KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁGAN to:

kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAŁGAN

GAŁGAN to:

hultaj, nicpoń, ktoś, kto ciągle psoci, urwis (na 6 lit.)GAŁGAN to:

nicpoń, hultaj (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.307

KOGA, MUSZLOWCE, PREDESTYNACJA, FRANCA, POJEDYNEK, BUDA, REFORMA ROLNA, ANTONI, WYŻYNY, CENTRUM, BADYL, POJAZD NIENORMATYWNY, PLATFORMA PROCESOROWA, ADAPTOR, PANAMA, WĘZEŁ DROGOWY, HAMULEC, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, POST, KIJ, DYSPEPSJA, TRZYDZIESTY PIERWSZY, RÓŻE, PACJENT URAZOWY, OKREŚLNIK, CIASTO, TRZĘSIDŁA, AGERATUM, RABAT, PERCEPAN, DZIECINKA, WÓR, TALAR, KREACJONIZM, UPOKORZENIE, FROTKA, ABSOLUTYZACJA, ŁAMANIE, BIOKOMPONENT, BATIAR, KIERUNEK, PARTIA, MARSREJA, DOWÓD RZECZOWY, CHABETA, PASTWA, RAMPA, STATEK, MINERAŁ ZABARWIONY, BIEG DYSTANSOWY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, LEK PRZECIWBÓLOWY, INTERWAŁ, WEŁNIAK, PANTOFELNIK, LAWA TRZEWIOWA, WASĄG, SZOPKARZ, TONGA, ZAKŁAD WZAJEMNY, ESKADRA, OCZY, ZARZEWIE, OFICERKI, SZMATA, BUT NARCIARSKI, TIBIA, ZASZŁOŚĆ, BODARZ, JĘZYK, PIRACTWO, ALFABET MORSE'A, SYMBOL, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ZAWISAK, APRETUROWANIE, KOROZJA BIOLOGICZNA, BABULA, ROZWAGA, CUDZOZIEMSKOŚĆ, KLINIEC, KWARTET, ADRES WZGLĘDNY, KOPS, NERW, DYSKONTO, AKOMODACJA, ZMOTORYZOWANY, BASETNIA, ABONAMENT, PODSKOK, HIPODROM, BRYŁA, TERMOSTAT, PRZEJŚCIÓWKA, INSTALACJA, KOMPOTIERKA, ZESTAWIK, PLANETA, OWALNICA, PANORA, ROZDŹWIĘK, DZIEWIĄTKA, IMPEDIMENTA, PROLIFERACJA, NOŚNOŚĆ, SKRZYNIA BIEGÓW, OLEJ, DIPLOPIA, CHOJAK, INTERKALACJA, ŁUK TĘCZOWY, POGODNOŚĆ, OWICYD, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SIEROTA SPOŁECZNA, KOLCZAKOWATE, PODWOZIE, PŁATECZEK, WEKTOR JEDNOSTKOWY, DENATURACJA BIAŁKA, TYFTYK, ŁAK, POŚWIST, WULGARYZM, KWAS NAFTENOWY, PROGRAM, HYBRYDALNOŚĆ, DORMITORIUM, NAWÓZ SZTUCZNY, WIEŻA SZYBOWA, TYP, URLOP DZIEKAŃSKI, USTNIK, STOWARZYSZENIE, KASETA, FASOLA, MEDALION, KAMICA, KONIEC ŚWIATA, DAMAST SKUWANY, PLAN MOBILIZACYJNY, IRANIZACJA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, WESTA, KOŁNIERZ, ZBAWICIELKA, CIĄGUTEK, FUTRO, CZERNINA, SKRYBA, DYSALTERACJA, MNOŻENIE MACIERZY, SKARYFIKACJA, PARAFRAZA, PSYCHODELICZNOŚĆ, PŁACA, ICHTIOFAUNA, GASTRO, RELIKWIARZ, WROŚNIAK, GRAFIKA RASTROWA, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KUDŁACZ, MAGIEL, TRANSLOKACJA, ANEMIA APLASTYCZNA, ESKORTA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, PRZEŚLADOWANIE, TRYCYKL, POPRZEDNIK, GŁOWA, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, TELESKOP, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, IBERYSTYKA, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, NIEOSTROŚĆ, ORTEZA, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, STOPIEŃ ETATOWY, ŁUPEK PARAFINOWY, TOINA, MODRASZKOWATE, BIAŁORUSKI, MISZPELNIK, RYBAŁT, PLEŚNIAK, LB, CZEK PODRÓŻNICZY, BRYLE, WAGA, HUMMUS, KOŁACZYK, KAPELUSZ GÓRALSKI, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, REPETYCYJNOŚĆ, SKUPINA, PIRANIOWATE, EMISJA POLOWA, GAZOLINA, SOLANKA, AMPUTACJA, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PIECZARKOWA, JUMPER, KOMBINATORYKA STOSOWANA, SOSRĘB, STRZAŁ, ESTRAGON, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ŁUPEK MARGLISTY, TEATR, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, KONTYNGENT, KOLORYT, DOPPELGANGER, PLAMISTOŚĆ, SZYNA, LODOWICA, OBRĘCZ, SZYNA, ANTONOMAZJA, REWITALIZACJA, LEKARZ, TWARZYCZKA, KAWAŁ, SPRZĘCIOR, SAMOOKALECZENIE, PORTUGALSKI, KLASTER REGIONALNY, SAGAN, CHOREG, POMADKI, ALEUCKI, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, FORMA, ZATOKI, LODOWIEC NORWESKI, PRZEMYT, KARAFECZKA, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, SEZAMEK, ODSTĘP, LEBERA, ODSUWACZ, SZTAFAŻ, ARKADA, SOCZEWICA, BABUŚKA, CIĘŻKIE DZIAŁA, DIALOGIZM, WOLANT, TARANOWANIE, TAMARILLO, OWOC, KORMA, SYNOD, GRZYBICA, POLIGLOTA, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, BYK, BURKA, BONET, KULA, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, ZAKON MNISZY, PRZEKAZ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, DACH, DRÓŻKA, NASTAWA, BARANEK, NEURON CZUCIOWY, KRWAWNIK, SZCZEP, OBRZĘK, KUNA, SATYRA, HIPSOMETRIA, KORONA, ZWOLNIENIE, WOJNA CELNA, FIGURA RETORYCZNA, TOLERANCJA, EMBRIOGENIA, RYZYKO OPERACYJNE, KRĘGARSTWO, OPAD, EXTAZY, KLERK, EKRAN PRZECIWKUMULACYJNY, SKANER, NADAWCA SPOŁECZNY, DOM TOWAROWY, WATRUSZKA, ?DOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁGAN kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁGAN
kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości (na 6 lit.).

Oprócz KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI. Dodaj komentarz

6+2 =

Poleć nas znajomym:

x