CZĘŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZEJ (SKŁADNIKA AKTYWNEGO), JAKA Z PODANEJ DAWKI DOSTAJE SIĘ DO KRĄŻENIA OGÓLNEGO, ORAZ SZYBKOŚĆ WCHŁANIANIA TEJ SUBSTANCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIODOSTĘPNOŚĆ to:

część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego, oraz szybkość wchłaniania tej substancji (na 13 lit.)DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA to:

część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego, oraz szybkość wchłaniania tej substancji (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZEJ (SKŁADNIKA AKTYWNEGO), JAKA Z PODANEJ DAWKI DOSTAJE SIĘ DO KRĄŻENIA OGÓLNEGO, ORAZ SZYBKOŚĆ WCHŁANIANIA TEJ SUBSTANCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.376

KARETKA REANIMACYJNA, ŚCIEKI BYTOWE, PAPROTNICA SUDECKA, DRZEWCE, WŁÓCZYKIJ, FIRMAMENT, BEZA, OPÓR, HIGIENISTKA, KISZKA KASZANA, HRECZKOSIEJ, MASKA, FIGURA SŁÓW, BRUSTASZA, CHIROPTEROLOG, OPAD, OPERA, ROPUCHA PASKÓWKA, UBYTEK, CIŚNIENIE HYDROSTATYCZNE, HIPOCENTAUR, TUŁACZ, GWAJAK, KABAŁA, TENOR LIRYCZNY, PROFESJONALISTA, GAWRON, FRANSZYZA, LINIA ŚNIEGU, TONGA, WSKAŹNIK, AGNOZJA CZUCIOWA, SOZOLOGIA, REKLAMOWIEC, KARUK, LANCKNECHT, STRAJK WŁOSKI, EPIGENEZA, ANALIZA KOSZTÓW, TAMARILLO, ICHTIOSTEGOWCE, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, POŁUDNIE, BIEGNIK, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, BAMBUS, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, RAD, CHRZAN, PONCZ, TORUS, PM, AUTOHEMOTERAPIA, TANCERKA BRZUCHA, OSKARŻENIE, ZAMYKANIE USZU, FIZJOPATOLOGIA, PUCHAREK, MATERIALNIA, KNAJPA, REALISTA, KSIĘGA AKCYJNA, KLINOLIST, KINOTEATR, UKŁAD HORMONALNY, ANTYNOMIA, POŚREDNIK, IGŁAWA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, KISZKA FASZYNOWA, PONCZÓWKA, SYSTEM PREZYDENCKI, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, KABOTYŃSTWO, KUPEREK, WZÓR UŻYTKOWY, CHARYZMATYK, POWRÓT, AUREOLA, LITOGRAFIA, SUBSTANCJA OBCA, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, ANTOWIE, KAPLERZ, MRÓWNIK, SAMOZAPŁON, WIELOMIAN NIEROZKŁADALNY, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, WYJEC RUDY, LORA, STREPTOTRYCYNA, WSCHÓD, OWOC, NARZĄD LEMIESZOWY, SIŁOWNIA JĄDROWA, MORELA, QUICKSTEP, HACEL, KRATER, STOPKA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, HEMOSTAZA, MEADE, HARTOWNOŚĆ, NURY, HANDEL ZAMIENNY, BRZUSIEC, EUPELYKOZAURY, SAMOLOT SZEROKOKADŁUBOWY, KANCONETTA, CHMURA WARSTWOWA, KOLANÓWKA, LEJEK, SAMOWOLNOŚĆ, WIEŻA ARTYLERYJSKA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, PLUTOKRACJA, SPORT SAMOLOTOWY, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, WANNA, PIOTROWO, HEŁMIATKA, GNIAZDKO, WYŚCIG, ALEUCKI, NOWE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, STACJA TRANSFORMATOROWA, GIMBOPATRIOTYZM, PIÓRO, ANHYDRYTYT, WASAL, PENOLOGIA, SKRAJNIK DZIOBOWY, FAZOWNIK, PREZYDENCJALIZM, TRAPER, POTWÓR, OKULAR, DODAJNIK, PORA GODOWA, GODZINA POLICYJNA, LAWETA, ŁĄCZE ABONENCKIE, RURA OKŁADZINOWA, SONOMETR, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, UDAR SŁONECZNY, STYL TOSKAŃSKI, FINWAL, RĘCZNOŚĆ, STATEK KOSMICZNY, BRODAWKA SUTKOWA, CHAŁTURZYSTA, WIZA IMIGRACYJNA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, GEOMETRIA SYNTETYCZNA, JAKUBKA, PUNKT PODSŁONECZNY, PALESTRA, KARCZMA PIWNA, KOŚĆ ŁZOWA, ONOMASTYKA, KIR, KOMORA DEKOMPRESYJNA, POŚCIEL, KIESZEŃ, MINOKSYDYL, CAMPECHE, TEMPERATURA CURIE, NADSCENIE, KSIĘSTWO, REFLEKS, FONETYKA, TREN, WESZ MORSKA, PAPAJA, CHEMIA, NIESZPUŁKA JADALNA, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, TEORIA ESTYMACJI, STROJNICA, CHŁODNIA KOMINOWA, GAŁĘZATKA KULISTA, ROSTBEF, STWIERDZENIE, ARGUS, KROWA, KOŃCÓWKA, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, MOWA WIĄZANA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, DISACHARYD, KORPUS, SZYPUŁKA, RDZEŃ, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, OWOLAKTARIANIN, PŁYWAK, TALERZ, CZOSNEK, BAJECZNOŚĆ, WELON, PANSEKSUALIZM, BIAŁE WINO, DYFTERIA, STRUCIE, JAZZÓWKA, BIDON, GNIAZDO NASIENNE, WARSTWA KOLCZYSTA, SZCZUR POLINEZYJSKI, DOMINACJA NIEPEŁNA, KLUCZ KODOWY, FAETON, ŚWIAT DYSKU, POCIĄG SZPITALNY, TRIO, SROKOSZ, PILARZ, KACZKA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, ODPŁATA, SPÓŁGŁOSKA NIEPALATALNA, DZIĄSŁO, ALDROWANDA, PUSZCZYK, KASZANA, LEJ KONDENSACYJNY, SPOCZYNEK, STARÓWKA, EWANGELIZATOR, WYDATKI INWESTYCYJNE, LAMANTYNY, KLUCZ, ZŁOŻE GRUNTOWE, ASCETA, NAUSZNIK, ROZETKA, UJŚCIE, GEODEZJA, DZIENNIK, LĘG, SKARBNICA, SSAKI JAJORODNE, RELACJA SYMETRYCZNA, METR, WĄŻ, RUCH, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, CECHA POŚREDNIA, JAPOK, PROSUMPCJA, CHARLES, TRIADA CARNEYA, WIDELEC, MAZAJA, PIÓRO, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, SZKOŁA MARBURSKA, POSIADY GÓRALSKIE, CASTING, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, SYNTEZA JĄDROWA, ŚMIGACZ, LIPODYSTROFIA, MINI-ALBUM, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, JABŁKO NANERCZOWE, ZUPA NA GWOŹDZIU, ROSYJSKI, KRZYŻÓWKA, MAKSYMALIZM, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, SEZONOWIEC, PRZEŁĄCZNICA, UKOŚNIKOWATE, BIOZA, PRZYDANKA, ZGODA, CEWKA, OBWODOWY UKŁAD NERWOWY, KLIKOWOŚĆ, BOSCH, LUZAK, MOBULA, KOMENSALIZM, ZLEWOZMYWAK, DIKDIK, NOC, EWAPORAT, KORDON SANITARNY, UPOMNIENIE, JARSTWO, ŁAMANIEC, KONSOLETA, MILA MORSKA, ŁUSZCZYCA KROPELKOWATA, KURTYNA SKALNA, ?RZADKOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.376 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZEJ (SKŁADNIKA AKTYWNEGO), JAKA Z PODANEJ DAWKI DOSTAJE SIĘ DO KRĄŻENIA OGÓLNEGO, ORAZ SZYBKOŚĆ WCHŁANIANIA TEJ SUBSTANCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZEJ (SKŁADNIKA AKTYWNEGO), JAKA Z PODANEJ DAWKI DOSTAJE SIĘ DO KRĄŻENIA OGÓLNEGO, ORAZ SZYBKOŚĆ WCHŁANIANIA TEJ SUBSTANCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIODOSTĘPNOŚĆ część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego, oraz szybkość wchłaniania tej substancji (na 13 lit.)
DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego, oraz szybkość wchłaniania tej substancji (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIODOSTĘPNOŚĆ
część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego, oraz szybkość wchłaniania tej substancji (na 13 lit.).
DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA
część substancji leczniczej (składnika aktywnego), jaka z podanej dawki dostaje się do krążenia ogólnego, oraz szybkość wchłaniania tej substancji (na 21 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZEJ (SKŁADNIKA AKTYWNEGO), JAKA Z PODANEJ DAWKI DOSTAJE SIĘ DO KRĄŻENIA OGÓLNEGO, ORAZ SZYBKOŚĆ WCHŁANIANIA TEJ SUBSTANCJI sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - CZĘŚĆ SUBSTANCJI LECZNICZEJ (SKŁADNIKA AKTYWNEGO), JAKA Z PODANEJ DAWKI DOSTAJE SIĘ DO KRĄŻENIA OGÓLNEGO, ORAZ SZYBKOŚĆ WCHŁANIANIA TEJ SUBSTANCJI. Dodaj komentarz

9+2 =

Poleć nas znajomym:

x