TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAJT to:

typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)BEJT to:

typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAJT

BAJT to:

najmniejsza adresowalna jednostka informacji pamięci komputerowej, składająca się z bitów (na 4 lit.)BAJT to:

typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)BAJT to:

miara pamięci komputera (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.180

MAJĄTEK, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, JĘZYK ELFÓW, TRZEPACZ, UKŁAD DOKREWNY, WZORNIK, CHRZĄSTNICA KĘDZIERZAWA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, MINA MORSKA, KLINOLIST, NIEWIERNOŚĆ, SIEWKA, DROGÓWKA, SYNDROM WILKOŁAKA, PEDAGOG SPECJALNY, CZASOPISMO TEMATYCZNE, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, PENITENCJA, KODZIK, ZWARCIE, SERŻA, PECZORSKA, LICZBA ATOMOWA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, TAJEMNICA ADWOKACKA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, SPECJALISTA, BANK ZRZESZAJĄCY, PODWOIK BAŁTYCKI, ZUPA, ODMIANA HERBOWA, OCEANOTECHNIKA, KRĄŻEK PRZESUWNY, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, AKTORKA, PAŃSTWO KUWEJT, LIŚCIEŃ, GĄSKA WIOSENNA, MEGAPOZYTYW, KOMUNIKACYJNOŚĆ, PRZESYP, ANTYKWARNIA, ANGELOLOGIA, BOHATERKA, RANA, WŁÓKNO WĘGLOWE, GODZINA MILICYJNA, AWERSJA DO RYZYKA, ETOLOGIA, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, KACZKA PO PEKIŃSKU, BEZLOTKI, BAŃKA SPEKULACYJNA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, KLAUZURA, PRACOWNIK LEŚNY, PUNKT PRZYZIEMNY, KOKPIT, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, KURTYNA POWIETRZNA, PRASOWNIA, ROPNICA, CHORĄŻA, MADRYGAŁ, JĘDZA, BIAŁY PUCH, APANAŻE, WZGÓRZE, KLASA POSIADAJĄCA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PIERWSZOROCZNY, DWORUS, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, ZAJĄKNIĘCIE, DZIURA, DIOL, MOTYLEK, SOS MUŚLINOWY, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, MINERAŁ, KANDAHAR, BIURO, DEFICYTY BLIŹNIACZE, MENISK, KLAUSTROFOBIA, KOD ALFANUMERYCZNY, PĘDRAK, INTEGRACJA SPOŁECZNA, POZIOMKA WIRGINIJSKA, SASZETKA, EV, OSET KĘDZIERZAWY, ŻABA ZWINKA, GUMILOW, BETONOSKOP, NUMER TAKTYCZNY, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, SITCOM, CAYLEY, SOS MALTAŃSKI, SKRZYNKA, ANATOMIA PATOLOGICZNA, NACIEK, PUSZKIN, WURST, WOŁYNIAK, FLESZ, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PIASEK MOCZOWY, PRAWO BERNOULLIEGO, DONOSIK, SZCZELINA BRZEŻNA, CUKIER, POMPA TŁOKOWA, IMPREGNAT, KOMISJA SELEKCYJNA, BIAŁACZKA SZPIKOWA, GARDŁO, BRUTALNOŚĆ, MAGNAT, ATTAR, SKLEROTYK, WĘGIEL, MONADA, MDK, SAMOCHÓD OPANCERZONY, KOŁO, BITELS, STULENIE USZU, KLIMAKTERIUM, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, STEROLOTKA, RYZYKO KREDYTOWE, KROK PÓŁROZKROCZNY, BLISKI, STREFA CZASOWA, KOMBINATORYKA, CHORY NA GŁOWĘ, ESTETYKA, MAPA SZTABOWA, TYP ASTENICZNY, MASWERK, SZWEDY, OBŁĘD UDZIELONY, OKLAHOMA, DYWERGENCJA, ŻYWA TORPEDA, LIMFOPENIA, ROZDŹWIĘK, ZMIANA PATOLOGICZNA, PROFESOR, WYRAJ, WYLEW, ZAMEK, GORYL GÓRSKI, KOSZ, CZARA, OMŁOT, PROGRAM, TYP DZIKI, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, ANTEPEDIUM, DIMER, HACKER, EFEKCIARSTWO, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, NIEPIŚMIENNY, ZBROJA NIEMIECKA, LIPODYSTROFIA, FILM WOJENNY, POLA ELIZEJSKIE, MASA RELATYWISTYCZNA, SĘPNIK CZARNY, DEBEL, SEKWOJA OLBRZYMIA, WZGÓREK NASIENNY, CECHA RECESYWNA, PANŚWINIZM, PÓŁŚWIATEK, SENAT, PACZKA, KAPITULANT, FERMA, PONCZ, RYBONUKLEOZYD, KURATOR SĄDOWY, MAGADAN, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, TEREN ZIELONY, KOMEDIANT, ESTRADA, TRYBRACH, HELING, SPUSZCZENIE, JAZ RUCHOMY, MIĘKKOŚĆ, IGLICZNIA, TEMPERATURA ROSY, CHWYT PONIŻEJ PASA, ŁĄCZNICA, BOŻA RĘKA, SAMURAJ, ADRES KORESPONDENCYJNY, POLECANKA, PREDELLA, ZIARNOJAD, SZOTRING, BIOZA, GIBERELINA, NAZWA JEDNOSTKOWA, OSOWATE, KRAJOBRAZ, LAFIRYNDA, OBRZYD, PREPPER, POPRZEDNICZKA, GASIWO, PERON WYSPOWY, ZAKAZ STADIONOWY, LEASING, MINIA, KOŃ KLADRUBSKI, SZEPT, SZKAPLERZ, ROZWAŻNOŚĆ, WZORZEC, ITAKA, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, BRZYDAL, INFLACJA OTWARTA, ŁAK, ARESZT, WIDEOMAN, PRZEGRANA, RÓWNOWAGA, MEDYCYNA SĄDOWA, OSŁONICE, KARAWELA, PIES NA BABY, MAFIA PALIWOWA, BYT, DYPTYK, NIEŚWISZCZUK, KONTRDEMONSTRACJA, BEDŁKA FIOLETOWA, MAKAKOKSZTAŁTNE, SZLAK ŻEGLUGOWY, CHLOASMA, MONOTOPIZM, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PRZEKRASKA, SEMITA, PITU PITU, CZERNICA, BRACTWO SZPITALNE, FAŁDA, BARBARYZM, DYNAMIKA, ELUWIUM, RĘKA BOSKA, ARABICA, SZTOS, SANCTUS, KOTYLION, ROZCHODNIACZEK, VIVALDI, ZIMNA KATODA, LOSOWOŚĆ, MINÓG JAPOŃSKI, ONE-STEP, ŁUPEK, NORNIK PÓŁNOCNY, ORTOPTYCZKA, WSIUR, MEDIATEKA, MEDIALNOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, ROZJAZD, BIURO LUSTRACYJNE, GANGSTERYZM, AMAZONKA, NAPINACZ, OSTATNIA, DYFERENCJA, YERBA MATE, ZAPALENIEC, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, STARA MALEŃKA, ŻYWOŚĆ, SPLENDID ISOLATION, LINIA ŚRUBOWA, LUJ, KĄT DEPRESJI, GÓRNICZKA, GRENADA, SINGEL, SZPANERSTWO, DIARCHIA, ?ZROBIENIE NA ODPIERDOL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.180 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAJT typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)
BEJT typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAJT
typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.).
BEJT
typ wersu popularnego w poezji arabskiej i perskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie; składa się z określonej (zwykle parzystej) liczby stóp i posiada cezurę, która dzieli go na dwie równe części (półwersy), zwykle rymujące się ze sobą (na 4 lit.).

Oprócz TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - TYP WERSU POPULARNEGO W POEZJI ARABSKIEJ I PERSKIEJ NA BLISKIM I ŚRODKOWYM WSCHODZIE; SKŁADA SIĘ Z OKREŚLONEJ (ZWYKLE PARZYSTEJ) LICZBY STÓP I POSIADA CEZURĘ, KTÓRA DZIELI GO NA DWIE RÓWNE CZĘŚCI (PÓŁWERSY), ZWYKLE RYMUJĄCE SIĘ ZE SOBĄ. Dodaj komentarz

6+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast