Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYRÓB BIŻUTERYJNY LUB KALETNICZY, PRZEZNACZONY DO NOSZENIA NA SZYI, PRZYPOMINAJĄCY WYGLĄDEM OBROŻĘ ZAKŁADANĄ ZWIERZĘCIU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBROŻA to:

wyrób biżuteryjny lub kaletniczy, przeznaczony do noszenia na szyi, przypominający wyglądem obrożę zakładaną zwierzęciu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OBROŻA

OBROŻA to:

opaska wykonana z materiału, skóry, tworzyw sztucznych lub metalu, którą zakłada się na szyję zwierzęciu, najczęściej psu (na 6 lit.)OBROŻA to:

pas sierści lub piór, który otacza szyję i ma inny kolor niż reszta ubarwienia zwierzęcia (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓB BIŻUTERYJNY LUB KALETNICZY, PRZEZNACZONY DO NOSZENIA NA SZYI, PRZYPOMINAJĄCY WYGLĄDEM OBROŻĘ ZAKŁADANĄ ZWIERZĘCIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.154

MIESZARKA, JEDNOSTKA NAUKOWA, ANTONOMAZJA, WYKUPNE, ŚWIŃSKI TRUCHT, PRZETWÓRCZOŚĆ, SZKLANKA, JUMPSALING, PRZYKASÓWKA, DZIEWKA, GAZ BOJOWY, PIK, EWOKACJA, OSTATNIE NAMASZCZENIE, KARTOFELEK, REDUTA, GRA HAZARDOWA, PIŁA, MOSKALIK, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ODZYSK, HADIS, PRZEKOZAK, SUPRAPORTA, PASEK, ORBITER, GRZYB ATOMOWY, INDUKTOR, OBLIGACJA ZAMIENNA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, HULK, SAMOCHODZIK, KRYKIET, OPŁATA SANKCYJNA, ASSAPAN, GUZ, PRZYSŁÓWEK, SPÓJNIK WYNIKOWY, WSKAZÓWKA, ETYKIETA, ZBIORKOM, KSIĘGA, OPLOT, POMYLENIEC, FUS, SZKOŁA, WYTWÓRCA, ŻEBRO, ASCEZA, GLACE, ZAJĄCZEK, NOTOWANIA, ODMIANKA, EFEKT, WŚCIBSKOŚĆ, PROJEKTOR FILMOWY, JASTRYCH, TRAMWAJ WODNY, BARCHAN, PAS, VASARELY, FILM S-F, KURZA STOPKA, DESEREK, OSEŁEDEC, KORZENIE, METRYKA, NOC KAIRU, ZAPITKA, ZADZIERZGNIĘCIE, GALASÓWKA, KONIEC, MYŚLIWIEC, WIELKI KSIĄŻĘ, WYZWANIE, TELEFON ZAUFANIA, MISZPELNIK, PRZYKURCZ, KOPUŁA LODOWA, APOGEUM, BOZIA, KONTRAKT TERMINOWY, DRIAKIEW, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, KONWERGENCJA, SELEKCJA, FAKT PRAWNY, SPRAWA, DROŻDŻE, GRUBOŚĆ, JĄDRO, ŻUREK, ELIMINACJA, TRZYDZIESTKA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, BENEFICJENT, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, PROWANSALSKI, KUBECZEK, BĄBELEK, PISZCZAŁKA, KACZKA KRAKWA, NACIEK, PIŁA CZOPOWA, ZNAJOMY, PRĘT, DYSKRETKA, JEŻOWCE, KRYNOLINA, HRABINI, ASYGNACJA, KLUCZ OBCY, OKREŚLENIE, PODCAST, KROS, WIZYTÓWKA, ŁAKNIENIE SPACZONE, KLINIEC, TURMA, ZBROJOWNIA, CERES, DZIEWUSZKA, PEDOFILSTWO, LINA, SUBSTYTUCJA, IZBA, NA JEŹDŹCA, WIELOKULTUROWOŚĆ, TERMOLOKATOR, FALC, LOKALNA PĘTLA ABONENCKA, WIROSZYBOWIEC, GWIAZDA WIELOKROTNA, KUFF, NAWIJACZ, PRZEMYSŁÓWKA, PISZCZEK, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, ŚLONSKI, AKCENT OSTRY, EUTEKTYKA, DRABIK DRZEWKOWATY, FAJERWERK, PNEUMATOLIZA, GLOSA, POMAZANIEC, SILOS ZBOŻOWY, AEROCASCO, PRALNIA BRUDNYCH PIENIĘDZY, BOCZNICA KOLEJOWA, METADANE, ZAZDROŚĆ, GRZYB PIASKOWY, SKLEP, KRZYŻYK, ORŁORYB, ŻÓŁW, KANTAR, MCHY LIŚCIASTE, ROZKŁAD, LINIA LOTNICZA, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, KALETA, ELEMENT, DYSTONIA TORSYJNA, PROPORZEC, LEKCJA, ANTENA SATELITARNA, RYNEK NIEDOSKONAŁY, KONDYCJONALIZM, GROŃ, DIADEM, ALIT, NIEREGULARNOŚĆ, OKRZOS, FILECIK, KUPON, WRZĘCHY, DEKIELEK, TOLERANCJA, KB, PORNOGRAFIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, INTERNACJONALIZM, WIZERUNEK, LUNETA, NIEMIASZEK, SUROGATOR, GAZ SPALINOWY, GERMAŃSKI, OBŁĘK, SZEŚĆSETKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, ZNACZEK, GEEK, PÓŁGOLF, ROZBÓJNIK MORSKI, TASIEMIEC, SZATRA, GŁÓWKA, ALIENACJA RODZICIELSKA, PIEROGI, ROZPADLINA, CZEP, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, KWAŚNICA, INOKULACJA, BABOCHŁOP, JONIZACJA, PLAN SYTUACYJNY, BLOK RYSUNKOWY, RETRANSMISJA, FENIG, DZIADEK DO ORZECHÓW, PŁATEW, NASTAWIENIE, ZAGRYWKA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, CIĘŻKI BOMBOWIEC, ŚMIECIARZ, DROGA KONIECZNA, MASKOWANIE, PUNKT WĘZŁOWY, PIĘCIOGROSZÓWKA, KARMIDEŁKO, CZAPRAK, BLOCZEK, ATRYBUCJA, DEWELOPER, TRAP, POMYŁKA, TEST ATOMOWY, RABACIK, EKSPROPRIACJA, KULT ŚWIĄTYNNY, WOLANT, TECZKA, DMUCHAWA, METAL CIĘŻKI, GOMÓŁKA, JABŁOŃ KWIECISTA, NARTA WODNA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, JĘZYK KIPCZACKI, PRZENOŚNIK, CYTOSTATYK, NASIENNICTWO LEŚNE, MERZYK OBRZEŻONY, SILNIK UNIWERSALNY, JĘZYK URZĘDOWY, DUCHOWY OJCIEC, KOŁO PODBIEGUNOWE, DATOWNIK, KRATER UDERZENIOWY, KOMISJA, POJAZD SPECJALNY, TRANSEKT, KRZYŻ PAPIESKI, SÓL ORGANICZNA, BAGAŻÓWKA, SUCHE LODY, ODTWÓRCA, BEZPIECZNY SEKS, GLIKOLIPID, ALKID, DOSTAWCA, WOLE OKO, ODSYŁACZ, ZAKWAS, TYSIĄC, TRYCYKL, BUT NARCIARSKI, MINERAŁ, PLUJKA, POLIPTYK, TACA, KOBIETON, POMOC DROGOWA, ARTROZA, ALABASTRON, MOL, WYKŁADZINA PODŁOGOWA, OKUPACJA, SZLACHCIURA, RUMPEL, NERWICA SPOŁECZNA, SZCZELINA LODOWCOWA, CELOWNICA, MOC, ESKORTOWIEC, PAJĄCZEK, PIRAT, OBELGA, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, LATARNIOWIEC, SPORT ZIMOWY, MASKA TLENOWA, URAZ, ULGA REMONTOWA, HANOWER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.154 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wyrób biżuteryjny lub kaletniczy, przeznaczony do noszenia na szyi, przypominający wyglądem obrożę zakładaną zwierzęciu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRÓB BIŻUTERYJNY LUB KALETNICZY, PRZEZNACZONY DO NOSZENIA NA SZYI, PRZYPOMINAJĄCY WYGLĄDEM OBROŻĘ ZAKŁADANĄ ZWIERZĘCIU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
obroża, wyrób biżuteryjny lub kaletniczy, przeznaczony do noszenia na szyi, przypominający wyglądem obrożę zakładaną zwierzęciu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBROŻA
wyrób biżuteryjny lub kaletniczy, przeznaczony do noszenia na szyi, przypominający wyglądem obrożę zakładaną zwierzęciu (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x