Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CIECZ, CIAŁO CIEKŁE; SUBSTANCJA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ WIELKĄ ŁATWOŚCIĄ ZMIENIANIA WZAJEMNEGO POŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NAWET DLA NIEWIELKICH SIŁ - W PRZECIWIEŃSTWIE DO CIAŁ STAŁYCH, KTÓRE PRZY NIEWIELKICH SIŁACH WYKAZUJĄ PROPORCJONALNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA DO NAPRĘŻEŃ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PŁYN to:

ciecz, ciało ciekłe; substancja, która charakteryzuje się wielką łatwością zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych elementów nawet dla niewielkich sił - w przeciwieństwie do ciał stałych, które przy niewielkich siłach wykazują proporcjonalność odkształcenia do naprężeń (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIECZ, CIAŁO CIEKŁE; SUBSTANCJA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ WIELKĄ ŁATWOŚCIĄ ZMIENIANIA WZAJEMNEGO POŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NAWET DLA NIEWIELKICH SIŁ - W PRZECIWIEŃSTWIE DO CIAŁ STAŁYCH, KTÓRE PRZY NIEWIELKICH SIŁACH WYKAZUJĄ PROPORCJONALNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA DO NAPRĘŻEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.165

CHYTROŚĆ, DOWÓD NIE WPROST, MURENA CĘTKOWANA, KIEP, BUKSA, KONFIGURACJA, CYKL MSZALNY, PRZEDMIOT PRACY, KOLEŃ WIELKOOKI, NIEPODZIELNOŚĆ, BĄK, TEKSTYLNY, NOŻYCE CEN, GRANT, PISMO PRZEWODNIE, EKSTRAKLASA, KANAŁ KRĘGOWY, KAWALERIA, DYFUZJA KULTUROWA, POPYT ELASTYCZNY, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, MONARCHIANIZM, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ASTRONAWIGACJA, ZMIANA, POGOTOWIE PRZECIWPOWODZIOWE, RĘKA BOSKA, VALGA, GAŁUSZKA, KOKTAJL, JĘZYK GALICYJSKI, PODIUM, LORDOSTWO, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, GRUBA ZWIERZYNA, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, EFEKT JOJO, ZASOBY KOPALIN, SYROP, PRZEWÓD, EPOPEJA HEROICZNA, BŁĘKITNE HEŁMY, PALINGENEZA, REWERSAŁ, ŻYDOWSKI PROCENT, PLATFUS, AORYST ASYGMATYCZNY, TAPIROWATE, HEMOROID, CIEK WODNY, METR NA SEKUNDĘ, PŁATNIK NETTO, OSOWATE, TABOR, SKARGA, KĘDZIERZAWOŚĆ, MORDERCA, PRZEPRÓCHA, SZTUKATERIA, IDEALIZM SUBIEKTYWNY, KARMIDŁO, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, SPAD, KOMÓRKA ZWOJOWA, POSTERUNEK, PEDOFILSTWO, LUSTRO, CAMORRA, TRYB ŻYCIA, SANATORIUM UZDROWISKOWE, POŻYTECZNOŚĆ, GULDEN, KRZYŻAK ROGATY, OBLEW, GHOUL, KAŁKAN, KULTURA KRETEŃSKA, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, CHLEB CHRUPKI, MYJNIA, KONFEKCJA, WIĄZADŁO, WODA STOJĄCA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, PUCHLINA WODNA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, ŚPIWÓR MUMIA, ASTROGRAFIA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, KOZIOROŻEC, TARSKI, WŁÓCZYKIJ, NASZYWKA, NAUKI POLITYCZNE, CYBORIUM, STRÓŻKA, UBOŻENIE, SKLERODERMIA, POMURNIK, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, MOSTEK, SUBTERRANEOTERAPIA, CHOROBA FONGA, PLURALIZM, ARKUSZ DRUKU, SUBLITORAL, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, NIEDOROZWÓJ, BRYZOMANCJA, ARCYDIAKON, POMYWAK, KINOMANIAK, KARDYNAŁ, ASTROLABIUM, ROZŁOŻENIE SIĘ, GRUPA, LEK ANTYDEPRESYJNY, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, HOROSKOP, KOORDYNACJA RUCHOWA, JEDNOSTKA SYSTEMATYCZNA, POPIJAŁA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, ZABOL, MATEMATYCZNY ANALFABETA, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, ŁUG, MĘKI TANTALA, RZADKOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, WALUTA BAZOWA, ZEBRA, KASTNER, POTENCJAŁ ZETA, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, KACZKA, KOMENSALIZM, STRZEMIĘ, ROCK PROGRESYWNY, PÓŁGRUPA CYKLICZNA, POST, PLUSKWA, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, ADRESAT NARRACYJNY, PLANKTON WIRÓWKOWY, FTYZJOLOG, OPIEKUN, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, MYKOHETEROTROF, WÓDKA GATUNKOWA, LISIURKA, KERO, POCHLEBSTWO, ENTEROBAKTERIA, SUBKULTURA, POMOC, WYSŁUGA LAT, FURUNKULOZA, KALININ, SYMETRYCZNOŚĆ, KOCIOŁEK, AGAR, SREBRNA PAPROĆ, CIĄGNIK MANEWROWY, TOR, NARZECZONY, KOZA, GIEŁDA SAMOCHODOWA, RZUT PROSTOKĄTNY, SYNDROM WILKOŁACZY, NACIECZENIE, TALENT, MODEL POINCARÉGO, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KADZIELNICA, SZUWAKS, POWINOWACTWO, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, LIRA KORBOWA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, WIRTUOZ, KUNICE, ZAKAZ STADIONOWY, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, BYDLĘCTWO, CAKE-WALK, WCHŁANIANIE ZWROTNE, POŻEGNANIE, DWUTLENEK SIARKI, WYSYP, DOJUTREK, MECHANIKA KONSTRUKCJI, MOST, AFGAŃSKI, ODCZUCIE, REDA, FORMUŁA ATOMOWA, PLAZMOLIZA, HUTA SZKŁA, USŁUGA POWSZECHNA, KRZYŻYK, DRESIARZ, STREFA PODMIEJSKA, WYDALINA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, MIERNIKOWCOWATE, PROGRAM TELEWIZYJNY, KARTACZ, NATURA, KORZEŃ, NIESUBORDYNACJA, WZORZEC UMOWNY, MUCHA, NUTRIA, MŁODZIEŃCZOŚĆ, STROFANTYNA, PIÓROLOTEK, ZAPOJKA, BOMBONIERA, WYLEW, SYNTETYK, BIURO ŁĄCZNIKOWE, TORBACZE, WEKSYLOLOGIA, PALENISKO RETORTOWE, ULICA, SUBWOOFER AKTYWNY, SUBKONTRAKT, GROOMER, PRZEKŁADKA, STROJNICA, FRA, MIKROSATELITA, KOFFLER, AUTOBUS SZYNOWY, ARCHAICZNOŚĆ, TORSJA KRZYWEJ, KOŚCIÓŁ ANGLIKAŃSKI, NOGALES, ASTROKOMPAS, WARDZANKA ŻĄDLICA, BEHAWIORYZM, ZUŻYCIE, GŁOS, ZAMIANA, EMITOFAGIA, STAN POSIADANIA, KONTRAMARKA, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, KAPUZA, ARKA PRZYMIERZA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, STALAG, EKSPARTNER, ŚLĄSKI, FUNKCJA AGREGUJĄCA, GŁÓD, PŁYWACZKA, WYCIĄG TALERZYKOWY, STANOWISKO, RENTGENOLOGIA, DOMINO, DZIURA, CIENNIK, GENETYKA MOLEKULARNA, DRÓŻKA, ENERGETYKA WODNA, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, BAKTERIA ŚLUZOWA, FONOGEST, KWADRATURA KOŁA, PASKÓWKI, WIZAWKA, KATAFALK, NADWZROCZNOŚĆ, ZWIEDZAJĄCA, KUC KASPIJSKI, ZESTAW, BIBUŁKARKA, WCINKA, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, RADIO TAXI, KAMERTON WIDEŁKOWY, GÓRALSKOŚĆ, GNIAZDO OGNIOWE, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, UNIWERSYTECKOŚĆ, MAKIJAŻYSTA, SPRZĘG, PRZYBŁĘDA, BRAT POLSKI, DOKUMANTACJA NIEARCHIWALNA, MECHANIK SAMOCHODOWY, TRZMIEL PARKOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.165 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: ciecz, ciało ciekłe; substancja, która charakteryzuje się wielką łatwością zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych elementów nawet dla niewielkich sił - w przeciwieństwie do ciał stałych, które przy niewielkich siłach wykazują proporcjonalność odkształcenia do naprężeń, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIECZ, CIAŁO CIEKŁE; SUBSTANCJA, KTÓRA CHARAKTERYZUJE SIĘ WIELKĄ ŁATWOŚCIĄ ZMIENIANIA WZAJEMNEGO POŁOŻENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NAWET DLA NIEWIELKICH SIŁ - W PRZECIWIEŃSTWIE DO CIAŁ STAŁYCH, KTÓRE PRZY NIEWIELKICH SIŁACH WYKAZUJĄ PROPORCJONALNOŚĆ ODKSZTAŁCENIA DO NAPRĘŻEŃ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
płyn, ciecz, ciało ciekłe; substancja, która charakteryzuje się wielką łatwością zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych elementów nawet dla niewielkich sił - w przeciwieństwie do ciał stałych, które przy niewielkich siłach wykazują proporcjonalność odkształcenia do naprężeń (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PŁYN
ciecz, ciało ciekłe; substancja, która charakteryzuje się wielką łatwością zmieniania wzajemnego położenia poszczególnych elementów nawet dla niewielkich sił - w przeciwieństwie do ciał stałych, które przy niewielkich siłach wykazują proporcjonalność odkształcenia do naprężeń (na 4 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x