U ROŚLIN NIEULISTNIONA CZĘŚĆ PĘDU, NA KTÓREJ WYRASTA KWIAT, A NASTĘPNIE OWOC - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZYPUŁKA to:

u roślin nieulistniona część pędu, na której wyrasta kwiat, a następnie owoc (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZYPUŁKA

SZYPUŁKA to:

w niektórych organach, narządach w organizmie: część, przez którą do organu wnikają nerwy i naczynia krwionośne (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "U ROŚLIN NIEULISTNIONA CZĘŚĆ PĘDU, NA KTÓREJ WYRASTA KWIAT, A NASTĘPNIE OWOC". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.137

PRZĄŚNICA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, KONIK, MIESZAK, LAMPA DÖBEREINERA, BĘBEN, TON HARMONICZNY, OWOCOSTAN, OWCA CZTEROROGA, PIRYDOKSAL, BATERIA ALKALICZNA, ŻEGLUGA PROMOWA, WYSZYWANKA, GRUPA ELIMINACYJNA, ZAPALENIE STAWÓW Z ZAJĘCIEM STAWÓW KRĘGOSŁUPA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, LILIJKA, THRILLER, KOŁO STEROWE, CIEMNIA OPTYCZNA, PODRZYNACZ, BOHATER LIRYCZNY, SUWNICA BRAMOWA, KOKPIT, SEGREGACJA RASOWA, KARK, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, KARTOFLANKA, BURDON, GRA W KARTY, ALBINIZM, PODUSZKA, WILLIAM JEFFERSON BLYTHE III, PAŃSTWO ZACHODNIOFRANKIJSKIE, PĘPAWA, ANTYKLINA FAŁSZYWA, KOSZTELA, OPONA, CYNOBRÓWKA, HAREM, CZĘŚĆ, ZARZUTKA, MASZYNA SYNCHRONICZNA, NERW WZROKOWY, PLANISFERA, TYMOTKA MICHELA, PASSACAGLIA, STRZĘPLICA POLSKA, SURF, CIECIERZYCA, FRANSZYZA, ŁZAWNICA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, TABLICA CAYLEYA, OWADOŻERNOŚĆ, DOMOWINA, RAFIA, PIÓRO, IGIEŁECZKA, SŁONECZNICA, ZADRZECHNIA, ŁODYGA KWIATONOŚNA, ZRĄB, WKŁADKA, PUCH KIELICHOWY, ODCINEK, OWOC, ROŚLINA, ZAPALENIE SPOJÓWEK, BONNY, SEGMENT, DEKALOG, LOTNICTWO WOJSKOWE, POLIANDRIA, LEŚNICTWO, NAUKA HUMANISTYCZNA, KWIAT ŻEŃSKI, ZMIERZCH CYWILNY, CHOROBA MÜNCHMEYERA, ODCINEK, AKT, AUTOTOMIA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, LENKORAN, KOŃ NA PATYKU, SOSNOWE, WIZJER, PODŁOGA, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, MACIERZ ZESPOLONA, OKNO DIALOGOWE, DYSTANS, WYJEC RUDY, DZIELNICA, BEZJĘZYKOWE, POŁAWIACZ, FRAZA NOMINALNA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, ŻONKIL, CZEREŚNIA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, LĘDŹWIE, GRUPA CZASOWNIKOWA, ASTER, ALTERNARIOZA, SAGOWIEC, PISTACJA, GEOFIT KORZENIOWY, RYT, TASMAN, RDZEŃ, ORBITA, ŁOŻYSKOWIEC, HOKEJ, TAMARILLO, PĘTLA JELITOWA, GŁOWOTUŁÓW, ZALESIE, PLENNOŚĆ, STOPA LODOWCA, PRZYLASZCZKA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, PRZĄŚLICA, DZIÓB, FORMA PRENEKSOWA, WIERZCHOŁEK KORZENIA, PRIORYTET, UKŁAD NERWOWY WSPÓŁCZULNY, SIT DROBNY, TRABANT, ZAWZGÓRZE, SHOJO-AI, TENDENCJA ROZWOJOWA, LIPKA, PODEJRZANA, GUZMANIA MONOSTACHYA, SPEKTROMETRIA MAS, TURBINA PROMIENIOWA, NACZYNIOWE, MONOPOL, ZIOŁO, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ESKIMOSEK, AGAPANT, WYCISK, SKRZYDŁOLIST WALLISA, RUMIAN, NARCYZ NIEZRÓWNANY, SIODŁO, PIANO, KORYTKO, ZAPISOBIERCA, PSIZĄB KAUKASKI, ROŚLINOŻERNOŚĆ, JĘZYK LODOWCOWY, LEMIESZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, KOMBAJN, KETELEERIA, HIPERAKUMULACJA, KOŁO SEGNERA, SZABLA, ZADASZENIE, LUDZKIE ZOO, TEOGONIA, GROCHÓWKA, MODRAK, SKARPETKA, TENIS STOŁOWY, PĘCZYNA WODNA, MŁODZIEŻÓWKA, GEM, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, REMIZA, SKRZYDEŁKO, ODJEMNA, DOPEŁNIENIE, DEMONSTRACJA, KOZIBRÓD WSCHODNI, DIALEKTYKA, SUBSTYTUCJA, WIELKORUŚ, DUSZA, DZIKA RÓŻA, TYTOŃ, WYCINEK, ŹRENICA, JELITKOWO, KONCEPT, KONGREGACJA, SPRZĘŻNICE, TERAPIA RODZIN, USZTYK, FIDEIKOMISARZ, ŁOMOTANINA, SIODŁO, KIOSK, SZYSZKA, CAKE-WALK, POKAZ, ŁUTÓWKA, WYROŚLE, PLASTRON, TEMPERATURA NÉELA, CHOROBA PICKA, SPŁACHEĆ, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, LODOICJA, SPÓLNIK, INSPEKT, DODAJNA, ALLEGRETTO, WIEK NASTOLETNI, KOZIBRÓD, TAUTOLOGIA, ZAKAZANY OWOC, KABINA, KANAŁ, POŁATOWATE, ÓSEMKA, CHOROBA KAWASAKIEGO, PC, ŁOPATA, IGIEŁKA, SIEDZISKO, PŁOZ, SPADKODAWCA, KWAS HUMINOWY, SYNINGIA OKAZAŁA, PAPIERÓWKA, UCZELNIA AKADEMICKA, SAMOGŁOSKA OBOJĘTNA, TEST PUNKTOWY, KATERA, EPOKA, GRUPA PRZEMIENNA, NOS, HARAS, PENS, NAGONASIENNE, WIROZA, PARAPETÓWKA, NOGA, FIRMAMENT, WITALIZM, KOŁO, ELODEID, PRZYTULIA, OWOCNIK, WĘZINA TARCZYCY, FOTOGALERIA, BEZDUSZNOŚĆ, SZPARNICOWATE, BIAŁY TRĄD, NOZDRZE, HARD CORE, KLAUZURA, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, PŁATEK, GLADIUS, GODZ, NACZYNIÓWKA, DEREŃ, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ROGATEK, LINIA GEODEZYJNA, ZABYTEK RUCHOMY, KRZYWA PROSTOWALNA, SZYJKA, OWOCNIA, KLASA INTEGRACYJNA, GITARA, ŚLIWKA JAPOŃSKA, NEKTARYNA, GŁĄBIK, TYFUS PLAMISTY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, WARIACJE, FORMACJA ROŚLINNA, NÓŻKA, TEMAT, SYMULATOR, WOŁYNIANIN, ROŚLINA OLEISTA, ARBUZ, KISZKA STOLCOWA, JAŚNIA, FITOGEOGRAFIA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, RUNO LEŚNE, WAPIENNIK, GNIAZDKO, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, CLAUSULA, BOKS, OŁTARZ, ŚNIEŻNIK, ?CIUĆMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.137 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

U ROŚLIN NIEULISTNIONA CZĘŚĆ PĘDU, NA KTÓREJ WYRASTA KWIAT, A NASTĘPNIE OWOC się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: U ROŚLIN NIEULISTNIONA CZĘŚĆ PĘDU, NA KTÓREJ WYRASTA KWIAT, A NASTĘPNIE OWOC
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZYPUŁKA u roślin nieulistniona część pędu, na której wyrasta kwiat, a następnie owoc (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZYPUŁKA
u roślin nieulistniona część pędu, na której wyrasta kwiat, a następnie owoc (na 8 lit.).

Oprócz U ROŚLIN NIEULISTNIONA CZĘŚĆ PĘDU, NA KTÓREJ WYRASTA KWIAT, A NASTĘPNIE OWOC sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - U ROŚLIN NIEULISTNIONA CZĘŚĆ PĘDU, NA KTÓREJ WYRASTA KWIAT, A NASTĘPNIE OWOC. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x