OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA M.IN. WŁAŚCICIELEM LUB DZIERŻAWCĄ UŻYTKÓW ROLNYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH POWIERZCHNI 300 HEKTARÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROLNIK INDYWIDUALNY to:

osoba fizyczna będąca m.in. właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA M.IN. WŁAŚCICIELEM LUB DZIERŻAWCĄ UŻYTKÓW ROLNYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH POWIERZCHNI 300 HEKTARÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.415

KIJ, CENTRALA, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SEKUNDA ŚWIETLNA, GRIEKOW, SZAGRYN, MUFA, JĘZYK, PODIUM, ŁAPÓWKARSTWO, MECHANIZM, GIEZŁO, NARKOTYK MIĘKKI, SKRAJNOŚĆ, WIEŻA HEJNAŁOWA, MADAME, POMOC, DESKA ŚNIEŻNA, SKATER, SAMOISTNOŚĆ, AZOTAN(V), BYŁY, ZBOCZENICA, WYKŁADOWCA, KOŁPAK, REAKCJA JĄDROWA, FARMA, KRÓL, SSAK, SZTUBAK, WZÓR JAWNY, ŻŁOBIENIE, POUSSIN, SKRYBA, INTERVIEW, UBARWIENIE OCHRONNE, ODŁAMKOWY, REZYDENT, VASARELY, STRASZYK, ZADOŚĆUCZYNIENIE, TAMARILLO, NAZWA TOPOGRAFICZNA, SURDYNKA, PRZEGRYZKA, GRANULE, ROZPADLINA, CHOMIK, SZCZĘK ORĘŻA, FROTKA, MAZUREK, KLEJNOT HERBOWY, GRZEBIEŃ, SPIĘCIE, CYMBAŁ, KREACJA, PREFEKT, TYGIELEK, CZYNNIK BIOTYCZNY, KASETA, ŁUPEK WĘGLOWY, ORBITA, STROP KLEINA, ZĄB, PUNKT KARNY, SZCZYTÓWKA, PRÓBA JĄDROWA, KOJEC, DRĄGAL, KOMBINATOR ALPEJSKI, WILK, DYFERENCJACJA, SOSNA GÓRSKA, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, ŻEBERKA, NACJA, ESTER, ŁACINA, PARAFARMACEUTYK, ZŁORZECZENIE, IMMUNIZACJA CZYNNA, ANALIZA, DEPORTOWANY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, DŻAGA, POTENCJAŁ, OSTENTACYJNOŚĆ, SKUMBRIA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, BRZOZA OJCOWSKA, GLOSA, HARCERZYK, ŁUK, KONFISKACJA, ROZRZUTNIK, KERATOPLASTYKA, RODZIMOŚĆ, TECHNIK DENTYSTYCZNY, LINIA KOLEJOWA, DYMKA, RUBEL, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KREOL, ŚWIĘTO, ROZJAZD, PODRODZAJ, TRYSKAWKA, DYBUK, PÓŁGŁUPEK, ASFODEL, REFREN, PODZBIÓR, KOŁNIERZ, AKADEMIA, KASTANIETY, DWUDZIESTY, MUŁ, PION, GILOTYNA, MORUS, GATUNEK ITEROPARYCZNY, DRESZCZ, WAPNIAK, CHOROBA PROMIENNA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, ACEFALIA, ZRĄB ZUPEŁNY, ADWEKCJA, OSTROWIANIN, PAROBEK, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KANTOR, METALOPROTEINA, PLAFON, DZIWKARZ, BRYFOK, APANAŻ, SUBLIMATOR, SIEDLISKO, NOS, WSPÓŁMAŁŻONEK, TERCET, PŁOMYCZEK, SPRYCIULA, FLOTA, ZAJAD, RUCH OPORU, NOMOKANON, TAKSON, OFICER, NIEŚPIESZNOŚĆ, LEKARZ, OLEJ OPAŁOWY, EMOCJA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, MIASTO, TUNIKA, ZAMEK, TIRET, PRZYSTRÓJ, CYSTOSTOMIA, KRÓWSKO, KOTANGENS, MARIONETKA, INKA, CZEK IMIENNY, SALAMI, SEKSUOLOGIA, NAGOLENNIK, MINA MORSKA, LITEWSKOŚĆ, CIENKI BOLEK, PUSZYSTOŚĆ, BĘBEN, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, GRAFIKA RASTROWA, OCZKO, LODOWIEC SZELFOWY, DIALOGIZM, REALIZM, FAKTURA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, SPAMIK, AJENCJA, LODOWIEC ALPEJSKI, SZMAT, DOŚWIADCZENIE, KOBIETA LEKKICH OBYCZAJÓW, KOGUT, SKAŁA ALITOWA, NUMER TAKTYCZNY, WARTOŚĆ, KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA, TEORIA WYBORU SPOŁECZNEGO, LICZBA BRINELLA, BIAŁA SALA, SUPERRAKIETA, DOSTOJNIK, METAFRAZA, MATOŁEK, ELANA, BARIERA, WŁÓCZYKIJ, OGÓR, KSIĘSTWO, BENTAL, KOMPRADOR, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, TEOGONIA, TRĄBA JERYCHOŃSKA, INTERESOWNOŚĆ, MIEDZIONIKIEL, CIEŃ, SALA, MADRAS, KACZY DÓŁ, STYLISTKA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, PŁOMYK, ZBLIŻENIE, KOLO, ŚCIEŻKA, FILM KATASTROFICZNY, PRYSZNIC, GAD, KAPUŚCIANA GŁOWA, KURSISTA, MODEL, KOROWINA, CANZONA, BODARZ, PACZKA, ZIELONE, SCENKA RODZAJOWA, BRODAWKA PRZEJŚCIOWA, MELON, WŁODZIMIERZ, PRZEDSIĘBIORCA, WYRAŻENIE ALGEBRAICZNE, DERP, PRANIE MÓZGU, DIAGRAM FAZOWY, ANTENA RAMOWA, SKARANIE BOSKIE, KOSMOS, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, INWENTARZ ŻYWY, KLUCZ GŁÓWNY, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, KOPULACJA, PARAPET, OBIEKTYW, PASEK, KAMERA, MAZER, LEKARZ, KATZENJAMMER, FILTR RODZINNY, GÓRA LODOWA, SZAFARZ, SALA, PRZYKASÓWKA, DWUDZIESTY SZÓSTY, MUŚLIN, JEHOLOPTER, NIEMOŻNOŚĆ, WULWODYNIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, SIEĆ NEURONOWA, PRZEWRÓSŁO, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, RACJONAŁ, WRZĘCHY, WICI, JUDASZOWE SREBRNIKI, TERMINATOR, OSOBNIK, WRAK, MELANIZM, OMYK, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, MISZPELNIK, WIZA, ADAPTACJA, KLESZCZOWINA, ZATOR, POCHLEBCA, KRAINA, MEDIANTA, SPADOCHRONIARZ, LEK PRZECIWBÓLOWY, STYMULACJA, ŁUSZCZAK INDYGO, CHÓR, WSPÓŁPRACOWNIK, ETERYCZNOŚĆ, GOŁODUPIEC, POLONISTYKA, KOLOROWOŚĆ, ?SYSTEM POWIERNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.415 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA M.IN. WŁAŚCICIELEM LUB DZIERŻAWCĄ UŻYTKÓW ROLNYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH POWIERZCHNI 300 HEKTARÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA M.IN. WŁAŚCICIELEM LUB DZIERŻAWCĄ UŻYTKÓW ROLNYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH POWIERZCHNI 300 HEKTARÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROLNIK INDYWIDUALNY osoba fizyczna będąca m.in. właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROLNIK INDYWIDUALNY
osoba fizyczna będąca m.in. właścicielem lub dzierżawcą użytków rolnych nieprzekraczających powierzchni 300 hektarów (na 18 lit.).

Oprócz OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA M.IN. WŁAŚCICIELEM LUB DZIERŻAWCĄ UŻYTKÓW ROLNYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH POWIERZCHNI 300 HEKTARÓW sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - OSOBA FIZYCZNA BĘDĄCA M.IN. WŁAŚCICIELEM LUB DZIERŻAWCĄ UŻYTKÓW ROLNYCH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH POWIERZCHNI 300 HEKTARÓW. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x