SKLEPIENIE NA PLANIE KWADRATU LUB INNEGO WIELOBOKU, ZBUDOWANE Z CZASZY KULI LUB ELIPSOIDY, O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ PRZEKĄTNA WIELOBOKU STANOWIĄCEGO PLAN POMIESZCZENIA PRZYKRYTEGO TYM SKLEPIENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKLEPIENIE ŻAGLASTE to:

sklepienie na planie kwadratu lub innego wieloboku, zbudowane z czaszy kuli lub elipsoidy, o średnicy większej niż przekątna wieloboku stanowiącego plan pomieszczenia przykrytego tym sklepieniem (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKLEPIENIE NA PLANIE KWADRATU LUB INNEGO WIELOBOKU, ZBUDOWANE Z CZASZY KULI LUB ELIPSOIDY, O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ PRZEKĄTNA WIELOBOKU STANOWIĄCEGO PLAN POMIESZCZENIA PRZYKRYTEGO TYM SKLEPIENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.880

MUSZLOWCE, WIZA, KOMANDOR, BRAMKA SAMOBÓJCZA, ŻAKARD, ZASILANIE, WŚCIBSKOŚĆ, KOSZARKA, WARUGI, GARNA, BEFSZTYK, OBYWATELKA, FILTRACJA, UKŁAD ADAPTACYJNY, SŁUGA BOŻY, ZAPARCIE, TAPETA, ENTEROKOK, DYSKRETKA, WIROSZYBOWIEC, TAKSYDERMIA, CZYNNIK PRODUKCJI, OBRÓT, KOREK, PRACOWNIK FIZYCZNY, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, BRUKSELA, SPRAWA, BIELIZNA, ZGORZEL, BRZĘKACZ, KREOLKA, REFLEKS, SKŁADNIK POKARMOWY, PRZEKRÓJ, STRYCH, GAZ GENERATOROWY, KONSUMENT, INWOLUCJA, ZARODEK, STOMIA, BOMBARDON, ZŁOTÓWKA, GRYLAŻ, EPIFITOZA, TECHNIKA GRAFICZNA, BAZA TRANSPORTOWA, MA, PIEC GRZEWCZY, ROTOR, SZURPEK, ROGER, CROSS, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, KONKURENCJA, PRZEDZIAŁ, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, DEKLARACJA, SALAMANDRA KAUKASKA, GYROS, SAŁATA, PUŁAP, CHOROBA UHLA, STEK, BITLES, KADŹ, ZIELONE, GETRY, INTERPRETACJA, OPAŁ, MAXI SINGEL, SZLAMIEC, CISOWCE, FEERIA, SUFIT, ARENA, PRZEDJĄDRZE, RICOTTA, INTERNAT, SSAK WYMARŁY, KONIUNKCJA, LINIA WIDMOWA, KROPELKA, PORZĄDEK PUBLICZNY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ZNAK ALFANUMERYCZNY, SIOSTRZYCZKA, PRACA DOMOWA, WŁÓKNIAK TWARDY, MOHRG, BASEN, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, POMIAR, DZBANEK, PATENA, PRZYRODNIA SIOSTRA, GATUNEK PRZYPADKOWY, KONSYGNATARIUSZ, GRZYB PASOŻYTNICZY, NIŻ, PUPIL, DZIAŁANIE, IZOCHRONA, CHEŁBIA, WIĆ, OWOC, DEPRESJA, PIĘTNO, ZAMYSŁ, WŁÓKNO, KSYLOFAGIA, GIEZŁO, STONÓG MYSZATY, WINO DESEROWE, ZAKŁÓCENIE, ŚCIANA DZIAŁOWA, MENU, MAŁPI GAJ, BÓB KOŃSKI, SZAMBELAN PAPIESKI, FASETA, RYNEK, NAKAZ, FINAŁ, OPASKA, DYFUZOR, TRACKLISTA, FILET, PRĄTNIK SREBRZYSTY, HEREZJA PARAFRAZY, ENERGOELEKTRYK, ANTRYKOT, BARBARYZM, NIEPODZIELNOŚĆ, OPASŁOŚĆ, KASETA, PODKOWA, PATENT, RAMIĘ, WYRÓB ALKOHOLOWY, URAN, UKRYCIE, AKRECJA, AUTOBUS, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, JEDWAB, KRATER PASOŻYTNICZY, GREK, SYN, BEKA, MORWA, NIEWYPARZONY PYSK, NASTURAN, SIECZKA, GRECKOŚĆ, KLAUZULA WALORYZACYJNA, OŁADKA, BEZLIST, TYK, ZAGOŃCZYK, UBOGI KREWNY, NOTKA, ANOMALIA TERMICZNA, ILORAZ RODZINNY, TITR, AUTO SUBKOMPAKTOWE, KWAS, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, DOCHTÓR, LINIA ŚRUBOWA, ODTWARZANIE, EMBARGO, GAZ BOJOWY, NIEWIERNOŚĆ, KINKIET, RADIO, IMPULS, BROŃ DRZEWCOWA, TAKSON MONOTYPOWY, ULOT, PODEJŹRZON MARUNOWY, BLACKOUT, TRANZYCJA, MNICH, KULA, OŚLA CZAPKA, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, PLANTACJA, ŁUK, DYSOCJACJA TERMICZNA, IMMUNIZACJA CZYNNA, DIAGNOSTYKA, OFENSYWA, DIVA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, SIEDEMNASTKA, ŚRUBOWIEC, TKANKA MIĘKKA, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, HALF PIPE, ZAZDROŚĆ, KARDAMON, FERMATA, GŁÓWNA PRZEKĄTNA, AZOTAN, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, WIECZNE PIÓRO, KOŁNIERZ, TARCZA, BZYGI, ZATROSKANIE, KEM, EKLER, EFEKT SORETA, BESTIARIUSZ, APOLOGETYK, SERAJ, ZAĆMA POURAZOWA, TWARZYCZKA, KRUŻ, OGRANICZENIE, MUCHA MOKRA, GRZYB NIEJADALNY, BIRIANI, SITEK, ROZGRZEWACZ, MUR, OMDLAŁOŚĆ, DYSPEPSJA, ETOLA, PAS, KALIBRACJA, ANIOŁECZEK, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, CZUB, CÓRKA ŚMIECIARZA, SAGA, FRYWOLITKI, PASMO PRZEPUSTOWE, PÓŁPROFIL, SZTUBAK, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, POLER, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ŁOPATA, BIERWIONO, WŁOSY TETYDY, GITARA, ANON, DOBRO, MAPA NUMERYCZNA, MROZOODPORNOŚĆ, RULETKA, NIEREZYDENT, ROZTOCZE, OGÓR, CHARAKTERYSTYKA, WIEŚ, CIS, MORFEM LEKSYKALNY, ZACHOWANIE, NIENARUSZALNOŚĆ, OKNO, SPALINY, CHOROBA GENETYCZNA, WŻER, BANDANKA, CZAS GRAMATYCZNY, STAN PSYCHICZNY, PODATEK, POSTOŁY, BUDŻET DOMOWY, CLERK, PRZETACZANIE KRWI, ŁACINA, PIELGRZYM, OSPA, BASEN, STOŻEK USYPISKOWY, ŚCIĘCIE, ECHOMETR, TUBING, RANWERSY, ASTROTURFING, KNECHT, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, KATAR SIENNY, CZASZA, DUPLIKA, TAŚMOWY, INSIMBI, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, CUDEŃKO, WAPIEŃ MUSZLOWY, KIRPAN, ŻEL, ?RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.880 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKLEPIENIE NA PLANIE KWADRATU LUB INNEGO WIELOBOKU, ZBUDOWANE Z CZASZY KULI LUB ELIPSOIDY, O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ PRZEKĄTNA WIELOBOKU STANOWIĄCEGO PLAN POMIESZCZENIA PRZYKRYTEGO TYM SKLEPIENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKLEPIENIE NA PLANIE KWADRATU LUB INNEGO WIELOBOKU, ZBUDOWANE Z CZASZY KULI LUB ELIPSOIDY, O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ PRZEKĄTNA WIELOBOKU STANOWIĄCEGO PLAN POMIESZCZENIA PRZYKRYTEGO TYM SKLEPIENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKLEPIENIE ŻAGLASTE sklepienie na planie kwadratu lub innego wieloboku, zbudowane z czaszy kuli lub elipsoidy, o średnicy większej niż przekątna wieloboku stanowiącego plan pomieszczenia przykrytego tym sklepieniem (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKLEPIENIE ŻAGLASTE
sklepienie na planie kwadratu lub innego wieloboku, zbudowane z czaszy kuli lub elipsoidy, o średnicy większej niż przekątna wieloboku stanowiącego plan pomieszczenia przykrytego tym sklepieniem (na 18 lit.).

Oprócz SKLEPIENIE NA PLANIE KWADRATU LUB INNEGO WIELOBOKU, ZBUDOWANE Z CZASZY KULI LUB ELIPSOIDY, O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ PRZEKĄTNA WIELOBOKU STANOWIĄCEGO PLAN POMIESZCZENIA PRZYKRYTEGO TYM SKLEPIENIEM sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - SKLEPIENIE NA PLANIE KWADRATU LUB INNEGO WIELOBOKU, ZBUDOWANE Z CZASZY KULI LUB ELIPSOIDY, O ŚREDNICY WIĘKSZEJ NIŻ PRZEKĄTNA WIELOBOKU STANOWIĄCEGO PLAN POMIESZCZENIA PRZYKRYTEGO TYM SKLEPIENIEM. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast