NACZYNIE PRZEZNACZONE DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MĘŻCZYZN SŁUŻĄCE DO ODDAWANIA MOCZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KACZKA to:

naczynie przeznaczone dla obłożnie chorych mężczyzn służące do oddawania moczu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KACZKA

KACZKA to:

ptak wodny; przedstawiciel podrodziny kaczek (Anatinae), w rodzinie kaczkowatych (Anatidae) (na 6 lit.)KACZKA to:

mięso kaczki (na 6 lit.)KACZKA to:

potrawa z mięsa kaczego (na 6 lit.)KACZKA to:

efekt gitarowy nazywany wah-wah (łałą) (na 6 lit.)KACZKA to:

układ konstrukcyjny statku powietrznego (samolotu lub szybowca), w którym ster wysokości znajduje się w części dziobowej przed skrzydłami (na 6 lit.)KACZKA to:

samica kaczki (na 6 lit.)KACZKA to:

zawartość kaczki (na 6 lit.)KACZKA to:

pogardliwie lub żartobliwie o Jarosławie Kaczyńskim - polskim polityku (na 6 lit.)KACZKA to:

układ samolotu lub szybowca o usterzeniu wysokości umieszczonym przed skrzydłami (na 6 lit.)KACZKA to:

naczynie używane przez chorych mężczyzn do oddawania moczu bez wstawania (na 6 lit.)KACZKA to:

dobrze pływający ptak z rzędu blaszkodziobych, łowna; około 100 gatunków (na 6 lit.)KACZKA to:

samolot lub szybowiec, którego usterzenie wysokości umieszczone jest przed płatem nośnym (na 6 lit.)KACZKA to:

ptak z rzędu blaszkodziobych, dobrze pływa i nurkuje, łowna (na 6 lit.)KACZKA to:

krzyżówka (na 6 lit.)KACZKA to:

cyranka lub krzyżówka (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NACZYNIE PRZEZNACZONE DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MĘŻCZYZN SŁUŻĄCE DO ODDAWANIA MOCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.534

POLEWACZKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, ŻARTOWNIŚ, LEWIN, KWARTA, KALATOS, LEGOWISKO, ETON, PINGWIN CESARSKI, CYTOMEGALIA, KWARTET, ZLEWKA, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, MIELIWO, WERTYKULATOR, PAPA MOBILE, AMERYKAŃSKOŚĆ, TEMACIK, AEDICULA, ZNAK DROGOWY, PODGRZEW, REZERWAT, BERGENIA, KACZKA PO PEKIŃSKU, JAKOŚĆ ŻYCIA, RĘKAW CUKIERNICZY, KAJMAK, KONSTYTUCJA, METODA SHEPARDA, SOSJERKA, POJEDYNKA, PŁOW, IZOLATORIUM, RZEPAK, POJAZD KOŁOWY, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, PODGORZAŁKA, DURIAN, SALON, AUTOPILOT, TYGIEL, ASIA, MIERZWA, ZŁOM, LINIA MĘSKA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, RYNIENKA, FURAŻ, FORMA, WIERTARKA, HALSZTUK, CHOINKA, LAWOWANIE, PRÓBA TUBERKULINOWA, SAŁO, STOPIEŃ WARSTWICOWY, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, PRZEDSZKOLE, MINIPIŁKA, SĄSIEDZKOŚĆ, NOOBEK, TROP, CYNKOGRAFIA, SYSTEM, OWAL CASSINIEGO, ŁAGIEW, PODGŁÓWEK, IZBA CZELADNA, GĄSIOR, TANIEC WSPÓŁCZESNY, MAKSURA, BOĆWINA, UJĘCIE WODNE, NACZYNIE CHŁONNE, HIW, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, KLATKA, MARUDER, ANIA, WYPRAWKA, GRYZACZEK, BRODA, OLIMPIADA SPECJALNA, SZCZURO-WIEWIÓRKA, CENA INTERWENCYJNA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KANTAROS, ASKOS, WOZIDŁO TECHNOLOGICZNE, NAWA, JEŹDZIK, PENETROMETR, NARWAL, GRUPA NACISKU, FLIRCIARA, SPACER, SHUTE, MIRAŻ, PISECZNICZKA, FILIŻANKA, BIDON, KAZUS, KADŹ, TURBINA PELTONA, POLIGON DOŚWIADCZALNY, GARNIEC, DYGESTORIUM, KOTŁOWNIA, MASOŃSTWO, AMPUŁA, PINI, PRAKULTURA, GRAF SPÓJNY, KASARNIA, POLICENTRYZM, DEBEL, ANSAMBL, MIEJSCE STOJĄCE, WYCHOWAWCZYNI, NUTRIA, MAŁŻORACZEK, AKCENTACJA, ZGRYW, KACZKA PSTRODZIOBA, CHOROBA DZIEDZICZNA, KŁOSEK, BALON ZAPOROWY, MASELNICZKA, BANDA, OGAREK, URNA, ŁOTROSTWO, DRWA, ŻYŁA TWARZOWA, OPIEKA SPOŁECZNA, NEOLIBERALIZM, AMFORA , OHAR, SAMOWAR, KACZKA JARZĘBATA, SZCZENIACKOŚĆ, STRYCHULEC, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, SPEKTROMETR MASOWY, TWARDE LĄDOWANIE, ŻABA PURPUROWA, KOŃ HOLSZTYŃSKI, GAMBIR, POLOWIEC, CZESKOŚĆ, KURCZ, PILNIK, COMBER, OJCZYZNA, PLAMKA FORDYCE'A, AWOKADO, WAZA, ZAJĘCIE, WYKRYWACZ KŁAMSTW, POLUCJA, HYDROMONITOR, PROKSEN, TWIERDZENIE HARTOGSA, PROFITKA, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, SOLE, DZIEŁO POŚREDNIE, SKARYFIKATOR, CYGANERIA, OTCHŁAŃ, ASESOR, DZIOBAK, KUK, ZESZYT W LINIE, ŻYŁA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, KRYSTALIZATOR, FRANCISZKANKI, KACZKA CHIŃSKA, HALSZTUK, ZŁAZ, LIWERUNEK, KABINA, GAJAL, KOMEDIA NISKA, ACENA ARGENTYŃSKA, RÓG, SALON GRY, MUZYCZNOŚĆ, ALBARELLO, RAKS, KONTRGAMBIT PHILIDORA, WOKALISTYKA, ADIUSTACJA, RARÓG, MUSZKA, ALA, GERMAŃSKOŚĆ, DRAMAT, GOŹDZIKOWIEC, ONDYNA, KOMPAS ŻYROSKOPOWY, SEKS, KLEIK, OGLĄDACZ, GRIECZANINOW, WYNIK FINANSOWY, JEZIORO POLODOWCOWE, PRZEPLOTNIA, AGREST, KORZEC, PRZEKLEŃSTWO, TENREK ZWYCZAJNY, AZJATYCKOŚĆ, KONWIKT, AMBONA, SYGNAŁ ZIELONY, WAZKA, KOJEC, BUSZEL ANGIELSKI, SZLUFKA, TEK, ŻYŁA SZYJNA PRZEDNIA, KARAKURT, CHLAJNA, NOOB, OSTNICA, GETTO ŁAWKOWE, PENETRATOR, TANK, WSTĘP WOLNY, SYGNIFIKATOR, NACZYNIE ŻYLNE, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, FUNDUSZE, KUWETA, SANDAŁOWIEC, LEGAT, POLETKO DOŚWIADCZALNE, DZBAN, TARCZA NIPKOWA, HOMERYDA, SATURN, GRACA, WINNICKI, KISZKA SZWEDZKA, AGAT, STAROIRLANDZKI, PULPIT, ZAGŁÓWEK, ŻER, RYNEK RÓWNOLEGŁY, SEPARATKA, EPITET, ZASIŁEK, BLASZKA, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, MUSZTRA, OWOCNIK, ZNACZENIE, MALOWIDŁO, DŹWIGNICA, PODGRZEWACZ, OBJĘTOŚĆ, BŁYSZCZ, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, PIELUSZKA, ROBOTA, PRIORYTET, KIELISZEK, KUFEL, CADUS, FORUM, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, NIEWRAŻLIWOŚĆ, EDYKUŁ, ZĄBEK, RELACJA PRZECHODNIA, MUS, PLAC, MATCZYNOŚĆ, MASKA, SWOISTOŚĆ, KUWETA, ZJAWISKO ZENERA, KACZKA KRZYŻÓWKA, MURŁATA, KOLBKA, KASA ZAPOMOGOWA, ADRES PAMIĘCI, TRYBULARZ, KOLBA, KONEWKA, MELODIA, SZALKA PETRIEGO, KRAAL, CENA MAKSYMALNA, ?ŁATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.534 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NACZYNIE PRZEZNACZONE DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MĘŻCZYZN SŁUŻĄCE DO ODDAWANIA MOCZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NACZYNIE PRZEZNACZONE DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MĘŻCZYZN SŁUŻĄCE DO ODDAWANIA MOCZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KACZKA naczynie przeznaczone dla obłożnie chorych mężczyzn służące do oddawania moczu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KACZKA
naczynie przeznaczone dla obłożnie chorych mężczyzn służące do oddawania moczu (na 6 lit.).

Oprócz NACZYNIE PRZEZNACZONE DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MĘŻCZYZN SŁUŻĄCE DO ODDAWANIA MOCZU sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - NACZYNIE PRZEZNACZONE DLA OBŁOŻNIE CHORYCH MĘŻCZYZN SŁUŻĄCE DO ODDAWANIA MOCZU. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast