WIELOFUNKCYJNY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY STOSOWANY JAKO PRZECIWBÓLOWY SYNTETYCZNY LEK OPIOIDOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRAMADOL to:

wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako przeciwbólowy syntetyczny lek opioidowy (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELOFUNKCYJNY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY STOSOWANY JAKO PRZECIWBÓLOWY SYNTETYCZNY LEK OPIOIDOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.098

GIPS, ACETON, KAMIEŃ, SIARCZAN MIEDZIOWY, BROMEK METYLU, KROKIET WIOSENNY, AMINOFENAZON, NEXIA, NAROST, IRGA, ROŚLINA SPOŻYWCZA, KARAGEN, GESTALT, RECEPTOR OPIOIDOWY, ZWIĄZEK NIENASYCONY, WIĘZY KRWI, SYMBOLIZM, ŁUCZYNA, KAWA BEZKOFEINOWA, POWIĄZANIE, CHLEB POKŁADNY, NITROAMINA, ETANOLOAMINA, TAMARYND, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, ARSENEK GALU, IPERYT SIARKOWY, KUC AUSTRALIJSKI, POSZYCIE KARAWELOWE, KWAS PIORUNOWY, CZECHOSŁOWACKI, GWINT TRAPEZOWY, KWAS SALICYLOWY, LOKSAPINA, SOLIDARNOŚĆ, INDYGO, RUMIANEK, TETRAKAINA, ENKEFALINA, ZWIĄZEK RZĄDU, INTERNACJONAŁ, CIAŁO ACETONOWE, KĄPIEL OŁOWIANA, CELLULITIS, SYNEREZA, BENZOES, FOSFOREK GALU, MOLOS, TIOL, KUPA, BEZWODNIK OCTOWY, IMID, SATYR, AMATOR, DIEN, METFORMINA, KWAS MALONOWY, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, PEDEL, KOSTIUM, JINXI, PAPIER PRZEDRUKOWY, SYNSEPAL, SZTABA, FENOLAN, GILOSZ, 2-FENYLOETYLOAMINA, CYJANOŻELAZIAN(III), PIERWIASTEK GŁÓWNY, SÓL, ZAOPATRZENIE EMERYTALNE, WĘŻÓWKA PALMIASTA, SULFANILAMID, MESA, KWAS SIALOWY, ELEMENT NIEROZKŁADALNY, WODOROTLENEK, SIARCZAN, KARKAS, NERWIZM, ETOSUKSYMID, PODPUSZCZKA, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, WIELKA JEDNOSTKA, SITO, PODATEK KOŚCIELNY, MAKROSKŁADNIK, KISIEL, MINIWAN, WODOROTLENEK SODOWY, HALON, DIEFENBACHIA, KRĘTOŚĆ, LEP, KÓŁKO, SELSYN, KUC WALIJSKI, ROSÓŁ, ZACHÓD, DAO, WĘGLAN, ETER, UPSARIN, CYPRYŚNIK BŁOTNY, UTRAKWIZM, GODŁO PROMOCYJNE, KWAS MOCZOWY, ELEKTROKORUND, KUCZKI, JASMONIAN, TYP, WILKINS, WYBLINKA, UNIA, ZWINGLIANIZM, KORALINA, MLECZAN ETAKRYDYNY, KANNABINOID, MIESZEK, ANAKONDA ZIELONA, BEMOL PODWÓJNY, KUCZBAJ, PŁANIETA, PIŻMOWCE, NAUKA HUMANISTYCZNA, BANDURA, CUKIER OWOCOWY, VITORIA, URETAN, CHORÓBKA, WSPANIAŁOŚĆ, BÓG FILOZOFÓW, PASSACAGLIA, LEPIK, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, CEREMONIAŁ, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PAŁA, ZESTAWIK, PASTOFORIA, METAPSYCHIKA, WĘGLAN SODOWY, ZAJĄC, TOR, TRZPIEŃ, CHEMIA, STEROL SYNTETYCZNY, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, KMINEK INDYJSKI, FENOTIAZYNA, LEK, MIESZKANIE KOMUNALNE, POCISK SMUGOWY, WIETRZENIE MECHANICZNE, KARBIDKA, JAK, BLOK, TERMOMETR OWULACYJNY, KARBAMINIAN, AŁAWERDY, KOŁO, DIAZEPAM, PODRYDZYK OSTRY, TILAKA, KOLEJ WĄSKOTOROWA, UKŁAD WIELOFAZOWY, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, IDIOGRAFIZM, OBRAŹNIK, KOKSOWNIK, SURFAKTANT, KRAKERULA, KWAS DICHROMOWY, KWAS GIBERELINOWY, ZUPA, MIKONAZOL, SÓL ORGANICZNA, ANTYDEPRESANT, PODUSZKA, NIEPOKALANEK, PERILLA ZWYCZAJNA, CHOMIK SYRYJSKI, ANDROPAUZA, FENYTOINA, ŁAK, SKŁAD, KULCZYBA WRONIE OKO, WIBRACJA, DOMINO, ŻYWY TOWAR, CHLOREK RTĘCI(I), STRĄCZYNA, PRZESTĘPNOŚĆ, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, AZULEN, GWINT ZŁĄCZNY, GŁUPKOWATOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, POLSKA ZJEDNOCZONA PARTIA ROBOTNICZA, SPOJLER, KARBOL, ZNAK MATEMATYCZNY, KRĘPULEC, AZATIOPRYNA, DWUTLENEK SIARKI, PATYK, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, WICIOKRZEW, POMIDOR DRZEWIASTY, EKSPERTKA, MELODIA, STAJE, AFGAN, SZCZODRZENIEC, WYROCZNICA, TADALAFIL, TYSIĄC, SPOILER, ACENA ARGENTYŃSKA, KOKSIAK, SULFADYMIDYNA, VIAGRA, CIEŃ, BYK Z BRĄZU, PIERWIASTEK ŚLADOWY, KIKINDA, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, EMETYK, KWAS GLUKURONOWY, BYDŁO DOMOWE, TRAGIZM, TOLERANCJA, STAWARKA, OPAKOWANIE, LEK ANOREKTYCZNY, CEWKA PUPINIZACYJNA, SUBSTANCJA OBCA, PISMO HEBRAJSKIE, BOŻY BOJOWNIK, ZWIĄZEK SPORTOWY, KOFAKTOR, UHLA, BERGENIA, SULFAFURAZOL, PŁOTEK, MEANDER, ENOL, KWAS PANTOTENOWY, PRZENIEWIERSTWO, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, METOPROLOL, DRONABINOL, BATERIA, PINGWIN ZŁOTOCZUBY, LUK, PÓŁFRAK, MIKROSKOP, MAKROELEMENT, TLEN, ANTROPOLOGIZM, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, TENSOR METRYCZNY, GRZAŁKA, KOSTKA, FAMOTYDYNA, KETONOKWAS, ACETYLOKOENZYM, POLOPIRYNA, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, KWAS LINOLOWY, GRUPA LIEGO, KWAS OCTOWY, COB, SENES, SENES, NADCHLORAN POTASU, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, KONOTACJA, ZWIĄZEK CHELATOWY, BUKSZPAN, WNĘTRZE, SMARKUL, RAMDYSK, WZÓR WILCOXA, SZWAJCARSKI SCYZORYK, LEK PRZECIWARYTMICZNY, POWRÓT, PRINSEPIA CHIŃSKA, REJESTR KOZACKI, SEGMENT, LORAZEPAM, ZWIĄZEK KOMUNALNY, KWAS AZOTOWY, SULFADIMIDYNA, AZYDEK, GŁUPKOWATOŚĆ, TYMOLOL, AZOTEK KRZEMU, NIEPOKALANEK MNISI, ?ALKOHOL BUTYLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.098 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELOFUNKCYJNY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY STOSOWANY JAKO PRZECIWBÓLOWY SYNTETYCZNY LEK OPIOIDOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELOFUNKCYJNY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY STOSOWANY JAKO PRZECIWBÓLOWY SYNTETYCZNY LEK OPIOIDOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRAMADOL wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako przeciwbólowy syntetyczny lek opioidowy (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRAMADOL
wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny stosowany jako przeciwbólowy syntetyczny lek opioidowy (na 8 lit.).

Oprócz WIELOFUNKCYJNY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY STOSOWANY JAKO PRZECIWBÓLOWY SYNTETYCZNY LEK OPIOIDOWY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - WIELOFUNKCYJNY ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY STOSOWANY JAKO PRZECIWBÓLOWY SYNTETYCZNY LEK OPIOIDOWY. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x