RODZAJ I SPOSÓB PODŁĄCZENIA CEWKI INDUKCYJNEJ, STOSOWANY DAWNIEJ W TELEFONII W CELU ODTŁUMIENIA I POPRAWY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ LINII TRANSMISYJNEJ (TZW. PUPINIZACJA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CEWKA PUPINA to:

rodzaj i sposób podłączenia cewki indukcyjnej, stosowany dawniej w telefonii w celu odtłumienia i poprawy charakterystyki częstotliwościowej linii transmisyjnej (tzw. pupinizacja) (na 11 lit.)CEWKA PUPINOWSKA to:

rodzaj i sposób podłączenia cewki indukcyjnej, stosowany dawniej w telefonii w celu odtłumienia i poprawy charakterystyki częstotliwościowej linii transmisyjnej (tzw. pupinizacja) (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ I SPOSÓB PODŁĄCZENIA CEWKI INDUKCYJNEJ, STOSOWANY DAWNIEJ W TELEFONII W CELU ODTŁUMIENIA I POPRAWY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ LINII TRANSMISYJNEJ (TZW. PUPINIZACJA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.445

PISTACJA, PRYSZCZEL, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, TROL, KRAMNICA, AKOMODACJA, NASIĘŹRZAŁOWCE, OBÓJ DA CACCIA, PRYMITYW, HOMILIA, POTWARZ, ABSORPCJA, ATALIA, ZIEMSKI, PĘCHERZNICA, NOTACJA DIRACA, MALINÓWKA, KANAŁ DERYWACYJNY, WIMANA, KOMÓRKA, WLAN, GĄSKA, DEFLAGRACJA, DIODORUS, EGZEKUCJA KOMORNICZA, JEŻYNA, SARNIAK, TANOUCHIZAUR, SINUSONAZ, SKALNICZEK, GAZ NOŚNY, SYSTEM SZWAJCARSKI, KORONKA, SZALET, OBROTNIK, ŁATA, HUMOR, ANTABA, MEFLOCHINA, SYSTEM, ZŁĄCZE, DOŚWIADCZENIE WAZONOWE, HELIKOPRION, PRZEDMIAR, KRYPTOLOGIA, LIGUSTR, CYNGIEL, SERIOLE, BIEG, FISTASZKI, STOSUNEK, POCISK SMUGOWY, MIECZ, WIETRZNIK, JURYSLINGWISTYKA, MIESZEK, MODEL DECYZYJNY, MALANGA, RYFAMPICYNA, FAŁDOWNIK, CZERWONA SOJA, ŁUK GRECKI, SARAFAN, DODATEK BRANŻOWY, DŻAGAN, ALAMOZAUR, PELOTA, USTĘP, GRAFIKA FRAKTALNA, OCZKOWANIE, LORGNON, GRZYBOPODOBNE LĘGNIOWE, BIEGUN, RUTIODON, PRANIE, RENTGENODIAGNOSTYKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, TROPONIMIA, NARCIARSTWO DOWOLNE, JASNOŚĆ, PORTFEL ELEKTRONICZNY, TECHNIKA ŚWIETLNA, PRAŻAK, SYNDROM PARYSKI, REST, ŻOŁNIERZ LINIOWY, KULANKA, WILKOSZ, JEDNOSPÓJNOŚĆ, PLEŚNIAK, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, ŁAJDACKOŚĆ, CIEPŁE LODY, KANNA, ORGIA, KRUCHAWECZKA, TYGRZYK, SIERŚĆ, WOJSKO FEDERALNE, BLISTER, TYTOŃ, AWIATYRAN, FLASH, JASKÓŁCZY OGON, WĘDZIDŁO, GEREZA, CHIMICHANGA, TRANSEKT, ZAWSZELA, EKSPERYMENT MYŚLOWY, TYNK, DZIKÓW, COCKTAIL, GNIOT, STRZELBA, NASIENNIK, LEGO, MSZAŁ, ARTYKULATOR, MAŚLANKA, KONGRUENCJA, KWINTET, FRYZ, ŁOWIEC, PIANKA, STROIK POJEDYNCZY KRYJĄCY, WILHELMKA, HIPEASTRUM, NOTA, SZKŁO, JANUSZ, PARLANDO, DZIRYT, ZADRZECHNIA, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, KORONA, PRAKTYKA RELIGIJNA, KABAB, KAWA Z MLEKIEM, KOTEWKA, BIAŁY ŚPIEW, OBIBOK, PANCERZ, EDREDON, AKT ADMINISTRACYJNY, TYNKARKA, DYPTAM, ZJAWISKO PURKINIEGO, SZMACIAK, CŁO IMPORTOWE, INSTYTUCJA PROCESOWA, IRCHA, WŁOK, RODZAJ, GAZÓWKA, TOPIK, PRZESŁONA MIGAWKOWA, KORZONEK, KSYLEN, IMMERSJA, SZKOPEK, TRANSOL, EKLOGA, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, KURZOWIEC, PSZCZOŁA, ANAFORA, PRZEGRUPOWANIE, USTALENIE, SESJA, BANK GENÓW, TAJSTRA, FENIKS, WYJŚCIE, PIKIELHAUBA, NEMES, OBIEKT LINIOWY, KORA, LAPIDARNOŚĆ, ŻELAŹNIK, BERŻERA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, ESMARCH, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, ETUIDA, PARÓWA, SZTUCZKA, GHI, SZCZAWIK, WIELKOROSJA, CHARAKTERYSTYKA, KNEL, ŻERTWA, ARCHIWISTA, DOCHÓD NARODOWY, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, WĘŻYK, WOLANT, CROONER, BROŃ BIOLOGICZNA, OKUPACJA, CZOŁOWNICA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, KONTROLA SKARBOWA, BIELINKOWATE, ENDURO, JADŁOSPIS, NUDYSTA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, CENTRALNE, PRĄŻEK, ŚLINOCHRON, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, KORONA, PĘPOWNIK, DZIEWANNA, ANALIZA WIDMOWA, REGULACJA URODZEŃ, CHEDDAR, CECHOWNIA, WÓZ ASENIZACYJNY, ŚCIEG, ACHEIROPOIETOS, FLAKONIK, ORDONANS, PRZEŚLADOWANIE, SANSEWIERA, KONWERSJA, WSPÓLNOTA, CHLEBOWIEC, PRANIE MÓZGU, BUKOLIKA, RYNEK REGIONALNY, MALINES, ŚNIEŻYCA, POPĘD PŁCIOWY, WYDŁUŻALNIK, PRINCEPS, FASOLA MUNGO, SKRYCIK, MUCHA MOKRA, PRZEKRASEK, ZATOKA, CZUBAJKA, LIFTBACK, MAKADAMIA, EKRAN, ARTYLERIA ATOMOWA, TAWULEC, CETIOZAUR, ŚLEDŹ, SZYK TOROWY, ALERCE, NARZĘDZIE, MARKETING SKOJARZENIOWY, PIRAMIDA EKOLOGICZNA, JUMPER, TELESKOP ZWIERCIADLANY, POZAHISTORYCZNOŚĆ, LUSITANOZAUR, RYBAWIRYNA, ŁADUNEK GLIKEMICZNY, KOLEUS, BOBROSZCZURY, FOLA, SYNAPIZM, CONFIT, GORZKIE ŻALE, STABILITRON, TWARDZIEL, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, NOAZAUR, TAPIR, FAWORYTKA, BAWEŁNA, ALPENHORN, BANANOWIEC, TUNING, KARLUDOWIKA, GAMBANG, TANIUS, OZOREK, KONOPNICA, KONTERFEKT, PYTANIE, PRZEWINA, SPICCATO, LAMACERATOPS, TOK, KORA, PULPIT, KLASMODOZAUR, TABAKA, KLAMELIZAUR, SYSTEM WALUTOWY, CHLEB POKŁADNY, PARK, WIDRINGTONIA, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY CZYNNY, ?GORETEKS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.445 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ I SPOSÓB PODŁĄCZENIA CEWKI INDUKCYJNEJ, STOSOWANY DAWNIEJ W TELEFONII W CELU ODTŁUMIENIA I POPRAWY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ LINII TRANSMISYJNEJ (TZW. PUPINIZACJA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: RODZAJ I SPOSÓB PODŁĄCZENIA CEWKI INDUKCYJNEJ, STOSOWANY DAWNIEJ W TELEFONII W CELU ODTŁUMIENIA I POPRAWY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ LINII TRANSMISYJNEJ (TZW. PUPINIZACJA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CEWKA PUPINA rodzaj i sposób podłączenia cewki indukcyjnej, stosowany dawniej w telefonii w celu odtłumienia i poprawy charakterystyki częstotliwościowej linii transmisyjnej (tzw. pupinizacja) (na 11 lit.)
CEWKA PUPINOWSKA rodzaj i sposób podłączenia cewki indukcyjnej, stosowany dawniej w telefonii w celu odtłumienia i poprawy charakterystyki częstotliwościowej linii transmisyjnej (tzw. pupinizacja) (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CEWKA PUPINA
rodzaj i sposób podłączenia cewki indukcyjnej, stosowany dawniej w telefonii w celu odtłumienia i poprawy charakterystyki częstotliwościowej linii transmisyjnej (tzw. pupinizacja) (na 11 lit.).
CEWKA PUPINOWSKA
rodzaj i sposób podłączenia cewki indukcyjnej, stosowany dawniej w telefonii w celu odtłumienia i poprawy charakterystyki częstotliwościowej linii transmisyjnej (tzw. pupinizacja) (na 15 lit.).

Oprócz RODZAJ I SPOSÓB PODŁĄCZENIA CEWKI INDUKCYJNEJ, STOSOWANY DAWNIEJ W TELEFONII W CELU ODTŁUMIENIA I POPRAWY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ LINII TRANSMISYJNEJ (TZW. PUPINIZACJA) sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - RODZAJ I SPOSÓB PODŁĄCZENIA CEWKI INDUKCYJNEJ, STOSOWANY DAWNIEJ W TELEFONII W CELU ODTŁUMIENIA I POPRAWY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ LINII TRANSMISYJNEJ (TZW. PUPINIZACJA). Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x