PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KABEL to:

przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KABEL

KABEL to:

kapuś, donosiciel; ktoś, kto donosi komuś o czymś, informuje kogoś o czymś (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka odległości stosowana w nawigacji; 1 kabel = 0,1 mili morskiej = 608 stóp angielskich = 185,2 metra (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej (na 5 lit.)KABEL to:

jednostka odległości stosowana w żegludze; stanowi dziesiątą cześć mili morskie (na 5 lit.)KABEL to:

przewód izolowany jedno - lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką (na 5 lit.)KABEL to:

izolowany przewód elektr. (na 5 lit.)KABEL to:

elektryczny 'kapuś' (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.547

ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SEZAMEK, PISUM, FOREMKA, PORCELANKA, ŁOŻYSKO, KARABINIER, ODPŁYW, ANGIELSKI, GAŁĄŹ, GRANDA, KLIKOWOŚĆ, KOSMOGONIA, OSKARŻONY, ASOCJATYWNOŚĆ, FILEMON BIAŁOSZYI, AWIOFON, KSYLOFAGIA, EDWARD, MAZUREK, OKSYDAZA, LAMPA CROOKESA, ELOKWENCJA, KOMUNIKACJA, KINOMECHANIK, SLEGA, GUMA NATURALNA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, PERIODYK, SILNIK TŁOKOWY, DEROGACJA, DYPTYK, BAJKOPIS, TRIFORIUM, DOMINANTA, ZAKRĘT, TRYTYTKA, ORŁORYB, PROMIEŃ, FLETY, ZAMYKANIE USZU, NEUROFIBROMATOZA, POTOP, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, TIAZYD, PRZYKURCZ, SNIFFER, KONSUMENT, SZEWNICA BZÓWKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, FASKA, PRZEWÓD OPONOWY, JON KOMPLEKSOWY, FIZYKA, TEKA, CYGAŃSKIE DZIECKO, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, POTENCJAŁ BŁONOWY, AUTOSANIE, PERSPEKTYWA, ŚWIDOŚLIWKA, OSMOZA, ALKOHOLAN, FILOLOGIA ROMAŃSKA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, UMOWA, NIEPOPULARNOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, GĄSKA WIOSENNA, OKUCIE, WŚCIEKŁY PIES, ŁBISKO, SALA, SOCZEWICA, CUDOTWÓRCA, INSTALACJA, ŁOWCA, LUKSEMBURSKI, WIZJONER, GORE-TEX, PODWÓJ WIELKI, ŚRYŻ, OMEN, GÓRMISTRZ, JĘZYK GURAGE, EDYCJA, ROMANS, BROŃ BIOLOGICZNA, CZTEROTAKT, USKOK, DZIADZIENIE, FAKTORYZACJA, WAPIENNIK, WĄTROBIANKA, ŁOPATA, DWURURKA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, ODSKOK, KOLCZAKOWATE, PŁOMYK, DOMINANTA, CHRONOMETR, DOMEK DLA LALEK, ŁUK ELEKTRYCZNY, PŁAST BRZOZOWIEC, GRZYBICA, GŁOWA PAŃSTWA, BIOZA, TRAKEN, PRZYGODA, AKSAMIT, STEMPEL, FOKUS, ŁAGIEW, OSOBOWOŚĆ, FREDRO, ADIDAS, MATOWOŚĆ, FELDMARSZAŁEK, MIODNIK, GAMA, TRZECIE OKO, NIEPOCHWYTNOŚĆ, GROMBELARD, POLSKI, SKLERODERMIA UKŁADOWA, KARB, DWUDZIESTKA, MARTA, TŁUSZCZ, STADIUM ANALNE, PROMIEŃ, ILUZYJNOŚĆ, KRUSZYNA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, CHOROBA FAZIO-LONDE, STRAPONTEN, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, WSTRZYMANIE, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, UDRĘKA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, MROCZEK POZŁOCISTY, JARMULKA, BARK, CHOROBA PFEIFFERA, SZADŹ, PROMIENNIK, ŚWIDEREK, TRYTKA, WYRAJ, SAPER, ROZDZIAŁKA, HRABINI, RAGLAN, PILARZE, PLANISTYKA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, ESCALIVADA, ŁACINA, POPELINA, MANIA PRZEŚLADOWCZA, KOREK, SZTUCZNE SERCE, SCENOPISARSTWO, POSTĘPOWANIE KASACYJNE, KOZIOŁ, TYTULIK, TOPOS, KLOPSIK, AQUAFABA, HAZARD, CUKIER WANILINOWY, ODKŁAD, KAMICA, OCET, KANEFORA, CZERNINA, REJTERADA, BREZYLKA, GOSPODARKA RABUNKOWA, ODROŚL, GŁUPEK, SZMUGLERZ, PRZEJAZD KOLEJOWY, GĘSIARZ, MUFKA, RZEMIEŚLNIK, POLIMORFIZM, ZDZIADZIENIE, JĘZYK TAGALSKI, MIESZACZ, DIALOG, CECHA DYSMORFICZNA, NIEZAMOŻNOŚĆ, KIFOZA PIERSIOWA, BLOCZEK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, IRENA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, DŹWIGNICA LINOTOROWA, SŁAWOJKA, INTERWENIENT UBOCZNY, TAMPON, STACJA REDUKCYJNA, TOLERASTIA, OBRÓT PIENIĘŻNY, KONWERTOR, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, MARIMBA, START ZATRZYMANY, KOALA, JIM, STOPIEŃ HARCERSKI, BUTLA GAZOWA, ANAMNEZA, REGRESJA LODOWCA, KWARTET, PIJAR, ASEKURANTKA, ZNAK PRZESTANKOWY, BIAŁA NOC, ŻYŁA NADBRZUSZNA DOLNA, KAGANIEC, KULCZYBA, EKSTRUZJA, OKUCIE, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, CENTRALA, DRUK, DYMKA, TUNIKA, KAPAR, MIŁOŚCIWOŚĆ, MIESZEK, WŁÓCZĘGA, GILOSZ, ŚCIANA, ANYŻEK, SPOWINOWACONY, CZERPNIA POWIETRZA, KOMPLEKS ŻYTNI, ZNAK KOREKTORSKI, DIAGNOZA, SERWER WIDEO, BEZA, BIAŁY ROSJANIN, HERODY, CHOROBA PLUMMERA, OTWÓR, EKSTREMIZM PRAWICOWY, TWÓRCZOŚĆ, GATUNEK SYNCHRONICZNY, WPRAWKA, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, RADIOBIOLOGIA, DINGO, PĘTAK, DOMINATOR, MAŁPKA, TURCZYNEK, TARCZA KONTYNENTALNA, INTELIGENCJA ROZPROSZONA, LEKTOR, MOTET, RODZINA ZASTĘPCZA, PRZYĆMIENIE, PYSZCZEK, COROCZNOŚĆ, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, NACJA, MEZOMORFIA, EKRAN FLUORESCENCYJNY, MOZZARELLA, HUŚTAWKA, RUCH, ZUPA Z GWOŹDZIA, RZEMIOSŁO, ŚCIEŻKA, PRZECIWNIK, KOZAK, NIEDOPASOWANIE, KORYTKO, KOLORYT, OLIGOMER, ADRES LOGICZNY, STACJA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, CZASZA LODOWA, OBRONA, ZAWIEW, GALAS, JASNOWIDZ, KREOLKA, IDEAŁ PIERWSZY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, MIKROFON KWASOWY, DISACHARYD, ?AUTOMAT TELEFONICZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.547 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KABEL przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KABEL
przewód izolowany, wykonany z drutów metalowych; wykorzystuje się go zazwyczaj do budowy linii elektrycznych lub telefonicznych (na 5 lit.).

Oprócz PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - PRZEWÓD IZOLOWANY, WYKONANY Z DRUTÓW METALOWYCH; WYKORZYSTUJE SIĘ GO ZAZWYCZAJ DO BUDOWY LINII ELEKTRYCZNYCH LUB TELEFONICZNYCH. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x