POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ, TA CZĘŚĆ FIRMAMENTU, KTÓRA WIDZIANA JEST Z JEDNEJ PÓŁKULI ZIEMSKIEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PÓŁSFERA to:

połowa sfery niebieskiej, ta część firmamentu, która widziana jest z jednej półkuli ziemskiej (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PÓŁSFERA

PÓŁSFERA to:

w rozumieniu ogólnym: bryła - połowa kuli, figura obrotowa powstała przez przecięcie kuli w płaszczyźnie równika, półkula (na 8 lit.)PÓŁSFERA to:

w rozumieniu matematycznym, ścisłym: powierzchnia połowy kuli (połówka sfery), półkula pusta w środku (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ, TA CZĘŚĆ FIRMAMENTU, KTÓRA WIDZIANA JEST Z JEDNEJ PÓŁKULI ZIEMSKIEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.261

LEJEK, WYROSTEK BARKOWY, WODA PODSKÓRNA, PASMO PRZEPUSTOWE, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KOMUNAŁKA, DAWNOŚĆ, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, OBUWIK, BŁONICA SKÓRY, BLUFFIARZ, MAŚLANY RYNEK, WIRTUOZERIA, DIRT, SIÓDMA CZĘŚĆ, NIECHLUBNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, ODCHYLENIE ĆWIARTKOWE, ORLICZKA KRETEŃSKA, MUR, KUGLARSKOŚĆ, PIERNIK, KAZNODZIEJA, ŁADNY GIPS, SZKARADNOŚĆ, NALEGANIE, ZASADA DUALNOŚCI, PRZODOMÓZGOWIE, OCEAN, PIERWIASTEK KRYPTOMORFICZNY, EDYKUŁA, OSNOWA GEODEZYJNA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, UCZEŃ, ŚCIANA PRZEWIESZONA, ILOCZYN WEKTOROWY, SUPERPRZEBÓJ, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, WYŻSZE NACZELNE, CZERWONA BURŻUAZJA, OSIEDLE, CZĘŚĆ, WAHADŁO, WIELORYB, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, POROŚL, JESION, WIERSZ, PANIKA BANKOWA, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, INFIKS, PROWOKATOR, SER PODPUSZCZKOWY, CACCINI, REFRENISTKA, STOSUNEK, PASSACAGLIA, WSPINACZKA SPORTOWA, NIEDŹWIEDZIÓWKA KAJA, GERMAŃSKOŚĆ, GUZKI KRWAWNICZE, GLIZA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, KOORDYNAT, TYSIĄCKROTNOŚĆ, HIPOTEZA SUSLINA, TRINAKSODON, ARYTMETYKA BINARNA, NIEDOWŁAD POŁOWICZY, KASZTAN, WALUTOWOŚĆ, CHLOROHEKSYDYNA, CZORT, LEPKOŚĆ DYNAMICZNA, TOREBKA BOWMANA, INFOBOKS, RAGLAN, GAZA, ABSURDALNOŚĆ, DOŚWIADCZALNIK, POKRZYWDZONY, WYRACHOWANIE, METAL NIEŻELAZNY, DEMÓWKA, DOROBKOWICZ, SUBSTANCJA CZYNNA, PODOBÓZ, CZYTANIE WYBIÓRCZE, TROL, WOLA BOŻA, TWIERDZENIE STOKESA, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, HORMON TROPOWY, GRUSZKA ŻAROWA, KADŁUB, GRUPA ABELOWA, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, BOB, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, WATERPOLISTKA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRZEDSIONEK, ARAUKARIOWATE, NIESTABILNOŚĆ, KALORMEN, UNIKAMERALIZM, CYGAN, BIEG DYSTANSOWY, WZORZEC, DOROBKIEWICZ, CENTRALNE OGRZEWANIE, SORPCJA, LÓD PAKOWY, NIECHLUJNOŚĆ, DNO OCEANICZNE, FOSFOREK, TRIO, SAKSOŃSKI, PRZEGRODA, ZARATUSZTRIANIN, TOY, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, KUREK, KADR, FARCIARA, FORMUŁA ATOMOWA, MODRASZEK BLADY, KADŁUB, STRATOSFERA, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, SIEDMIU WSPANIAŁYCH, PASTWA, ZASADNOŚĆ, INDUKCJA WŁASNA, PANCERZ, ŁOŻYSKO GAZOWE, WYWRÓT, STRATY MORALNE, METEORYT, APOZYCJA, BURZYK SZARY, UKOICIEL, SIŁOWNIK, KASSAWA, NOWONABYWCA, WEWNĘTRZNY, MIESZKALNICTWO, UMOWA ZLECENIE, PREZBITERIUM, CZUB, ZBRODNIA, NONKONFORMISTA, OBLAT, RÓWNIK NIEBIESKI, POŁUDNIE, DWORUS, JĘZYK FORMALNY, NIEOSTROŻNOŚĆ, SOCYNIANIZM, WĄTŁOŚĆ, PRZYSŁÓWEK, WYBRANIEC, RYBITWA OKOPCONA, BADANY, SINUS HIPERBOLICZNY, BEZPARDONOWOŚĆ, FELERNOŚĆ, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, DROGA APIJSKA, BEZROBOCIE UKRYTE, DOWÓD, LICZBA AUTOMORFICZNA, DOM HANDLOWY, MASTYKS, RETORTA, SAMOREALIZACJA, NIEUPRZEJMOŚĆ, KURANCIK, ZGRED, CIEMNA ENERGIA, KUTYKULA, UBOGOŚĆ, ZATOKA, GICZ, WOOD, LAJKONIK, LATAWICA, BAGIETKA, NIEUŻYWALNOŚĆ, BALERON, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, PĘD, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, HEMISFERA NIEBIESKA, SKIOFIT, PRZESYP, RAJFURKA, PROSTOŚĆ, AGRESYWNOŚĆ, MAŚLAK CZERWONY, KACZKA HEŁMIASTA, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, ANTYWESTERN, GOLIZNA, ORBITAL, POLE, BIELMO, POBRATYMSTWO, URZĄD SKARBOWY, ZRĄB, ŚWINIARKA, OSTROŻNOŚĆ, RUCHY ROBACZKOWE, IMPRESARIAT, AKADEMICKOŚĆ, GĘSTOŚĆ PLANCKA, DYNASTIA FRANKOŃSKA, GRUNCIK, SKŁADNIA RZĄDU, NIEWZAJEMNOŚĆ, BĘBEN MAGNETYCZNY, DENITRYFIKATOR, ZAKRĘT, SUPERNOWA TYPU IB, WSPÓŁZALOTNIK, ALTANNIK FIOLETOWY, CYJANOŻELAZIAN(II), NIECZYNNOŚĆ, KONTYNENT, SEJSMOGRAF, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, DRAJWER, PORTFEL, ŚLĄSKOŚĆ, GAZ ŁZAWIĄCY, PODGRZEWACZ, REGLAN, KRĘGOWCE, WÓŁ ROBOCZY, ROZBRATEL, STOPA, BOHATERKA, WÓŁ PIŻMOWY, POKOLENIE, SYSTEM OBRONNY, SUBFUNDUSZ, GÓWNOZJADZTWO, PRZETWÓRCZOŚĆ, TEMACIK, KOMERCHA, WIZJA, KOŃCÓWKA, TRZON, ROŚLINA KOPALNA, IMPULSYWNOŚĆ, NAPIĘTNIK, FASOLKA MUNG, FILTRACJA, PLANTACJA NASIENNA, KECZ, BOMBA BURZĄCA, PRĄD TELLURYCZNY, NORMA ABSTRAKCYJNA, PETRARKIZM, LEWAREK, REGION WĘZŁOWY, ANIMALIZM, CHOROBA LOKOMOCYJNA, TRWAŁOŚĆ, PODBRÓDEK, LIMBO, MARCHEWKA, PORZĄDEK, SROMOTNIK WOALKOWY, KAMIEŃ SZLIFIERSKI, EOLIDA, PÓŁWARIAT, WŁOSKOŚĆ, TUALETA, KRAKÓW, MURZYSKO, BAJER, GALERIA, SAMOUPROWADZENIE, OBJAWIENIE, NAZWA OGÓLNA, CZIP, MÓZG EMOCJONALNY, CZŁONEK, KABINA, ŚPIĄCA, KULTURA AZYLSKA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, OGIEŃ KRZYŻOWY, SAMODZIERŻCA, MODRASZEK ORION, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, NOSICIEL, ZANOKCICOWATE, ?OMIEG KOZŁOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.261 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ, TA CZĘŚĆ FIRMAMENTU, KTÓRA WIDZIANA JEST Z JEDNEJ PÓŁKULI ZIEMSKIEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ, TA CZĘŚĆ FIRMAMENTU, KTÓRA WIDZIANA JEST Z JEDNEJ PÓŁKULI ZIEMSKIEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PÓŁSFERA połowa sfery niebieskiej, ta część firmamentu, która widziana jest z jednej półkuli ziemskiej (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PÓŁSFERA
połowa sfery niebieskiej, ta część firmamentu, która widziana jest z jednej półkuli ziemskiej (na 8 lit.).

Oprócz POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ, TA CZĘŚĆ FIRMAMENTU, KTÓRA WIDZIANA JEST Z JEDNEJ PÓŁKULI ZIEMSKIEJ sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - POŁOWA SFERY NIEBIESKIEJ, TA CZĘŚĆ FIRMAMENTU, KTÓRA WIDZIANA JEST Z JEDNEJ PÓŁKULI ZIEMSKIEJ. Dodaj komentarz

8+1 =

Poleć nas znajomym:

x