KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GAŁGAN to:

kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GAŁGAN

GAŁGAN to:

hultaj, nicpoń, ktoś, kto ciągle psoci, urwis (na 6 lit.)GAŁGAN to:

nicpoń, hultaj (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.307

ALIENACJA RODZICIELSKA, CHOROBA BOSTOŃSKA, PŁYTA PILŚNIOWA, METODA ODCHYLEŃ, PORT, HODOWLA PIERWOTNA, STARUNEK, MASŁO, PART, TARCZA, WAŁ, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, MAJORAT, ZAMIANA, PARK MASZYNOWY, CYTOWALNOŚĆ, ROZTOCZE, ALARM BOJOWY, TEORIA INFORMACJI, CYCUŚ, HRABINI, FASETKA, POŁAWIACZ, SAJETA, RAJTUZY, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BROŃ MIOTAJĄCA, EGZOCENTRYZM, NERW, GALARETA, HAMERNIA, BEZCZUCIE, LEGOWISKO, MUR KURTYNOWY, SEPARATKA, ZAJĄCZEK, ZABURZENIE, INTROMISJA, CIĘŻKA ARTYLERIA, BOLA, TEST, DYSOCJANT, MUCHA MOKRA, ODTRUTKA, SUBLIMATOR, STAN, TYFTYK, RAJA CZARNOBRZUCHA, PRZEDSZKOLE, ZBOWID, KOLEC, GRADUAŁ, PIRACTWO, KACZKA, AUSZPIK, TKANINA, KALIKO, SIDARA, SKUPISKO, POLEWA, ŚLIWA WĘGIERKA, MONOLOG WEWNĘTRZNY, KOMORA, ROBOTY PRZYMUSOWE, GAZA, AGAMA, BARETKA, CERKIEW, ANTAGONIZM, DOM TOWAROWY, RUBASZKA, SZCZAPA, TERMINAL PASAŻERSKI, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, KANAŁ, BITUMIZACJA, DWUZŁOTÓWKA, DESKA ŚNIEŻNA, TOCZKOWCE, PLEKTRON, SKUN, ŚMIETANKA, FILIGRAN, RZECZ, SERCÓWKA, DOK, ANGIOPLASTYKA, ŚLIZGAWICA, METODA PORÓWNAŃ, GENETYKA KLINICZNA, ATLAS NIEBA, UZDATNIANIE WODY, KASECIAK, TRANSPORTER, STAN WOLNY, POJEDYNEK, STACJA POSTOJOWA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, BABULA, CZOPIK, DZIWKARZ, ASPEKT, PARKIETAŻ, ZNACZENIE, CZASZA, PODGATUNEK, FILM NOIR, WSTĄŻKA, TROLLING, ZUPA, HENRYK, ŻORŻETA, PAŁĄCZEK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, ASCEZA, KLASTER REGIONALNY, NIESTRAWNOŚĆ, CZEKAN, DOPOWIEDZENIE, GARDŁO, DOMEK LETNISKOWY, EKSPRES, STAROSTA GENERALNY, TEST NASKÓRKOWY, MOLINO, BRUDAS, ZATRACENIE, BALDACHIM, NADLOTKA, PRAWO MATERIALNE, ŁUPEK MARGLISTY, FESTON, POTENCJAŁ, STROP, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, KAPTUR, POST, ATRYBUCJA, CHOCHOŁEK, ZAPARZACZKA, ABSOLUT, BALUT, EKSPERYMENT KLINICZNY, NIETOPERZ, KORYTO, OSNOWA, KONOTACJA, ROŚLINA OKOPOWA, DRZEWCE, REKTYFIKACJA, ROŚLINA OKRYWOWA, RÓJKA, TWARDY RESET, MARSZ, NIEBIOSY, ZIARNO, KRAŃCÓWKA, LAND, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, ŁABĘDZI ŚPIEW, SATELITA SZPIEGOWSKI, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, DUPLEKS, ITIHASA, DZIANINA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, HEBRAJSKI, PALATYNKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, CZARNY PAS, KOSMETYK KOLOROWY, SKALA, TRAGIZM, KONTROLA DOSTĘPU, SERENADA, OKRZYK, AZYL, PRZEWÓD, WESTFALKA, DOCHODZĄCA KOBIETA, IMPLANT ŚLIMAKOWY, PRZEDROSTEK, DANONEK, PASZTECIK, DIABEŁEK, DZIÓB, PRĄTNIK SREBRZYSTY, PROLIFERACJA, KOOPERATOR, NAGIETEK, ARCHEONY, EUTEKTYK, GATUNEK ZAWLECZONY, SIARCZEK, POWAGA, KUKIEŁKA LESSOWA, STOS, KOMPANIA, POR, KAMELIA, MIGRACJA, ALLEGRETTO, TILAKA, KAPITUŁA, GALAS, SYNAPIZM, JEZIORO PROGLACJALNE, KINKIET, TYMBALIK, GIERKA, HIPOTEZA HANDICAPU, POPRĘG, RESTART, MŁODZIEŃCZOŚĆ, MAŁPOLUD, WILIA, PANGSZURA INDYJSKA, ALBUMIK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, BOM, ZROZUMIAŁOŚĆ, GORE-TEX, TRACZ DŁUGODZIOBY, NEUROPATIA, SYMPOZJON, POLER, PUSTAK, WCIERKA, IZBA, GRA, TALERZ, FREON, APLIKACJA, TANDECIARZ, SAMARKA, ASESOR, FILM ANTYWOJENNY, AIDEOLOGICZNOŚĆ, PEJORATYW, DZIKARZ, CZARNY FILM, FASZYNA, NIESPIESZNOŚĆ, PERFUZJA, MADAME, PTASIE MLECZKO, KATASTROFISTA, KOSTKA BRUKOWA, WOLT, PROFIT, SĄD KOLEŻEŃSKI, UKŁAD PLANETARNY, KRYSZTAŁEK, STRZAŁ, OTRZEWNA, AHA, PATRONAT, PŁAWA, DYMISJA, USZKO, BYDLĘ, KAZBA, KWAŚNICA, ODSIEW, KUNDMAN, RESIDUUM, AREA, LIGAND, BACIK, ZAZNAJOMIENIE, KARTA RABATOWA, SPŁONKA, PROGRAMOTWÓRCA, FINISZ, SAGA, PLAMA WĄTROBOWA, MSZA GREGORIAŃSKA, SKORUPA, PLATER, NERW, PSIANKA, SZNYCEL, PĘTLICA, KASKADER, DEALER, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, INTELEKTUALIZM, SZAL, BRYTFANKA, LUFA, CZEREŚNIA, PRZEWIJAK, ESCALIVADA, FENIG, JER SŁABY, SZKLANY SUFIT, EGZONUKLEAZA, SITO, ?BIAŁE MIĘSO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GAŁGAN kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GAŁGAN
kawał tkaniny, zwykle zniszczonej, podartej lub o niskiej jakości (na 6 lit.).

Oprócz KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - KAWAŁ TKANINY, ZWYKLE ZNISZCZONEJ, PODARTEJ LUB O NISKIEJ JAKOŚCI. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast