W SZACHACH, LINIA 1 LUB 8, GDZIE PIONEK PRZECIWNIKA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W DOWOLNĄ FIGURĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LINIA PRZEMIANY to:

w szachach, linia 1 lub 8, gdzie pionek przeciwnika może się zmienić w dowolną figurę (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SZACHACH, LINIA 1 LUB 8, GDZIE PIONEK PRZECIWNIKA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W DOWOLNĄ FIGURĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.351

KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, COASTER, GRAMOWID, SZKOŁA, KLINIEC, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, OBRONA PIRCA, SPEDYTOR, SAMOUPROWADZENIE, SCHLUTER, FRANCUSKI, ZMORA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, RZEŹWOŚĆ, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, KHMERKA, ZBAWICIELKA, SAMOGŁOSKA DŁUGA, STACJA TRANSFORMATOROWA, ZASTRZALIN, AWIACJA, EMIRAT, OLEJ, MONOLOG WEWNĘTRZNY, NEOTENIA, KAMIENNE SŁOŃCE, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, CYKL MIESIĘCZNY, CZWÓRKA, STOLARKA OTWOROWA, KLUCZ, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, TRZYDZIESTKA, GRZYB, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, BODARZ, SOFISTA, DEWELOPER, KRZYŻ ŚWIĘTEGO ANDRZEJA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, PODŁOWCZY, TERAPIA WSTRZĄSOWA, JĘZYK WEGETUJĄCY, PODSTAWA, AMPUŁA, EPOS HOMERYCKI, DOSTOJNIK, NIEPOCHWYTNOŚĆ, JARZYNA, LIAZA, HELMIOTOLOGIA, PRZYCISK, METODYKA, TURANIEC, PŁYN, MIESZANINA, DYSZKANCIK, CYMELIUM, SKUPINA, METODA DELFICKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, NARTA WODNA, CHOROBA ZAKAŹNA, SKLEPIENIE BECZKOWE, PRZESTĘPNOŚĆ, SNAJPER WYBOROWY, WSTRZYMANIE, ROMUALD, WARSTWA ABLACYJNA, JAGLANKA, WALTER SCOTT, PRODUKT UBOCZNY, ZESPOLENIE, WIELOKROTNOŚĆ, PÓŁROCZNIK, MORESKA, GIEZŁO, PLAN SYTUACYJNY, AKORD, STARY WYŻERACZ, CIENNIK, CZARA, GNIAZDO ZAWOROWE, GASTRONOM, KUSKUS, PAŃSZCZYZNA, SALCESON, DIMER, PUNKT KONSTRUKCYJNY, KLERODENDRON, BĄBEL, NIEDOROZWÓJ, CECHA POŚREDNIA, PRZETŁOK, SKÓRKA, AUTOBUS SZYNOWY, SKARB, NIEDOPOWIEDZENIE, KLAWISZ NUMERYCZNY, ZACHYŁKA OSZCZEPOWATA, INTERLINGWISTYKA, GANG, DWUPRZODOZĘBOWCE, PINGWIN KRÓLEWSKI, KUPER, FETA, PRZYPŁYW, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, ETOLOGIA, DRABKA, DERMOKOSMETYKA, OPARCIE, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, RYCERZYK, GARMAŻERNIA, SIÓDMY, MIESZALNIK, PIJAŃSTWO, PLANTACJA, SAMOLOT-AMFIBIA, BALSAM KANADYJSKI, REŻIM, IMPRESJA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, NACZYNIE WIEŃCOWE, TERAPIA GESTALT, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, PION, BACIK, BASEN, WAŁKARZ, TŁUMIK, OPENER, BŁONA PŁYWNA, LANDO, NURNIK, POWĄTPIEWANIE, KOŁO, NEKROMANTA, PIKADA, KOMISARZ, KONEWKA, RZEMIEŚLNICZEK, PRUSACZKA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, BLOCZEK, ANTYCYPACJA, STOPKA, DERMOKOSMETYK, DRAG, POPIELICA, STYLIKOODWŁOKOWE, LĄG, SEMAFOR, MONARCHIA DESPOTYCZNA, OBIEKTYWNOŚĆ, DZIDA, SURF, ZAKOP, MARYNARCZYNA, ZAGNIEŻDŻENIE, BÓL, LOFIKS, CHOROBA SEITELBERGERA, WĘGIERKA, WZÓR, UBYTEK, PRZEKUPSTWO, SALA, PERILLA ZWYCZAJNA, APRETUROWANIE, PLEBS, ELASTYCZNOŚĆ, AFILIACJA, STROICZKOWE, OKRASA, SZTRANDOWANIE, SŁONECZNIK, KOMŻA, STRZEMIENNY, RAWA, KROPLA, TERMOLOKATOR, ZAGĘSZCZACZ, NAJEBANIE SIĘ, PRZEWRÓSŁO, CHABANINA, KARTA WIZYTOWA, KONTROLA DOSTĘPU, KRÓLEWICZĄTKO, BOMBA TERMOJĄDROWA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, BEZGŁOWOŚĆ, PODBIERACZ POKOSÓW, CHUJNIA, KIT, MORA, ITALIAŃSKI, KUPEREK, TARPAN, KRA, KAPITEL, RAGLAN, KARABIN WYBOROWY, OZÓR, PAUPER, AMUR, SUSZARKA, WARSZTAT, DILPAK, INEZ, KROTOCHWILA, PIZZER, ENTEROBAKTERIA, CIĘŻKI SPRZĘT, RONDEL, PAMIĘĆ, ŚLUZAK, TŁO, LOGOPEDKA, PRANKO, LORA, SENSOWNOŚĆ, KRAINA MITOLOGICZNA, KRATKA ODPŁYWOWA, SYNTAKTYKA, BAŁYK, DOROSŁOŚĆ, OGÓR, PSYCHOBIOGRAFIA, KRATKA, MATERO, AMERYKAŃSKOŚĆ, MODNIARZ, WĘZEŁ WINDSORSKI, STRACCIATELLA, SONAR, MOŻLIWOŚĆ, PALIA, ZIELONA GRANICA, MANIFEST, VOTUM SEPARATUM, SEMAFOR, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, OBŁÓG, PIERSIÓWKA, BLEJTRAM, MASZERUNEK, IRYZACJA, BAN, UKŁAD MOCZOWY, KABOTYNIZM, CERATOFYLLID, OPCJA WALUTOWA, POMPA, SUMAK, IDENTYFIKATOR, DOMOKRĄŻCA, TUNICZKA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, DROBNICOWIEC, SERWITUT, KRZEMEK, POTWORKOWATOŚĆ, WYGON, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, JĘZYK ŁACIŃSKI, BIELMO, EMBARGO, ŚLICZNOŚĆ, NIEPUNKTUALNOŚĆ, SSAK, LINIA, REAKCJA NIEODWRACALNA, REPETYTYWNOŚĆ, JEMIOŁA, OPAD, AFRYKATA, WŚCIEKŁY PIES, FARMAKODYNAMIKA, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, OŻENEK, WYŁADOWANIE KORONOWE, PRZEMYSŁ SIARKOWY, BAJCIK, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, ZMIENNOKSZTAŁTNY, ZĄBEK, OMER, NAPALENIEC, HEBRA, WERBOWNIK, URZĄD IMIGRACYJNY, BALSAM, UKROP, DEMENTI, ?DUM-DUM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.351 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SZACHACH, LINIA 1 LUB 8, GDZIE PIONEK PRZECIWNIKA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W DOWOLNĄ FIGURĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SZACHACH, LINIA 1 LUB 8, GDZIE PIONEK PRZECIWNIKA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W DOWOLNĄ FIGURĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LINIA PRZEMIANY w szachach, linia 1 lub 8, gdzie pionek przeciwnika może się zmienić w dowolną figurę (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LINIA PRZEMIANY
w szachach, linia 1 lub 8, gdzie pionek przeciwnika może się zmienić w dowolną figurę (na 14 lit.).

Oprócz W SZACHACH, LINIA 1 LUB 8, GDZIE PIONEK PRZECIWNIKA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W DOWOLNĄ FIGURĘ sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - W SZACHACH, LINIA 1 LUB 8, GDZIE PIONEK PRZECIWNIKA MOŻE SIĘ ZMIENIĆ W DOWOLNĄ FIGURĘ. Dodaj komentarz

7×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast