NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE LUB GŁÓWNY KOŚCIÓŁ DEKANATU, DAWNIEJ: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FARA to:

najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 4 lit.)KOŚCIÓŁ FARNY to:

najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FARA

FARA to:

najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 4 lit.)FARA to:

kościół parafialny (na 4 lit.)FARA to:

dawny kościół parafialny (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE LUB GŁÓWNY KOŚCIÓŁ DEKANATU, DAWNIEJ: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.805

PAPILOTKA, GAPA, ZWŁOKI, LOGIKA ZDAŃ, NAWALANKA, RELACJA, FIGURA GEOMETRYCZNA, LINIA WIDMOWA, KOSMOGONIA, KSIĄŻĘ, LUWERS, FAŁ, JĘZYK, LAGUNA, KLOSZ, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, TYCZKA, GŁOWOCIS, POGROMCA, SUFLET, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, PUNKT, MANCA, NOSICIEL, GÓRKA, SERIA, STWORZENIE, KOJARZENIE, DŻEM, PRZEPIS, SPIEK, SOS TATARSKI, GARNITUR, ILUMINACJA, EMISJA, INSEKT, WYROCZNIA, GRAFIKA, AGREGAT KRYSTALICZNY, DEGRADACJA SPOŁECZNA, OPTIMUM EKONOMICZNE, KOMBINATORYKA STOSOWANA, OGRANICZENIE WIEKOWE, TANIEC, PIERDOLENIE O SZOPENIE, NOOB, ZGRUBIENIE, ODEZWA, MECENASOSTWO, TYGIEL, WOJNA, CZESKI BŁĄD, AUTOMAT TELEFONICZNY, ABANDON, TWÓR, PAGON, MANGANIAN, ZABAWKA, BINDA, ANTYOKSYDANT, DYPTYCH, ŁYK, GLAZURA, KIERAT, STACJA, GORĄCY PIENIĄDZ, KWASZONKA, MARINA, KWAS, FRAMUGA, KANAŁ ENERGETYCZNY, MUR, WĘGAR, FRYZ, TEMBLAK, TRINIA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, OBORA DWORSKA, KURANT, WOJSKO FEDERALNE, KAMIEŃ WĘGIELNY, CZERPAK, TRANSPOZYCJA, PAWIMENT, IMIONISKO, PÓŁCIEŃ, ODNALAZCA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, WIĄZ, SPARTA, WICI, SEŁEDEC, ŻELAZO, CYPRYŚNIK BŁOTNY, ODNIESIENIE, PAPROTNICA KRÓLEWSKA, GROTMASZT, REKWIZYT MUZYCZNY, POSADZKA, PAPRYKARZ, INWESTYCJA PORTFELOWA, SIEĆ WODOCIĄGOWA, PISMO PIKTOGRAFICZNE, NOC KAIRU, RAMA, PANDANOWIEC, TOM, WAGA, TANTALIT, WARZYWNIK, PRZEZIERNIK, AURA, PODCENTRALA, CZABAN, SZUM, DATOWNIK, KONTYNGENT CELNY, ADIOFON, JON KOMPLEKSOWY, SŁUPEK, HALO, STARTER, UKŁAD KIEROWNICZY, CIĄG, PARCH, MOHRG, CZŁONEK, BRZOZA CZARNA, TELESKOP, KLINKIER, DANE TELEADRESOWE, REKUPERATOR CIEPŁA, CIŚNIENIE STATYCZNE, BAŃKA, AFISZOWANIE SIĘ, PYLICA ALUMINIOWA, NEFROSTOMIA, EGZERCYCJA, RURA, EMPIREUM, ADORACJA, SZNUR, LASONOGI, ROZGAŁĘŹNIK, BUCHTA, ZACIESZ, PRZEMIANA ODWRACALNA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, BAGAZJA, PLATFORMA CYFROWA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, OCEMBROWANIE, KONWERSJA , TIURMA, MUSZNIK, ANTABA, KLAPECZKA, ZROZUMIAŁOŚĆ, REDINGOTE, DAN, ACAN, RYBA AMFIDROMICZNA, DOMEK, BIURO TECHNICZNE, WŁOSY TETYDY, JEŻYNA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, GRZBIET KSIĄŻKI, METABAZA, FORMACJA, EFEKT STYKU, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, PASZTETÓWKA, UJŚCIE, SZPATUŁKA, DWÓJKA, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, TRANSKRYPCJA, PRZEŁOM, STRATA, IRC, CHAMBONNIERES, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, SIATKA, SALSA, IMMUNOSUPRESANT, ANYŻEK, NERW, BLASTOGENEZA, PADYSZACH, KARA UMOWNA, ZNAK NAWIGACYJNY, KALIPSO, SZLACHAR, SPÓJNIK WYNIKOWY, CYTOWALNOŚĆ, GAMBIT, KRAN, JĄDRO, LIRNIK, ZWĘŻENIE JELITA GRUBEGO, KAPITAŁOWOŚĆ, NIEMOŻNOŚĆ, KLIKER, EPOKA, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, HEL, APSYDA, MATERIAŁ, SZCZAW, WINA KWALIFIKOWANA, LEWOSKRZYDŁOWY, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, NOSZE, PRZEMIENNIK AMATORSKI, GLORIA, KOBUZ, BULIONÓWKA, ODPADY STAŁE, PŁOMYCZEK, KULT, SPRZĄCZKA, GIPSATURA, PRAWORZĄDNOŚĆ, POMPA INFUZYJNA, WÓZKOWY, ŻOŁDAK, BLANTYRE, POTWIERDZENIE, PIKA, DZIAŁANIE, ZMORA, KACZUGA INDYJSKA, SMUŻKA, MONTOWNIA, PISZCZEK, KOLEGA PO FACHU, PRODUKT, ODSUWACZ, NAWÓZ MINERALNY, PUŁAP, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, KLEIK, EDYKUŁ, RUMUŃSKOŚĆ, PLAKAT, PAS DROGI GRANICZNEJ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, ŁĄCZNOŚCIOWIEC, RYTON, EKSPLANTAT, RASA, PROCES GEOLOGICZNY, BALONET, HEBRA, DEPILACJA, POJEDYNEK, PREDYKACJA, FILTR GĄBKOWY, ZŁOTÓWKA, ZAŚPIEW, FONOGRAM, PUDEL, MASZOPERIA, ADRES KORESPONDENCYJNY, FESTON, STREPTOKOK, KATAPLAZM, CYGAN, OKRZYK, MONOGAMIA, NAKAZ, ŚMIERDZIUCH, FLOTA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, PODZBIÓR, ŁĄCZNIK, UCHO, AMERYKAŃSKOŚĆ, DZIEWIĄTA WODA PO KISIELU, TOBOŁEK POLNY, OBJAW, OKULARY, ŚLIZG, GASTRO, WIDEO, KLARYT, BACIK, SEKCJA RYTMICZNA, KOCIOŁ FLUIDALNY, DENDRODOA, PINGLE, MASZKARON, SILNIK CZTEROSUWOWY, PĘCHERZ, STAŁOŚĆ, TERMAJSKA, ŁAWICA SKALNA, ?BŁYSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.805 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE LUB GŁÓWNY KOŚCIÓŁ DEKANATU, DAWNIEJ: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE LUB GŁÓWNY KOŚCIÓŁ DEKANATU, DAWNIEJ: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FARA najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 4 lit.)
KOŚCIÓŁ FARNY najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FARA
najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 4 lit.).
KOŚCIÓŁ FARNY
najstarszy kościół w mieście lub główny kościół dekanatu, dawniej: kościół parafialny (na 12 lit.).

Oprócz NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE LUB GŁÓWNY KOŚCIÓŁ DEKANATU, DAWNIEJ: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - NAJSTARSZY KOŚCIÓŁ W MIEŚCIE LUB GŁÓWNY KOŚCIÓŁ DEKANATU, DAWNIEJ: KOŚCIÓŁ PARAFIALNY. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x