PIERWOTNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO POLA POLEGAJĄCY NA OBSIEWANIU POLA COROCZNIE AŻ DO SPADKU ŻYZNOŚCI POLA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, ROZWOJU PATOGENÓW ORAZ UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JEDNOPOLÓWKA to:

pierwotny sposób użytkowania rolniczego pola polegający na obsiewaniu pola corocznie aż do spadku żyzności pola w wyniku zmniejszenia składników odżywczych, rozwoju patogenów oraz uciążliwych chwastów (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERWOTNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO POLA POLEGAJĄCY NA OBSIEWANIU POLA COROCZNIE AŻ DO SPADKU ŻYZNOŚCI POLA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, ROZWOJU PATOGENÓW ORAZ UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.389

BIDULA, POLA, MORDWIN, PODWÓJ WIELKI, DIODA, SAŁATKA, SYSTEM DEDUKCYJNY, USTALENIE, ŻACHWY, KRZEPNIĘCIE KRWI, MYLONITYZACJA, WYSPA BARIEROWA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PRZEMYSŁ LEKKI, ARMIDALE, PROLIFERACJA, CEKOTROFIA, LEBERKA, ABORDAŻ, ZARODEK, TRAWA PASTEWNA, TERYLEN, BUKWICA, FILTR KALMANA, MINUF, ODWODORNIENIE, ZAKRZTUSZENIE, DUBELTÓWKA, PRZYCHODNIA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, ABORDAŻ, WĄTEK, GORĄCZKA REUMATYCZNA, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, OLEJ SILNIKOWY, DZIWONOS SZAROBOCZNY, KLESZCZE MIĘKKIE, GEOGRAFIA FIZYCZNA, GALLIZACJA, PERKOZ Z ALAOTRA, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, PAWIAN CZAKMA, CIASTO, TERAKOTA, USTERZENIE MOTYLKOWE, POSTRZYŻYNY, SKÓROSKRZYDŁE, REKONFIGURACJA, SYSTEM PARTYJNY, PIEROGI RUSKIE, CIEŚŃ NADGARSTKA, AUGSBURG, MLECZ, MATERIAŁ SIEWNY, ZANOKCICOWATE, TROFOBLAST, DŁUGOSZKI, EKONOMICZNA TEORIA DEMOKRACJI, MELODRAMAT, TANATOLOGIA, MELUZYNA, PRZEPROST, TRAGIZM, AGROWŁÓKNINA, ROZPAD, METODA SCENARIUSZOWA, ĆAKRA, FENOMENOLOGIA, SPADOCHRONIARSTWO, KĄTNIK ŚCIENNY, KANAŁ, GRUNT POROLNY, RUSYFIKACJA, KONTROLA DOSTĘPU, BEZSZPARKOWCE, WĘGLOWODAN, POKRACZKA, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, SIATKA, KONTAKT, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, DZIESIĄTA MUZA, NIĆ WIODĄCA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, GERBIL MONGOLSKI, HIPOTEKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ANTECEDENCJA, BLOCZEK, CZAKUELA, INFOBOKS, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, TURBINKA KOWALSKIEGO, DUR POWROTNY, PRZECHOWALNICTWO, SIŁA, AMALGAMACJA, DINOCEFALE, ASYMILACJA, RAMIA, TATUAŻ AMALGAMATOWY, HIV-1, ZIELENIEC, GRA LOSOWA, KACERSTWO, HETEROGENEZA, POJEDYNEK, PRÓG RZECZNY, WYGODNICTWO, TAJEMNICA, DEZINTEGRACJA MROZOWA, GAŁĄŹ, MEDYCYNA, POSTĘPOWANIE, STEPOWANIE, TURANOWIE, KAZARKA, POJEDNAWSTWO, RADIOLOGIA, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, CICHY WSPÓLNIK, TRÓJPOLÓWKA, FORMUŁA 1, PAJA, INWERT, RASZPLA CIERNISTA, BUNT, ACHEIROPOIETA, DEKORTYKACJA, CZARNUSZKA, CHOROBA ZARAŹLIWA, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, UPADEK, IMPLIKATURA, WYRAKOWATE, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, OWCA WIELKOPOLSKA, CIS, ŻYŁA LĘDŹWIOWA, DOŁEK, POŁOŻENIE, BISMARCK, TURKAN, LOPOLIT, RODZINA PSZCZELA, TORBIEL GALARETOWATA, MAN SE, GAMMA, KAPITAŁ ZAŁOŻYCIELSKI, JASKÓŁKA, RZĄDY POŚREDNIE, RURA OKŁADZINOWA, JESIOTR ROSYJSKI, SRAKA, TUŁÓW, POJAZD NIEKOŁOWY, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, WISKOZA, RECESJA, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PELYKOZAURY, PIÓRO, WEISS, GAMMACYZM, HAFT, STARZENIE MORALNE, JESION WYNIOSŁY, MACHALA, BOLSZEWICY, RYBOŁÓWSTWO, DOSKONALENIE ZAWODOWE, KŁOBUK, HARMONIZACJA, MASKONY, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, REFLEKSOLOGIA, HISTOLOGIA, POJEMNIK, SPÓJNIK ŁĄCZNY, SEPTYMA, TORSJA, ALGORYTM JAKOBIANOWY, CHÓW WSOBNY, HIPOCENTAUR, NOTACJA, PERCHA, MIKROREPRODUKCJA, SZABLONIK, ŻYŁKA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, TELEFON ZAUFANIA, EURO TRANCE, GRA CYLINDRYCZNA, MUZYKA, JODŁA WSPANIAŁA, JONOFOREZA, SZEREG ROZDZIELCZY, KĘDZIERZYN, ZAWIĄZEK, PRZEDSZKOLE, ŚLUNSK, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, WĄŻ, KENEL, REAKTOR, MINISTRANT ŚWIATŁA, DOZÓR ELEKTRONICZNY, ENDOSKOPIA, SZKAPLERZ, BREAKDANCE, POETYKA, FAZA, KLINKIER, KULTUROWOŚĆ, ADMINISTRACJA MORSKA, SZLARA, INFLACJA AKADEMICKA, SUSEŁ KARLIK, ZGRZEBŁO, STRAJK WŁOSKI, TRENING, FITOPATOLOGIA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, CHRZĄSTKA, MUŚLIN, JEOGRAFIA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, PIWO, ZOOTECHNIKA, AKCENT, REZERWA OBOWIĄZKOWA, APARAT, CYPROFLOKSACYNA, ZIOMKOSTWO, JESIOTROKSZTAŁTNE, POLICJA POLITYCZNA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, DOM KULTURY, PROTEINA, SEKWENCJA, PROCES POZNAWCZY, RĘBNIA, ODSTRZAŁ, METODA TERMICZNA, RADIOAKTYWNOŚĆ, KOKTAJL, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, KONFLIKT TRAGICZNY, PROMIENIOWANIE OPTYCZNE, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KORONKA, SIŁA MAGNETOMOTORYCZNA, IGNOTUM PER IGNOTUM, ROPUCHA STRUMIENIOWA, RYBA KOSTNA, RAJA BRUZDOWANA, BŁĄD PRZYBLIŻENIA, OCHWEŚNIK, BUDYŃ, CHEMIA KWANTOWA, PRASA, KUMOSTWO, ROZWINIĘCIE DZIESIĘTNE, ZBRODNIA STALINOWSKA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ENDURO, OGIEŃ ZAPOROWY, ISTOTA ZBITA, LAS GRĄDOWY, MEA, LOG, MORDENT, NIEOBLICZALNOŚĆ, KOCHAŚ, MORZE AZOWSKIE, DEONTOLOGIA LEKARSKA, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, PRAWO PODATKOWE, WARIANCJA FENOTYPOWA, INWENTURA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, KOLIMACJA, NUMER, BUREK, BIEDASZYB, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, CYPRZYK, KRAINA NEOTROPIKALNA, BALSA, KROWIE OCZY, PIŁSUDCZYZNA, TAPIRY, DĘBIANKA, OSNOWA GEODEZYJNA, PROCENT PROSTY, KULTURA WIELBARSKA, WOLATUCHA, WĘGIEL KENNELSKI, ?TELEMARK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.389 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERWOTNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO POLA POLEGAJĄCY NA OBSIEWANIU POLA COROCZNIE AŻ DO SPADKU ŻYZNOŚCI POLA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, ROZWOJU PATOGENÓW ORAZ UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERWOTNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO POLA POLEGAJĄCY NA OBSIEWANIU POLA COROCZNIE AŻ DO SPADKU ŻYZNOŚCI POLA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, ROZWOJU PATOGENÓW ORAZ UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JEDNOPOLÓWKA pierwotny sposób użytkowania rolniczego pola polegający na obsiewaniu pola corocznie aż do spadku żyzności pola w wyniku zmniejszenia składników odżywczych, rozwoju patogenów oraz uciążliwych chwastów (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JEDNOPOLÓWKA
pierwotny sposób użytkowania rolniczego pola polegający na obsiewaniu pola corocznie aż do spadku żyzności pola w wyniku zmniejszenia składników odżywczych, rozwoju patogenów oraz uciążliwych chwastów (na 12 lit.).

Oprócz PIERWOTNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO POLA POLEGAJĄCY NA OBSIEWANIU POLA COROCZNIE AŻ DO SPADKU ŻYZNOŚCI POLA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, ROZWOJU PATOGENÓW ORAZ UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PIERWOTNY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ROLNICZEGO POLA POLEGAJĄCY NA OBSIEWANIU POLA COROCZNIE AŻ DO SPADKU ŻYZNOŚCI POLA W WYNIKU ZMNIEJSZENIA SKŁADNIKÓW ODŻYWCZYCH, ROZWOJU PATOGENÓW ORAZ UCIĄŻLIWYCH CHWASTÓW. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

x