WYKŁADNIA, TŁUMACZENIE, KOMENTOWANIE, SPOSÓB ROZUMIENIA CZEGOŚ, ANALIZA MAJĄCA NA CELU WYJAŚNIENIE I WYDOBYCIE WEWNĘTRZNEGO SENSU TEKSTU LUB CZYJEJŚ WYPOWIEDZI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INTERPRETACJA to:

wykładnia, tłumaczenie, komentowanie, sposób rozumienia czegoś, analiza mająca na celu wyjaśnienie i wydobycie wewnętrznego sensu tekstu lub czyjejś wypowiedzi (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INTERPRETACJA

INTERPRETACJA to:

sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę (na 13 lit.)INTERPRETACJA to:

swego rodzaju opracowanie, analiza tekstu, np. wiersza, gatunek tekstu spotykany głównie w szkole; opis tego, w jaki sposób rozumie się wymowę, przekaz utworu (na 13 lit.)INTERPRETACJA to:

przekształcanie instrukcji programu na bieżąco do kodu maszynowego lub innej formy pośredniej i natychmiastowe ich wykonywanie oraz nadawanie informacjom wejściowym nowych znaczeń na wyjściu (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKŁADNIA, TŁUMACZENIE, KOMENTOWANIE, SPOSÓB ROZUMIENIA CZEGOŚ, ANALIZA MAJĄCA NA CELU WYJAŚNIENIE I WYDOBYCIE WEWNĘTRZNEGO SENSU TEKSTU LUB CZYJEJŚ WYPOWIEDZI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.012

GALASÓWKA, CŁO ZAPOROWE, KATAFRAKTA, KOMÓRKA, PLUJKA, LINIA CZYSTA, PROCES INWESTYCYJNY, ASYMETRIA, KOALICJANT, DOPŁATA EKSPORTOWA, GRUCZOŁ NADNERCZOWY, RODZINA ZASTĘPCZA, OMNIPOTENCJA, KOMPETENCJA MIĘKKA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, DWUDZIESTY DRUGI, BEŁT, KOMISARZ, SKŁAD PODATKOWY, GIGANTYCZNOŚĆ, HOKEJ, USZAK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, PIRAT, ŁOWIECTWO, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, HADŻ, SAMOURZECZYWISTNIENIE, WŁÓCZĘGA, GABINECIK, OKOWY, SKRZYNIEC, WSZYSTKOŻERCA, ŻÓŁWIE, DESKA RATUNKU, ZIEMSKI, ZOONOZA, MARSZAŁEK POLNY, WARNIK, TRĄBKA SYGNAŁOWA, SPÓŁGŁOSKA DRŻĄCA, GATUNEK AMFIDROMICZNY, DOWÓZ, PUŁAP, PARK TECHNOLOGICZNY, TRYBUT, SZMAT, PROGRAMOWANIE NIELINIOWE, SZKANDELA, NIEDOPOWIEDZENIE, OPLOT, PASMO, MACKI, TERMINAL PROMOWY, ROŚLINA ZIMOZIELONA, URBARIUM, PROWINCJA, OLEJ Z OLIWEK, WRAK, ZWAŁA, NORMA OSTROŻNOŚCIOWA, PAŁKA, LEK IMMUNOSUPRESYJNY, KAŁMUK, WYSKROBINA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, KREDYT POMOSTOWY, PRZECIWLEGŁOŚĆ, SPIRYT, MAJÓWKA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, KOLCZAK, JAŁOWIEC, MELUZYNA, BRYGANTYNA, KOLOSALNOŚĆ, CIS, NORKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, IMMUNOLOGIA, OSCYLATOR, ANTYSOWIETYZM, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, STEROWNIK, PRZYDZIAŁ, DEMOTYWATOR, KNECHT, BERŻERKA, REZYDUUM, SUGESTIA, GOTYK, FILTR, ROWER, TŁUSZCZ, POSTOŁY, WYKRZTUSZANIE, JUMPER, MIKROOTWÓR, INSTALACJA, PRÓSZEK, KLIKOWOŚĆ, RÓŻA, GLIZA, TWIST, CHMURSKO, PEŁNE MLEKO, GNUŚNOŚĆ, NIEJEDNOZNACZNOŚĆ, WINIETA, DYSKONTYNUACJA, BOSS, SZLAUF, BLASTOGENEZA, KROSOWNICA WIZYJNA, ŚREDNIA KWADRATOWA, OFICER FLAGOWY, BATUTA, POWIEŚĆ S-F, PROTEKCJONIZM, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, HEAD HUNTER, KUDŁACZ, DZWONNICA, LEJ, MIĘKKI ENTER, NAROST, REGULACJA URODZEŃ, PSYCHOLOGIA, NIEUDOLNOŚĆ, ŻŁÓB, DETEKTORYSTKA, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, WYMAGANIA SYSTEMOWE, SKŁADNIK POKARMOWY, WYCZERPYWALNOŚĆ, KOSZÓWKOWATE, BRZMIENIE, SALA, JEZIORO ZASTOISKOWE, DRĘTWOTA, DEPRESYJNOŚĆ, STYLO, NIEREGULARNOŚĆ, JEŻOWCE, GODET, ZBIOROWISKO, MOST PONTONOWY, GADSDEN, POTENCJAŁ WYTWÓRCZY, KRYZA, KUTIKULA, BRZUSIEC, PASTEL, ALLEGROWICZKA, NASADA, OKRĘT ARTYLERYJSKI, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, ECCHI, USŁUGI SPOŁECZNE, WIELKI PORZĄDEK, GLOSA, RAJZBRET, PODZIAŁ HARMONICZNY, MONTAŻOWNIA, LADA, FAJERWERKI, ROZKŁADOWOŚĆ, POCENIE, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, TRYB WARUNKOWY, GRA W BUTELKĘ, STRUNA GRZBIETOWA, UDZISIEJSZENIE, KOLORYSTYKA, ODSUWACZ, BARWA, KASETON, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, KONKURENCJA, WELWET, WSPÓŁCZYNNIK, NAZWA HANDLOWA, MOMENT TEORETYCZNY, INFORMACJA, PRZEDSTAWIENIE, SEZONOWIEC, TEMPO, MOŻLIWOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, POWÓD, MASZYNA DO PISANIA, ZAPRZĄG, FERRYT, BUŃCZUK, SYMBOLICZNOŚĆ, ALIANT ZACHODNI, BOMBER, ZAŁATWIANIE, SUMATOR, CIĄGI, GRAFFITI, MIESZANIEC, MISO, UGRUPOWANIE, INTELEKTUALISTA, JANE, JĘZYK KAUKASKI, ONEIRONAUTA, WYBIJACZ, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, LOT, PAŃSTWO, ASOCJACJA, BAKTERIA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, PIĘKNOŚĆ, LIBERIA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, JEŻYNA, PACYFIKAŁ, LESZCZYNA, OBUDOWA, SZPILECZKA, PRZESŁANKA, DYSZKANCIK, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, MANEWR PRINGLE’A, BADYLARZ, DŹWIGNIA FINANSOWA, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, RANA POSTRZAŁOWA, DAEWOO, KIESZEŃ, ZGINIĘCIE, DERESZOWATY, STROIK, BANNER, ŻYWY TRUP, ABNEGATKA, FELER, SERIA, PRZYBYSZ, KOTYLION, CZŁONEK RODZINY, POLICYJNOŚĆ, MODEL DECYZYJNY, MACIERZ TOEPLITZA, STUZŁOTÓWKA, NUMER TAKTYCZNY, PANTOGRAF, BRUZDKOWANIE, GERMAŃSKOŚĆ, MECENASKA, ORNAMENT, ATUT, UPADEK, STONÓG MYSZATY, PODRÓŻNICZKA, CEL, OKO, SKIPASS, MAGNESIK, TALAR, MOSHING, SKUP, DRAMATYZM, BRYKLA, SZPULA, GABINET, DROGA KROPELKOWA, ODBIÓR, PRZYSTRÓJ, JUBILEUSZ, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, KOMBINACJA KLASYCZNA, TRZĘSIDŁA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ULGA PODATKOWA, DIAFANOSKOPIA, OCHRONNIK, PRZEWROTKA, KAPITAŁOWOŚĆ, TARNOWIANKA, ŚLIZGAWICA, KONTROLER, ŁOŻYSKO, PORTFEL, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, PRYSZNIC, RERECORDING, CZARCIK, PRZEWIDYWANIE, DWUZŁOTÓWKA, HYBRYDALNOŚĆ, UKŁUCIE, KOT, MANOMETRIA ANOREKTALNA, RELIKWIARZ, ?PODZIEMIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.012 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKŁADNIA, TŁUMACZENIE, KOMENTOWANIE, SPOSÓB ROZUMIENIA CZEGOŚ, ANALIZA MAJĄCA NA CELU WYJAŚNIENIE I WYDOBYCIE WEWNĘTRZNEGO SENSU TEKSTU LUB CZYJEJŚ WYPOWIEDZI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKŁADNIA, TŁUMACZENIE, KOMENTOWANIE, SPOSÓB ROZUMIENIA CZEGOŚ, ANALIZA MAJĄCA NA CELU WYJAŚNIENIE I WYDOBYCIE WEWNĘTRZNEGO SENSU TEKSTU LUB CZYJEJŚ WYPOWIEDZI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INTERPRETACJA wykładnia, tłumaczenie, komentowanie, sposób rozumienia czegoś, analiza mająca na celu wyjaśnienie i wydobycie wewnętrznego sensu tekstu lub czyjejś wypowiedzi (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INTERPRETACJA
wykładnia, tłumaczenie, komentowanie, sposób rozumienia czegoś, analiza mająca na celu wyjaśnienie i wydobycie wewnętrznego sensu tekstu lub czyjejś wypowiedzi (na 13 lit.).

Oprócz WYKŁADNIA, TŁUMACZENIE, KOMENTOWANIE, SPOSÓB ROZUMIENIA CZEGOŚ, ANALIZA MAJĄCA NA CELU WYJAŚNIENIE I WYDOBYCIE WEWNĘTRZNEGO SENSU TEKSTU LUB CZYJEJŚ WYPOWIEDZI sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - WYKŁADNIA, TŁUMACZENIE, KOMENTOWANIE, SPOSÓB ROZUMIENIA CZEGOŚ, ANALIZA MAJĄCA NA CELU WYJAŚNIENIE I WYDOBYCIE WEWNĘTRZNEGO SENSU TEKSTU LUB CZYJEJŚ WYPOWIEDZI. Dodaj komentarz

3×5 =

Poleć nas znajomym:

x