POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MURŁAT to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.)MURŁATA to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 7 lit.)NAMURNICA to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MURŁAT

MURŁAT to:

pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.)MURŁAT to:

belka wspierająca dźwigary dachowe - MURŁATA, NAMURNICA (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.364

WĄGR, TESLA, BOKS, TRADYCJA LITERACKA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, STYL, JESIOTR OSTRONOSY, FORKASZTEL, AZOR, REGRESJA, MUROM, SROMOTNIK WOALKOWY, SOSRĘB, AGAR, KUBRYK, LĘDŹWIE, MĘSIEŃ TRAPEZOWY, KUNA, DIAKRYTYKA, ARAUKARIA BRAZYLIJSKA, TOYOOKA, CHARAKTERYSTYKA, FAŁDZISTKA, CENA, ZAMOŚĆ, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PINIOR, NEBRASKA, ALPINARIUM, ŁAMANY DACH POLSKI, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, PRZEKŁAMANIE, SPLOT, GULISTAN, KORPUS, MARCHWIAK, ZGIĘCIE PODESZWOWE, FALKA, NIEJAWNOŚĆ, HERMA, PERKOZ KRÓTKOSKRZYDŁY, KOKPIT, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, RAJ PODATKOWY, PODZBIÓR, RYNEK RÓWNOLEGŁY, DOMICYL, GAJAL, GAUS, GZYMSIK, SCENORYS, PAWIAN PŁASZCZOWY, FORKASZTEL, TEMPURA, NEUROPATIA, ACAN, ALTANNIK OGNISTY, DIGESTORIUM, ANTROPOLOGIA NORMATYWNA, SYFON, PAFOS, SZKOLNOŚĆ, PRZEGUBOWIEC, TRYB ŻYCIA, KĄT DWUŚCIENNY, MUZYKA LATYNOAMERYKAŃSKA, TĘPOLISTKA, ZJAWISKO ZENERA, SHOUNEN, SARAPUŁ, SANCTUS, CZERWONAK MAŁY, TROMPA, BINDRA, PONTICELLO, STIUK, OKAP, STRUKTURA PROSTA, WASZYNGTON, APANAŻE, LITERATURA ODPUSTOWA, BLIZZARD, PILOTEK, FOCKE, KAIMAK, JESIOTROWATE, TERMORENOWACJA, LAZARET, NARWAL, POKŁAD RUFOWY, ZESPOLENIE, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, SALAMANDRA OLBRZYMIA JAPOŃSKA, KÓŁKO GRANIASTE, PRONACJA, IMPULS TELEFONICZNY, ESTER, MIKOLOGIA, STYL, DAKOTA, EKSPRESJA, POLE, PRZEGRODA NOSOWA, ODPRAWA CZASOWA, ASTER SOLNY, JAŁOWIEC, LIS RUDY, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, HIKORA, OBRÓBKA BLACHARSKA, TRASA, OREGON, SKAZA WYSIĘKOWA, KRZEW RYCYNOWY, KWIAT JĘZYCZKOWY, MINUSIŃSK, HURTNICA ZWYCZAJNA, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, OBÓZ KONCENTRACYJNY, JĘZYK TAJSKI, KASTNER, INZA, CIAŁO, ALPAGA, METALOPROTEINA, KWADRYPTYK, BASZTA, SANIE, NOŚNOŚĆ, FIGOWIEC, MURZYŃSKOŚĆ, ANALIZA KANONICZNA, DONIECK, TRIANGUŁ, HALA PERONOWA, WALEC PARABOLICZNY, MARA PATAGOŃSKA, TAŚMA MONATAŻOWA, PABNA, MATERIAŁ SIEWNY, IZA, AKOLITAT, AMERYKANKA, NIM, FLAMING MAŁY, TRESER, FIZJOGNOMIA, GNOZA, LEWIATAN, MOORE, LUKRECJA, DROGOCENNOŚCI, WCZASY POD GRUSZĄ, KREDYT STUDENCKI, DOM BLIŹNIACZY, CAMPANILA, PARZENICA, WYKUSZ, HASTINGS, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, CZĘŚCI, KADŁUB SAMOLOTU, CENA REFERENCYJNA, ZWÓJ SZYJNY, NORYLSK, ALA, ZESZYT W LINIE, RAKIETA, DEMARKACJA, SYGNAŁ ZIELONY, REMIZA, KRZYŻOWA, DROGA POWIATOWA, SZYNSZYLOWATE, WIATROWNICA, OLIMPIADA SPECJALNA, PASEK, OKLEPIEC, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, SZANDOR, SOSRĄB, PRZEDSZKOLE, LICEALIADA, MECHANIKA, HYMN PAŃSTWOWY, SELIGER, ZAGŁÓWEK, BELLOTTO, WYNIKANIE LOGICZNE, PODSUFITKA, MECH JAWAJSKI, ESRUM, KINA, BAŁAMUTKA, DELFIN SKOŚNOZĘBY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, DACH ŁAMANY, PRZYCZÓŁEK, RAMIENICA ZWYCZAJNA, GLOJOPELTIS WIDLASTA, TRÓJKA, GAJDAR, MNICH, PRZYZIEMIE, CYTOMEGALIA, PRAJĘZYK INDOEUROPEJSKI, PAWILONIK, KIWI, TRANSMISJA, PRZYBUDOWA, MANDAPA, ODZYSK, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, PROFESOR ZWYCZAJNY, PROCES POLITROPOWY, ZŁĄCZNIK, GOGLE, WADA WZROKU, OBRÓBKA SKRAWANIEM, ROZDZIAŁEK, OBORA DWORSKA, APORT, ŁYŻWA, PASZA, WOLUMEN OBROTÓW, SZTUKATERIA, BRODAWKA STÓP, PAARL, KASTYLIJSKI, SZMARAGD NILU, KORONA, PODOBRAZIE, PROSUMPCJA, SWOISTOŚĆ, TORY, ARZAMAS, SULUKTA, GŁOWNIA, KORMORAN ŻÓŁTODZIOBY, NOCEK ORZĘSIONY, KOLOKACJA, STRZĘPIA, BAJECZKA, ŚRODEK ZASKARŻENIA, WAŁKOŃ, GORAL DŁUGOOGONOWY, MONTAŻ, FISKUS, ODDZIAŁ ZAMKNIĘTY, WIENIEC, PAPA MOBILE, NOCEK WĄSATEK, BARETKA, DROGA, STROBOSKOPIA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, ZBIEŻNOŚĆ, BRAT KRWI, SZPYRK, CAŁOŚĆ, NORMA, OZONOSFERA, DZIEŁO POŚREDNIE, E, PRÓŻNIA SPOŁECZNA, TKANKA PŁUCNA, PŁOZY, TOLTEK, PRZEWRÓT, KRAJE, JĘZYK HAUSA, ARABSZCZYZNA, MAŁOPOLSKOŚĆ, ANIMALIZM, NEWELSK, AUTOGIEŁDA, WĘGAR, ZOOLOGIK, SAMOSIEJKA, EKSPEDYCJA, STOSUNEK, OMIEG KAUKASKI, JOŃSKI, DETAL, JAŁOWIEC NADBRZEŻNY, KROPLIK, SOLIKAMSK, DAMAN, KROCZE, LOGIKA ROZMYTA, DEMONSTRACJA, BÓBR KANADYJSKI, MASECZKA, BOTTOMLESS, JĘZYK ROMAŃSKI, DONŻUANIZM, WÓZEK SPACEROWY, TOR, PROFITKA, ?PREWENCJA RENTOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MURŁAT pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.)
MURŁATA pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 7 lit.)
NAMURNICA pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MURŁAT
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 6 lit.).
MURŁATA
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 7 lit.).
NAMURNICA
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych (na 9 lit.).

Oprócz POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - POZIOMA BELKA DREWNIANA UKŁADANA NA GÓRNEJ CZĘŚCI MURU BUDYNKU, STANOWIĄCA OPARCIE DLA DŹWIGARÓW DACHOWYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x