JEDNOSTKA PODZIAŁU FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO PRZESTRZENI, OBEJMUJĄCA OBSZAR DUŻYCH ROZMIARÓW O ZBLIŻONYCH CECHACH ŚRODOWISKOWO-KRAJOBRAZOWYCH ODRÓŻNIAJĄCY SIĘ OD TERENÓW SĄSIEDNICH OKREŚLONYMI CECHAMI NATURALNYMI I NABYTYMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAKROREGION to:

jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca obszar dużych rozmiarów o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych odróżniający się od terenów sąsiednich określonymi cechami naturalnymi i nabytymi (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA PODZIAŁU FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO PRZESTRZENI, OBEJMUJĄCA OBSZAR DUŻYCH ROZMIARÓW O ZBLIŻONYCH CECHACH ŚRODOWISKOWO-KRAJOBRAZOWYCH ODRÓŻNIAJĄCY SIĘ OD TERENÓW SĄSIEDNICH OKREŚLONYMI CECHAMI NATURALNYMI I NABYTYMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.626

TERAPIA FOTODYNAMICZNA, ŻYŁA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ANGLISTYKA, PAUPER, PRACA WYJŚCIA, GRÓB SKRZYNKOWY, DEPRECHA, UNIŻANIE SIĘ, BRODAWKA SUTKOWA, DWUNASTOZGŁOSKOWIEC, OBŁOK SREBRZYSTY, POJEDYNEK, MISTRZOSTWO, GZY, TYTUŁ WYKONAWCZY, WARIACJA, PSEUDOLOSOWOŚĆ, UCHWYT ZACISKOWY, BAR, PACZKA, WALECZNOŚĆ, NADZIENIE, WYSŁUGA LAT, CZERNIAWKA SPADZIOWA, WYBRZEŻE ŚRODKOWE, NIEUPRZEJMOŚĆ, PRYMUS, KRATA, AMBYSTOMY, ŻUŻEL, GORZELNICTWO, PRAKOLCZATKA, FORMACJA, KORONIARZ SERCATY, CZĄSTKA SŁOWOTWÓRCZA, LEŚNICTWO, BAZYLIKA, FIZA, DZIAŁ OSOBOWY, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, BIAŁA DAMA, SROKOSZ, ŻWACZ, EOZYNOCYT, NIESPEŁNIALNOŚĆ, KOMUNA, SOLNICZKA, TERYTORIUM, OSŁONKA, TEMPERATURA UPAŁU, WENEROLOGIA, DRAMAT, POSTĘPOWANIE, SZKLANKA, CIAŁO ACETONOWE, POLIPTYK, AHISTORYZM, SANDBOX, JAMA GARDŁOWA, TARCZA, BATERIA, USTERKOWOŚĆ, RODZAJ, OPTYKA KWANTOWA, OŚRODEK POROWATY, MONSTRUM, UDAR SŁONECZNY, BATALION, IMPROMPTU, OBSZAR, SZNUR, WITRYNA, PEŁNIA, PANOPTIKON, AKOMODACJA, WORECZEK, RUCH, TEORIA KATASTROF, NEOREALIZM, ROBOTY PRZYMUSOWE, NAWÓJ, WĘZEŁ ZATOKOWY, SZABROWNIK, KLINOLIST, PORADLNE, BIURO MATRYMONIALNE, INTEGRACJA SPOŁECZNA, STUDENT, SEMITKA, ARKA, NIEREGULARNOŚĆ, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, CIUCIUBABKA, KAPITANAT PORTU, FORTUNA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, RYBA MAŚLANA, PORĘBA, WARZĘCH, ODPYLNIA, CHOROBA FORESTIERA, SĄD GRODZKI, NASYCANIE, BULDOG, DELFIN, FANFARZYSTA, NACJA, CIĄG, LAMPA KARBIDOWA, CYTADELA, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, WĄTEK, ZUPA Z GWOŹDZIA, ŻMIJA, PŁYTKA NAZĘBNA, TOKARKA KŁOWA, WKRĘTKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, KABAŁA, NAROST, WŁÓKNO, RUPIA NEPALSKA, PRZEDPORCIE, PĘCHERZYCA, SEJM KONWOKACYJNY, RUSYCYSTYKA, WALCOWNIA GORĄCA, OBSTAWA KAMIENNA, ROK, PĄK, BIOLA, ERA, KRYZA, STAJE, RYNEK WSCHODZĄCY, KOSZT KONTROLI, WALTER SCOTT, NERWIAK ZARODKOWY, KOLORYT LOKALNY, ZNACZENIE, HEAD HUNTER, INFLACJA UKRYTA, ZAKOPCENIE, KOSTIUM, MAORI, WIAROŁOMSTWO, TEMPERAMENCIK, MUZYKA KLASYCZNA, NIEMIECKI, SPOŁECZNE, DOL, TALMUDYSTKA, SZTYCH, CYTOARCHITEKTONIKA, DIETA KOPENHASKA, KAMIEŃ KOTŁOWY, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, PARTER OGRODOWY, AMAZONAS, TUPANDAKTYL, BASEN, TEMPERATURA NÉELA, MUTUALIZM, KURIER PODHALAŃSKI, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, PROST, KWAZIKRYSZTAŁ, ZESTAWIK, BUTERSZNIT, GRUCZOLAKORAK, BIOZA, SZLAK GRADOWY, INWOLUCJA, MARSZ ŚMIERCI, CHORĄGIEW, ELIKSIR ŻYCIA, KATAKUMBY, STARY LIS, ALTERNAT, ABSOLUTYZACJA, PANEK, HEPTAPTYK, DUR POWROTNY, ANTYCYKLON, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, OLEJOWIEC, ZJAWISKO THOMSONA, POPIELICOWATE, WSTECZNICTWO, CYBORIUM, CUKIER, STREFA BUFOROWA, MOTYLEK, FOSFATAZA KWAŚNA, ISLANDZKI, CZĘŚĆ, DIVA, BOREWICZ, MERCURY, BUTELKA, WSTYD, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, CHOROBA STRÜMPLLA, RACHUNEK WEKTOROWY, OKLUZJA, PLACÓWKA RODZINNA, SŁUCH ABSOLUTNY, ZLEPNOŚĆ, WYKRZTUSZANIE, GRUNCIK, ZAPASY, KRYSTALOGRAFIA, AMFIBIJNOŚĆ, DYWIZJON, GEOMETRIA RZUTOWA, BYT ABSOLUTNY, PROWENTOWY, FALOWNIK PRĄDU, WIEŚ, DŻIHAD, RZEKOTKA, LAK, TYP TURAŃSKI, STAROGRECKI, MAKIJAŻYSTKA, AS PRZESTWORZY, LODOWIEC DENDRYTYCZNY, POZIOMKA WIRGINIJSKA, ZATRUCIE SIĘ, FOSFATAZA ALKALICZNA, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, CHŁONIAK BURKITTA, KOŚCIÓŁ KATOLICKI, UDERZENIE, WAPIENNIK, NIEBO, RANA, KORBACZ, CIOS PROSTY, MILICJA, ZASIEKI, ARENA, KANTORIA, LETARG, BOCIAN, KOMISUROTOMIA, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, NIEZNAJOMY, KOPCIUCH, ZIELE, KOŚĆ SKOKOWA, SINGEL, ZOONOZA, NAMYSŁ, WAMPIR, ROK, RYTM, TEBY, WALC ANGIELSKI, IMAGE, STOCZNIA, SAPKA, LIPA, MOMENT, CONNECTICUT, SZCZUR PACYFICZNY, KOMAR, CIĄGOTY, KOMIN WULKANICZNY, KODYFIKATORKA, MASZYNA WYCIĄGOWA, ANTYGRAWITACJA, UKŁAD ADAPTACYJNY, KANIKUŁA, BLOK, ORTOPEDA, EMBRIOGENEZA, KOMPANIA, CHŁODZENIE ABLACYJNE, BIZNES, SYSTEM ARGENTYŃSKI, HIPERTONIA, PAREMIOGRAF, KRATKA ODPŁYWOWA, ELEKTROMEDYCYNA, PUD, ROMANS RYCERSKI, MISKA SOCZEWICY, RYBA CHRZĘSTNOSZKIELETOWA, SADNIK, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, POWIERNICTWO, PROSTAK, UCHO WEWNĘTRZNE, FOSFORESCENCJA MORZA, GŁOWICA, MALAKOLOGIA, ?PŁASTUGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.626 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTKA PODZIAŁU FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO PRZESTRZENI, OBEJMUJĄCA OBSZAR DUŻYCH ROZMIARÓW O ZBLIŻONYCH CECHACH ŚRODOWISKOWO-KRAJOBRAZOWYCH ODRÓŻNIAJĄCY SIĘ OD TERENÓW SĄSIEDNICH OKREŚLONYMI CECHAMI NATURALNYMI I NABYTYMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA PODZIAŁU FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO PRZESTRZENI, OBEJMUJĄCA OBSZAR DUŻYCH ROZMIARÓW O ZBLIŻONYCH CECHACH ŚRODOWISKOWO-KRAJOBRAZOWYCH ODRÓŻNIAJĄCY SIĘ OD TERENÓW SĄSIEDNICH OKREŚLONYMI CECHAMI NATURALNYMI I NABYTYMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAKROREGION jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca obszar dużych rozmiarów o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych odróżniający się od terenów sąsiednich określonymi cechami naturalnymi i nabytymi (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAKROREGION
jednostka podziału fizycznogeograficznego przestrzeni, obejmująca obszar dużych rozmiarów o zbliżonych cechach środowiskowo-krajobrazowych odróżniający się od terenów sąsiednich określonymi cechami naturalnymi i nabytymi (na 11 lit.).

Oprócz JEDNOSTKA PODZIAŁU FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO PRZESTRZENI, OBEJMUJĄCA OBSZAR DUŻYCH ROZMIARÓW O ZBLIŻONYCH CECHACH ŚRODOWISKOWO-KRAJOBRAZOWYCH ODRÓŻNIAJĄCY SIĘ OD TERENÓW SĄSIEDNICH OKREŚLONYMI CECHAMI NATURALNYMI I NABYTYMI sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDNOSTKA PODZIAŁU FIZYCZNOGEOGRAFICZNEGO PRZESTRZENI, OBEJMUJĄCA OBSZAR DUŻYCH ROZMIARÓW O ZBLIŻONYCH CECHACH ŚRODOWISKOWO-KRAJOBRAZOWYCH ODRÓŻNIAJĄCY SIĘ OD TERENÓW SĄSIEDNICH OKREŚLONYMI CECHAMI NATURALNYMI I NABYTYMI. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast