JĘZYK Z GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, SPOKREWNIONY Z JĘZYKIEM SŁOWACKIM, POLSKIM, KASZUBSKIM ORAZ ŁUŻYCKIMI; NALEŻY DO JĘZYKÓW FLEKSYJNYCH O ROZBUDOWANEJ DEKLINACJI I KONIUGACJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK CZESKI to:

język z grupy zachodniosłowiańskiej, spokrewniony z językiem słowackim, polskim, kaszubskim oraz łużyckimi; należy do języków fleksyjnych o rozbudowanej deklinacji i koniugacji (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, SPOKREWNIONY Z JĘZYKIEM SŁOWACKIM, POLSKIM, KASZUBSKIM ORAZ ŁUŻYCKIMI; NALEŻY DO JĘZYKÓW FLEKSYJNYCH O ROZBUDOWANEJ DEKLINACJI I KONIUGACJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.324

ALEUCKI, SULĘCZYNO, KIERZNIA, KRZYWUŁA, ŁACINA, FUJARKA, SYSTEM ZARZĄDZANIA, HUCULSKI, BIAŁORUTENISTYKA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, METROPOLIA, BAR, NAPIĘCIE, SADZANKA RUMIENICA, KRZYŻAKOWATE, GĄGOŁ KRZYKLIWY, DOMICYL, MION, PLEBEJUSZ, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, RADCA PRAWNY, INKRETYNA, ULICA, ŻÓŁTAK, WYWIAD, PODRZEŃ ŻEBROWIEC, BOLOŃCZYK, MISZNA, KARCZOWNIK, GATUNEK ZBIOROWY, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ŻÓŁW KASPIJSKI, PŁOMYCZEK, MYDŁODRZEW, JĘZYK KANANEJSKI, PILAR, OBIEKT SPORTOWY, INFA, POLESZUK, RZEKOTKA CZERWONOOKA, RYSUNEK, PSZCZOŁA SYCYLIJSKA, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, JĘZYKI TURAŃSKIE, STAN OSTRZEGAWCZY, WSZECHŚWIAT, BISOPROLOL, MOTYLE, ALBINO, SZWABSKI, REALGAR, GARUDIMIM, WIEŻA, SŁOWINIEC, NUKLEOPROTEID, BUICK, C, SIKA, ADRES BIBLIOGRAFICZNY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, HIPOTEKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ŚWIAT, OBRAŹNIK, MELDUNEK SYTUACYJNY, JUGOSŁOWIAŃSKI, RUDAWKA ŻAŁOBNA, STAROSTA, GALUSKI, GASTROENTEROLOGIA, TYTULATURA, DIAGRAM KWIATOWY, CHOROBA KÖNIGA, STUHR, CHEMIA JĄDROWA, PODEJŹRZON LANCETOWATY, INKA, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, ELEKTRORECEPCJA, INTERNACJONALIZM, WSPÓŁCZYNNIK, MUSAKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, LANGUR NILGIRI, RADA NADZORCZA, PODATEK INFLACYJNY, DRĘTWA PAWIK, KONGO, OPONA, ZIELONA KARTA, BERYL, ROŻEK ANGIELSKI, FRAGILARIOWATE, TRÓJNÓG, JĘZYKI LAPOŃSKIE, ZAGOŃCZYK, KIBITNIKOWATE, LUD, SKAŁKA, TRAKEN, ALZACKI, PROGRAMOWANIE LINIOWE, TATRA, KONTRAKT REGIONALNY, BEZPŁUCNIKOWATE, WOŁYNIANIN, ŻYŁKA, ZAMEK CZTEROTAKTOWY, ORGAN RENTOWY, KWAS PIKRYNOWY, ARCYPASTERZ, RUCH EKOLOGICZNY, OLIWKOWATE, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, KOSKOROBA, FILOLOGIA, ART DECO, HOMAR EUROPEJSKI, MAORYSKI, KACZKA PIŻMOWA, ASTURYJSKI, OSOBISTOŚĆ, BIOFLAWONOID, ORĘŻ, KOZA, SPANIEL, MIELINOLIZA ŚRODKOWA MOSTU, SPORT SAMOLOTOWY, KORMORAN ATLANTYCKI, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, SAMOJED, LAK, DUŃSKI, JĘZYK AMHARSKI, REDA, ŻABA MOCZAROWA, RÓŻA RÓŻAŃCOWA, GOŁĄBECZEK, AVIA, LABRADOR, JĘZYK KANANEJSKI, ŻABA DALMATYŃSKA, POMOC, DRZEWIAK ZŁOTOGRZBIETY, DZIOBAK, AMBER GOLD, HUEMAL, ANTENA YAGI, URUBU PSTROGŁOWY, SURF ROCK, ANGLIC, KOSZATKA, ETRUSKI, ELEUSIS, JAZZ FUSION, JĘZYK GAFAT, SYSTEM JĘZYKOWY, KLESZCZE TWARDE, RĘKA SZPONIASTA, KWASEK CYTRYNOWY, BLESKOTKI, PLUTOKRACJA, EURO TRANCE, JĘZYK ELFÓW, WSCHÓD, CHROMOWIEC, JĘZYK AJNOSKI, ŻUBROŃ, HYDROKSYBENZEN, KLUSKI, KISZKA PODGARDLANA, TARSJUSZE, OBLĘŻENIE, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, HEWLETT-PACKARD, KOT, SAMORZĄDOWOŚĆ, SUWEREN, JUKAGIR, ZANZA, ZALESIANIE, ORGANOLOGIA, KLASTER, ORDYNACJA PODATKOWA, WYBIJACZ, DUJKER CZARNOCZELNY, KWAS CHLOROGENOWY, BARDON, ORAL, KRATKA ŚCIEKOWA, BRONIOZNAWSTWO, KISIEL MLECZNY, ZULU, CZAPLA TRÓJBARWNA, MANDŻURSKI, HAWAJSKI, WYRAKOWATE, KADŁUB, RAJA ARKTYCZNA, ŻARGON, LEŚNY DZIADEK, ANALIZA DYSKRYMINACJI, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, ZESPÓŁ BEHRA, JĘZYKI KAUKASKIE, ELYAN, AMLODYPINA, KORMORAN MAŁY, ESKIMOSKA, SMUKLENIOWATE, IRANISTAŃSKI, LITERATURA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, SERBO-CHORWACKI, KAPPACYZM, KRAKOWIAK, NEWIRAPINA, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, TRANSFERAZA, GRUCA, GRUPOWICZKA, NAGOZALĄŻKOWE, AMORFIZM, SZKOCKI, JĘZYK STAROGRECKI, INTEL, TATRA, BOCIAN BIAŁOSZYI, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, LIW, JĘZYK AMBA, WEŁNA KAMIENNA, MENNICA, BENGALSKI, BIOMETEOROLOGIA, ALTERNATYWA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, STACJA POSTOJOWA, LOTOS, TEUTOŃSKI, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, STARONORDYJSKI, ROBOTY PUBLICZNE, OSNOWA GEODEZYJNA, PŁYN ETYLOWY, CZAKUELA WYSPOWA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, FORMA, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, GOLIZNA, ELITARYSTA, SYSTEMATYKA, IGUANODON, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, JĘZYK NIDERLANDZKI, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ŻABA NILOWA, C, HUGHES, ŻOŁĘDNICA, TAPIR MALAJSKI, BEZPANCERZOWCE, ARABSKI, SULFADIMIDYNA, MUZEUM, REPUBLIKA MALI, CHOMIK EVERSMANNA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, GMINNOŚĆ, MELUZYNA, NORMANDZKI, KONTRALT, JAMRAJE, ZADYCHRA POSPOLITA, LEWOSKRZYDŁOWY, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, KWAKIER, GĘŚ BIAŁOCZELNA, WARUNEK LOKALOWY, TAHITAŃSKI, STAROPOLSZCZYZNA, SZWOLEŻER, SŁOWINKA, CIBOTIOWATE, KRYMINALISTYKA, JĘZYK KUSZYCKI, MORAWSKI, ZAUROPODOMORFY, DYDELFOKSZTAŁTNE, MUZYKA, ŁĄCZNOŚĆ POWIADAMIANIA, MORFOLOGIA, GRUPA ADDYTYWNA, SŁONKA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, ALKOHOL ETYLOWY, KISCH, HUTNICTWO, ?SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.324 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, SPOKREWNIONY Z JĘZYKIEM SŁOWACKIM, POLSKIM, KASZUBSKIM ORAZ ŁUŻYCKIMI; NALEŻY DO JĘZYKÓW FLEKSYJNYCH O ROZBUDOWANEJ DEKLINACJI I KONIUGACJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, SPOKREWNIONY Z JĘZYKIEM SŁOWACKIM, POLSKIM, KASZUBSKIM ORAZ ŁUŻYCKIMI; NALEŻY DO JĘZYKÓW FLEKSYJNYCH O ROZBUDOWANEJ DEKLINACJI I KONIUGACJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK CZESKI język z grupy zachodniosłowiańskiej, spokrewniony z językiem słowackim, polskim, kaszubskim oraz łużyckimi; należy do języków fleksyjnych o rozbudowanej deklinacji i koniugacji (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK CZESKI
język z grupy zachodniosłowiańskiej, spokrewniony z językiem słowackim, polskim, kaszubskim oraz łużyckimi; należy do języków fleksyjnych o rozbudowanej deklinacji i koniugacji (na 11 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, SPOKREWNIONY Z JĘZYKIEM SŁOWACKIM, POLSKIM, KASZUBSKIM ORAZ ŁUŻYCKIMI; NALEŻY DO JĘZYKÓW FLEKSYJNYCH O ROZBUDOWANEJ DEKLINACJI I KONIUGACJI sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY ZACHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ, SPOKREWNIONY Z JĘZYKIEM SŁOWACKIM, POLSKIM, KASZUBSKIM ORAZ ŁUŻYCKIMI; NALEŻY DO JĘZYKÓW FLEKSYJNYCH O ROZBUDOWANEJ DEKLINACJI I KONIUGACJI. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x