POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MURŁAT to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.)MURŁATA to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 7 lit.)NAMURNICA to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MURŁAT

MURŁAT to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.)MURŁAT to:

belka wspierająca dźwigary dachowe - MURŁATA, NAMURNICA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.364

WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, RUDA PABIANICKA, REMIZA, PRZEMYSŁÓWKA, DAR ZIEMI, COMBER, ŚWIEŻE POWIETRZE, OŁTARZ, MORENA DENNA, DREWNO WIELKOWYMIAROWE, WIETLICA SAMICZA, BRYCZKA, OŚ PORTALOWA, WŁADYKAUKAZ, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, WŁOCHY, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, MECHANIKA KWANTOWA, STREFA BATIALNA, PIOTRUŚ, ROŚLINA TRUJĄCA, KLAUZURA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, PALATALIZACJA, KATAMARAN, LAMNA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, DACH ŁAMANY, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, ZŁOTY MEDAL, RODZAJ MĘSKI, SCHABIK, PROGNOZA BRANŻOWA, STRAŻ OGNIOWA, LOTNISKO WOJSKOWE, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, GORYL WSCHODNI, MEKSYK, PORTIERNIA, GRANT, KARACZAJ, TERMORENOWACJA, MAJĄTEK NIERUCHOMY, HULL, ŚPIEW, JODŁA FRASERA, ODWACH, KAPELAN, JĘZYK SZTUCZNY, WOLNY STRZELEC, ASIA, MISSOURI, MECH KORSYKAŃSKI, OBJĘTOŚĆ, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, UAKARI BIAŁY, PILOTEK, KLAPECZKA, GRUCZOŁ SUTKOWY, STOSUNEK, WANAD, FUZJA POZIOMA, WIEŻA TRIANGULACYJNA, INTEGRACJA POZIOMA, SEKWENCJA, GARAŻ, PISMO, WYCIĘCIE, KASZYCA, PAŁA, ŚRUT, ZOROASTER, SĘK, TEATRZYK, MODELKA, SIATKA, AŁAWERDY, PERKOZ BIAŁOCZUBY, ZEGAR WIEŻOWY, TOR ODSTAWCZY, STRĄCZYNA, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, KAWĘCZYN, MASŁO MAŚLANE, HANGAR, PIERŚCIEŃ ŚLIZGOWY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, KREM, PRZEKŁAMANIE, FLIRCIARKA, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, JAPOŃSZCZYZNA, BEZDUSZNOŚĆ, VERMONT, SPACEREK, DIGESTORIUM, PAŃSTWO KATAR, ŻÓŁW KROPKOWANY, FAMUŁA, KUJTO, WYKUSZ, DODATEK MIESZKANIOWY, TARAS, SALUMAE, KAIMAK, ILOCZYN MIESZANY, GRIECZANINOW, CYTROK, RAMIENICA DELIKATNA, JAŁOWIEC, EKSPERT SĄDOWY, AMPUTACJA, GRODŹ, FILANDER RUDAWY, KONSOLACJA, CO, KOPULACJA, AUTODROM, MIŁOŚĆ, BURAK CUKROWY, WOŁYNIAK, TRYL, COB, SNAJPERKA, RÓŻNOZARODNIKOWOŚĆ, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, FORTALICJA, PROPORCJA, CHOCHOŁ, BAŁAGULSZCZYZNA, WARIATKOWO, PRIORYTET, JARZMO, KRĘG, STYL FORMULARNY, AEROCASCO, TEK, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, TĘPOZĘBNE, KATAMARAN, CYNAMON, LAMNOKSZTAŁTNE, CIĘCIE WARSTWIC, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, SZODON, ŻÓŁTA KARTKA, PRZYZIEM, WIGOŃ, TELETUBIŚ, ALPINARIUM, PAKA, BANK DOMICYLOWY, ŁĄCZNIK, PARZYSTOŚĆ, SIEKACZ, AKROSOM, FEMTOSEKUNDA, JĘTKA, MIEJSCE NOCLEGOWE, JAKOŚĆ ŻYCIA, WYDAWNICTWO ZWARTE, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, ORZECZNIK, DYMNICOWATE, PRZEWRÓT, NOCEK ALCATHOE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, TAWDA, UZDA, HYDROLAT, AMFIKTIONIA, KAFLE, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, BAJECZKA, HIKORA, CZARTER, EUROPEJSKOŚĆ, ŁYŻWA, ZŁĄCZNIK, KIROWSK, JAŚMINOWIEC OMSZONY, WĘGAREK, PÓŁ, PRZYMUREK, SOWIECKOŚĆ, SEJWAL, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, SOSRĄB, PROWINCJA, KAJMAK, WYPRAWKA, UJĘCIE WODNE, ORBITAL, WĘGORZ EUROPEJSKI, DRABINA, DROGOCENNOŚCI, KLESZCZE MIĘKKIE, PODSYP, IMPROMPTU, ALBERT, POMNIK, LANDRYNKA, MODERN, JASZCZURKA SARGANTANA, RUSZCZYZNA, BOAZERIA, ASTER SOLNY, SCAT, JĘZYK HAUSA, FETOSKOPIA, CHUDZIĄTKO, TAŚMIAK, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, TAUROGI, MATERIAŁ SIEWNY, PINGWIN KRÓLEWSKI, RAMIENISKO, TAPIRY, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, SAARA, TŁUSZCZAK, MESA, RARÓG, STOPIEŃ WARSTWICOWY, PIŁA, CAFE, BUSZ, PARABANK, GEN HOMEOTYZNY, STROPNICA, GRANICA FUNKCJI, GRZEBIEŃ, DZIAŁANIE, APROBATA, BLIZZARD, ANKA, POPLECZNICTWO, ETAT, CZASOWNIK FRAZOWY, KĄT, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, DZIEDZICTWO KULTUROWE, NIKE, BUSZEL AMERYKAŃSKI, BINDOWNICA, CZESKOŚĆ, MECH IRLANDZKI, NARWAL, PIEKŁO, ACENA BUCHANANA, GIGAWAT, MARTWE POLE, LIDINOWO, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, PCHACZ, POŁĄCZENIE WCISKOWE, TECHNIKA CIEPLNA, RAJD DAKAR, WĘZEŁ SA, TRON, EDYKUŁ, JEŻ USZATY, GRZYBNIA, CHANSON, TELEKONWERTER, GEKON ULIKOWSKIEGO, RĄCZNIK, ADRIANOPOL, ŻYŁA ŁOKCIOWA, ŚWIADOMOŚĆ, OPORA, ZANOKCICA CIEMNA, KANGUROSZCZUR, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, STALAG, PROCES POLITROPOWY, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, NAMURNICA, MANDARYNKA, PIUSKA, ŚWISTUN AMERYKAŃSKI, STRASZAKOWATE, IMPULS, PŁYTA WIÓROWA, STAROIRLANDZKI, PAROBEK, OKRĘT-BAZA, POLITYKA GOSPODARCZA, TYBINKA, SPYRKA, WIENIEC, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, MONTAŻ, SŁUP, KOZA, ZAJĄC BIELAK, KŁAJPEDA, KOMIN, ROSTBEF, ?WIEŻA KONTROLNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MURŁAT pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.)
MURŁATA pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 7 lit.)
NAMURNICA pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MURŁAT
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.).
MURŁATA
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 7 lit.).
NAMURNICA
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 9 lit.).

Oprócz POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast