WYKONANA RĘCZNIE ZIEMNA ZAPORA ZBUDOWANA W CELU ZATRZYMANIA ATAKU CZOŁGÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RÓW PRZECICZOŁGOWY to:

wykonana ręcznie ziemna zapora zbudowana w celu zatrzymania ataku czołgów (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYKONANA RĘCZNIE ZIEMNA ZAPORA ZBUDOWANA W CELU ZATRZYMANIA ATAKU CZOŁGÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.544

KOPUŁA PANCERNA, SYTA, SAMOREGULACJA, FONOGEST, LISTEK FIGOWY, OBRONA, POGOTOWIE GAZOWE, PHISHING, PUENTA PŁASKA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, ZASŁONA DYMNA, PAPIER PERGAMINOWY, AGRAFA, KOŁATKA, AKT PŁCIOWY, SOBÓR POWSZECHNY, ZAPORA WODNA, KORUPCJA, POCHLEBSTWO, TKANINA SZTUCZNA, WSPINALNIA, ZEFIR, KONFERENCYJKA, PREZENTACJA, OSTANIEC KRASOWY, SAMOPOMOC, ŁĄCZYNA, INTERPRETACJA, KSERÓWKA, IMERSJA, PROTEZA DENTYSTYCZNA, SEANS, BAZGROŁ, BIEG, ABREWIACJA, PODCHLEBSTWO, KARMA, ZALESIANIE, SZCZELINOWANIE HYDRAULICZNE, PISTOLET, HUCZEK, UBÓJ, ZASIEKI, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, BEZCELOWOŚĆ, SKAŁA LUŹNA, EGZORCYZM, MADZIARKA, SITO, ORGANIZACJA, FIGURKA TANAGRYJSKA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, FORMACJA DEFENSYWNA, KAPITUŁA, OPONA MÓZGOWO-RDZENIOWA, MIĘDLICA, CZARNA MAGIA, RENTGENODIAGNOSTYKA, SPADOCHRON HAMUJĄCY, KORONKA, DZIEŃ OTWARTY, ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY, SATURN, DOPŁATA EKSPORTOWA, ŚWIĄTEK, GANASZOWANIE, DOCZESNA, BUDKA LĘGOWA, AGRESJA, NIEWYPAŁ, TRUTKA, PRAKTYKA RELIGIJNA, OGNISKO, STRATEGIA, UBEZPIECZENIE, PASTISZ, ROZRZĄD, UKOP, OBRONA, TRIK, GRIGORESCU, SEKULARYZACJA, POSEŁ, UCHO IGIELNE, ZABIEG LECZNICZY, MŁOT, TEATR ULICZNY, MAGISTERKA, KARABIN PRZECIWPANCERNY, ŻEBRO, FASETKA, MIECZ, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, MUSZKA, ZNAK PRZESTANKOWY, TEŚCIK, ŚRODEK PRAWNY, BADANIE, INDYJSKI KOŃ WOJSKOWY, MUNDSZTUK, OBIPIĘTA, PASIERB, GOSPODARKA NATURALNA, BEZKIERUNKOWOŚĆ, OBLICÓWKA, RYBY ŁAWICOWE, DĄŻENIE, OKOLICZNIK CELU, LIBIDO, CURLING, CONSILIUM, GLIF, POSŁANIEC, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, ŚCIANKA WSPINACZKOWA, ŚMIECIÓWKA, ZAPORA OGNIOWA, STYLIZACJA, PRZYKRYCIE, UDERZENIE, NARADA, OSZCZERSTWO, OSTEOTOMIA, KOMERAŻ, PARTIA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ODWRÓT, KULTURA KOMÓRKOWA, WYTWÓRCA, BOMBARDOWANIE, ELEKTRODA WODOROWA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, MAJSTERSTWO, DRANKA, KAMPANIA, EGZERCYCJA, AGREGACJA, MAKROMOLEKUŁA, ŚWIETLIK, HUCZEK ZIEMNY, POPĘD PŁCIOWY, MIĘDLARKA, AFERZYSTA, STOPOTONA, MUSZTRA, PRZESŁUCHANIE, ETIUDA, INDUKTOR, PORÓD FIZJOLOGICZNY, PAS MIEDNICZNY, PRZEWIJAK, PRZEZIERNIK, OKOP, WYBIEG, WŁÓCZĘGA, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, ESTAMPAŻ, POLITYKA PRYWATYZACYJNA, SÓL, RZUTKI, ŻEGADŁO, KONFERENCJA EPISKOPATU, MINIATURA, NOSEK, DEMONSTRACJA, FOSA, ZNAK INTERPUNKCYJNY, GOLFIK, PŁASZCZ KĄPIELOWY, LICENCJAT, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OBLICÓWKA, WIETRZNIK, KAZUISTA, KLISZOGRAF, KAPITAŁ, DIALIZOTERAPIA, CŁO ZAPOROWE, RÓW PRZECIWPANCERNY, ARCHIWISTA, RUCH, OPERACJA PLASTYCZNA, MANIPULACYJNOŚĆ, STARCIE, MAJSTERSZTYK, KAPŁON, WICI, MOKRA ROBOTA, ZESPÓŁ ZADANIOWY, GWARANCJA PROCESOWA, NARZĘDZIE, DEFENSYWA, PRZYNĘTA, START-UP, WIĄZADEŁKO, WALIDACJA, SMOK, MISJE, BLASTODERMA, ODCIĄG, METATEKST, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, NATURALIZM, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, CHOROBA DYPLOMATYCZNA, ASCEZA, PRODUCENT, ICE, STOPKLATKA, RUCH, KURTYNA, ŁUK OPOROWY, ŚWIATŁO POSTOJOWE, SZPALTA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, PROGRAM NAPRAWCZY, EUROFUNDUSZE, PYTANIE RETORYCZNE, AMPLIFIKACJA, ETYKIETKA, NAWALANKA, METAFRAZA, ORGAN, POTWARZ, SPRZĄCZKA, WIEŻA WIERTNICZA, LUNETA, OPASKA SYRYJSKA, OBRONA, PRANIE MÓZGU, STRAŻ MIEJSKA, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, BIEŻNIK, OPATRUNEK UCISKOWY, SZTYCH, ZADZIERZGNIĘCIE, OSŁONKA POCHWOWA JĄDRA, ETIUDA, GRAJCAR, KLĘSKA, CEGŁA DYNASOWA, REWIZJA, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, AFERZYSTKA, CZERPAK PATALASA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, WYSYP ZARODNIKÓW, KONWENCJA, HEAD HUNTER, ASEKURACJA, UCHYB, PRODUCENT, DYSK, ŚWIATŁO AWARYJNE, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, TROMBOLITYK, WYKŁADNIA CELOWOŚCIOWA, NAUCZANIE, OSŁONA, CLEARING, CHEMIZACJA, ŚWIATŁODRUK, FARMAZONIA, ARCHIWIZACJA, RÓW TEKTONICZNY, KOZIOŁ, MANIPULATOR, KLIRING, ROŚLINA TRANSGENICZNA, SEZAM, EMBLEMAT, GRAFITYZACJA, AKWAFORTA, BŁONA PŁAWNA, WÓZ ASENIZACYJNY, KONFEDERACJA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, TEMPERA, EDYCJA, ROZBIEG, TEST, WATÓWKA, POZDROWIENIE, PRODUKT LECZNICZY, KANIBALIZACJA, CHWYTNIK, SAKLA, TRACHEOTOMIA, RUCH EKOLOGICZNY, PODUSZKA POWIETRZNA, FAKSYMILE, NAKARCZEK, APLIKACJA PROKURATORSKA, STYLIZACJA, CHOROBA BRUGADÓW, STOP-KLATKA, ?ZASADA RZECZYWISTOŚCI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.544 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYKONANA RĘCZNIE ZIEMNA ZAPORA ZBUDOWANA W CELU ZATRZYMANIA ATAKU CZOŁGÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYKONANA RĘCZNIE ZIEMNA ZAPORA ZBUDOWANA W CELU ZATRZYMANIA ATAKU CZOŁGÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RÓW PRZECICZOŁGOWY wykonana ręcznie ziemna zapora zbudowana w celu zatrzymania ataku czołgów (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RÓW PRZECICZOŁGOWY
wykonana ręcznie ziemna zapora zbudowana w celu zatrzymania ataku czołgów (na 17 lit.).

Oprócz WYKONANA RĘCZNIE ZIEMNA ZAPORA ZBUDOWANA W CELU ZATRZYMANIA ATAKU CZOŁGÓW sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - WYKONANA RĘCZNIE ZIEMNA ZAPORA ZBUDOWANA W CELU ZATRZYMANIA ATAKU CZOŁGÓW. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x