HYDROKSYAMINA, AMINOALKOHOL - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ HYDROKOSYLOWĄ I GRUPĘ AMINOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALKAMINA to:

hydroksyamina, aminoalkohol - związek chemiczny zawierający grupę hydrokosylową i grupę aminową (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HYDROKSYAMINA, AMINOALKOHOL - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ HYDROKOSYLOWĄ I GRUPĘ AMINOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.192

FOSFOREK, MONOTERPEN, ALLER, METALOID, PINAN, DWUPEPTYD, SALICYLAN, KOWAR, CHLOREK WAPNIOWY, CEREMONIAŁ, KONKUBINAT, KWAS CHLOROGENOWY, SPIRYTUS DRZEWNY, DERYWAT, OLIGOMER, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PARANTELA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, FLAWONOID, PIRYDOKSAL, TALIDOMID, SÓL FIZJOLOGICZNA, KWAS SIARKAWY, TUJAN, TANTALIT, FOSFORAN, AMFOLIT, WEKSEL TRASOWANY, CZTEROETYLOOŁÓW, PODATEK, ANTYMONEK, NADJODAN SODU, PROTEID, MERRIDIAN, ZGRUPOWANIE, BOROWIEC, CENOTAF, ABSOLUT, SZUJA, ASTROCHEMIA, ALKOHOL METYLOWY, FLAWONOL, PREPARAT CHEMICZNY, FITOESTROGEN, ETIUDA, STEREOIZOMER, NAGŁOŚNIENIE, ZWIĄZEK OPERACYJNY, URAN, OLEJEK ABSOLUTNY, PRODUKT ROPOPOCHODNY, SIARKA RODZIMA, CHLORAN(V) SODU, AZOTYN, UKŁAD HETEROGENICZNY, TERPINEN, ASHIKAGA, ODPLAMIACZ, HEKSAFLUOREK SIARKI, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ANTYMON, KWAS ASKORBINOWY, ALDEHYDOALKOHOL, HANZA, KSANTOFIL, KSIĘGA LITURGICZNA, WODOREK, CHLOREK WAPNIA, SYROP, KWAS MRÓWKOWY, KOLAMINA, CYKLAMINIAN SODU, CZERWIEŃ ŻELAZOWA, JOD, BIAŁKO, TOR, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, AŁAWERDY, NADCHLORAN POTASU, TOMBAK, BRUDNOPIS, GLIKOZYD FENOLOWY, BIAŁA KSIĘGA, ARMIA, CIAŁKO KETONOWE, NIENASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, CHLORAN(VII) AMONU, TYMOL, KORPUS, KWAS LINOLENOWY, BOROWODOREK LITU, HYDRAZYD, HOMOPOLIMER, UNIA REALNA, SANTONINA, INDUKTOR, WODOROSIARCZAN, KOŁO, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, LABDAN, KOMPLEKS ARENOWY, ALDOZA, KWAS DWUKARBOKSYLOWY, CHLOREK SREBRA, BIAŁA ŚMIERĆ, RECEPTARIUSZ, KOD HANDLOWY, TRAMADOL, KWAS ORTOFOSFOROWY, CHROMOSOM SZCZOTECZKOWY, BAKTERIOCHLOROFIL, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, DITERPEN, TWORNIK, MANGANIAN(VI) POTASU, MONOMER, FILANDER PRĘGOWANY, KWAS MOCZOWY, SCALAK, ALKOHOL, AKCEPTOR, ANTYDETONATOR, KWAS HUMINOWY, HYDROKSYAMINOKWAS, TLENEK FOSFORU(V), MODUŁ, SIARCZAN(VI) BARU, ZBIÓR WYPUKŁY, MIKROKROPKA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, PANTOPON, AZOTAN(V), SÓL KWAŚNA, TLENEK MIEDZI(I), TROPINA, DENDRYMER, NULLODA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, KWAS PIROGRONOWY, MELINIT, JĘZYK TELUGU, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, KWAS SIARCZANY, FENYLFERYNA, FENKAMFAMINA, PODKATALOG, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, MIĘSIEŃ CZWOROGŁOWY, AKT NORMATYWNY, BARBITURAT, SIARCZAN, KWAS LINOLOWY, ZWIĄZEK NIENASYCONY, MIĘTA PIEPRZOWA, KRĘTOROGIE, FRAZA, URAN, PLEBISCYT, POLIESTER, EKSTRAKT POZORNY, MIMOZA, FENYLOETYLOAMINA, ALKOHOL CUKROWY, K.K, BOREK, KOSZT PROSTY, AZOTAN, ARSYNA, CUKIER GRONOWY, SYMETYKON, STEROID, ACETYLENEK SREBRA, SONGNIM, BALON RADIOSONDA, CYJANEK ORGANICZNY, TERPEN, EPITLENEK, KWAS MLEKOWY, WZÓR CHEMICZNY, AZOTEK KRZEMU, PROCES CHEMICZNY, PASEK, CARMAUX, ZELZATE, GRUPA ILORAZOWA, KONFEDERACJA, RAZGRAD, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TRANSMITER, ALDOL, WOŁOWATE, MOSIĄDZ, POZYCJA TESTOWA, SCENOPIS, MARIAŻ, NEUROTRANSMITER, INSTRUKCJA, NEBIWOLOL, ZWIĄZEK MOTOROWY, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, HEERLEW, DWUFENYL, SALICYLAN, ALKALOID, CYJANOŻELAZIAN, CHLORAN(VII) POTASU, KAMIEŃ PIEKIELNY, MAKROMINERAŁ, KWAS RYBONUKLEINOWY, INDYGO, FLUID, LAKEWOOD, MERKUROCHROM, JIUJIANG, RÓWNANIE STANU, GENTHIN, FENYLOHYDRAZYNA, AFILIACJA, PREFERENCJA, SULFID, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, LIPOID, RADIOMAGNETOFON, LIPID, FUROSEMID, KWAS GIBERELINOWY, SZKOCKI KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, BRIEF, WUZETKA, BIOPIERWIASTEK, ZWIĄZEK TAKTYCZNY, MELODYKA KANTYLENOWA, ZESTAWIENIE, HOMOLOG, SIARCZAN MIEDZIOWY, RODAC, WYRÓB ALKOHOLOWY, DESYKANT, CYJANKALI, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, HOMOSFERA, EOZYNOFIL, KWAS BUTANOWY, OTOCZKA WYPUKŁA, KONFEDERACJA KAPTUROWA, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, KONFEDERACJA, MAGNEZ, POLIOLEFINA, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, SZOWINISTA, UKŁAD JEDNOFAZOWY, HEPTOZA, SELEKTOR, WODA, ANALIZA, KABANOS, KWAS KARBOLOWY, BIOFLAWONOID, NAPÓJ WINOPODOBNY, WHYALLA, KWAS OCTOWY, KWAS METANOWY, CHLOREK POTASU, POTENCJAŁ ELEKTROCHEMICZNY, ORION, FENOTIAZYNA, ŻUŻEL, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, CHLOREK RTĘCI(I), CHLOREK AMONU, EPOKSYD, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, CHROMOGEN, KLUCZ, SUBSTANCJA SMOLISTA, STRAWIŃSKI, FOTOBLOG, CUKIER OWOCOWY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, KWAS PRÓCHNICOWY, HEIMWEHRA, PASSAIC, MINERAŁ, CYKLAMAT, NUKLEOZYD, CHLORAN SODU, CHLORAN(VII) LITU, BILET WIZYTOWY, KARBIDEK, WODOROTLENEK SODOWY, TANINA, SYDEROLIT, BIOGEN, UPOLITYCZNIENIE, KWAS CYTRYNOWY, TONGHUA, ?PIERWIASTEK ŚLADOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.192 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HYDROKSYAMINA, AMINOALKOHOL - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ HYDROKOSYLOWĄ I GRUPĘ AMINOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HYDROKSYAMINA, AMINOALKOHOL - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ HYDROKOSYLOWĄ I GRUPĘ AMINOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALKAMINA hydroksyamina, aminoalkohol - związek chemiczny zawierający grupę hydrokosylową i grupę aminową (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALKAMINA
hydroksyamina, aminoalkohol - związek chemiczny zawierający grupę hydrokosylową i grupę aminową (na 8 lit.).

Oprócz HYDROKSYAMINA, AMINOALKOHOL - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ HYDROKOSYLOWĄ I GRUPĘ AMINOWĄ sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - HYDROKSYAMINA, AMINOALKOHOL - ZWIĄZEK CHEMICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ HYDROKOSYLOWĄ I GRUPĘ AMINOWĄ. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x