŁOŚĆ, PROTEZA, KORBACZ, JAMA STAWOWA, MIKROMIKRON, POLICJA OBYCZAJOWA, PRÓŻNOWANIE, EKSPERT, CYLINDEREK, KAMIEŃ SŁONECZNY, ŁONO ABRAHAMA, ASIEJEW, PRZESUWNIK, ZWARCIE, VERTIKAL, MALAKOZOOLOGIA, WOŁEK, KONKURENCJA, PANEWKA, PASAŻ, WYSPA, PODKOMENDNY, IRISH DRAFT, DWUPRZODOZĘBOWCE, SUBSTANCJA OBCA, KONWERTOR, OSKRZELE, NACIĄG, DEFERENT, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, KONIEC, KONTAKT, IZOFONA, NAUKOWIEC, NARZĘDZIE, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, PALLASYT, DISACHARYD, PSYCHOLOGIA, UWAGA, WOLNY RODNIK, PLOTER GRAWERUJĄCY, HADAR, ZBIÓRKA, MOŁOTOW, OPÓR, JĘZYK KREOLSKI, PORA GODOWA, TERMOMETR LABORATORYJNY, PSYLOFIT, OBŁOK SREBRZYSTY, BEZDOTYKOWIEC, WSTRZYMANIE, MOTYWIK, OPERA, ALT, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, GIPSORYT, POWTARZALNOŚĆ, PLANTACJA, STREFA CZASOWA, PASTISZ, SŁODOWNIA, MIĘSOŻERCA, KRAJOBRAZ, POPYT ELASTYCZNY, TARYFA ULGOWA, PANNA NA WYDANIU, NABIEG KORZENIOWY, KIERUNEK, BUCHTA, AEDICULA, PRASOWNIA, CIEPŁE KRAJE, SZYMEL, CZUJNIK GENERACYJNY, KRATKA ODPŁYWOWA, GRONINGER, ROZSIEW, SCYT, BRYZOMANCJA, POLARYZACJA ANODOWA, POŻAR, CZASZA, MIEDNICZKA, BASEN, SKAŁA METAMORFICZNA, DIU, PĘDNIK AZYMUTALNY, PRZEŻUWACZE, PIERWOWIJE, WAN, ASTROWIEŻYCZKA, ETOLOGIA, ACEFALIA, KONFIGURACJA, GAWOT, EKSTRAKTOR CUKROWNICZY, NOOB, HELIOFIT, PORÓD KLESZCZOWY, DYM, MIODOJAD, WAGA MIEJSKA, OWOC, ZGROMADZENIE CZYNNE, BĘBEN TAKTOWY, PÓJDŹKA, STRZELNICA SPORTOWA, CIEMNOTA, SZKOŁA ŚREDNIA, DRIBLING, FALA WZROSTOWA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, NOGA, MINIMALISTA, TERRINA, KOLEJ GONDOLOWA, STRATEGIA, AUTOHEMOTERAPIA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, CYMBAŁY, WIĘZADŁO OBŁE MACICY, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, HUMOR, ZESPÓŁ USHERA, KOMUNIKACYJNOŚĆ, KOSZT KONTROLI, BARBARYZACJA, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, HISTORYZM MASKI, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, GALAKTOLIPID, KONCENTRACJA, ŁOŻYSKO WAHLIWE, MAKIJAŻ PERMANENTNY, RYBY MORSKIE, OFIARA, KURCZLIWOŚĆ, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, LIMO, RANA, PORTRECISTKA, NASZYWKA, TRZEŹWOŚĆ, CHRZEST, KURATOR, SZCZEGÓLNOŚĆ, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, DEMOLUDY, SKRĘTEK, ŁYDKA, OFIAKODONTY, SZCZELINA LODOWCOWA, ZRANIENIE, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, ELEGIJNOŚĆ, BANOWINA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, STARY MALUTKI, MISZNA, REZYGNACJA, JAZDA, CZUBATKA, GASTRONOMIK, OBUCH, ARTYSTKA, PERLISTOŚĆ, PRZECIEK, STARY KOŃ, HIEROGLIFY, SONAR, OGIEŃ I WODA, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, KOSZAROWOŚĆ, PATRIARCHAT, KWIAT SIARCZANY, TREND HORYZONTALNY, WNĘTRZNOŚCI, ABORTERKA, PUNKT ASEKURACYJNY, ?EKOLOGIA CZŁOWIEKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.975 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO PRZEOBRAŻENIA SIĘ, PRZEKSZTAŁCANIA SKAŁ, ZACHODZĄCE W GŁĘBSZYCH WARSTWACH SKORUPY ZIEMSKIEJ POD WPŁYWEM SIŁ GÓROTWÓRCZYCH I WYSOKIEJ TEMPERATURY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO PRZEOBRAŻENIA SIĘ, PRZEKSZTAŁCANIA SKAŁ, ZACHODZĄCE W GŁĘBSZYCH WARSTWACH SKORUPY ZIEMSKIEJ POD WPŁYWEM SIŁ GÓROTWÓRCZYCH I WYSOKIEJ TEMPERATURY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAMORFIZACJA zjawisko przeobrażenia się, przekształcania skał, zachodzące w głębszych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem sił górotwórczych i wysokiej temperatury (na 14 lit.)
METAMORFIZM zjawisko przeobrażenia się, przekształcania skał, zachodzące w głębszych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem sił górotwórczych i wysokiej temperatury (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAMORFIZACJA
zjawisko przeobrażenia się, przekształcania skał, zachodzące w głębszych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem sił górotwórczych i wysokiej temperatury (na 14 lit.).
METAMORFIZM
zjawisko przeobrażenia się, przekształcania skał, zachodzące w głębszych warstwach skorupy ziemskiej pod wpływem sił górotwórczych i wysokiej temperatury (na 11 lit.).

Oprócz ZJAWISKO PRZEOBRAŻENIA SIĘ, PRZEKSZTAŁCANIA SKAŁ, ZACHODZĄCE W GŁĘBSZYCH WARSTWACH SKORUPY ZIEMSKIEJ POD WPŁYWEM SIŁ GÓROTWÓRCZYCH I WYSOKIEJ TEMPERATURY sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - ZJAWISKO PRZEOBRAŻENIA SIĘ, PRZEKSZTAŁCANIA SKAŁ, ZACHODZĄCE W GŁĘBSZYCH WARSTWACH SKORUPY ZIEMSKIEJ POD WPŁYWEM SIŁ GÓROTWÓRCZYCH I WYSOKIEJ TEMPERATURY. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x