ODWOŁANIE KOGOŚ Z URZĘDU KOŚCIELNEGO LUB Z PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REWOKACJA to:

odwołanie kogoś z urzędu kościelnego lub z placówki zagranicznej (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODWOŁANIE KOGOŚ Z URZĘDU KOŚCIELNEGO LUB Z PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.711

NIEISTOTNOŚĆ, PRZYKRYCIE, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ARGUMENT, RZECZOWNIK POSPOLITY, DINAR, MUSZNIK, PAPROĆ DRZEWIASTA, WOAL, SZPRING, CIELICZKA, MAŁA OJCZYZNA, INWALIDA WOJSKOWY, DOBIEG, BRATNIA DUSZA, BOJKA, OPIS, PORFIROBLAST, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, SŁOMA TARGANA, KLOZET, IMAGE, HAUST, OTWARTOŚĆ, POCHODNIK, ANAGLIF, SZKŁA, PLUS, KAZAMATA, LIST GOŃCZY, FANTAZJA, TAJSTRA, PREKURSOR, CINGULUM, TENOR, KORYTARZYK, FULAR, POPRĘG, TRANSFUZJA KRWI, MARYNARCZYNA, ETOLA, MEZOTERAPIA, CZAS, CIEK, ŁAWA, BASEN, MONARCHIA DESPOTYCZNA, CERES, STAND-UP, EPIZOOCJA, APARAT, PIŁKA MECZOWA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, EWANGELIA, LEGALIZACJA PIERWOTNA, ROZKŁAD, KOTEW, JONIZACJA, APOLOGETA, NIESTRAWNOŚĆ, SŁUŻEBNIK, PRESTIŻ, WŁOSY WENUS, ORTOGRAFIA, MACERACJA, NAPAD, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, NESTOR, WYŻ, DRESZCZE, OWALNICA, NÓŻ BOJOWY, KARTAUN, RÓW IRYGACYJNY, LIPOLIZA, KAJZER, KOMORA WULKANICZNA, BIAŁA FLAGA, AFRONT, GAMBIT, JON, FLIGELADIUTANT, GERMANIZACJA, MASZYNKA, GODNOŚĆ, TRAMWAJ, LOTERIA, ZŁOŻE, KONCENTRAT, TYTULATURA, JEHOLOPTER, FUJARKA, EKSKLAWA, BROSZURKA, ROBUSTA, PRZYBYTEK, DEGRADACJA, ZAPORA OGNIOWA, IDEACJA, SPECYFIKACJA, GASTRO, SŁUP, GNIAZDO, BRZOZÓWKA, PARYTET, NARYS FORTYFIKACYJNY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, SUPPORT, BELWEDER, USTNIK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, BASKINA, JESIOTROWATE, GOSPODARZ DOMU, REGUŁA, PAJA, MAZER, MORWA, PIKOTKA, DRĄGAL, POTULNOŚĆ, ODRA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, RUCH, PRZYWÓZ, PADAŁKA, KARZEŁ, PASOŻYT, KASA, WYWÓZKA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KULTURA MATERIALNA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KŁADKA, PSYCHOLOGIA, ZAKAZ, CZAPKA TEKTONICZNA, DOBROSĄSIEDZTWO, ŚWIETLISTOŚĆ, ANTEPEDIUM, WYSŁUGA LAT, JĄKANIE, DYSPENSA, SZLAM, SERIA, PALIA, NADOPIEKUŃCZOŚĆ, ALLOSTERIA, AUREOLA, POWSZECHNOŚĆ, KONTYNGENT, RĘKAWICA, SZALKA PETRIEGO, ORĘŻ, HELISA, PRZEPRÓCHA, MASER, PODKŁADKA, JINFENGOPTERYKS, PÓŁKLUZA, KARBROMAL, RELIKWIE, LEKTURA, APOSTAZJA, FALANGA, OSTANIEC DEFLACYJNY, KIERAT, NACJA, STACJA POMP, OKNO, GRANATNIK, NARKOTYK MIĘKKI, UDAR, IN MEDIAS RES, KSIĘŻULEK, KLINIEC, EMENTALER, ALASKA, CIAŁO, KREOLKA, HYDROFOR, TYMPANON, PLECIONKA, WIGILIA, RACA, WNIEBOWZIĘCIE, POJAZD ZABYTKOWY, PRZYDZIAŁ, BARYCENTRUM, GUMKA, ANOMALIA TERMICZNA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, GRZYBICA, KOMISARZ WOJSKOWY, KOLOR OCHRONNY, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, DRELICH, DZIECIĘ, ENTOMOFAUNA, BLUZA, GNUŚNOŚĆ, KAPLICZKA, WKRĘT, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, NAWIETRZNIK, POSŁANIEC, KATASTROFISTA, DEMONSTRACJA, WATA, BOTY, ŻABKI, WARTA, FUTRYNA, DYWDYK, SYMPOZJON, KLEJÓWKA, CHORÓBKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SAMOCHODZIARZ, PORWAK LODOWCOWY, ALGA, SY, WRZĘCHY, KOLONADA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, OBELGA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, DRIBLING, KAJUTA, AGREGACJA, SPŁONKA, WISZER, PTASZEK, RAKIJA, ZŁĄCZE, ZSYP, SZYNA, FOTEL KLUBOWY, WYBITNOŚĆ, KRYMINALISTYKA, BOCZNICA, PODWODA, RISOTTO, RÓŻA SKALNA, KOMBAJN GÓRNICZY, PREPARAT, KURACJA, KNOT, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, CHIŃSKI, PUNKT ASEKURACYJNY, ROSTBEF, ŻAGIEW, STREFA HEMIPELAGICZNA, PŁATNIK, MONOLOG WEWNĘTRZNY, ROWER, LINIA SPEKTRALNA, NIGER, MAJÓWKA, OPŁATA STOSUNKOWA, DONOSIK, AKCENT, BUT NARCIARSKI, TORBIEL DRÓG ŻÓŁCIOWYCH, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, WYKŁAD, KOŃCÓWKA, KISZONKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, UMOWA KOMPENSACYJNA, GRONO, METYS, GÓRA, WYZWOLICIEL, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, KUCHCIK, HOMOGENIZACJA, KRATKA WENTYLACYJNA, ESKORTA, STARA DUPA, OPUCHLIZNA, TAMARILLO, SMALEC, TEST ATOMOWY, POROST, TOPENANTA, ATAK FRONTALNY, PROFIL, PLATYKLADUS, AFISZOWANIE SIĘ, KRÓCICA, DZIABKA, SINIEC, EMANACJA, CIĄGUTKA, CHOROBA PLUMMERA, LUTNIA, ?KLASA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.711 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODWOŁANIE KOGOŚ Z URZĘDU KOŚCIELNEGO LUB Z PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODWOŁANIE KOGOŚ Z URZĘDU KOŚCIELNEGO LUB Z PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REWOKACJA odwołanie kogoś z urzędu kościelnego lub z placówki zagranicznej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REWOKACJA
odwołanie kogoś z urzędu kościelnego lub z placówki zagranicznej (na 9 lit.).

Oprócz ODWOŁANIE KOGOŚ Z URZĘDU KOŚCIELNEGO LUB Z PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ODWOŁANIE KOGOŚ Z URZĘDU KOŚCIELNEGO LUB Z PLACÓWKI ZAGRANICZNEJ. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x