Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI CIENKOŚCIENNEJ SFALOWANEJ RURY, STOSOWANY JAKO CZUJNIK CIŚNIENIA LUB RÓŻNICY CIŚNIEŃ W PRZYRZĄDACH POMIAROWYCH LUB URZĄDZENIACH REGULACYJNYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIESZEK to:

element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 7 lit.)SYLFON to:

element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIESZEK

MIESZEK to:

w botanice: typ owocu wielonasiennego, tzw. pękającego (na 7 lit.)MIESZEK to:

mały miech (na 7 lit.)MIESZEK to:

sakiewka (na 7 lit.)MIESZEK to:

urządzenie oddalające obiektyw od powierzchni filmu, o ściankach przypominających harmonijkę, wykorzystywane niegdyś w mieszkowych aparatach fotograficznych (na 7 lit.)MIESZEK to:

element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 7 lit.)MIESZEK to:

rodzaj klapki lub sakiewki przytwierdzanej gł. w renesansie do spodni od przodu jako osłona męskich intymnych części ciała (na 7 lit.)MIESZEK to:

suchy, pękający owoc wielu roślin jaskrowatych np. piwonii (na 7 lit.)MIESZEK to:

element konstrukcyjny w różnych urządzeniach, mający budowę zbliżoną do miecha (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI CIENKOŚCIENNEJ SFALOWANEJ RURY, STOSOWANY JAKO CZUJNIK CIŚNIENIA LUB RÓŻNICY CIŚNIEŃ W PRZYRZĄDACH POMIAROWYCH LUB URZĄDZENIACH REGULACYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.694

IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, HIERARCHIA, MANNA Z NIEBA, SZNAPS, MIANOWNIK, BOMBER, KOMŻA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, DIAGNOZA, CYCEK, PRAWO CURIE-WEISSA, PLACEK, DYSONANS, PATRON, MARKETING INWAZYJNY, LAS OCHRONNY, MOSTEK, NOC KAIRU, KAPISZON, TRÓJSTRONNOŚĆ, ZAPŁATA, OJCZYC, KOLEJ WĄSKOTOROWA, BATERIA, HERB, HOL, ZNAK DIAKRYTYCZNY, BASENIK, OPINIOTWÓRCA, BUDLEJA, DYSONANS, DETENCJA, INDEKS, NAŚLADOWNICTWO, MUFKA, MIESZEK, CYNK, IMAGE, DYFTYK, ANEMIA APLASTYCZNA, KAUCZUK NATURALNY, NABIODREK, AKTYWNOŚĆ WULKANICZNA, NAPŁYW KORZENIOWY, SZYJKA, SZANDOR, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, PORT, MACZANKA, ŚLIMAK, LUDOBÓJSTWO, STEROWIEC SZKIELETOWY, SZYJKA, SKRZYDEŁKO, OLIWA Z OLIWEK, SZARPANKA, WRZASKLIWOŚĆ, WÓZ MEBLOWY, CHRUST, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, BLANK, KAMIKADZE, PRĄTNIKOWCE, KONTROSKARŻENIE, PLEBISCYT TERYTORIALNY, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, PRZEWÓD ŻÓŁCIOWY, CHRZEST, SZTURMAK, HOT DOG, DYSTYCH, KŁOPOTANIE SIĘ, ABOLICJONISTA, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, ZĘBATKA, TRAGIZM, KOSZMAR, WIAROŁOMSTWO, AGAMA, ŁUK OPOROWY, MACHANIE RĘKĄ, KURATOR, FAUN, ZATOROWOŚĆ, AZOLLA KAROLIŃSKA, MORENA, KOLORYT, RZADKOŚĆ, HADŻ, CIRROSTRATUS, ANTYUTLENIACZ, WSZECHMOGĄCY, SZCZAPA, WEŁNA MINERALNA, WIĘZOZROST SPRĘŻYSTY, BACKGROUND, DIAFTOREZA, GŁOWICA BOJOWA, KINO, WIBRACJA, KATEGORIA, BUŁAT, BAŃKA, CZTERDZIESTKA, PRYWATYZACJA BEZPOŚREDNIA, LAMPA ŁUKOWA, ŚRODEK PRACY, LIŚCIEC, BRUK, BULWARÓWKA, SRACZKA, ZGORZEL, PŁOTEK, KAWALER, AJENCJA, PAPROTNIK SZCZECINKOZĘBNY, RZEKOTKA DRZEWNA, RACHUNEK POMOCNICZY, SMUŻKA, PIEC PŁOMIENNY, ŚRUBA POCIĄGOWA, JOJO, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, FAB LAB, DERKA, SKOPEK, CONCEPT ART, ZĄB, TRÓJKĄT, WITAMINKA, AZJATYCKOŚĆ, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ŁĄCZNIK, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, RATYSZCZE, KONTYNGENT, MADŻONG, BAGIENNIK OBŁY, PŁATKI ZBOŻOWE, SOS SOJOWY, GAŁĄŹ, GROŃ, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, DEVELOPER, ADRES HOŁDOWNICZY, ANTAGONISTA, KURANT, PATYK, SZMARAGD NILU, SINFONIA, OPINIA, PARZENICA, MELODYCZNOŚĆ, BULWA, TRUBADUR, CZYNNIK SYTUACYJNY, SZOPKARZ, GARNITUR, RAMA, ELEMENT GRZEJNY, SZEWRON, POZIOMICA, GODZINA, SILOS ZBOŻOWY, WCIOS, HELIOFIT, AGENCJA RATINGOWA, KONTUR, ZARAZA, KOSÓWKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, POMAZANIEC, FORYŚ, POJAZD SILNIKOWY, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, WYWIAD, SOCZEWKA, KOŁNIERZYK, PRZĘDZA, BARYKADA, BUŁGARSKI, WŁÓKNO SZTUCZNE, KLUZA, OBRÓT, PRAŻUCHA, LOKAJSKI, DOPEŁNIENIE, ZAŚWIATY, FASZYNA, PROGRAM UŻYTKOWY, HIPERWENTYLACJA, KASETOWIEC, SPONDYLOSOMA, SUCHORYT, DYPTYK, EPISTOŁA, ŁAŃCUCH, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, LEJBIK, POTENCJAŁ, STACJA POMP, KASZKIET, ANGLIC, PRZEKŁADKA, KAPITAN, KREM, JĘZYK GEOGRAFICZNY, SERPENTYNA, PRZEKŁADNIA, KARA ŁĄCZNA, OCHRONA, ANTYFONA, SOS TATARSKI, OBROŃCZYNI, OSADA, DOM WCZASOWY, SAMOCHÓD OPANCERZONY, MATAMATA, SINGEL, KOPUŁA PANCERNA, WEŁNA KAMIENNA, ZAKŁÓCENIE, BELWEDER, JESIOTROWATE, NIELOTNOŚĆ, GŁĘBSZY, AROMAT, EMOTIKONA, PREZYDENTKA, BĄK, GETRY, STAUROPIGIA, ABPM, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, MONARCHIA ELEKCYJNA, WALTORNIA, ZAMEK, AUTSAJDER, SAMOGON, TERMOJONIZACJA, CIŚNIENIE, PRĘT, ALGEBRA LINIOWA, PROCES ODWRACALNY, KĘPA, NAPIĘCIE, KUGLARZ, SYNTEZA WZROKOWA, WOSZCZYNA, ANGIELSKA FLEGMA, BOCZNIK, KIEŁ, CZYNNIK CHŁODNICZY, RURA OGNIOWA, WKŁAD MIESZKANIOWY, TRAGICZNOŚĆ, MASZKARON, LIBELLA, KONSYGNATARIUSZ, LAMPERIA, NOSTRZYK, METAMERIA, ZATOPIONA DEPRESJA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, STRATEGIA, MOTOR, OSSUARIUM, ROWER POZIOMY, SKRĘTNIK, HARISSA, CHLOASMA, DIMERKAPROL, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, CUKIER, WYKRZYKNIENIE, INWALIDA WOJSKOWY, SPARRINGPARTNER, PRZENIEWIERSTWO, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, WIERZBÓWKA KIPRZYCA, ADORACJA, GESTALTYZM, EGZORCYZM, ROZSADNIK, CZAS TERAŹNIEJSZY, ASTRAGAL, CZUJNIK POJEMNOŚCIOWY, JEŻOWCE, CHÓR, SENSYBILIZATOR, PORTUGALSKI, SPORT ZIMOWY, UTAGAWA, RODZIMOŚĆ, GRANAT, ROŻEN, LODOWIEC GRUZOWY, SOK, RZEKOTKA KRZYŻOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.694 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ELEMENT SPRĘŻYSTY W POSTACI CIENKOŚCIENNEJ SFALOWANEJ RURY, STOSOWANY JAKO CZUJNIK CIŚNIENIA LUB RÓŻNICY CIŚNIEŃ W PRZYRZĄDACH POMIAROWYCH LUB URZĄDZENIACH REGULACYJNYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
mieszek, element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 7 lit.)
sylfon, element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIESZEK
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 7 lit.).
SYLFON
element sprężysty w postaci cienkościennej sfalowanej rury, stosowany jako czujnik ciśnienia lub różnicy ciśnień w przyrządach pomiarowych lub urządzeniach regulacyjnych (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x