RODZICÓW LUB MIEJSKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RADA to:

rodziców lub miejska (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: RADA

RADA to:

grupa ludzi, wybrana, żeby radzić, rządzić (np. rada starszych) (na 4 lit.)RADA to:

zebranie członków jakiejś instytucji, grupy w celu omówienia pewnych spraw (na 4 lit.)RADA to:

porada, pomysł na rozwiązanie jakiejś sytuacji poddany przez kogoś życzliwego (na 4 lit.)RADA to:

posiedzenie rady, zebranie ludzi, którzy czymś rządzą, są za coś odpowiedzialni (na 4 lit.)RADA to:

lokalne zgromadzenie robotnicze, chłopskie i żołnierskie, na początku dwudziestego wieku, w okresie ostatnich lat dynastii Romanowów (na 4 lit.)RADA to:

nazwa dla różnych organów przedstawicielskich w ZSRR i w niektórych z państw satelickich (na 4 lit.)RADA to:

miejska lub gminy (na 4 lit.)RADA to:

cenna wskazówka (na 4 lit.)RADA to:

... nadzorcza (na 4 lit.)RADA to:

udzieli ci jej przyjaciel (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZICÓW LUB MIEJSKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.246

ASPIRACJA, ŚWINIARKA, BORDO, AGENT, SKALISKO, MŁYN WODNY, TESSERA, KONWIKT, PRZEPADEK, DZIÓB, NALEPKA, TARCZA, SŁONIOWATE, JER SŁABY, DRĄŻEK SKRĘTNY, PANICZ, KANOPA, AGREGAT KRYSTALICZNY, ORBITAL, KREW, STREFA RYFTU, KRÓLEWICZĄTKO, ALLOMETRIA, WYRĘBA, FLANELA, RESTYTUCJA GATUNKU, SYSTEM ZARZĄDZANIA, PASZTET, PIĘTRO, JUBILEUSZ, EUTEKTYK, RESPONDENT, DROGA, AMNEZJA, DRAMAT GANGSTERSKI, OBUSTRONNOŚĆ, ORNAMENT, KALWARIA, ZACHWALACZ, KURDYBAN, KOŻUCH, ODCIEK, STRUDEL, CZTERDZIESTKA, RADA PEDAGOGICZNA, ZDANIE, LIST GOŃCZY, OPONKA, PARANOJA PRAWDZIWA, POŁYKACZ, SAMPEL, PREFEKT APOSTOLSKI, PATRONAT, ELANA, PASJA, POŻYCZKA, OCZOJEBKA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, OBCY, GŁOWICA, FIGOWIEC POSPOLITY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, BATERIA WODOCIĄGOWA, ROBOCIK, ŁAPÓWKARSTWO, KACZKA, ANORAK, JACHT, BŁONA LOTNA, OKRAJKA, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, SZCZYTNICA, GLORIA, SIEROTA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, PODATEK ROLNY, ALAN, ŚRODKOWOŚĆ, SUCHORYT, RATOWNIK MEDYCZNY, SZYCH, BIRET, KOCIOŁ FLUIDALNY, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, KRÓLOWA RENET, ZIARENKOWIEC, SATYRA, URLOP WYCHOWAWCZY, BŁYSZCZYK, SPÓJNIK, WIERTŁO, DODATEK STOPOWY, GERMANIZACJA, LEMIESZKA, STACJA, IGLICA, WÓZKOWY, LODOŁAM, TYRANIA, MIR, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, WIR PIASKOWY, PŁUŻEK, ARMIA, PRZEKIEROWANIE, PODRODZAJ, ZBROJA ŁUSKOWA, SĄD PODKOMORSKI, WŁODZIMIERZ, STOŁP, IZOMER KONFORMACYJNY, KULEBIAK, TŁUMACZ, DAMAST SKUWANY, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, GIPSATURA, PLOMBA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, RABAT, GARNITUR, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, AURA, UBOGI KREWNY, SAMOPOMOC, PAKIET POMOCOWY, OBRAZ, ŁAWA, DEKLARACJA, BARETKA, KRAINA, WROŚNIAK, CHOROBA DZIEDZICZNA, GEN LETALNY, STONÓG MYSZATY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, KOMORA, BUJANIE, ESTRAGON, PRZEMYT PLECAKOWY, DYWDYK, KURS, SŁUPEK, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PÓŁRUCH, ORBITA, KONFIGUROWANIE, RYNEK, ADALINA, KOMBINACJA, FUTERAŁ, NOK, WEŁNIAK, PUSTAK ŚCIENNY, SKUPIENIE, OMER, DEVELOPER, LATANIE, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SIWAK, PIŁKA MECZOWA, DODATEK MOTYWACYJNY, SPACJA, TEST ATOMOWY, BECZKA BEZ DNA, DRABKA, GÓRKA, CHŁODNIK, BODMERIA, WIRKI, BERNARD, MARKIZA, KULT ŚWIĄTYNNY, DYLIŻANS, PEREŁKA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, PLATER, ARCHEOLOGIA, STROLLER, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, TONAŻ, PORFIROBLAST, ROM, WYMÓG, AUSZPIK, OPCJA WALUTOWA, KARCZOWISKO, REDA, RESTRYKCJA, GAMA, PRAWO GŁOSOWE, CYGAN, STYL, MOSTEK, RADA, NARKOTYZER, ROŻEK, KIERKI, MIŃSZCZANIN, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, MODEL, SKOPEK, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, KROTON, NOSZE, KARTA RABATOWA, JEJMOŚĆ, BENEFICJENT, PUBLIKACJA, POKRĘTKA, PASKUDA, BEZIDEOWOŚĆ, INTELEKTUALISTA, INTERGLACJAŁ, TĘPICIEL, CYBORG, DŻEM, GAD, APOSTAZJA, NACZYNIE OZDOBNE, PAKLON, TRAGICZNOŚĆ, ZASTRZALIN, RYCERZYK, ZIOŁO, POWSZECHNOŚĆ, KOLO, ALARM POŻAROWY, DOMENA PUBLICZNA, PODEJŚCIE, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, GREGORIANKA, CZŁONEK RODZINY, GRANAT, ESENCJA, OKRĘŻNOŚĆ, ŁUSKA, NASTURAN, KATAR KISZEK, AKCENT, SZYPUŁA, DEMOBILIZACJA, SERDAK, CZŁON OKREŚLAJĄCY, KULCZYBA, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, ŚWIATŁO, OBJAW ZASŁONOWY, WIDMO ATOMOWE, ZBOCZENICA, KALETKA, LENIWIEC, TRANSGRESJA, AKALKULIA, KRÓLEWNA, GIERKA, KASZYCA, PEŁNIA, SIŁA AERODYNAMICZNA, SEKULARYZACJA, POMURNIK, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, PRZEBIERANIEC, RYNKA, OKRES ZALICZALNY, OZIMINA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, KWASJA, SPECJAŁ, PÓŁKOLONIE, BAŃKA MYDLANA, BATAGUROWATE, PART, MECHANIZM, MOTOR, TEREN ZIELONY, ELOPSOPODOBNE, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, DOM WCZASOWY, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, TRZYKROTNOŚĆ, POMPA OBIEGOWA, WOAL, LEKCJA, PRZEDZIAŁ, CIĄGOTY, MINERAŁ, LITOBENTOS, PIWO, POWŁOKA, PRAWO, ZBAWCZYNI, SEMAFOR, CENA DETALICZNA, ROZPRAWKA, GIMNASTYKA MÓZGU, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PODŁOWCZY, KWARTET, ?UNIA PERSONALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.246 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZICÓW LUB MIEJSKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZICÓW LUB MIEJSKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RADA rodziców lub miejska (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RADA
rodziców lub miejska (na 4 lit.).

Oprócz RODZICÓW LUB MIEJSKA sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - RODZICÓW LUB MIEJSKA. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x