TERPEN - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOPRENOID to:

terpen - organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenu jest podzielna przez pięć (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERPEN - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.947

KURDUPLOWATOŚĆ, KOPARKA CHWYTAKOWA, SEKANS, CZĄSTKA ALFA, WODY TERYTORIALNE, BEZSENSOWNOŚĆ, TORT DOBOSA, BŁYSK, OBJĘTOŚĆ, PRYSZNIC, MAFIA, RACJONALIZM GENETYCZNY, PRAGMATYKA, PRZAŚNOŚĆ, EFEKT OWCZEGO PĘDU, BIEG, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, ANTYPOLSKOŚĆ, MODEL, BRZEMIĘ, BIDŁO, KWARTET FORTEPIANOWY, RELACJA ODWROTNA, CHANSON, REGLAN, KOŁO WERTYKALNE, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, AZYL DYPLOMATYCZNY, STRUG, RECYTATYW, PIEZOELEKTRYK, BEZPŁCIOWIEC, KWAS GIBERELINOWY, KRÓTKI METRAŻ, DESYKANT, MODYFIKACJA, EUROCENT, ROŚLINY RUDERALNE, PRZYDAŚ, UPOŚLEDZONY, GERRYMANDERING, RZEŹ, AREN, FALA BALISTYCZNA, ŻYŁA JĄDROWA, ULGA UCZNIOWSKA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, SĘK OTWARTY, CHŁOPAK, ŚWITKA, STACJA ZAKŁADOWA, DWUNASTKA, ARCHIKATEDRA, MONOGENIZM, WAĆPANNA, PĘCHERZ, JEZIORO FIORDOWE, ROŚLINA SOLNISKOWA, TEILERIOZA, SZPILKA, RYNEK PRODUCENTA, OKSACYLINA, ZARADNOŚĆ, NIL, AKADEMICKOŚĆ, ZAPALENIEC, TERMOLUMINESCENCJA, HURTOWNIA DANYCH, TIOMERSAL, PUNKT ZLEWNY, SUCHY TYNK, NIL, HOST, HISZPANKA, PODAŻ ELASTYCZNA, KOSZ, GRUPA TOPOLOGICZNA, KWASOTA, BĄK, CHOROBA WODUNKOWA, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, NOTA PROTESTACYJNA, GUZ ŁAGODNY, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, POLIETER, CHODNIKOWIEC, UPALNOŚĆ, SZTUBACKOŚĆ, BOSKA CZĄSTKA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SYSTEM INSTANCYJNY, HEDONIZM ETYCZNY, KOMPUTER GŁÓWNY, KOSZULA DEJANIRY, MIEJSCOWA, LANCET, PREPARAT CHEMICZNY, UKRZYWDZONY, SOCJOLOGIA HISTORYCZNA, FLAWONOID, WAZONKOWCE, PRZEZORNOŚĆ, SOLAMNIA, CEBULA PERŁOWA, ANONIM, JACKSON, SFEROLIT, EGZEKUCJA KOMORNICZA, SYFEK, PIĘDZIK SIEWIERAK, SZAFOT, WEKTOR, KWEZAL, SŁUPOZĘBNE, CENTRALNE OGRZEWANIE, NOGA, SŁUP, TUNEL, BOLA, DWUKOLOROWOŚĆ, ZAPACH, STACJA PRZELOTOWA, ODJEMNA, MALARSTWO RODZAJOWE, SOMATOTOPAGNOZJA, PULMAN, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, PACHNOTKA UPRAWNA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, DOVER, AGREGAT, ZGORZEL, LUSTRZEŃ, OTWARTOŚĆ, NAPRĘŻACZ, POSEŁ NIEZRZESZONY, BIEGŁY SĄDOWY, UNDEAD, CEREMONIA ZAPACHOWA, JAPOŃSKOŚĆ, KWAS MALONOWY, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, FENOLAN, AEDICULA, DIAMENT, KLAUSTROFOBIA, INA, NIECIERPLIWOŚĆ, PU, INSPEKTOR SZKOLNY, WODA-WODA, MONITORING, NALEWKA, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, HIBERNACJA, ŁAŃCUCH MARKOWA, WANIENKA, RĄBEK, PORZĄDEK, ZNICZ, DWUTLENEK WĘGLA, JEŻOWIEC JADALNY, CYKL REPRODUKCYJNY, REALIZM, DŻUBBA, REZERWA, MIRA, DEGRADACJA SPOŁECZNA, NASŁUCHOWIEC, RONNE, WIRUS GRYPY TYPU A, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, GĘDZIOLENIE, ŚRODKI PIENIĘŻNE, BLANTYRE, JOGURCIK, GĘSTOŚĆ, MISIO, MISSOURI, KLINKIER CEMENTOWY, KWAS ORTOFOSFOROWY, BEŁKOTLIWOŚĆ, GORZKOŚĆ, GOŁODUPIEC, TURANIE, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, EKSPERTKA, ALLER, KOORDYNACJA, OFIARA CAŁOPALNA, DWA OGNIE, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, CHLOREK POTASOWY, ZGODNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, PROSIAK, NADZIEWKA, CHIMERA AMERYKAŃSKA, TYŁOZGIĘCIE MACICY, PIERWIASTEK GŁÓWNY, DIOGENIT, LISTWA, KWAS AZOTOWY, EGIDA, ŚWIĘTA KSIĘGA, TANGO, CNOTA, MIÓD SZYTY, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, ŻEREMIA, WĘGLAN WAPNIA, PRZEŻYCIE, KONIEC ŚWIATA, CUDZES, POWIETRZE WENTYLACYJNE, SUBSTANCJA EGZOGENNA, HYDROKSYAMINA, TIOALKOHOL, SIARCZAN AMFETAMINY, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, PRÓG BÓLU, GALERA, WĘGLOWODORY ALIFATYCZNE, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, TANECZNOŚĆ, BEZWODNIK OCTOWY, KINAZA BIAŁKOWA, DRAŻLIWOŚĆ, GEN PODZIELONY, DWUSETKA, WHYALLA, WIRUSY DSRNA, APORT, ALOFI, ABLACJA, AUDYTOR, ROZWÓJ SPOŁECZNY, UKRES, DOM, PASAŻ, KRYZYS GOSPODARCZY, HALSZTUK, OKRES NOWORODKOWY, PRZEDŁUŻACZ, JARZMO, RUDOWĘGLOWIEC, EROZJA RZECZNA, PUCHAR, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, CZUHA, LEK ANKSJOLITYCZNY, KÓŁKO I KRZYŻYK, ROK SŁONECZNY, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, BAZA ORBITALNA, NIEAKTUALNOŚĆ, JEDNOLITOŚĆ, KONTAKT, CO, PREFINANSOWANIE, FAZA, METAKRYLAN METYLU, WSZETECZNOŚĆ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, NACZYNIOWE, PRZESYP, TWIERDZENIE O ZWARTOŚCI, EKSMĄŻ, MODRASZEK ORION, PRZESUWALNOŚĆ, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, EDIAKARAN, FOTOJONIZACJA, TRYCHOMONADOZA BYDŁA, ŻAGIEW, CZAKROTERAPIA, OSTRACYZM, F, ALDEHYD, PAN STOP, ETER ETYLOWY, OLIFANT, NÓŻKA, ROŚLINA UPRAWNA, DIORAMA, STARY KAWALER, SZEREG, FLAMAND, PROGRAMOTWÓRCZOŚĆ, JASMONIAN, PODLEW, TWIERDZA, CHWYTNIK, BIBLIA JAKUBA WUJKA, PIORUNOCHRON, SZUWAR KŁOCIOWY, ?SAKSONIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.947 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERPEN - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERPEN - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOPRENOID terpen - organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenu jest podzielna przez pięć (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOPRENOID
terpen - organiczny związek chemiczny o wzorze ogólnym (C5H8)n, którego główny szkielet powstał w wyniku połączenia pięciowęglowych jednostek izoprenowych, dlatego liczba atomów węgla w cząsteczce terpenu jest podzielna przez pięć (na 10 lit.).

Oprócz TERPEN - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TERPEN - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY O WZORZE OGÓLNYM (C5H8)N, KTÓREGO GŁÓWNY SZKIELET POWSTAŁ W WYNIKU POŁĄCZENIA PIĘCIOWĘGLOWYCH JEDNOSTEK IZOPRENOWYCH, DLATEGO LICZBA ATOMÓW WĘGLA W CZĄSTECZCE TERPENU JEST PODZIELNA PRZEZ PIĘĆ. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast