TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAJT to:

typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)BEJT to:

typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAJT

BAJT to:

najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów (na 4 lit.)BAJT to:

typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)BAJT to:

miara pamięci komputera (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.180

PSEUDOLOSOWOŚĆ, KOLANÓWKA, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, GOŁODUPIEC, BIOMETRIA, ZBAWICIELKA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, PEPINIERA, ŁAZĘGA, ANTYPERTYT, PERON WYSPOWY, UTAH, LITERA KSIĘŻYCOWA, TRAWA PASTEWNA, OŚCIEŻNICA, MIĘSOPUST, ORIJA, PRZYJACIEL, KANTORIA, PENDENT, KOLOR, DASZEK, WYŻERACZ, SEMANTYKA KOGNITYWNA, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, ISTOTA BIAŁA, PUNKT ASEKURACYJNY, ZNAMIENNOŚĆ STATYSTYCZNA, POWŁOKA ELEKTRONOWA, PEŁZAK, MECHANIKA GÓROTWORU, DOKTOR HABILITOWANY, ŚPIEW, NIEPOKÓJ RUCHOWY, GRZEBACZ, MSZA, ENERGETYKA CIEPLNA, CHRANCUSKI, CHIRURGIA OGÓLNA, MEGAPOZYTYW, KOMUNIKACJA, HŁADYSZA, SCRATCHING, DOMOFON, GRA RPG, WESTA, NIESPORCZAKI, INSTAGRAMER, ROZPRZE, NERWOWOŚĆ, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, URLOP OKOLICZNOŚCIOWY, INTERPOZYCJA, OCTOWNIA, KOMEDIA NISKA, MISECZKA, KOMORNICA, AEROLOGIA, MOHRG, CHROPOWATOŚĆ, ŻAKARD, MARNOTRAWCA, KOSTKA BRUKOWA, LAUFER CZARNOPOLOWY, NADZIEWARKA, JANKES, WYLEW, WINA, ALLEGROWICZKA, SPIRILLOZA, KRZYWA ELIPTYCZNA, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, SYSTEM DZIESIĄTKOWY, WIDZ, WIATRAK, ŚCIĘGNO PIĘTOWE, BŁONA NACZYNIOWA, GORE-TEX, TOR, KOSA, STACJA TRANSFORMATOROWA, GŁOWNIA PYLĄCA, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, APOLLIŃSKOŚĆ, REFLEKTOR, HIPPIS, ZSYPISKO, WIECZERNIK, BACIK, KOSZT ZAPEWNIENIA JAKOŚCI, WICEMISTRZYNI, WYŁOM, ZAPITA, PRZETWÓR, REGENERACJA, LOKALIZACJA, OCHOTNIK, SIEĆ, SZABAŚNIK, NABYTEK, ZAPRAWA, MARAMPA, BIFURKACJA, CIENNIK, KRZYŻÓWKA MAGICZNA, NIEWYPARZONA BUZIA, SERŻA, KOŁOMYJEC, WOŁOGDA, KONWIKCJA, PSYCHOTANATOLOGIA, KOSMOS, PAPIER GAZETOWY, KLECZEW, PÓŁZAWODOWIEC, PRZECIWNIK, LIDINOWO, BUTA, SŁUGA BOŻY, MINA, SYSTEM AUTONOMICZNY, KWARTALNIK, PORA GODOWA, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, RAK, NUDZIARZ, APOLLO, MATEMATYKA, TRZYNASTKA, GRAFOMAN, FILEMON SZARY, AGREGAT, INFA, ZMIANA, AWANTURNICA, SZELMUTKA, ŁĄCZNIK, TOUROPERATOR, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, MOCARSTWO, STAROEGIPSKI, ARGOLIDA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, TREGGINSY, SLATER, BANK DOMICYLOWY, KONKURENCJA, KALUMNIA, KWASICA MEWALONIANOWA, CZERWONA GWARDIA, TŁUK PANCERNY, BEZCZELNIK, TYP ANTROPOLOGICZNY, BACH, ZAMYKANIE USZU, MISTERIUM, ANATOMIA ROZWOJOWA, HATCHBACK, ASYRYJSKI, NIEZAWODNOŚĆ, WARSTWA EUFOTYCZNA, FANFARZYSTA, MAMMOLOGIA, ADYGEJA, KATASTROFA, KOKTAJL, MEDYCYNA PALIATYWNA, PATRON, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, OBRÓT POZAGIEŁDOWY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, FONETYKA, RZADKOŚĆ, FRAKCJA, TRZEŚNIÓWKA, BOŚNIA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, BŁONA ZEWNĘTRZNA, ROZROST, RUCH KRZYWOLINIOWY, CENZURA, ZARAŻONY, SALA, GRANULOCYT, OPIEKA SPOŁECZNA, MICHAŁEK, CHOROBA NASU-HAKOLI, OBŁOK OORTA, TOPSPIN, NEUROTYK, KAPŁON, BATUT, SPŁATA BALONOWA, ZATRZYMANIE, ARCHAISTA, AMFISSA, DIETA CUD, KRĄŻENIE WROTNE, SŁUCH ABSOLUTNY, DERYWAT SYNCHRONICZNY, KIEROWNIK LITERACKI, FRYZ, METEOROLOGIA ROLNICZA, ŚLUZICA ATLANTYCKA, SŁOWA, PRĄD ZAWIESINOWY, GIPS, CYGARNICA, CZTERDZIESTKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, TAUROVO, TV, ANTROPOLOG KULTUROWY, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, ZRZĘDA, PRĄD ZMIENNY, POTRZEBUJĄCA, POTIOMKIN, WĄŻ, NOWONABYWCA, DIU, FREGATA, PRZODOWNIK TURYSTYKI GÓRSKIEJ, MRÓWKA PNIOWA, BRETON, UKŁAD INERCJALNY, JESIOTR, SZKŁO MĄCONE, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, WERANDA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, PIGWA POSPOLITA, PSEUDOLAGOZUCH, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, RODZIC CHRZESTNY, GRUPOWOŚĆ, CEGŁA LICÓWKA, CZERWONOKRZEW, STATYSTYKA OPISOWA, MIRNY, HURTOWNIA DANYCH, PORZĄDEK LEKSYKOGRAFICZNY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, GALERIA HANDLOWA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, ANGARSK, KROCZE, TOŃ WODNA, MIEŚCINA, FILOZOFIA, JĘZYK, ORZĘSKI, ODŻYWCZOŚĆ, LUJEK, STREFA RYFTU, EDIRNE, PALEC ŚRODKOWY, PRZYTULIA, BIOMARKER, KUŹNICA, REALISTYCZNOŚĆ, MILANEZ, NIERELIGIJNOŚĆ, KLUBOWICZKA, MORGANUKODONTY, ENERGETYKA ODNAWIALNA, SEKWENCJA, WYJĄTEK, PARTIA ANGIELSKA, ŁANIA, BĄBELEK, DELEGACJA, RACHUNKI, CZERSKA, ZASADA RZECZYWISTOŚCI, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, TELEKONFERENCJA, SUSZARNICTWO, TOLERANCJA, DEFICYT, GALINSTAN, BABRAŁA, FAJTNIĘCIE, ZDARZENIE, HADDAD, SFERA GWIAZD STAŁYCH, JĘZYK ROMAŃSKI, PŁASZCZ DOLNY, ŻEGLARZ, TRANSPOZON, TOPR, WZORNIK, SYSTEM PREZYDENCKI, REDUKCJA WYRAZÓW PODOBNYCH, ZGRUBIAŁOŚĆ, KORDELAS, CYKL KONIUNKTURALNY, PRZEPAŚĆ, PŁAST BRZOZOWIEC, ?ŻABI SKOK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAJT typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)
BEJT typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAJT
typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.).
BEJT
typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.).

Oprócz TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ. Dodaj komentarz

1+3 =

Poleć nas znajomym:

x