CZĘŚĆ SERCA NALEŻĄCA DO JEGO LEWEJ KOMORY, KTÓRA PODCZAS SKURCZU KOMÓR OPIERA SIĘ O PRZEDNIĄ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ I UDERZA W NIĄ W V PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWEJ, OK. 1,5 CM W PRAWO OD LINII ŚRODKOWOOBOJCZYKOWEJ LEWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KONIUSZEK SERCA to:

część serca należąca do jego lewej komory, która podczas skurczu komór opiera się o przednią ścianę klatki piersiowej i uderza w nią w V przestrzeni międzyżebrowej, ok. 1,5 cm w prawo od linii środkowoobojczykowej lewej (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SERCA NALEŻĄCA DO JEGO LEWEJ KOMORY, KTÓRA PODCZAS SKURCZU KOMÓR OPIERA SIĘ O PRZEDNIĄ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ I UDERZA W NIĄ W V PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWEJ, OK. 1,5 CM W PRAWO OD LINII ŚRODKOWOOBOJCZYKOWEJ LEWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.001

KRUP, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, ŚLUZICE, KANAŁ, SUKA, JAŁMUŻNIK, DYWESTYCJA, CHIRURG, PYTEL, PLUJ-ZUPKA, MOSTOWNICZY, BATERIA AKUMULATOROWA, DRINK-BAR, RÓW TEKTONICZNY, JELEŃ SCHOMBURGKA, TOWARZYSZ NIEDOLI, PRZYZWYCZAJENIE, TUŁACZKA, POJAWIENIE SIĘ, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PADACZKA MIOKLONICZNA, TUŁACTWO, MONOTELETA, TUNDRA, OGRANICZENIE, PIEKARNIA, STRUKTURA DZIEŁA LITERACKIEGO, ENTOMOLOGIA, SZNAPS, TUBULOPATIA, SERCÓWKA, WIĘŹNIARKA, ANARCHISTKA, POUSSIN, IPP, PODSKAKIWACZ, SEGMENT SZYJNY, FASCYNATOR, JASZCZUR, GEN MODYFIKATOR, MAORI, WINDA, STRATEGIK, DINODONTOZAUR, NORMANDZKI, ŻYCZLIWY, GABINET LUSTER, DZIUPLA, MEDYCYNA NUKLEARNA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, LICO, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, POWTÓRKA Z ROZRYWKI, DICYNODONTY, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, LODOWICA, POKREWIEŃSTWO AGNACYJNE, KRATKA, SUTEK, TUNEZYJSKI, SEJMIK RELACYJNY, WSPARCIE, NON-IRON, RELING, PIEZOMAGNETYK, WYSŁANNICA, KROSNY, DYSK, BOMBA ATOMOWA, INWESTYCJA, DIETA, GLIZA, METR NA SEKUNDĘ, WEKA, PROLIFERACJA, DZIEDZICZENIE POZACHROMOSOMOWE, GRABARZ, KOSZYK, ZAKRES REAKCJI, SAMOGRAJ, KLASTER, KASYNO, TELOM, TĘTNICA NERKOWA, DORTMUNDER, KLOMIFEN, BRODOWSKI, BIEDA, ODWROTNY AGONISTA, LIZOFORM, CYBERPANK, DAWKA ŚMIERTELNA, KLUCZ SKRZYPCOWY, LENIWIEC PSTRY, ZBROJENIE, SUBLITORAL, CZEMPIONKA, PRAWOMOCNOŚĆ, FIRMAMENT, GÓWNOZJAD, ABC, POCIĄG POSPIESZNY, MAN, RICERCAR, FILM DROGI, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, PODRÓŻNIK, WYRAZ OBCY, ŚCIANA WSCHODNIA, FUNDATOR, ZAZDROŚĆ, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, KATAKAUSTYKA, REGRESJA LODOWCA, ODMIANA UPRAWNA, MACEDONIA, ZABYTEK NIERUCHOMY, GARBARSTWO, INTERIOR, RODZAJ MĘSKI, WYKRZYKNIK, KARBOKSYL, TARŁO, STACJA REDUKCYJNA, PRZERABIACZ, MOSKIT, ORBITA, MARUDERSTWO, SCHULZ, KSIĄŻĘ Z BAJKI, CYRKOWIEC, SPIŻARNY, LENIUCH, MUSLIM, DŻIP, OPONA, ESESMANKA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, PIERWIASTEK, BANAT, WIRTUOZOSTWO, OPASANIE, KAROTAŻ, SKAUT, OGLĄD, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, SYSTEMIK, MUSZLA, HOLOGRAM, OSTANIEC, PLAMA, WARUGA, RUTING, PAŁANECZKA MAŁA, MARTWA FALA, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, PATRIARCHAT, POWTÓRZENIE, DOGMAT, UCZEŃ, ATOM, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, GRADUAŁ, STRATEG, CELTYJKA, KULTURA JĘZYKA, KREOLKA, TAUTOCHRONA, BIOCZUJNIK, BLUZA, BRUDNICA NIEPARKA, KUWERTURA, CZEŚNIK KORONNY, RUCH PRECESYJNY, ROŻEK, REWANŻ, WYBLINKA, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ZMYWACZ, WIDLISZEK, EKOSYSTEM HETEROTROFICZNY, LINIA HODOWLANA, FILOLOGIA CHORWACKA, ROZDRABNIACZ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GUMA, PRZEKUPIEŃ, CANTUS FIRMUS, TUNICZKA, ORGANIZACJA, PAPIER TOALETOWY, NADKRWISTOŚĆ, ELEMENT, KANEMEJERIA, ŻYCIODAWCA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OKRES INTERGLACJALNY, OSOWSKI, TEATR EPICKI, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, PRAWO MENDLA, WIDZENIE OBWODOWE, PRZEZIERNIK, PROSTE SKOŚNE, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, ZBIÓR GĘSTY, SOLISTA, KOPUŁKA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, EKSTRADYCJA, HOHENZOLLERNOWIE, PRZEDSIONEK, CEGLARKA, MATECZNIK, OKRES, WIEK ROZRODCZY, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, JUDAISTA, PŁACA ZASADNICZA, GRYZEK, SOLEC, KRATKA VICHY, KĄT, KINETYKA CIECZY, BRZUCHORZĘSKA, TRZON, SEKUNDOGENITURA, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, KAUKAZ, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, MAJĄTEK TRWAŁY, KUROBRÓD NOWOZELANDZKI, PYCHA, BULDER, JAZDA, LINIA BRZEGOWA, ŁUK DZIENNY, REFORMATOR, AGENEZJA NERKI, CHOROBA TANGIERSKA, KRĘTLIK, FILECIK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, WODA POZAKLASOWA, ROZMODLENIE, PAKULARKA, SAMORZĄDCA, IDIOGRAFIZM, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, ŻABKA, MURZYN, BARWA NALECIAŁA, RYBA WYMARŁA, PUDEŁKO, ZABÓJCA, WIGILIA, PRĄD FARADYCZNY, MSZYCZNIK, LEKARZ WETERYNARII, ROCZNIK, PRAWO MEDYCZNE, GUMNO, JĘZYK, JĘZYK ISLANDZKI, MACIERZ KOWARIANCJI, UDO, PSYCHOBIOGRAFIA, NEUROTYK, DYLATACJA CZASU, DELFIN, BOSCH, SYFON, NEANDERTAL, CHOROBA POCAŁUNKÓW, LEK ANTYARYTMICZNY, EPIMYTHION, PRZEKLEŃSTWO, KADZIDEŁKO, HEŁMIATKA ZWYCZAJNA, BUTA, PASIBRZUCH, POJAWIENIE SIĘ, ZAJĄKNIĘCIE, AMATOR, MUSICAL, INSTRUKCJA, BUŁGARSKI, TOWARZYSZ BRONI, ODWARSTWIENIE, CIĄŻA SPOŻYWCZA, SIATKA CENTYLOWA, NARÓD, PANNA, CUG, ASTROFOTOMETRIA, KLIMAKTERIUM, PRÓŻNIA, BOLA, ?NACZELNIKOSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.001 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SERCA NALEŻĄCA DO JEGO LEWEJ KOMORY, KTÓRA PODCZAS SKURCZU KOMÓR OPIERA SIĘ O PRZEDNIĄ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ I UDERZA W NIĄ W V PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWEJ, OK. 1,5 CM W PRAWO OD LINII ŚRODKOWOOBOJCZYKOWEJ LEWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SERCA NALEŻĄCA DO JEGO LEWEJ KOMORY, KTÓRA PODCZAS SKURCZU KOMÓR OPIERA SIĘ O PRZEDNIĄ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ I UDERZA W NIĄ W V PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWEJ, OK. 1,5 CM W PRAWO OD LINII ŚRODKOWOOBOJCZYKOWEJ LEWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KONIUSZEK SERCA część serca należąca do jego lewej komory, która podczas skurczu komór opiera się o przednią ścianę klatki piersiowej i uderza w nią w V przestrzeni międzyżebrowej, ok. 1,5 cm w prawo od linii środkowoobojczykowej lewej (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KONIUSZEK SERCA
część serca należąca do jego lewej komory, która podczas skurczu komór opiera się o przednią ścianę klatki piersiowej i uderza w nią w V przestrzeni międzyżebrowej, ok. 1,5 cm w prawo od linii środkowoobojczykowej lewej (na 14 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SERCA NALEŻĄCA DO JEGO LEWEJ KOMORY, KTÓRA PODCZAS SKURCZU KOMÓR OPIERA SIĘ O PRZEDNIĄ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ I UDERZA W NIĄ W V PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWEJ, OK. 1,5 CM W PRAWO OD LINII ŚRODKOWOOBOJCZYKOWEJ LEWEJ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CZĘŚĆ SERCA NALEŻĄCA DO JEGO LEWEJ KOMORY, KTÓRA PODCZAS SKURCZU KOMÓR OPIERA SIĘ O PRZEDNIĄ ŚCIANĘ KLATKI PIERSIOWEJ I UDERZA W NIĄ W V PRZESTRZENI MIĘDZYŻEBROWEJ, OK. 1,5 CM W PRAWO OD LINII ŚRODKOWOOBOJCZYKOWEJ LEWEJ. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x