FAWOREK - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWYANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHRUST to:

faworek - cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywyane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHRUST

CHRUST to:

suche części drzewa wykorzystywane do rozpalania ognia lub innych celów, np. wyrobu mioteł (na 6 lit.)CHRUST to:

niskie zarośla, chruśniak (na 6 lit.)CHRUST to:

FAWOREK (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FAWOREK - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWYANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.293

PASEK, NADLOTKA, BICIE CZOŁEM, MASKOTKA, KREDYT KASOWY, BAZYLEUS, FREMENI, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DZIERŻAWCA, SPÓDNICZKA, PLANTACJA, GIERKA, PRZYGOTOWANIE, SUKIENKO, MYKOHETEROTROF, ODRA, HETMAN NAKAŹNY, ZMORA, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, PERKAL, PŁACA ZASADNICZA, MASOŃSKOŚĆ, ABSOLUT, ATRYBUCJA, RASTER, RZEKA EPIZODYCZNA, DZIADEK DO ORZECHÓW, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, JEDNOPARTYJNOŚĆ, AUTOMAT, MOSTEK, OKRĄGŁOŚĆ, ZASKARŻENIE, NADAWCA SPOŁECZNY, OTRZEWNA, BARIERA, KONTUR, UKŁAD DYNAMICZNY, FIRMA-WYDMUSZKA, KRZYŻAKOWATE, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, GWAREK, OZÓR, FLANSZA, KABEL, MAŁŻONEK, ŁUPEK DACHOWY, DOMINANTA, LANDO, KROPELKA, ZAKOŃCZENIE, SZPACHLA, HISZPAŃSKIE BUTY, CHODZĄCY TRUP, DRESSING, TRWAŁOŚĆ, NAGŁOŚNIENIE, RAFAŁ, BASTEJA, WULKAN CZYNNY, EKSTRAKCJA, NIEBIOSA, SYN, RZADKOŚĆ, ŚLEPE WROTA, OBSERWATORKA, SZYDLARZ, POJĘCIE LOGICZNE, LUJEK, SZARPANKA, EMPORA, SAMICA, PRZYBLIŻENIE, BIOGEN, STARA MALUTKA, OFICJAŁ, KORONKA, GATUNEK AGAMICZNY, EPIFIT, LIST OTWARTY, PAS POOPERACYJNY, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, PUBLIKACJA, CZWARTY, STRZELEC WYBOROWY, AZOTAN(V), ROSZCZENIE ZWROTNE, BARWY NARODOWE, OBI, DYWERSJA, NAPĘD, BROŃ RADIOLOGICZNA, MSZA, IGLASTE, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KURANT, KANONIK, SKAŁA WAPIENNA, JEŻOWCE, TANTALIT, TEKSASY, SZPICAK, POPITA, TABU MILCZENIA, SOLNISKO, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, UMOWA, SYSTEM, MAŁA GASTRONOMIA, PĘPUSZEK, TORII, PRAKTYKA, KOP, KOTEW, BEKON, SPRAWA, EMPIREUM, KIEROWNICTWO, KRYSZTAŁEK, BRZOZA CZARNA, WYCHOWAWCZYNI, OPUSZKA, KUSAK, SYRNIKI, WYRZUTNIA, CZARNY PUNKT, RAGOUT, SIODEŁKOWCE, MROK, KAPSLA, DZIABA, LOKACJA, ŚLIMAK, PODMIOT LOGICZNY, DZIUPLA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, KUPA, WIEŃCE, MAŁŻEŃSTWO, LEJNOŚĆ, POKOLENIE, DOM WCZASOWY, DAEWOO, RANA POSTRZAŁOWA, NUMER, LAMENTACJA, FIGURKA TANAGRYJSKA, TEREN ZIELENI, ŻURAWIK, MANIFESTACJA, RÓG, SONAR, SŁOWIAŃSKOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, NORMALIZACJA, ANARCHIA, WSPARCIE, ANIOŁ STRÓŻ, PAUTSCH, HIPNOTERAPIA, FILET, KRAJANKA, KREDKA, KOLEKTA, REKLAMÓWKA, TRESA, ZJAWISKO SEEBECKA, RÓJ, TYNK, WIESZAK, ZGORZELINA, ÓSEMKA, WIELORAK, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ADRES, WESTFALKA, MORWA, REPERTUAR DEBIUTOWY, AKCENT OSTRY, ZATOPIONA DEPRESJA, POLIANDRIA, DYKTATURA, SPOT REKLAMOWY, CENA MAKSYMALNA, GETTO TRANZYTOWE, PRZEMYŚLENIE, GERMANIZACJA, KAMUSZNIK, WĘZEŁ DROGOWY, GWIAZDA ZARANNA, CYGANKA, PRZYNALEŻNOŚĆ, ZASILANIE, NACZÓŁEK, JĘZYK GEOGRAFICZNY, PRĄTNIK ALPEJSKI, GŁOWOCIS, PIDGIN, DYWIZJA, ILUMINACJA, TRANSPORT AKTYWNY, BATAGURY, PIERÓG, SZAŁAŚNICTWO, MŁOTEK, ENDOPROTEZA, SAMOPAŁ, ANGIELSKOŚĆ, KONOTACJA, KELOWEJ, STEP, MUSZTRA, MOC WYTWÓRCZA, BATERIA WODOCIĄGOWA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, WIZYTA DOMOWA, NAWA GŁÓWNA, WYDAWNICTWO, AC, FATALIZM, CZWARTEK, URYNA, ŚCIEG GAŁĄZKOWY, WIELKI KSIĄŻĘ, KURATOR, NADŻERKA, JEDNOSTKA, SŁUCH ABSOLUTNY, CZASOWNIK WIELOKROTNY, SZACHY TRZYOSOBOWE, GYROS, STRZEMIĘ, TŁUMACZ, NEKTARIUM, CISZA PRZED BURZĄ, KOŁO STEROWE, BYDLĘ, PRASA, RELACJA DWUCZŁONOWA, ŚMIERDZIUCH, ALAN, SKALNICZEK SIWY, GOŁOLEDŹ, CZYNNIK PRODUKCJI, KULT, OPCJA TERMINOWA, CHOROBA HAGLUNDA, MINERAŁ ZABARWIONY, INŻYNIERIA TKANKOWA, WAGON TAROWY, KAPISZON, SPUSZCZENIE, PANSEKSUALIZM, WIBRACJA LABILNA, GIRLANDA, HERMA, KASZYCA, KACAPSKI, BLENDA SMOLISTA, SARKOFAG, KRĄG KAMIENNY, KWAS, TAJSTRA, UKŁAD NIEINERCJALNY, GODŁO PROMOCYJNE, FELDMARSZAŁEK, HYDROFON, BIOLIT, ROLADA, OLBROT, SPOILER, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, AFISZ, PRZEZIERNIK, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, MIKSER, KOKORYCZKA, PASIERB, PENTAPTYK, KOMPLIKACJA, RADCA, BORDO, REMONT BIEŻĄCY, MERZYK OBRZEŻONY, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, AKRYL, PYRKONOWIEC, DRYBLING, DOM, KORDYLINA, ROŚLINA OKRYWOWA, RUM, ŁUPEK BENTONITOWY, MACHINA WOJENNA, SZAMERUNEK, ŁYŻKA CEDZAKOWA, DZIEWIĄTY, CHOROBA STARGARDTA, ?KAPUSTA KWASZONA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.293 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FAWOREK - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWYANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FAWOREK - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWYANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHRUST faworek - cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywyane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHRUST
faworek - cienkie chrupkie ciastko w kształcie kokardki, smażone w głębokim tłuszczu i posypywane cukrem pudrem, najczęściej przygotowywyane w czasie karnawału, na tłusty czwartek lub na ostatki (na 6 lit.).

Oprócz FAWOREK - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWYANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - FAWOREK - CIENKIE CHRUPKIE CIASTKO W KSZTAŁCIE KOKARDKI, SMAŻONE W GŁĘBOKIM TŁUSZCZU I POSYPYWANE CUKREM PUDREM, NAJCZĘŚCIEJ PRZYGOTOWYWYANE W CZASIE KARNAWAŁU, NA TŁUSTY CZWARTEK LUB NA OSTATKI. Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

x