ELEMENT PÓŁPRZEWODNIKOWY, W KTÓRYM NASTĘPUJE PRZEMIANA (KONWERSJA) ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (ŚWIATŁA) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYNIKU ZJAWISKA FOTOWOLTAICZNEGO, CZYLI POPRZEZ WYKORZYSTANIE PÓŁPRZEWODNIKOWEGO ZŁĄCZA TYPU P-N, W KTÓRYM POD WPŁYWEM FOTONÓW O ENERGII WIĘKSZEJ, NIŻ SZEROKOŚĆ PRZERWY ENERGETYCZNEJ PÓŁPRZEWODNIKA, ELEKTRONY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ DO OBSZARU N, A DZIURY (ZOB. NOŚNIKI ŁADUNKU) DO OBSZARU P - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE to:

element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT PÓŁPRZEWODNIKOWY, W KTÓRYM NASTĘPUJE PRZEMIANA (KONWERSJA) ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (ŚWIATŁA) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYNIKU ZJAWISKA FOTOWOLTAICZNEGO, CZYLI POPRZEZ WYKORZYSTANIE PÓŁPRZEWODNIKOWEGO ZŁĄCZA TYPU P-N, W KTÓRYM POD WPŁYWEM FOTONÓW O ENERGII WIĘKSZEJ, NIŻ SZEROKOŚĆ PRZERWY ENERGETYCZNEJ PÓŁPRZEWODNIKA, ELEKTRONY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ DO OBSZARU N, A DZIURY (ZOB. NOŚNIKI ŁADUNKU) DO OBSZARU P". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.572

STRZELEC, UKŁAD CYFROWY, ODLEWNIK, KREOL, AMFIUMY, IZBA, FILM ANIMOWANY, STRZAŁA AMORA, CZŁOWIEK GUMA, OKUREK, MACIERZ ODWROTNA, MISTERIUM, BAJKOPISARZ, MAANAM, TRIUMF, PRZEKUPKA, PRYMATOLOGIA, MANEŻ, ZAUSZNIK, FILHARMONIA, INTERMEZZO, OBSZAR ALIMENTACYJNY, STRUNOCIĄG, LISTNIENIE, STARY, CIĄGNIK KOŁOWY, MALOWIDŁO, RADIOFOTOGRAFIA, ŁUSKA, OLEJ ARACHIDOWY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, OPALENIZNA, BLOCZEK, CZERWONE MIĘSO, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, SILNIK JONOWY, STAROINDYJSKI, BASISTA, SEPARACJONIZM, MODYFIKACJA, NADŚWIADOMOŚĆ, EKOSFERA, NIT, ZARZEWIE, MONOPTERES, RODZINA ZASTĘPCZA, CANTUS FIRMUS, PYRHELIOMETR, CHRYSTOFANIA, WKŁADKA GRAMOFONOWA, TCHÓRZOSTWO, STARA MALEŃKA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, RYBACZKA, KOMUNIA, KOSS, PRZYCHODNIA, KOPALINA SKALNA, WARZELNIA, KAMPYLOGNATOID, PILON, KOPROFAG, BASKINKA, ZWIERCIADŁO, BARYŁA, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, MACHNIĘCIE RĘKĄ, MACHANIE RĘKĄ, KLASA, OSIEMDZIESIĄTKA, GRUPA WSPARCIA, ABOLICJONISTKA, KISIEL, GLORIETKA, PAŁA, BAMBUS, WIELOMIESZEK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, GRZBIETORODY, OWOC, FRONT STACJONARNY, TAKTYKA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, ZNACZENIE, SKŁADNIK LOSOWY, SER PARMEZAŃSKI, WIĄZANIE, PLIK WSADOWY, ZASIEDZIAŁOŚĆ, GAZ WĘGLOWY, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, LODOWIEC GRUZOWY, CYWILNOŚĆ, RÓW TEKTONICZNY, PRAPŁETWIEC CZARNY, CIELĘCE LATA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, ODWZOROWANIE LINIOWE, KUPA, CENTRALA TELEKOMUNIKACYJNA, MEM, ALKEN, GENOMIKA FUNKCJONALNA, PAJĘCZYNÓWKA, BULANŻERIA, SINIAK, WIATRACZEK, WYLĘG, CIAŁKO ZIELENI, NARZECZONA, PTERION, ZLEWKA, KONCHYLIOLOGIA, AMFIPRION, KOCZKODAN, DRZEWO MAMUTOWE, ŚWIATŁA MIJANIA, KARAFECZKA, DRAPACZ, AUTYZM, ABYSOBENTAL, PAREO, NEBIWOLOL, CYMBAŁY, MORFOLOGIA, METODA KARTOGRAMU, PROREKTOR, MANIA PRZEŚLADOWCZA, DRĘTWOTA, AUSTRONEZYJCZYK, DOBRO LUKSUSOWE, PRZENIKLIWOŚĆ, KRYSTALOFIZYKA, PANEK, ROZTOPY, LASECZKA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, KOTONINA, SPLOT KRZYŻOWY, POKÓJ, PODZIAŁ, HAMULEC CIERNY, CHOROBA NASU-HAKOLI, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, AUROR, SZLAUCH, DZIESIĄTKA, KIBITNIKOWATE, KURATORKA, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, POJAZD ZAPRZĘGOWY, WATA, JEFFRIES, APEKS, KRYJÓWKA, IMIGRANTKA, PERŁOZ, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KOMPLEKS, CHRONOMETR, BIEG ROZSTAWNY, EROZJA WSTECZNA, MŁYNEK DO ODPADÓW, FERMENTACJA MLEKOWA, PASMO PRZENOSZENIA, HIPSTERY, SŁOWACKI, NÓŻ POD GARDŁEM, FUNT GIBRALTARSKI, ZACIĘCIE, STRZAŁKA MAŁA, INWESTYCJA, SZKŁO Z MURANO, BALDACH ZŁOŻONY, ABSTRAKT, JASKINIA LODOWA, ANDRUS, GENIUSZ, EKRAN, MŁODZIEŻÓWKA, PŁÓCIENNICA, BOZON Z, HISTORYZM MASKI, AKUMULACJA, STĄGIEW, GZY, MYJNIA, AQUAFABA, KOLANÓWKA, CENOTWÓRCA, MÓWNICA, GWARANCJA, WYŚCIGI, NEUROFIZJOLOGIA KLINICZNA, EFEKT DOPPLERA, UŁUDA, JĘZYK FRYZYJSKI, GŁOS WARGOWY, PRZYRODA, KRÓTKOŚĆ, POŚWIĘCENIE, MERYNOS, PINCZER, ETER, KOŻUSZYSKO, ROTATOR FARADAYA, GEODYNAMIKA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, RURA CROOKESA, KOŃ NA PATYKU, SMYCZ, KOMPLEKS ARENOWY, NEGATYWA, MARZENIE SENNE, SKANER, DZIAŁ PERSONALNY, TRANSPOZON, RESTAURATOR, GŁODOMÓR, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, OKRĄGŁOŚĆ, SOFISTA, GEOFAG, PÓŁGOLF, KROSOWNICA, MUSICAL, PISZCZAŁKA, KERALCZYK, ENKLAWA, OZONEK, KOKSOCHEMIA, LOKACJA, KOTERYJNOŚĆ, MILOWY KROK, DYCHOTOMICZNOŚĆ, BRUNELLESCHI, RYWALIZACJA, GROMADA, DENUNCJANT, CHUTLIWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO PRAWNE, SOSJERKA, RYBA MAŚLANA, JĘZYK, TURANIZM, METEOR, BRUNATNOZIEM, REFLEKS, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, CHOROBA OGUCHIEGO, ZRAZ, WYWIAD SKARBOWY, SILNIK KOMUTATOROWY, STRUNA, ZARZĄDZANIE WIELOPASMOWE, ZDZIADZIENIE, PRZEZIERNOŚĆ, SŁOWO, JOGA, PRĄD STAŁY, SEPTYMOLA, WYSYP, DYBY, DIAGNOSTYCZNOŚĆ, ZIEMIA, PODZIEMIE, GOLAS, MOTYLEK, ANTROPOLOG KULTUROWY, KILOFEK, NEOSTYGMINA, PARWENIUSZ, WSPÓŁZAWODNICTWO, CYGAŃSKIE DZIECKO, ODWROTNY AGONISTA, PRZYWRA, LOT, LUDY TURAŃSKIE, ZBIÓRKA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, TWARDY KARK, LEWUS, ICE, AREOGRAFIA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, INKRUSTACJA, LODRANIT, STARE MIASTO, POWIĄZANIE, OPAL, MASZYNA DO SZYCIA, HIPOTERAPEUTA, KONCEPTUALIZM, ARTYKULACJA, PĘCINA, MLECZAJ LEPKI, KONCYLIACJA, MOHORYCZ, SUSZARKA, ?RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.572 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT PÓŁPRZEWODNIKOWY, W KTÓRYM NASTĘPUJE PRZEMIANA (KONWERSJA) ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (ŚWIATŁA) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYNIKU ZJAWISKA FOTOWOLTAICZNEGO, CZYLI POPRZEZ WYKORZYSTANIE PÓŁPRZEWODNIKOWEGO ZŁĄCZA TYPU P-N, W KTÓRYM POD WPŁYWEM FOTONÓW O ENERGII WIĘKSZEJ, NIŻ SZEROKOŚĆ PRZERWY ENERGETYCZNEJ PÓŁPRZEWODNIKA, ELEKTRONY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ DO OBSZARU N, A DZIURY (ZOB. NOŚNIKI ŁADUNKU) DO OBSZARU P się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT PÓŁPRZEWODNIKOWY, W KTÓRYM NASTĘPUJE PRZEMIANA (KONWERSJA) ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (ŚWIATŁA) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYNIKU ZJAWISKA FOTOWOLTAICZNEGO, CZYLI POPRZEZ WYKORZYSTANIE PÓŁPRZEWODNIKOWEGO ZŁĄCZA TYPU P-N, W KTÓRYM POD WPŁYWEM FOTONÓW O ENERGII WIĘKSZEJ, NIŻ SZEROKOŚĆ PRZERWY ENERGETYCZNEJ PÓŁPRZEWODNIKA, ELEKTRONY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ DO OBSZARU N, A DZIURY (ZOB. NOŚNIKI ŁADUNKU) DO OBSZARU P
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE
element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła) w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego, czyli poprzez wykorzystanie półprzewodnikowego złącza typu p-n, w którym pod wpływem fotonów o energii większej, niż szerokość przerwy energetycznej półprzewodnika, elektrony przemieszczają się do obszaru n, a dziury (zob. nośniki ładunku) do obszaru p (na 21 lit.).

Oprócz ELEMENT PÓŁPRZEWODNIKOWY, W KTÓRYM NASTĘPUJE PRZEMIANA (KONWERSJA) ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (ŚWIATŁA) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYNIKU ZJAWISKA FOTOWOLTAICZNEGO, CZYLI POPRZEZ WYKORZYSTANIE PÓŁPRZEWODNIKOWEGO ZŁĄCZA TYPU P-N, W KTÓRYM POD WPŁYWEM FOTONÓW O ENERGII WIĘKSZEJ, NIŻ SZEROKOŚĆ PRZERWY ENERGETYCZNEJ PÓŁPRZEWODNIKA, ELEKTRONY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ DO OBSZARU N, A DZIURY (ZOB. NOŚNIKI ŁADUNKU) DO OBSZARU P sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ELEMENT PÓŁPRZEWODNIKOWY, W KTÓRYM NASTĘPUJE PRZEMIANA (KONWERSJA) ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO (ŚWIATŁA) W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ W WYNIKU ZJAWISKA FOTOWOLTAICZNEGO, CZYLI POPRZEZ WYKORZYSTANIE PÓŁPRZEWODNIKOWEGO ZŁĄCZA TYPU P-N, W KTÓRYM POD WPŁYWEM FOTONÓW O ENERGII WIĘKSZEJ, NIŻ SZEROKOŚĆ PRZERWY ENERGETYCZNEJ PÓŁPRZEWODNIKA, ELEKTRONY PRZEMIESZCZAJĄ SIĘ DO OBSZARU N, A DZIURY (ZOB. NOŚNIKI ŁADUNKU) DO OBSZARU P. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x