ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, STOSOWANY JAKO BARWNIK W PRZEMYŚLE, W FARBIARSTWIE WŁÓKIENNICZYM ORAZ W PRODUKCJI LAKIERÓW I FARB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BARWNIK AZOWY to:

organiczny związek chemiczny, stosowany jako barwnik w przemyśle, w farbiarstwie włókienniczym oraz w produkcji lakierów i farb (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, STOSOWANY JAKO BARWNIK W PRZEMYŚLE, W FARBIARSTWIE WŁÓKIENNICZYM ORAZ W PRODUKCJI LAKIERÓW I FARB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.991

UKŁAD KOINCYDENCYJNY, HYDROKSYAMINA, DRIAKIEW, SOLANA, OBCY, KOD, POWIEŚĆ FANTASTYCZNO-NAUKOWA, INFERENCJA, KASJA, KWAS FOLIOWY, KATOLICYZM, BROŃ DRZEWCOWA, KAPUCYN, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, GWINT PROSTOKĄTNY, INTERNACJONAŁ, KOMENDATARIUSZ, CZUB, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, ANOREKSJA GOSPODARCZA, CHEMIA POWIERZCHNI, POBIAŁKA, PRAWO WEKSLOWE, PRZYCHODNIA, ZAPLECZE SOCJALNE, WIGILIA, ECCHI, SOS GRECKI, SÓL NIEORGANICZNA, CZAKRA, JAGODA, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, MYRMEKOLOGIA, OKRĄGŁY STÓŁ, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, ROŻEK BASETOWY, KORALINA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, ROCK, CIAŁKO ŻÓŁTE, DUK WSPANIAŁY, PAMIĘĆ, BALON ZAPOROWY, KOTYLOZAURY, PENTOKSYFILINA, BROMOWODÓR, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PIGMEJKA, SACHARYD, GAWOT, PILAW, SYNOD DIECEZJALNY, KOSZT RODZAJOWY, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, STAL DAMASCEŃSKA, SYMETYKON, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, BISFENOL, GŁOGOWIANIN, PASKOWNIK ZMIENNY, PAS CNOTY, GORZOWIANIN, ŚCIEG, SIARCZAN, MAGELANKA RUDOGŁOWA, ROZPŁODOWIEC, AZOTYN, DEGRADACJA, WDŻ, PODWOZIE, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, MROZIWO, BLUSZCZ, TEOLOGIA BIBLIJNA, TAŚMOWY, SZYBER, MINOKSYDYL, TRITERPEN, MONOPOL SKARBOWY, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, CARGO, HEERLEW, AGENCJA, SZCZUR WODNY, WIKTYMOLOGIA, ŻÓŁW CHIŃSKI, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, TAPIR INDYJSKI, BANTENG, KACZKA KRZYŻÓWKA, KORONKA BRUKSELSKA, MIKROSKŁADNIK, PAPIER, AIOLI, BIELSZCZANIN, DROŻDŻE WINNE, GILOSZ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, STERYLIZACJA, KOFERDAM, SIŁA JONOWA, SULFADYMIDYNA, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, ACENA ARGENTYŃSKA, MIASTO OTWARTE, GRZAŁKA, PORTRET, ETER KORONOWY, PROMIEŃ NADFIOLETOWY, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, WLAN, WYROBNICA, KONCENTRAT SPOŻYWCZY, SŁOWO, CHLORAN(VII) AMONU, ERICKSON, ANANDA, IZOMER KONFIGURACYJNY, PRZEMYSŁ DRZEWNY, PRAWO PODATKOWE, RAJA CZARNOBRZUCHA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, E-LIQUID, NARKOLEPSJA, KORPUS, ŚWIERK SREBRZYSTY, BETON, ARUMUŃSKI, ROZGWIAZDY, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, HAGIOGRAF, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, LANGUR WSPANIAŁY, RZĘSISTEK, MODELING, POPYT INWESTYCYJNY, OKTAWIAN AUGUST, KLASA ZEROWA, PAPIER PERGAMINOWY, WARNIA, OPAT KOMENDATORYJNY, AŁUN POTASOWY, CEWKA PUPINOWSKA, EKONOMISTA, SEWELOWATE, PRZEDPORCIE, PODWODNY LOTNISKOWIEC, KOMENTARZ, VIKING, KUKLIK ROZESŁANY, CHLORAN POTASU, NADŚWIADOMOŚĆ, TRZMIEL PASKOWANY, SAKIEWNIK, TIOMERSAL, KOMORA DEKOMPRESYJNA, MIESZANKA BETONOWA, CHEMOLAK, KWAS ROZOLOWY, KWAS SOLNY, AMFIKTIONIA, ŁĄTKA, CHLEB POKŁADNY, ZABURZENIE AFEKTYWNE, KANCLERZ, GWASZ, SZORY, OKSYLIKWIT, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, FALLUS, FRYZ, TRYGONOMETRIA, PRZYRZĄD BADAWCZY, BASTION, NADZÓR BANKOWY, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, KATECHEZA, KAMIONKA, TURANIE, PODSTRYSZE, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, TLENOWODÓR, SAGOWCOWE, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, ROZŁUPKA, KREW PĘPOWINOWA, IDENTYFIKACJA PROJEKCYJNA, SUSEŁ KARLIK, ATOMOWOŚĆ, USTERZENIE MOTYLKOWE, PODTLENEK AZOTU, JAMRAJ ZŁOTY, DOM KULTURY, NADJAŹŃ, HIOLSKI, AZDARCHY, CISOWATE, IZOKWANTA, AGATIS DAMARA, CABAN, RELACJA SYMETRYCZNA, LABDAN, WĘGLAN, ARAGO, LICEUM PLASTYCZNE, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, GŁOWA, SWEELINCK, CZERWONKA, MESA, GŁOGOWNIK, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, ZWIĄZEK RADZIECKI, KABESTAN, JĘZYKI IROKESKIE, CIECZ BORDOSKA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, SUMIK, ZAŚLAZ, NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, BEFKA, WĘŻÓWKA, SQUAW, NANKIN, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, KWASEK CYTRYNOWY, BANDERA, PILŚŃ NERWOWA, FENKAMFAMINA, AZOTYN AMYLU, INSTALACJA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, SALBUTAMOL, KARMEL, CZAPLA MALGASKA, KWINTYLIARD, SŁODOWNIA, KOKSOWNIK, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, KARMIN, KAKAO, IDIOGRAFIZM, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, KLINKIER, TRASZKA KEYSERLINGA, PATOMORFOLOGIA, CHMIELOGRAB, ORTODONCJA, KACZKA SROKATA, DAPSON, OPONY MÓZGOWE, TECHNOKRACJA, KARYNTIA, SZYNSZYLA MAŁA, RZEKOTKA CZERWONOOKA, SPOJLER, FILM, NATYWIZM, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, ARTYLERIA LEKKA, RUDAWKA ŻAŁOBNA, GALOIS, GLOBULINA, MIERZYN, STOPIEŃ FAHRENHEITA, PORZĄDEK DZIENNY, PRÓCHNICZEK BAGIENNY, KISZKA PODGARDLANA, CHOMIK MANDŻUGARSKI, BĄCZEK CZARNY, JĘZYCZNIK MALUTKI, POLINUKLEOTYD, ZIELE, PRAWO LOKALOWE, ODMULACZ, ŚLEDŹ AZOWSKI, MATKA NATURA, KISZKA PASZTETOWA, SOS, RATA BALONOWA, ZIEMSKI, ABH, LUSTRZEŃ, GUMA NATURALNA, KWAS DICHROMOWY, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, KARBIDÓWKA, GALLIZACJA, WIETRZENIE FIZYCZNE, CICHY WSPÓLNIK, ZWIĄZEK NASYCONY, WŚCIEKLICE, PAŃSTWO MŁODZI, SEWELE, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, BUTELKA MIAROWA, ?POWIEŚĆ W ODCINKACH.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, STOSOWANY JAKO BARWNIK W PRZEMYŚLE, W FARBIARSTWIE WŁÓKIENNICZYM ORAZ W PRODUKCJI LAKIERÓW I FARB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, STOSOWANY JAKO BARWNIK W PRZEMYŚLE, W FARBIARSTWIE WŁÓKIENNICZYM ORAZ W PRODUKCJI LAKIERÓW I FARB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BARWNIK AZOWY organiczny związek chemiczny, stosowany jako barwnik w przemyśle, w farbiarstwie włókienniczym oraz w produkcji lakierów i farb (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BARWNIK AZOWY
organiczny związek chemiczny, stosowany jako barwnik w przemyśle, w farbiarstwie włókienniczym oraz w produkcji lakierów i farb (na 12 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, STOSOWANY JAKO BARWNIK W PRZEMYŚLE, W FARBIARSTWIE WŁÓKIENNICZYM ORAZ W PRODUKCJI LAKIERÓW I FARB sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY, STOSOWANY JAKO BARWNIK W PRZEMYŚLE, W FARBIARSTWIE WŁÓKIENNICZYM ORAZ W PRODUKCJI LAKIERÓW I FARB. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

x