NARZĘDZIE SZEWSKIE, KTÓREGO UŻYWA SIĘ PRZY MOCOWANIU PODESZWY DO BUTA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŁEK to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)SZPILKA to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOŁEK

KOŁEK to:

najczęściej drewniany, podłużny element, który czasami ma zaostrzony koniec, żeby można go było gdzieś wbić (na 5 lit.)KOŁEK to:

w instrumencie strunowym obracany pręcik, na którym zawinięte są końce strun służący do naprężania struny (na 5 lit.)KOŁEK to:

narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)KOŁEK to:

element pośredniczący w połączeniu kołkowym jako element ustalający lub podpierający; może być stożkowy lub walcowy, gładki lub karbowany, pełny lub sprężysty (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w formie plastikowej, metalowej lub drewnianej rurki, którą wkłada się w dziurę w ścianie, a następnie osadza się w niej śrubę czy wkręt (na 5 lit.)KOŁEK to:

osoba nierozgarnięta, głupawa (na 5 lit.)KOŁEK to:

element konstrukcyjny w postaci krótkiego pręta uniemożliwiający przesuwanie się części nim łączonych (na 5 lit.)KOŁEK to:

sam jak ... w płocie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NARZĘDZIE SZEWSKIE, KTÓREGO UŻYWA SIĘ PRZY MOCOWANIU PODESZWY DO BUTA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.028

MECENAS, EKSPEDYCJA, MINIRADIO, BRZĘKACZ, NAPŁYW, ŻUŻLOBETON, PTASZNIK GOLIAT, AL SECCO, AREOGRAFIA, GRACKA, OBRABIALNOŚĆ, FILOLOGIA SERBSKA, UMOWA KOMPENSACYJNA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, OGON, DRESIARZ, SKORUPA, BŁONA PŁYWNA, OCHRONA KATODOWA, UDERZENIE, KARMAN, TARTALETKA, OSADA, PARALAKSA, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, WCIOS, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, PIERÓG KARELSKI, CECHOWNIA, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, ŻOŁDAK, AKLIMATYZACJA, PRZECIWLEGŁOŚĆ, KATANA, PRZESUWNIK, PIKIEL, MUGOL, WOLEJ, ODNÓŻA, NARZĘDZIE RZEMIEŚLNICZE, RZUT WOLNY, NAUKA JAZDY, WARMIŃSKI, TRĄBOWCE, NAGRZEW, AGREGACJA, CELT, KULTURA PRZEDŁUŻYCKA, SKRĘT, TRIADA KARTAGENERA, SKRZYDŁO, MASZT, BONGOSY, WINKULACJA, PRZERYWACZ, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, DEMOGRAFIA EKOLOGICZNA, ZNAJOMY, BETON JAMISTY, SCENKA, USKOK, DZIEWIĄTKA, ŁYŻKA, KWADRANS AKADEMICKI, AKT PŁCIOWY, ADRES ELEKTRONICZNY, EPICYKL, OPUSZCZENIE, PULPIT, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, PSEFOLOGIA, SZEW, SAGAN, GENETYKA POPULACYJNA, LICZBA ATOMOWA, SZKOŁA, POJAWIENIE SIĘ, MRÓWKA SMĘTNICA, PUNKT PRZYSŁONECZNY, SZWADRON ŚMIERCI, SIEDZISKO, ODPŁYW, SZATAN, ZASADA PRZYCZYNOWOŚCI, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, ASTROGRAFIA, SANIE, LITOGRAFIA, LIEBIG, AEROLOGIA, NEUROPSYCHOLOGIA POZNAWCZA, ZAPAS, PUSZKA MÓZGOWA, JĘZYK SZTUCZNY, ASPIRANT, BRACTWO KURKOWE, CZAPKA NIEWIDKA, KATECHEZA, GÓRNICTWO OTWOROWE, REFLUKS, FIGURA SŁÓW, MICHAŁEK, SOSZKA, PLIK DŹWIĘKOWY, STOPA, RAJD, DESPOTYZM, POLIGYNANDRIA, ŁAŃCUCH MIERNICZY, SPRAWDZIAN, ARKA, MUZYKA, FESTON, KIERUNEK, ALARM POWODZIOWY, FALOWNIK PRĄDU, MIEDNICZKA, FORUM, DYWERGENCJA, ZEA, LATAWICA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, PIERNIK, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, NARZECZONA, ZARZUTKA, MASŁO CZOSNKOWE, KASTA, USZKO, CYTRYNADA, PIKIEL, MADISON, MORZE AZOWSKIE, WIKTYMOLOGIA, MAORI, KARDAMON, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, POBLISKOŚĆ, SZEŚCIOBÓJ, ROCZNIKARZ, ZASADA, SKRZYNKA, OCZKO, KOORDYNACJA RUCHOWA, RAMIENICA OMSZONA, USTNIK, AMFIPRION, OSTROGA PIĘTOWA, ZRZYNKA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, RAKOWATOŚĆ, PRESJA INFLACYJNA, SIŁA NOŚNA, FOTEL OBROTOWY, EKSTREMIZM PRAWICOWY, GATUNEK ZBIOROWY, KORONKA, PĘCHERZYCA, OKRES AMAZOŃSKI, INTERESOWNOŚĆ, NARYS KWIATOWY, ERYTROCYT, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, FUNKCJA NAZWOWA, OLIGOMER, PERON, KURNIK, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, SZKARŁUPIEŃ, WOŁYNOW, DYSGRAFIA LICZBOWA, SPÓJNIK, PARA, ADAM SŁODOWY, GUNIAK, AWANS, SETKA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, RZECZYWISTOŚĆ WIRTUALNA, FLET NOSOWY, SZAROZIEM, TOPSEL, PODSTAWKA, SIODLARSTWO, SZYP, PUNKT POMIAROWY, KOŃCÓWKA, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, PRZEKUPKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, CHAŁTURNICTWO, ŚWIATŁO POZYCYJNE, LENIWIEC BRUNATNY, MISIAK, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GRYZEK, POJAZD KOLEJOWY, KONTRGAMBIT WINAWERA, TAŚMA PRODUKCYJNA, ŁZA, UNIWEREK, BALOWICZ, MATRYCA LOGICZNA, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, KINO DROGI, BEETHOVEN, CZIN, ATAK, BIEDA, BUT NARCIARSKI, PERYFERYJNOŚĆ, PRZEDGRODZIE, ŻUŁAWA, ŁASKA, TEATR ELŻBIETAŃSKI, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, PAPIER PRZEDRUKOWY, IDENTYFIKATOR, MANIA PRZEŚLADOWCZA, WŁOCHACZ, SPOŻYCIE, OFICJEL, NOSOROŻEC JAWAJSKI, ŁACIŃSKOŚĆ, SERYJNY MORDERCA, MIEDZIOWIEC, GOŁĘBIĄTKO, BROMOLEJ, WYWROTNOŚĆ, INFOBOKS, TENOR DRAMATYCZNY, NIEPOKALANEK, DRGANIE AKUSTYCZNE, GROOMING, BIBLISTYKA, PYTEL, KOMÓRKA MACIERZYSTA, GŁUPIĄTKO, OSPAŁOŚĆ, ŁUT SZCZĘŚCIA, ASTRONOMIA, ANALIZA SWOT, BADANIE JAKOŚCIOWE, WIEK ROZRODCZY, ATOPINA, KUCZKA, GRADACJA, ERUPCJA, ŚWIADECTWO, OSAD, SZÓSTKA, PASEK MAGNETYCZNY, AKT OSKARŻENIA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, GZY, SCENORYS, CYNODONTY, WILK PSZCZELI, PORA, SAMOWOLKA, CHUTLIWOŚĆ, ELEKTRODA SZKLANA, KAMERTON WIDEŁKOWY, ŻELAZKO PAROWE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BROŃ WODOROWA, PREPPERS, SZYLD, UMOWA SPONSORSKA, FORMALIZACJA, PRĄTNIK SREBRZYSTY, IGIEŁKA, POJAZD LĄDOWY, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, POLIANDRIA, KUPER, OKNO KROSNOWE, WARKOCZ DOBIERANY, SYGNAŁ, DOMINACJA ZUPEŁNA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, WIDLISZEK, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, JĘZYK DUŃSKI, CIĘŻAREK, NIEMĘSKOŚĆ, PERYPATETYK, CIELĘCE LATA, PŁUG, HETEROTROFIA, DENTYSTA, CIĘŻAR DOWODU, WYSTAWIENNIK, GENTELMAN, WIĄZANIA, CEWA, ?PLEŚŃ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NARZĘDZIE SZEWSKIE, KTÓREGO UŻYWA SIĘ PRZY MOCOWANIU PODESZWY DO BUTA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NARZĘDZIE SZEWSKIE, KTÓREGO UŻYWA SIĘ PRZY MOCOWANIU PODESZWY DO BUTA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŁEK narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.)
SZPILKA narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŁEK
narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 5 lit.).
SZPILKA
narzędzie szewskie, którego używa się przy mocowaniu podeszwy do buta (na 7 lit.).

Oprócz NARZĘDZIE SZEWSKIE, KTÓREGO UŻYWA SIĘ PRZY MOCOWANIU PODESZWY DO BUTA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - NARZĘDZIE SZEWSKIE, KTÓREGO UŻYWA SIĘ PRZY MOCOWANIU PODESZWY DO BUTA. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x