Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SEGMENT RYNKU GIEŁDOWEGO PRZEZNACZONY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ M.IN. MNIEJSZYM KAPITAŁEM I NIŻSZĄ PŁYNNOŚCIĄ; OBEJMUJE ON AKCJE SPÓŁEK DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ALE NIESPEŁNIAJĄCYCH WARUNKÓW BYCIA NOTOWANYMI NA RYNKU PODSTAWOWYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RYNEK RÓWNOLEGŁY to:

segment rynku giełdowego przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością; obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SEGMENT RYNKU GIEŁDOWEGO PRZEZNACZONY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ M.IN. MNIEJSZYM KAPITAŁEM I NIŻSZĄ PŁYNNOŚCIĄ; OBEJMUJE ON AKCJE SPÓŁEK DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ALE NIESPEŁNIAJĄCYCH WARUNKÓW BYCIA NOTOWANYMI NA RYNKU PODSTAWOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.541

ŚLICZNOŚĆ, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, MONOTOPIZM, TOCZYSKO, KRZYŻAK ROGATY, ZŁÓG WAPNIOWY, PORTRECISTA, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, METRUM, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, BLOKADA, RARYTAS, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, REWIZJONIZM, POLE, EKONOMIA NORMATYWNA, KAMPUS, GRZYB WOLAK, AGAR, CZAS GRAMATYCZNY, ELOPS, MANEŻ, BUCHALTERIA, NARYS KWIATOWY, INSTAGRAMERKA, ZUBOŻENIE, JUFERS, PCHLI TARG, MASŁO ORZECHOWE, WYCHOWANICA, SKARBNICA, NACJA, WINDA, GŁUPTAK BIAŁY, SZKOŁA, SZTUKA KRETEŃSKA, DWUPRZODOZĘBOWCE, MACH, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, BOREWICZE, ŚMIGŁO, TANDEM, HARMONIJKA USTNA, GŁAGOLICA, ERGONOMIKA, TOWARZYSZ PANCERNY, AZYL, PARLAMENT, DAKAR, LEGACJA, WĘZEŁ RYBACKI, EKONOMIA DOBROBYTU, STRONA, GORĄCY PIENIĄDZ, STOPNICA, EKSPLOZJA, SAMOLOT BOMBOWY, WĘDZIDŁO, RACHUBA, PSZCZOLINKA RUDA, UAKARI SZKARŁATNY, TARANTELA, HISTORIA SZTUKI, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, SONDA, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, PARTNER, ODTWARZANIE, ŁAZĘGA, TAŚMA, ETAP, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, ZBIEŻNOŚĆ, DAMKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, SIODŁO, AUSTRIACKI, KILBLOKI, PALUCH, FILM PŁASZCZA I SZPADY, AUDIOTEKST, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, NEOTENIA, KLINGOŃSKI, KORONIARZ KOŃCATY, ZABUDOWA, KROKIET, KOTLINA KŁODZKA, ORTOPEDA, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, STROJNICA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, KOLOKWIUM HABILITACYJNE, LEMONIADA, OPATRUNEK OSOBISTY, KOMPLETNOŚĆ, CHYTROŚĆ, PIERWORODZTWO, PRZYGODA, LOGOPEDKA, GEN HIPOSTATYCZNY, ŁAŃCUSZEK, JASKÓŁKA, KILLER, CIAŁO AMORFICZNE, PLATYNOGŁÓWKA, ODWAGA CYWILNA, GWIAZDARZ, PLUJ-ZUPKA, RAK PRĘGOWANY, MELINA, BAJKOPIS, ZASTRZAŁ, WAGA RZYMSKA, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, OLIMPIADA, STYL WILHELMIŃSKI, ABORDAŻ, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PANNA, NAKIEROWANIE SIĘ, SYRYNGA, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, NAWRÓT, JATKA, EGOCENTRYZM, GALWANOSTEGIA, CENTURIA ZWYCZAJNA, PISTOLET, BALANTIDIOZA, SAMOCHWALCA, UDAR, UNIWEREK, DZIEŃ POLARNY, SEJSMOMETRIA, RAJZA, MROCZEK POSREBRZANY, PRINT, TEMPERAMENCIK, SAUNAMISTRZ, WYŻYNY, PRASOWNIA, WALOŃSKI, ARESZT, STEPÓWKI, FRANCISZKANKI, RAKOWATOŚĆ, ZAPITKA, KRAJANKA, KRYTYKA, GRECKI, OCZKO, SZACHOWNICA PUNNETTA, UPADEK, PIERWSZY PLAN, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, BARKAN, TREP, SZKLANY SUFIT, BALDACHIM, ROZSADNIK, CANZONA, SZMATA, SKRUPULANT, UCHWYT ZACISKOWY, AGROPROMOCJA, POCZUCIE HUMORU, WIOSNA, KOKPIT, ADAPTACYJNOŚĆ, OBÓZ PRACY, OWCA FRYZYJSKA, KONIKI MORSKIE, JĘZYK SOGDYJSKI, ZMAGANIA, MOTYLEK, HARUSPIK, GĘSIOWATE, DZIAŁ OSOBOWY, MELODYKA KANTYLENOWA, NIRWANA REZONANSOWA, RZUT BERETEM, FAZA ANALNA, OŚRODEK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, PODKOLANIE, SIATKA, CZASOPISMO TEMATYCZNE, LATARNIA UMARŁYCH, CIEKŁY KRYSZTAŁ, UDAR MÓZGOWY, DEPOZYCJA, BLOK SOCJALISTYCZNY, CZERWONA GWARDIA, REGRESJA, JESIOTROKSZTAŁTNE, OKTET, PIONEER, OBRĘB EWIDENCYJNY, ROZWAŻNOŚĆ, POZIOM MORZA, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, ANTIFA, OPENER, POSTERUNEK, GRUSZE WSCHODNIE, EGZOTERYCZNOŚĆ, NIEROZEZNANIE, OLEJ ARACHIDOWY, DEKIELEK, SMYCZ, ZESTAWIK, TUŃCZYKOWIEC, GÓRNICTWO WĘGLOWE, PODIUM, POKER, SAPONINA, KORZEC, ROZBRATEL, CHODZĄCA REKLAMA, ŻABA MARMURKOWANA, NOWORUSKI, MOHORYCZ, NAMOLNOŚĆ, MAŁPA WĄSKONOSA, WCINKA, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, BIOFLAWONOID, ROOIBOS, EFEKT FISHERA, DRAPIESTWO, ŁAWA RZĄDOWA, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, IMMUNOLOGIA, ŁUG, POTRZEBA, TOPIELEC, GRUSZKA, BIEG PŁASKI, ODDZIAŁ WYDZIELONY, PRZYNĘTA, ZACHODNIOŚĆ, EFEKTYWNOŚĆ DYNAMICZNA, MAMMOLOGIA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, TĘTNICA NERKOWA, LASECZKA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, PRZYKRYCIE, KOROWÓDKI, PIĘKNODUCH, MŁODA PARA, ARCTG, GENLIS, SŁODOWNIA, SZKODNIK, GRAFICZKA, SEPTYMOLA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, DRYBLING, ODKRYTY ATAK, SIEĆ, LIBACJA, TANYSTROF, AGNOSTYCYZM, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, PĘCHERZYCA BUJAJĄCA, CZWÓRKA, LOS, RANA SZARPANA, OBNIŻKA, NADBUDÓWKA, LOKAL SOCJALNY, HIPODROM, EMALIA, OBUSTRONNOŚĆ, SASZETKA, CENOTWÓRCA, ROŚLINA TRUJĄCA, WYNIKANIE LOGICZNE, STOŻEK, IMAGE, CINEREA, ZAKŁAD POPRAWCZY, KARPLE, PŁYWACZEK, WZNOWIENIE, STOPIEŃ, GOSPODARKA NATURALNA, WYSŁUGA LAT, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, BEZROBOCIE SEZONOWE, KUZYN, PRZESTRZEŃ PERYPLAZMATYCZNA, KOŃ APPALOOSA, WIELOCUKIER, GNIAZDO, TYFLOLOGIA, PROMIEŃ, KOPIOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.541 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: segment rynku giełdowego przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością; obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SEGMENT RYNKU GIEŁDOWEGO PRZEZNACZONY DLA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DOPUSZCZONYCH DO PUBLICZNEGO OBROTU, CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ M.IN. MNIEJSZYM KAPITAŁEM I NIŻSZĄ PŁYNNOŚCIĄ; OBEJMUJE ON AKCJE SPÓŁEK DOPUSZCZONYCH DO OBROTU NA GIEŁDZIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, ALE NIESPEŁNIAJĄCYCH WARUNKÓW BYCIA NOTOWANYMI NA RYNKU PODSTAWOWYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rynek równoległy, segment rynku giełdowego przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością; obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RYNEK RÓWNOLEGŁY
segment rynku giełdowego przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością; obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x