ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY O OGÓLNYM WZORZE R-SO2-R', GDZIE R, R' TO GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA.; JEST TO SUBSTANCJA CHEMICZNIE OBOJĘTNA, BEZ ZAPACHU, DOBRZE KRYSTALIZUJĄCA I ODPORNA NA ŚRODKI REDUKUJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SULFON to:

związek siarkoorganiczny o ogólnym wzorze R-SO2-R', gdzie R, R' to grupa alkilowa lub arylowa.; jest to substancja chemicznie obojętna, bez zapachu, dobrze krystalizująca i odporna na środki redukujące (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY O OGÓLNYM WZORZE R-SO2-R', GDZIE R, R' TO GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA.; JEST TO SUBSTANCJA CHEMICZNIE OBOJĘTNA, BEZ ZAPACHU, DOBRZE KRYSTALIZUJĄCA I ODPORNA NA ŚRODKI REDUKUJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.076

KOŃ JOMUDZKI, WYKONAWCA, GRZYB, CYKL, WIERCIPIĘTKA, CEREMONIALNOŚĆ, ŚWIDER, DŁUŻNIK WEKSLOWY, MINBAR, MAJKA, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, ADAPTACYJNOŚĆ, FUNDUSZE UNIJNE, GRZYB ZŁOTAWY, BETON JAMISTY, WYWIAD RZEKA, PRZEGLĄD, WAPNO GASZONE, TAJSTRA, PORZĄDNOŚĆ, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, APROBACJA, TRÓJSTRONNOŚĆ, SZCZUDŁO, KARKOŁOMNOŚĆ, PROCES ODWRACALNY, FENIG, ZAPORA MINOWA, WIDOKI, KONFEDERACJA BARSKA, MALFORMACJA MACICY, NERWICA SPOŁECZNA, REDEMPTOR, TURBINA GAZOWA, COKÓŁ, REMONT KAPITALNY, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, SUFRAGANIA, LICZBA ALGEBRAICZNA, ŻÓŁW AUSTRALIJSKI, STARY MALUTKI, HEDONIZM, PÓŁSIOSTRA, BRUTTO, PORWAK LODOWCOWY, PRZESZKADZAJKA, PATRONAT, JĘZYK, JEDNOSTKA UCZESTNICTWA, FIMBRIA, PÓŁSKÓREK, STOPA PROCENTOWA, PODSKOK, CHÓR, PSIKUS, WRZASKLIWOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, CHINON, RAWA, ŁAJNO, REZYDENT, DUPA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, TOWARZYSTWO, TRAMADOL, PAWĘŻ, KANCER, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, ROPUCHA WODNA, PIERNIK LUBELSKI, NEFROLEPIS WYSOKI, BRUDAS, KANONIK, STACCATO, LASKOWANIE, ZOOFAG, PACHOŁ, KLAPKA, SREBERKO, KOTYLION, MINISTER BEZ TEKI, KREDKA, PASKUDA, KUSTOSZ, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PRASOWANIE, BEKA, MINIATURA, WAŁ, TEST, CHLOREK WAPNIA, WYWŁASZCZENIE, ŻYWIEC, NARYS KWIATOWY, KURCZAK TIKKA MASALA, PILOT, ZNAK, MEDALION, GLOGIERÓWKA, RYKSZA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, PARTIA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, AKTYWNOŚĆ, KWAS TŁUSZCZOWY, ODTWARZANIE, GŁUCHY TELEFON, PSYCHOHIGIENA, ANGLEZ, SUPRAPORTA, SKOK, ANTYUTLENIACZ, POKAZOWOŚĆ, PŁONINA, SAMOOKALECZENIE, SZMELC, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, OSPAŁOŚĆ, FUTRYNA, ARMATOR, PASTEL, OSTROMLECZ, WINIETA, LUKA STRATYGRAFICZNA, DIABEŁEK, KUCHENKA, KONCENTRAK, KIRPAN, MAŚLAK CZERWONY, DYPODIA, BLIŻSZOŚĆ, SÓL KWAŚNA, PLUJKA, PAKLAK, PÓŁWEŁNA, AMBITNOŚĆ, BUŁAT, BLOKADA, PEYOTL, GARDENIA, WODOROTLENEK BARU, NEKTARYNKA, WIELKOŚĆ, KRYNOLINA, OBLEŚNOŚĆ, DYSALTERACJA, CHOROBA BOSTOŃSKA, DROŻDŻE, WADA, EKOGROSZEK, KRYSZTAŁEK, NADTLENEK, FOTOREALIZM, PIERWIASTEK CHEMICZNY, MOST POWIETRZNY, WODA, DOMINANTA, THRILLER, PRZEKAZ, LEJBIK, BIERZMOWANIE, BUGAJ, POPULARNOŚĆ, PLOMBA, DAWKA, RAPORT, ROLA, DRZEWO CYTRUSOWE, MRÓWKA FARAONA, TAG, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, KAMUFLAŻ, UCHAL, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, NACHALNOŚĆ, LIEBERMANN, PERILLA ZWYCZAJNA, SKIP, WOLUNTARYZM, PUDER, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, PRZENOSKA, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, VADEMECUM, NOOBEK, EDAFOZAURY, NIEJEDNORODNOŚĆ, TELEFON BEZPOŚREDNI, INSTRUMENT, WAFELEK, FRYZ, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, FOTOGENICZNOŚĆ, ŁADNOŚĆ, WAGA, SPORTÓWKA, DEFENSYWNOŚĆ, CIASTO PIASKOWE, SAMIEC, WYCZERPYWALNOŚĆ, EKRAN AKUSTYCZNY, CZAKRAM, DULKA, BOŻEK, GETTO, AZOTAN(III), NAWIETRZAK, SMAROWNICA, LILAK, WYGASZACZ, PŁYTKA POSADZKOWA, ORGIA, PUNKT OGNIOWY, SOS MALTAŃSKI, STAŁA HUBBLE'A, TŁUM, FUTERKO, ZGRZEWKA, REZONATOR KWARCOWY, WIMBLEDON, KUPON, BEDŁKA MUCHOMOR, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, POTWORKOWATOŚĆ, MOMENT RZĘDU K, NAGIEL, BARBARZYŃCA, KWAS WALERIANOWY, OŚMIOKROTNOŚĆ, NAWÓZ SZTUCZNY, CERKIEW, MAMLAS, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, AKT PŁCIOWY, SAMOTOK, GUMIDRAGAN, MASA KAKAOWA, SOJUSZ, TYRAŃSTWO, APEL, ROBOTY BUDOWLANE, PIEROŻEK, ŚLIWKA, KRATA KSIĘCIA WALII, ULEPSZACZ, ODŁAMKOWY, SYNERGIZM, HORYZONT, PRZYŚPIESZACZ, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, ADAPTOWANIE SIĘ, OPONKA, PISMO OKÓLNE, SIŁA, RACA, INFORMACJA, ZESTAW, BRUMBY, PROMENADA, STROP, PROJEKCYJNOŚĆ, ŻYDOWSKOŚĆ, KONSOLA STEROWNICZA, KURSOR, ALKOWA, PANTEON, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, SKRZYDLATE SŁOWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, MACIERZ KOWARIANCJI, ZIĘCIASZEK, GADACZ, SUW, SOLIDARYZM SPOŁECZNY, TYGRYS, POWSZECHNOŚĆ, STREPTOKOK, WARIACJA, KURS, HAMULEC LUZOWANY, MOC, BASEN PORTOWY, ADAMASZEK, KOPS, MAGNEZJA, CZUPRYNA, PRYMITYW, POLARYZATOR, SYRENY, WOLUMEN OBROTÓW, DŹWIGARKA, GALON, PSEUDOMORFIZM, CEL, PRZYSTAŃ, REZERWA WALUTOWA, ?BATALION WARTOWNICZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY O OGÓLNYM WZORZE R-SO2-R', GDZIE R, R' TO GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA.; JEST TO SUBSTANCJA CHEMICZNIE OBOJĘTNA, BEZ ZAPACHU, DOBRZE KRYSTALIZUJĄCA I ODPORNA NA ŚRODKI REDUKUJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY O OGÓLNYM WZORZE R-SO2-R', GDZIE R, R' TO GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA.; JEST TO SUBSTANCJA CHEMICZNIE OBOJĘTNA, BEZ ZAPACHU, DOBRZE KRYSTALIZUJĄCA I ODPORNA NA ŚRODKI REDUKUJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SULFON związek siarkoorganiczny o ogólnym wzorze R-SO2-R', gdzie R, R' to grupa alkilowa lub arylowa.; jest to substancja chemicznie obojętna, bez zapachu, dobrze krystalizująca i odporna na środki redukujące (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SULFON
związek siarkoorganiczny o ogólnym wzorze R-SO2-R', gdzie R, R' to grupa alkilowa lub arylowa.; jest to substancja chemicznie obojętna, bez zapachu, dobrze krystalizująca i odporna na środki redukujące (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY O OGÓLNYM WZORZE R-SO2-R', GDZIE R, R' TO GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA.; JEST TO SUBSTANCJA CHEMICZNIE OBOJĘTNA, BEZ ZAPACHU, DOBRZE KRYSTALIZUJĄCA I ODPORNA NA ŚRODKI REDUKUJĄCE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY O OGÓLNYM WZORZE R-SO2-R', GDZIE R, R' TO GRUPA ALKILOWA LUB ARYLOWA.; JEST TO SUBSTANCJA CHEMICZNIE OBOJĘTNA, BEZ ZAPACHU, DOBRZE KRYSTALIZUJĄCA I ODPORNA NA ŚRODKI REDUKUJĄCE. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

x