Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: SZTUCZNIE WYKONANE PODŁUŻNE ZAGŁĘBIENIE W ZIEMI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA Z OKOLICY NADMIERNEJ ILOŚCI WODY I ODPROWADZANIA JEJ DO NAJBLIŻSZEJ RZEKI LUB ZBIORNIKA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓW MELIORACYJNY to:

sztucznie wykonane podłużne zagłębienie w ziemi służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SZTUCZNIE WYKONANE PODŁUŻNE ZAGŁĘBIENIE W ZIEMI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA Z OKOLICY NADMIERNEJ ILOŚCI WODY I ODPROWADZANIA JEJ DO NAJBLIŻSZEJ RZEKI LUB ZBIORNIKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.176

KAC, OBRÓBKA, MIŚ, LUZAK, SZCZUDŁO, WIELOKROTNOŚĆ, LOCO, FISZBINOWCE, BYDLAK, KRETOWISKO, CIEPLARKA, MARABUT AFRYKAŃSKI, JOGURT, POBIAŁKA, PRZEPRÓCHA, SPRZĘCIOR, RADŁO, KOLOKWIUM, BONOBO, ZAJĘCIE, PELIKAN, PODMIOT GRAMATYCZNY, PIERŚCIEŃ, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, INTELEKTUALIZM, IRANIZACJA, EKSPONENT, NIEWYDOLNOŚĆ, ZABYTEK NIERUCHOMY, LĄDZIENIE, OBSERWATOR, MNISZEK, OCEMBROWANIE, ODDANIE, PLAFON, OBIEKTYWNOŚĆ, GALÓWKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, KOMBINATORYKA STOSOWANA, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, PŁOMIEŃ WYLOTOWY, ZNAJOMY, POTWORKOWATOŚĆ, ABSZTYFIKANT, PRZEWRÓSŁO, EKLEKTYCZNOŚĆ, SEKWENSER, DZIKA KARTA, KIERAT, DENATURACJA BIAŁKA, BOCZEK, TRANSURAN, SIEKIERA, DOCHODZĄCA KOBIETA, WSPÓŁZIOMEK, AFRYKANIZACJA, TRZYNASTKA, ZASILANIE SIECIOWE, EKSPRES, DRUK ULOTNY, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, WARTOŚĆ MODALNA, ODGAŁĘZIACZ, TYP, GRUSZKA, BAGIETA, AMORFIK, DYSCYPLINA POKAZOWA, ULAŻ, WYDMUCH, FONIATRIA, KĄPIEL, GAMEPLAY, RZEMIOSŁO, RAJDER, KAZAMATA, OBCOWANIE PŁCIOWE, KOSZYK, WYCHOWAWCZYNI, DACH POGRĄŻONY, METEOR, KOD IDENTYFIKACYJNY, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, POJAZD KOLEJOWY, LOFIX, LB, SZUKACZ, FARBA KLEJOWA, TARANOWANIE, WYZWOLICIEL, ODTWÓRCA, WIRÓWKA, KANAPKA, KUMULACJA, PŁUCZKA, ADIDASEK, ZWINNOŚĆ, FORMA ODLEWNICZA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, DERMOKOSMETYK, SKWARKI, SŁOWIAŃSKOŚĆ, PRANKO, GENEZA, WYMIENNIKOWNIA, SMREKUN, ZAPYTANIE OFERTOWE, DZIEWICTWO, TRAGICZNOŚĆ, DYFERENCJA, ADORACJA, PILOT, SZPONA, MARRAN, DIASYSTEM, ZŁOTKO, CHUSTA, WIBRATO, ŁADOWARKA, APRETURA, PRĄD, CYNGIEL, ZAGRANIE, STARZEC, ORSZADA, FALSTART, WIDEOMAN, KISZKA PASZTETOWA, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, ŻUŻEL, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, DZWONNICA, SATELITA METEOROLOGICZNY, KWAS LINOLENOWY, REGIONALISTYKA, PIGWA, SERENADA, CAO, GALARETA, SAUNA, WSPÓŁCZYNNIK ODDECHOWY, CHINE, SKŁADKA, WYPALANKA, WOJNA, CHWYTNIK, PODKARMIACZKA, RUCHY EPEJROGENICZNE, OŚLE UCHO, MIKSER, PUCH KIELICHOWY, PERIOD, SAMOWOLA, ŁOŻYSKO TOCZNE, MARIONETKA, SZTUBAK, BLOCZEK, MARUDA, KUSTOSZ, WZIERNIK, POWIEŚĆ ŚRODOWISKOWA, ASPEKT, RATING, BELLAY, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, OBERWANIE CHMURY, SURFAKTANT, PÓŁKULA, SCENARIUSZ, BIAŁA FLAGA, ŁĄCZNIK, CYTODIAGNOSTYKA, KRZYŻ PAPIESKI, MŻAWKA, DANA, ALERGIA PYŁKOWA, PIEPRZ RÓŻOWY, FASZYNA, ŁONO, TRANSLACJA, EKSPRES, BAT, WŻER, TRANSPARENT, KLASTER DYSKOWY, STEK, REWITALIZACJA, WCHŁANIANIE ZWROTNE, SĄSIEDZKOŚĆ, KOTLINA, PION, TABLICA EPITAFIJNA, DOMINANTA, RYBY KOPALNE, OŚWIETLACZ, OSA, MATERIAŁ, PŁATKI ŚNIADANIOWE, TONDO, KARAWAN POGRZEBOWY, KOŃCÓWKA, SZPERACZ, EDYKUŁA, BOSCH, DELFIN COMMERSONA, NIEMIECKOŚĆ, OLEJARSTWO, DŁUGI WEEKEND, BIOCHEMIA, SZMUGIEL, PRZELICZNIK, LUTNIARZ, TASIEMCE, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KONDENSACJA HYDROLITYCZNA, SPIRYTUS BEZWODNY, CIĄGOTY, KANTONISTA, FURGONETKA PANCERNA, WSPOMAGACZ, KALKA JĘZYKOWA, DZIEWIĘTNASTY, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, DNO, ELEW, POMPA OBIEGOWA, GEOFIT KORZENIOWY, STRZAŁKA, ZIELEŃ, JEDNOSTKA, LATARNIA UMARŁYCH, KOMPETENCJA TWARDA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, MAKRON, ŚCIEKI KOMUNALNE, GĘŚ, KLEPISKO, OLEJ JADALNY, ZAMSZ, NIEWIERNOŚĆ, SŁUŻBA, PLURALISTA, FROTTE, WYROŚL, INTERMEZZO, SZKODNIK, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, PARSZYWOŚĆ, GODZINA, STAROŚCIŃSKI, WESEL, TAO, RÓW, GRONO, NEFROLEPIS, LIST KREDYTOWY, NUMER BURTOWY, FIOLET GENCJANY, NIECHLUJ, PUSTELNIA, ORBITA PARKINGOWA, HANDEL ZAGRANICZNY, WYSYPKA, OPCJA WALUTOWA, WILK PSZCZELI, JAŁOWIEC, TWIERDZENIE RAMSEYA, OPERA MYDLANA, PRASA, CELEBRACJA, WULKAN BŁOTNY, TIAZYD, KINKIET, SYSTEM POMIAROWY, WODA PODSKÓRNA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, MASER, POTASZ, OBRÓŻKA, KOLONIA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, PELAGIAL, NAZWA TOPOGRAFICZNA, OSIEMNASTY, WODNOKRZYWOSZYJ ZANURZONY, FILAR, MINUTA, JEZIORO ENDOREICZNE, UKRZYWDZONY, SAKWA, ODPŁYW, GRABARZ, DIAMENT, PROGRAM UŻYTKOWY, PROCES DECYZYJNY, ANTYPAST, RING, ZAPALNIK UDERZENIOWY, RUCH PRZYŚPIESZONY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.176 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: sztucznie wykonane podłużne zagłębienie w ziemi służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SZTUCZNIE WYKONANE PODŁUŻNE ZAGŁĘBIENIE W ZIEMI SŁUŻĄCE DO ZBIERANIA Z OKOLICY NADMIERNEJ ILOŚCI WODY I ODPROWADZANIA JEJ DO NAJBLIŻSZEJ RZEKI LUB ZBIORNIKA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
rów melioracyjny, sztucznie wykonane podłużne zagłębienie w ziemi służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓW MELIORACYJNY
sztucznie wykonane podłużne zagłębienie w ziemi służące do zbierania z okolicy nadmiernej ilości wody i odprowadzania jej do najbliższej rzeki lub zbiornika (na 15 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x