PROTEINA - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-, KTÓRY JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIAŁKO to:

proteina - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-, który jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIAŁKO

BIAŁKO to:

część gałki ocznej o białej barwie (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROTEINA - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-, KTÓRY JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.265

DOTYK, SYMBOL NIETERMINALNY, ANALIZA FUNKCJONALNA, KLAUSTROFOBIA, WEPS, OBCHODOWY, ASOCJACJA ROŚLINNA, GORYCZAK, OBJEŻDŻACZ, KRÓWKA, ALKOHOL METYLOWY, KARUK, UZBROJENIE, UCHO, BEZLOTKI, SUPERNOWA TYPU IB, KOSZULA, CZEREŚNIAK, OTWARTOŚĆ, STYMULATOR, KSIĘSTWO, SPECJALNY, MARCÓWKA, WERSJA KINOWA, PODANIE, KWAS ŻOŁĄDKOWY, MANUFAKTURA, KOKTAJL KRABOWY, MEDIEWAL, REST, PRZYWODZICIEL, SPLOT, CYSTOSTOMIA, WYCHOWAWCZYNI, OCZKO, KARBOANION, ANTECEDENCJA, SZPARNICOWATE, MIĘKKOŚĆ, SZTYWNIACTWO, HARMONIJNOŚĆ, AEDICULA, BAKTERIA, LOTOKOT, PRZEKAZ, POLIGAMISTA, SIŁA SPOKOJU, SURFAKTANT, TUALETA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KIELISZNIAK, KOLIMACJA, STYLIZACJA, RODAMINA, AMORAITA, SPRAWNOŚĆ, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, PERCHA, USTERZENIE PŁYTOWE, OLIGOMER, FITOREMEDIACJA, FALISTOŚĆ, GILOTYNA HUME'A, RODZAJNIK OKREŚLONY, AMBER GOLD, SZCZAWIOWA, NEKTAR, ZŁOTA FUNKCJA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, OBŁÓG, ABSOLUTORIUM, ORTOPTYK, WARTOŚĆ BILANSOWA, SUBSTANCJA OBCA, TRITERPEN, WEKTOR EKSPRESYJNY, JAZ ZASTAWKOWY, SUWEREN, KOLEŻEŃSTWO, SZABAS, MINIVAN, POSTĘP GEOMETRYCZNY, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, ANTENA ŚRUBOWA, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, PUSTY DŹWIĘK, FORMANT, RYKSIARZ, GNUŚNOŚĆ, SYNERGIA, WARTOWNIK, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, BOROWIK DUPAINA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, NIEOSTROŚĆ, RAJA NABIJANA, BETAKSOLOL, BEARS, PIES PASTERSKI, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, DENDRODOA, WOAL, SILNIK OBCOWZBUDNY, ŁĘG OLSZOWY, KORBA, ODSŁONIĘCIE, MIARODAJNOŚĆ, SÓL ANGIELSKA, BLASZKA, SCRATCHING, SZUPINKA, MIĘSIEŃ ODDECHOWY, JEDNOLATEK, OJCIEC, CZŁAPAK, TACIERZYŃSKI, OPOŁEK, OGNIWO MOKRE, OPIESZAŁOŚĆ, POSTERUNEK RUCHU, WYSOKI KOMISARZ, CHOMIK MANDŻUGARSKI, ATU, MÓŻDŻEK, KOSZĘCIN, OTWARTOŚĆ, GALARETKA, BLASZKA SITOWA, TORFOWIEC NASTROSZONY, LICZEBNIK, SSAKOKSZTAŁTNE, SUPOZYCJA, PSZCZOŁY I GRZEBACZE, ZANUSSI, TATO, BOM, MIAŁ, NERWICOWOŚĆ, WOLTAMPEROMETRIA, PASTERSKOŚĆ, WKŁUCIE CENTRALNE, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, MAGNETYZM ZWIERZĘCY, KRĘGOWIEC, OWCA JACOBA, BIZNESMEN, KURIER PODHALAŃSKI, BAHAMY, LOT ŚLIZGOWY, MÓZG MATRIOSZKA, PROCES STACJONARNY, GRAMATYKA GENERATYWNA, BROŃ WODOROWA, WERTYKULATOR, POZYTYWNOŚĆ, DIAGNOZA SPOŁECZNA, MITSUKURINA, LECYTYNA, PAPROTKA ZWYCZAJNA, RYBA KOSTNA, ZWIĄZEK, DEPRESJA ODDECHOWA, MONARCHIA KONSTYTUCYJNA, SKRÓT SYLABOWY, JAD TRUPI, ADMINISTRACJA PUBLICZNA, TWIERDZENIE SINUSÓW, WIRTUOZERSTWO, DUCHOWIEŃSTWO, FLANSZA, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, WYROŚLE, ALDEHYD TRICHLOROOCTOWY, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, KURAWONGA ZMIENNA, EUROCZEK, KMIOT, APOSTOLSTWO ŚWIECKICH, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, JEZIORO ENDOREICZNE, BACZKI, KOLOKWIUM, OKRES PÓŹNOKLASYCZNY, DERYWAT, ZWIĄZEK NASYCONY, ODCHYLENIE, FINEZYJNOŚĆ, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, NIELUDZKOŚĆ, CHARYZMATYK, GĄGOŁ KRZYKLIWY, CYTWAR, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, NEUROPROTEKCJA, BANDAŻ, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, UPADŁY ANIOŁ, VIP, BIOGERONTOLOGIA, DYDAKTYKA OGÓLNA, PRAWA MIEJSKIE, INTEL, BŁONA LOTNA, ŻONATY, KRZYŻ MALTAŃSKI, UCHAL, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, DENACYFIKACJA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, NITRYL, SNOBISTYCZNOŚĆ, STATYSTYKA NIEPARAMETRYCZNA, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, NIEPRAWOŚĆ, POWÓDZTWO WZAJEMNE, REEDUKATOR, MODEL AMERYKAŃSKI, INWENTURA, REGIONALNOŚĆ, UKŁAD HAMULCOWY, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, DRZEWO MASTYKSOWE, CHOKER, LAKUNA, AMINOALKOHOL, ŚCIANA, MNOŻNIK, SYSTEM INFORMATYCZNY, ASOCJALNOŚĆ, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, ŻYWOŚĆ, HEREZJA, ZAKON RYCERSKI, CZUWAK, MIODOJAD LEŚNY, DOBROWOLNOŚĆ, MSZAK, MIEDZIOWNIK, SILNIK DOLNOZAWOROWY, HYDROSFERA, FILOZOFIA PRAWA, WYKRZYKNIK, MIDAZOLAM, POCISK BALISTYCZNY, ZABIEG AGROTECHNICZNY, PRZESIEWACZ, NADGORLIWOŚĆ, SUPERVISOR, SZUM NADMIAROWY, MONOSTYCH, CZIRU, WIERZCHOŁEK, ALFABET FONETYCZNY, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, CANNON, TRIAL, IKEBANA, MINERALOGIA GENETYCZNA, WRZASKLIWOŚĆ, KULTURA MATERIALNA, LISTOPAD '89, MATERIAŁ EKSPLOATACYJNY, LERICHE, KASBA, MLASKOT, ZAPISOBIORCA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SZELMA, KATOLICYZM, MŁODZIAK, WOLNOŚĆ, CENA SPRZEDAŻY, ARCYPASTERZ, ŻÓŁWIAK FLORYDYJSKI, KREDA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, NUR CZARNOSZYI, SZCZAWIÓWKA, ZAŚWIADCZENIE, NIENOWOCZESNOŚĆ, BLOKADA, IMPERIUM GHISCARI, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, MONTER, SAKSONIA, BEZŻUCHWOWCE, WODNIAK, OKSYTAŃSKI, NARKOTYK MIĘKKI, ILOCZYN KARTEZJAŃSKI, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, NIENAGANNOŚĆ, ETER, PRZEWÓD ŻERDZIOWY, PIŁOKSZTAŁTNE, ANTEOZAUR, TARCZA, TOREBKA, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, ?ANALIZA LITERACKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROTEINA - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-, KTÓRY JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROTEINA - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-, KTÓRY JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIAŁKO proteina - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-, który jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIAŁKO
proteina - związek wielkocząsteczkowy zbudowany z reszt aminokwasów połączonych ze sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-, który jest budulcem wszystkich żywych organizmach oraz wirusów (na 6 lit.).

Oprócz PROTEINA - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-, KTÓRY JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - PROTEINA - ZWIĄZEK WIELKOCZĄSTECZKOWY ZBUDOWANY Z RESZT AMINOKWASÓW POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ WIĄZANIAMI PEPTYDOWYMI -CONH-, KTÓRY JEST BUDULCEM WSZYSTKICH ŻYWYCH ORGANIZMACH ORAZ WIRUSÓW. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

x