REKONSTRUOWANY WSPÓLNY JĘZYK LUDÓW GERMAŃSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA PRAINDOEUROPEJSKIEGO, PRAJĘZYK RODZINY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAGERMAŃSKI to:

rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich (na 12 lit.)STAROGERMAŃSKI to:

rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REKONSTRUOWANY WSPÓLNY JĘZYK LUDÓW GERMAŃSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA PRAINDOEUROPEJSKIEGO, PRAJĘZYK RODZINY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.216

BOREWICZ, DAMULKA, WĄŻ, CYMBOSPONDYL, KOMPARATYSTYKA, ŚMIECISKO, GAZELA CUVIERA, PRZECIĘTNIACTWO, BREWICERATOPS, KROKODYLEC, FUTURE PROGRESSIVE, BAGNET, IDIOGRAFIZM, KOALA, MANNA, KICHLARZ, PIĘĆSETKA, WRÓBEL PAKISTAŃSKI, TAMARYNA DWUBARWNA, POLONISTA, JUBILER, EKONOMIA, PETREL WULKANICZNY, DRUGA NATURA, ILOCZAS, PADWAN, GNU PASIASTE, CEWKA INDUKCYJNA, BEZKRĘGOWIEC, LENIWIEC BRUNATNY, MELANODERMA, TRZASKOWISKO, OWCZAK, OCZYWISTA OCZYWISTOŚĆ, OSET ŁOPIANOWATY, NERWICA NIEDZIELNA, DRZEWICE, SALAMANDRA CZERWONOGRZBIETA, KOŁOSZ, INTEL, PRZETARG OGRANICZONY, HELIOFIT, LIROGON SKROMNY, MIKROBIOTA, PASKOWIK ŻÓŁTAWY, IBIS ŁYSY, WYRAK, ARMIA ZACIĘŻNA, SPÓŁKA CICHA, ROZTWÓR BUFOROWY, PĘCHERZYK, KOROŁAZ RDZAWY, MODRORZYTKA, LÓD WŁÓKNISTY, SPŁASZCZEK TABASKAŃSKI, TRZCINNIK ZWODNICZY, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, USZATKA, BILBIL JEDNOBARWNY, MAGNETOSTATYKA, NEON CZERWONY, SAPKA, SREBRZANKA HOTENTOCKA, JUTA, AFROTROGON PRĄŻKOWANY, CZAPELKA ZŁOTAWA, KOREAŃSKI, NIEODPARTOŚĆ, TRASZKA IBERYJSKA, BRĄZACZEK CIEMNOUCHY, RAZBORA, EUKALIPTUSOWCZYK ŻÓŁTOCZELNY, DŁUGOSZYJ JĘZYKOWATY, TEREN ZIELENI, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, KOCZKODAN TUMBILI, SEDES, PĘTLA HENLEGO, WYMYK, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, DRZEWOŻEREK, KATEGORIA, TARŃ, AYER, DZIESIĄTAK, PSZENICA DURUM, FENIKS, CYKLOTYMIA, UDNICA CEBULANKA, PŁOŻYMERZYK, BELLOTTO, BURZYK BLADODZIOBY, WIEDŹMA, LABORKA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, BARWNIK ŚWIATŁOCZUŁY, ŁEB NA KARKU, CENTURIA NADBRZEŻNA, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, KARŁÓWKA SKROMNA, MOTYLEK, TELEMARK, FILOLOGIA, MODLITEWNIA, IRANKA, ANDÓWKA RDZAWOBRZUCHA, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BEDŁKA, SPRZĄGLE, LORIKA CZERWONOBRODA, EPIC TRANCE, BILBIL RUBINOWY, POMROWICA LESZCZYNÓWKA, ALBATROS ŻÓŁTOOKI, NASIONO, GRUSZA SYRYJSKA, KOMÓRKA MATECZNA, PRESTIŻ, LATAWIEC, MAMUT WŁOCHATY, WZGÓRZE, NIECUŁKA, ZMIĘKCZANIE SIĘ, WSPÓŁBRZMIENIE, CAMORRA, GROCH POLNY, JEŻ USZATY, KEKSÓWKA, SPICIE SIĘ NA UMÓR, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, MECHANIKA PŁYNÓW, SATELITA GEOSTACJONARNY, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, WIELKI STEP, ROZKŁAD, OPRYSZCZKA, KAZASKI, GÓRNICTWO WĘGLOWE, WENTYL, RAJA BIAŁOPLAMA, NIEKAPEK, OGOŃCZA, PERKOZEK DŁUGODZIOBY, MIODOJAD ŻÓŁTOUZDY, LAKONICZNOŚĆ, AGAPANT AFRYKAŃSKI, KRÓL ZWIERZĄT, DIAGNOSTA, FOCH, PODATEK EKOLOGICZNY, RIDBOK GÓRSKI, TAPIR AZJATYCKI, IRGA POMARSZCZONA, GWIZDODZIERZBA, MOGIROTACYZM, FILOZOFIA KRYTYCZNA, SALA, OPISTOCELIKAUDIA, LOGIKA DEONTYCZNA, WĄŻ INDYGO, CZAPLA GALAPAGOSKA, DERMATOLOGIA, KOSTIUM, OGORZAŁKA MAŁA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, POMPA WYPOROWA, ŚLUBOJAWKA, SIEWKA, STENOGRAF, TRIADA KARTAGENERA, DOJŚCIE, PRZEPIÓRKA, ASIEJEW, ŚLEDŹ, PIESZCZAK CYNAMONOWY, GALARETA, ODPLAMIACZ, BROŃ KONWENCJONALNA, PONIKŁO AUSTRIACKIE, RETOROMANIN, TERROR, ASCEZA, SIMIR, OBROSTKA, STAROISLANDZKI, EWANGELIA, ŻARŁACZ CYTRYNOWY, ARIANIE, ZŁOTNIK, BAGNO, DRZEWOŁAZ BŁĘKITNY, PEDAGOGIKA REWALIDACYJNA, PŁASKODZIOBEK DŁUGODZIOBY, SZABLOGRZBIET, AMONAL, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, FECHTMISTRZ, EURINOZAUR, TALI, GOT, ETIOPKA, ŁUK JARZMOWY, TORFOWIEC GIRGENSOHNA, BENGALSKI, KORONIARZ KOŃCATY, SKRZELOPIÓR, KRZAKÓWKA POPIELATA, WIELOFAZOWOŚĆ, ŻAL, WYMIOCINY, CHONDROSTEOZAUR, TUŁACZKA, PASKUDZTWO, JĘZYK KRASNOLUDÓW, ASYMPTOTA, BRZEŻYCA, HUBA, DRĘTWA KALIFORNIJSKA, GAZPACHO, KATEGORIA SEMANTYCZNA, WŁAMANIE, IMPUTOWANIE, KACZKA RDZAWOGŁOWA, BĄCZEK CZARNOGRZBIETY, KOSTRZEWA TATRZAŃSKA, JEDLICA WIELKOSZYSZKOWA, ZATOCZKA, FARMAKODYNAMIKA, WYPALANKA, OSTINATO, SZTUKA DEKORACYJNA, KMINEK INDYJSKI, CYGAŃSKIE DZIECKO, BŁAZENEK, NARYS KWIATOWY, LINUKS, ERA KENOZOICZNA, LEKSYKON, ORKIESTRA KAMERALNA, DŻELADA BRUNATNA, JUDASZ, DOBB, FARERSKI, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, WĘDKA, GWARA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, WYRAK UPIÓR, PROPORCZYKOWIEC SCHEELA, BOMBA GŁĘBINOWA, PISTACJA KLEISTA, PROBIERNIA, ROK PODATKOWY, ZWINNIK NADOBNY, BRÓDKA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KASZTELAN, OPRYSZCZKA WARGOWA, IMIESŁÓW BIERNY, PENDŻABSKI, RAJTARIA, LESZCZYNA, SZPULA, BIAŁY ŚPIEW, MORGANUKODON, ARARAUNA, TWIERDZENIE PASCALA, BĄK AMERYKAŃSKI, AKLIMATYZACJA, ZACHYLNIK, SYFON, LALKARSTWO, BIOLOG MOLEKULARNY, OKRES, LEKSYKA, KĘDZIERZAWKA, WOLEMIA, ŚWIETLIK, ŻABA, PĄK, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, PRZYTULIA, CZOŁO LODOWCA, LAMNA DWUSTĘPKOWA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, GEREZA SZATANKA, PM, TUNGUZ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TAKT TRÓJDZIELNY, DROMEOZAUROID, BĄCZEK AMURSKI, ŁUSZCZAK, ANTYPERSPIRANT, LATARNIA UMARŁYCH, PERKOZ GWATEMALSKI, METAMORFIZACJA, CHONDRYT, TURZYCA CIBOROWATA, ?PTASZNIK CHILIJSKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.216 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REKONSTRUOWANY WSPÓLNY JĘZYK LUDÓW GERMAŃSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA PRAINDOEUROPEJSKIEGO, PRAJĘZYK RODZINY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: REKONSTRUOWANY WSPÓLNY JĘZYK LUDÓW GERMAŃSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA PRAINDOEUROPEJSKIEGO, PRAJĘZYK RODZINY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAGERMAŃSKI rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich (na 12 lit.)
STAROGERMAŃSKI rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAGERMAŃSKI
rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich (na 12 lit.).
STAROGERMAŃSKI
rekonstruowany wspólny język ludów germańskich, wywodzący się z języka praindoeuropejskiego, prajęzyk rodziny języków germańskich (na 14 lit.).

Oprócz REKONSTRUOWANY WSPÓLNY JĘZYK LUDÓW GERMAŃSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA PRAINDOEUROPEJSKIEGO, PRAJĘZYK RODZINY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - REKONSTRUOWANY WSPÓLNY JĘZYK LUDÓW GERMAŃSKICH, WYWODZĄCY SIĘ Z JĘZYKA PRAINDOEUROPEJSKIEGO, PRAJĘZYK RODZINY JĘZYKÓW GERMAŃSKICH. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x