ZBYWALNY PAPIER WARTOŚCIOWY EMITOWANY PRZEZ BANKI Z TERMINEM WYKUPIENIA DO JEDNEGO ROKU (DLA CERTYFIKATÓW KRÓTKOTERMINOWYCH) LUB DO LAT PIĘCIU (DLA CERTYFIKATÓW DŁUGOTERMINOWYCH) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CERTYFIKAT DEPOZYTOWY to:

zbywalny papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do jednego roku (dla certyfikatów krótkoterminowych) lub do lat pięciu (dla certyfikatów długoterminowych) (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBYWALNY PAPIER WARTOŚCIOWY EMITOWANY PRZEZ BANKI Z TERMINEM WYKUPIENIA DO JEDNEGO ROKU (DLA CERTYFIKATÓW KRÓTKOTERMINOWYCH) LUB DO LAT PIĘCIU (DLA CERTYFIKATÓW DŁUGOTERMINOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.221

REKRYSTALIZACJA, ROKOKO, MODYFIKACJA, REGUŁA, ELEMENT, CAFE, KROPKA, POZIOM, PAWĘŻ, KLAWIATURA, RYNNA SYFONALNA, HOKEJ, AFERKA, MEGATONA TROTYLU, KURPIE, JEDNOSTKA ALOKACJI, DUCHOWY OJCIEC, JIM, GENE, TRANSFERAZA, CZARNA KSIĘGA, MIGOTANIE GWIAZD, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, STUDNIA ARTEZYJSKA, ORATORIUM, LENIUCH, SATANISTA, TABOR, KANAR, PADWAN, ABLACJA LODOWCOWA, BLENDA SMOLISTA, DWÓJNIK, STAW BIODROWY, MAGIEL, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, SZAMPION, ŚLIWKA, ITALIAŃSKI, DAWCA NARZĄDÓW, TRYMER, CYMELIUM, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, SKIF, BUTERSZNYT, CZŁON KONSTYTUTYWNY, OBWÓD MAGNETYCZNY, FILM S-F, KISZKA ZIEMNIACZANA, KONOTACJA, WEŁNIAK, JEZIORO PODLODOWCOWE, EFEKT ELIZY, JARZMO, BEŁT, OWAD, KABRIOLET, BIEG, GERMAŃSKOŚĆ, PRZEDSZKOLE, PLATFORMERS, PROTEZA DENTYSTYCZNA, MASZYNA TŁOKOWA, GRANICA FUNKCJI, GRZYB CHRONIONY, GOLONKA, NADRUK, PAJAC, WYRÓB HUTNICZY, SATELITA, TARCICA, EKRAN AKUSTYCZNY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ARABSKI, OLEJ PALMOWY, ZWARCIE, GOSPODARSTWO PRACOWNICZE, BATUTA, RANWERSY, MECZ DERBOWY, OSTOJA, MIKSER, GAD, STACJA POSTOJOWA, BARWNIK, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, KOŁO PODBIEGUNOWE, FALABELLA, BUK, PŁOMYK, CZARKA, SZLEMIK, ZEGAR WODNY, DZIANINA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, JAN, ZŁODZIEJKA, WZÓR, NAJEM, TOPOLOGIA ILORAZOWA, NANDU, BOM, PRZEPLOTKA, SALA, PARATHA, PUBLIKA, REAKCJA SPRAWCZA, CZESZCZYZNA, PCHACZ, RZEZAK, JAŁOWA MARTWICA KOŚCI, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, USŁUGA INTERNETOWA, KONIDIUM, GAPA, POSZKODOWANA, KRATER, SPADKOBRANIE, TRZYDZIESTOPIĘCIOLECIE, KOZŁOWANIE, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, KARTAUNA, KAPSLA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, WAGA, PODEST, KOJEC, PODATNOŚĆ, STARZĘŚLA, JAPONKI, BAWOLE OKO, STATUS MATERIALNY, KLASTER, URAZ, ALARM LOTNICZY, SKRZYPOWE, MAGNEZJA, CZAPLA SZAROBRZUCHA, METAFIZYKA KLASYCZNA, WEŁNA, POLITYKA SPOŁECZNA, BUTYL, WIEK, RURA ODPŁYWOWA, ZADANIE, TEREN, SARAFAN, SKŁADANKA, PRĄD TĘTNIĄCY, STAN, KOLEGA PO FACHU, PERYPATETYK, ABCHASKI, SIECZKA, KOTLET POŻARSKI, BIEŻNIA, PŁETWA STEROWA, IZOMER, SZEZLONG, KATEGORIA, WKŁADKA, PŁACA MINIMALNA, PODATEK, CZUB, ARENA, REGENERAT, BROKER UBEZPIECZENIOWY, JĘZYK, BUDUAREK, MODRASZEK ALKON, DRUKARKA ROZETKOWA, XSARA, DOKTORAT HONORIS CAUSA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, STROPNICA, HEMOROID, MARKA NIEMIECKA, WSPÓŁKRÓL, SUW, ZAKRZTUSZENIE, ŻÓŁWIE, EKSPLOATATOR, ALLOSTERIA, GŁOS, ŁEBEK, CIĘCIE POZIOMICOWE, OFTALMOZAUR, SŁUPEK, TYMBALIK, WARTOŚĆ NOMINALNA, TROMPA, OLIGOKIFUS, ELEKTROCHIRURGIA, SPIKER, POKRZYWDZONA, ENERGIA, MARIONETKA, FORMA ODLEWNICZA, UDAR, UZDA, TRUMNA, FUNKCJA ZDANIOWA, CZESKOŚĆ, GEOMETRIA EUKLIDESOWA, KAWAŁ, MECENASOSTWO, OMAM, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, WSTĘGA MÖBIUSA, JEŻOWCE, INTELIGENCJA SKRYSTALIZOWANA, SURFER, ARALIA, PEAN, OTRZEWNA, BRUHATKAJOZAUR, E, CIŚNIENIE KIERUNKOWE, RAKIJA, METAL KOLOROWY, FENKAMFAMINA, OGNIWO BUNSENA, TYRAŃSTWO, ZĄB, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, INSTYTUCJA OBOWIĄZANA, IDEAŁ GŁÓWNY, CEL, POŁABSZCZYZNA, PLACUSZEK, PRZEGRYZKA, PARANOJA PRAWDZIWA, POLIPTYK, ZSYP, FISTUŁA, PAŹDZIERZ, WŁOSY TETYDY, ASCEZA, ŁOWCA , KOMISUROTOMIA, SUPERKOMBINACJA, TRZĘSIDŁA, KARL, KOMPENSACJA, NAKRĘTKA, KŁUSAK FRANCUSKI, KANAŁ PACHWINOWY, FOREMKA, SZPETOTA, PANORAMA, LATRY, KACZKA, INTERPRETACJA, ALBUM, POCZWARA, KAUTER, BECZKA PROCHU, STYL FORMULARNY, LINIA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MAJEUTYKA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, OPOZYCJA, WATERPROOF, ADOPCJA, ELEW, BARWA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, STAROSTA GENERALNY, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, DYFUZJA CHEMICZNA, WYLOT, SORBET, POPRZEDNIK, MEMBRANA, PULARES, KRYZA, ELUWIUM, KOSZÓWKI, TYMOTKA, TONAŻ, KABANOS, KASYTA, MANIERYZM, POWIERZCHNIA WALCOWA, FAUST, SKOK W BOK, KANTATA, PANICHIDIA, ŚCISKACZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, SPAWĘKI, SZUPINKA, MAKRON, RAGDOLL, ZBIORKOM, NIEWYPAŁ, ?GIZARMA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.221 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBYWALNY PAPIER WARTOŚCIOWY EMITOWANY PRZEZ BANKI Z TERMINEM WYKUPIENIA DO JEDNEGO ROKU (DLA CERTYFIKATÓW KRÓTKOTERMINOWYCH) LUB DO LAT PIĘCIU (DLA CERTYFIKATÓW DŁUGOTERMINOWYCH) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBYWALNY PAPIER WARTOŚCIOWY EMITOWANY PRZEZ BANKI Z TERMINEM WYKUPIENIA DO JEDNEGO ROKU (DLA CERTYFIKATÓW KRÓTKOTERMINOWYCH) LUB DO LAT PIĘCIU (DLA CERTYFIKATÓW DŁUGOTERMINOWYCH)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CERTYFIKAT DEPOZYTOWY zbywalny papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do jednego roku (dla certyfikatów krótkoterminowych) lub do lat pięciu (dla certyfikatów długoterminowych) (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CERTYFIKAT DEPOZYTOWY
zbywalny papier wartościowy emitowany przez banki z terminem wykupienia do jednego roku (dla certyfikatów krótkoterminowych) lub do lat pięciu (dla certyfikatów długoterminowych) (na 20 lit.).

Oprócz ZBYWALNY PAPIER WARTOŚCIOWY EMITOWANY PRZEZ BANKI Z TERMINEM WYKUPIENIA DO JEDNEGO ROKU (DLA CERTYFIKATÓW KRÓTKOTERMINOWYCH) LUB DO LAT PIĘCIU (DLA CERTYFIKATÓW DŁUGOTERMINOWYCH) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZBYWALNY PAPIER WARTOŚCIOWY EMITOWANY PRZEZ BANKI Z TERMINEM WYKUPIENIA DO JEDNEGO ROKU (DLA CERTYFIKATÓW KRÓTKOTERMINOWYCH) LUB DO LAT PIĘCIU (DLA CERTYFIKATÓW DŁUGOTERMINOWYCH). Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x