GRUPA KARBOKSYLOWA; GRUPA ATOMÓW, KTÓRA CECHUJE SIĘ TYM, ŻE ZAWIERA: JEDEN ATOM WĘGLA, DWA ATOMY TLENU I JEDEN ATOM WODORU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARBOKSYL to:

grupa karboksylowa; grupa atomów, która cechuje się tym, że zawiera: jeden atom węgla, dwa atomy tlenu i jeden atom wodoru (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA KARBOKSYLOWA; GRUPA ATOMÓW, KTÓRA CECHUJE SIĘ TYM, ŻE ZAWIERA: JEDEN ATOM WĘGLA, DWA ATOMY TLENU I JEDEN ATOM WODORU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.292

SIEWECZKA, BAŁYK, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, WYSPA, UBOŻENIE, KOKSOCHEMIA, GERMAŃSKI, DRĘTWA, LUTERANIZM, NAPŁYW, HYDROGENIZACJA, ULICZNICA, HIPOKSEMIA, SIEDEMDZIESIĄTKA, PORÓD KLESZCZOWY, BINDOWNICA, KOŃ TROJAŃSKI, MŁODZIEŻÓWA, BLIŻSZOŚĆ DO DOWODU, OPERA BUFFA, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, WARTOŚCIOWOŚĆ, PIK, WĘDKA, PRAWICA, OCHMISTRZYNI, KOKILARZ, KRASNOROSTY, KOZOJEBCA, BOHEMISTYKA, NARAKA, PION, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, SKAZA MOCZANOWA, MESJANIZM, HEKSAMETR, SYNDROM WILKOŁAKA, PRZESTRZEŃ SPÓJNA, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, OKULAR, GUZ KULSZOWY, WĘZEŁ RYBACKI, PATAFIAN, ESTETYZM, PAŁANKA MIODOJAD, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, CZEK BEZ POKRYCIA, ANTROPOLOGIA FILOZOFICZNA, SZTUKA, WOKALIZA, ZDATNOŚĆ, FUNK ART, MAKROCZĄSTECZKA, WŁOSKOWATOŚĆ, UCZESTNIK, GUMA, HERMENEUTYKA, MOSTEK, ZERÓWKA, ALTOCUMULUS, STANOWISKO, SAMOCHODZIARZ, KATEGORIA PIÓRKOWA, GRZYBEK JAPOŃSKI, PUDŁO, WYKRZTUSZANIE, KONCERT, POZWANY, PUNKT ZLEWNY, PTASZNIK GOLIAT, FRAKCJA, GRABIEŻCA, ANTOWIE, KORONIARZ SERCATY, GRUNT, ZASADA EKWIPARTYCJI, ZESPÓŁ TUMARKINA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, GATUNEK KATADROMOWY, EURO TRANCE, WAPIENNIK, KRACH, RÓŻNICA, ABSTRAKCJONISTA, KSENOLIT, SIATKA, MOTYWACJA, NOGA, STREFA PODMIEJSKA, PALCE, PLEJADA, WSPÓŁCZESNOŚĆ, CHIRURGIA URAZOWA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KASTYLIJSKI, SPRAY, RUCH NATURALNY LUDNOŚCI, ŁEBEK, MAFIJNOŚĆ, MATRYKUŁA, CHRONOMETR, TERROR, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, ABSOLUT, KOMEDIA GRECKA, AKREDYTOWANIE SIĘ, AZYL, FILM SAMURAJSKI, HUTA SZKŁA, PUDŁO REZONANSOWE, ZJAWISKO KERRA, NARCIARZ DOWOLNY, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, SZTURMAK, PONCZÓWKA, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, ZDRADA, ANTYCYPACJA, ZAŚCIANEK, ELASMOZAURY, INŻYNIERIA CHEMICZNA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, SAMODZIERŻCA, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, MOTYLEK, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, TRÓJDŹWIĘK, KOMA, PERON, OIOM, DUKLA CHODNIKOWA, SKARPETKA, HIPOPOTAMOWATE, WIĄZANIE JONOWE, EKSPRES, STARA PANNA, POLECANKA, CZERWONY NADOLBRZYM, HIPEROATOM, BUŁKA MONTOWA, TRZECIA CZĘŚĆ, TOPSPIN, ZMAGANIA, EFEKT SORETA, SZPULA, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, USTERKOWOŚĆ, WIĄZANIE, PISMO WĘZEŁKOWE, PRAKTYCZNOŚĆ, KRYSTALOFIZYKA, BAZA, MAHDI, MASIELNICZKA, KNAJPA, SUBEMITENT, MEZOZAURY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KLAUZULA HORNA, BROŃ ATOMOWA, STAN ŚREDNI, ŚRODEK ADHEZYJNY, TLENEK MIEDZI(I), POCHODZENIE, BLACHA, PRECESJA, KORZONEK, ŻARŁACZ LUDOJAD, KOORDYNATA, WIEDŹMA, KUFA, PINGWINY, REKLAMIARZ, GEOELEKTRYKA, ZADZIOR, SĄD WOJENNY, ZWARCIE SZYKÓW, ODSZCZEPIEŃSTWO, INKOHERENCJA, USŁUGA OBCA, AMPUŁA, POROŚLE, FAŁD GŁOSOWY, POTIOMKIN, TRAGEDIA, IMAGE, STANIĘCIE, OBSZAR NIEOGRANICZONY, DOMINACJA CAŁKOWITA, WIEK ROZRODCZY, TYTAN, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, BOGRACZ, KASTRAT, STARY WYGA, LEKARZ, KRATKA ODPŁYWOWA, PENETRACJA, WZÓR, TAKT, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, CZYSZCZALNIA, CHORĄGIEWKA NA WIETRZE, AUSTRONEZYJCZYK, KOŁO, EKOLOGIA, PARAMENTY, KLEJOWNIA, PLAN ZDJĘCIOWY, DIETA, PTOZA WRODZONA, FLACHA, ZATYCZKA DO USZU, KAPLIN, SIEĆ, TOPOS, BYDLĘCTWO, BEZGŁOWOŚĆ, ODŁAM, WSCHÓD, DOKUMENTALISTYKA, BIUSTONOSZ, PŁAWA SONAROWA, ŁASICA, SKÓRNIK, WIĘZADŁO, KAUCZUKOWIEC, PREPER, GLEJCHENIOWATE, WEŁNIANKA, SYNONIMICZNOŚĆ, KUMAKOWATE, CZYNNIK NIECENOWY, PELYKOZAURY, AERODYNAMIK, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, UPADEK, PISANINA, RZYMSKI, CHROPAWOŚĆ, WYCIĄGARKA, MONOPOL NATURALNY, OPOZYCJA, SŁUPOZĘBNE, SERWITUT, SKŁADNIA SEMANTYCZNA, ZAUWAŻALNOŚĆ, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, UJŚCIE, IZBA, KREOLKA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, WESELNIK, CHŁONNY RYNEK, PODSTAWCZAK, HUMANIZM, ORYKS ARABSKI, CHODZĄCA REKLAMA, KWOKA, PRAWOMOCNOŚĆ, NAUKI KOGNITYWNE, APOSTOŁ, GWIAZDA ZDEGENEROWANA, GRUPA KARBOKSYLOWA, LINIA GŁOWY, FARMERYZACJA, KWAS TŁUSZCZOWY, EPOPEJA HEROICZNA, SIEDLISKO, FERMION CECHOWANIA, DYSRUPCJA, KATAR KISZEK, DENUNCJANT, RODZIC CHRZESTNY, BIAŁA DAMA, SYLFIDA, LATANINA, DOWÓD POŚREDNI, GOLAS, RÓŻOWE OKULARY, PRZEWIJAK, FORMA, POSMAK, POLISACHARYD, POSTAĆ BIBLIJNA, ANIMALIZM, WIRTUOZERIA, KERKRADE, ZOOLOGIK, TYFUS PLAMISTY, ŚPIESZNIKOWATE, KEKULE, IMIENNICTWO, DESZCZOCHRON, KSIĄŻĘ Z BAJKI, CZARNY CHARAKTER, JĘZYK ELFÓW, ?MIESZALNOŚĆ OGRANICZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.292 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA KARBOKSYLOWA; GRUPA ATOMÓW, KTÓRA CECHUJE SIĘ TYM, ŻE ZAWIERA: JEDEN ATOM WĘGLA, DWA ATOMY TLENU I JEDEN ATOM WODORU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA KARBOKSYLOWA; GRUPA ATOMÓW, KTÓRA CECHUJE SIĘ TYM, ŻE ZAWIERA: JEDEN ATOM WĘGLA, DWA ATOMY TLENU I JEDEN ATOM WODORU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARBOKSYL grupa karboksylowa; grupa atomów, która cechuje się tym, że zawiera: jeden atom węgla, dwa atomy tlenu i jeden atom wodoru (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARBOKSYL
grupa karboksylowa; grupa atomów, która cechuje się tym, że zawiera: jeden atom węgla, dwa atomy tlenu i jeden atom wodoru (na 9 lit.).

Oprócz GRUPA KARBOKSYLOWA; GRUPA ATOMÓW, KTÓRA CECHUJE SIĘ TYM, ŻE ZAWIERA: JEDEN ATOM WĘGLA, DWA ATOMY TLENU I JEDEN ATOM WODORU sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - GRUPA KARBOKSYLOWA; GRUPA ATOMÓW, KTÓRA CECHUJE SIĘ TYM, ŻE ZAWIERA: JEDEN ATOM WĘGLA, DWA ATOMY TLENU I JEDEN ATOM WODORU. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x