PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA UŻYWANA DO WYRAŻANIA M.IN. RELACJI PRZYNALEŻNOŚCI ORAZ W JĘZYKU POLSKIM PEŁNIĄCA ROLĘ DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOPEŁNIACZ to:

przypadek gramatyczny; forma używana do wyrażania m.in. relacji przynależności oraz w języku polskim pełniąca rolę dopełnienia bliższego (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOPEŁNIACZ

DOPEŁNIACZ to:

zespół kilkudziesięciu białek obecnych w osoczu, a także w innych płynach ustrojowych, wraz z powiązanymi z nimi funkcjonalnie licznymi receptorami i białkami regulatorowymi (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA UŻYWANA DO WYRAŻANIA M.IN. RELACJI PRZYNALEŻNOŚCI ORAZ W JĘZYKU POLSKIM PEŁNIĄCA ROLĘ DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.494

WARFARYNA, KILOPARSEK, FILANDER PRĘGOWANY, MARKETING PARTNERSKI, SELSYN, PELONEUSTES, TROFOBLAST, WYRAŻENIE OKAZJONALNE, BOBOMIG, MYSZ BERBERYJSKA, PISMO, PRZYŁBICA, GOŁĄBECZEK, POLSKOŚĆ, RUSINKA, ŻOŁNIERZ, BEZPIECZEŃSTWO FIZYCZNE, ALGEBRA TOPOLOGICZNA, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, ODMULACZ, RAJA POLARNA, BAHAMY, POLIGYNANDRIA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŻARŁACZ SREBRNOPŁETWY, INTERWIZJA, FORMA PRENEKSOWA, MOTYLEK, OPERETKA, ROHATYNA, RUNO LEŚNE, UCHYB, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, MADAPOLAM, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, ORDYNACJA PODATKOWA, MOCARSTWO, GAJAL, INSPEKCJA HANDLOWA, TRZON, RAKIETA, FANEROFIT, SKAŁKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, RYTUAŁ, KROPKA, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, NRAD, ZIOMUŚ, GOŁĄBEK, JAJORODNOŚĆ, BUKMACHERKA, BALSA, TRIADA CURRARINO, TERBINAFINA, PRZYWŁOKA, AROWANA SREBRNA, KONKATENACJA, HETMAN POLNY, WOLT, AUŁ, KACZKA KRZYŻÓWKA, CZERWONKA, KOKOTA, TEREN ZIELONY, OKRĄGŁY STÓŁ, ZONK, ATOMOWA JEDNOSTKA MASY, BĄCZEK ZWYCZAJNY, PAŁASZ, FENYLOBUTAZON, AR, GATUNEK CELOWY, SZUMÓWKA, ADRES WYDAWNICZY, ŻYWOPŁOT, KOD ROZWINIĘTY, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, CZAPLA MALGASKA, OBROSTKA MURÓWKA, LAMERSTWO, MILICJA OBYWATELSKA, KASZTAN, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, BIBLIOTEKA, SUPERWIZJA, ZĄBEK, REGUŁA GRAMATYCZNA, PRAWO WYZNANIOWE, LAS DESZCZOWY, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, WIGILIA, PROTESTANTYZM, FILHELLENIZM, NIEPROFESJONALNOŚĆ, WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE, PEDIATRIA, LAMINAT, TEKTONIKA, SERBOCHORWACKI, ŚWIECA DYMNA, PROGRAM LOJALNOŚCIOWY, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, LITERATURA OBOZOWA, KAWA ZBOŻOWA, HALF-PIPE, RELACJE GREENA, WOŁYNIANIN, SIKA, KALANDER, MAN SE, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ŻABA MOCZAROWA, EKSPERYMENT KLINICZNY, SUPERKOMBINACJA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, CHAŁWA, CIUCHCIA, ARKUSZ KALKULACYJNY, EB, OCHRONA PRZYRODY, ŁÓDŹ POLICYJNA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, ŻUBR AMERYKAŃSKI, CZERKIESKA, ŚRODEK, WABIDŁO, HIPOCENTAUR, KEPI, STRZAŁKA MAŁA, PAMIĘĆ RUCHOWA, INSTYTUT ŚWIECKI, GRUCA, WETERYNARIA, KĄTOZĄB SYBERYJSKI, WOLTYŻER, WUEF, KANGUR RUDY, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, MONARCHIA STANOWA, FUNDUSZ ZASOBOWY, ZEFIR, PORTFEL ELEKTRONICZNY, INTELIGENCJA WERBALNA, WRÓBEL ŚRÓDZIEMNOMORSKI, DZIESIĄTA MUZA, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KOLORYZM, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, PARTYZANTKA, FIZJONOMIKA, MYŚLIWIEC, MORFOLOGIA, ŚLĄSKI, AMERYKAŃSKI WILK TUNDROWY, FORMA, FRYZYJSKI, JELEŃ WSCHODNI, TARSJUSZE, CHOMIK MANDŻUGARSKI, KOZA, DIAGNOZA SPOŁECZNA, RUG, KONFERENCJA PRASOWA, DYSJUNKCJA, JĘZYK BERBERYJSKI, ORTOPEDIA, PROCES POZNAWCZY, KŁOCHTUN, TKACZ, TEATR JEDNEGO AKTORA, MARKUR, ŚCIÓŁKOWANIE, ROUBA, EFEKT ZAŁOŻYCIELA, KOLPOSKOP, DRĄŻNIA, KSENOFILIA, ELEKTRODA SZKLANA, GOTÓWKA, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA ALPEJSKA, GULDEN, OPERAT EWIDENCYJNY, ABHENR, KREPINA, ANTYLOPA, ARKABALISTA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, NARKOLEPSJA, FENELZYNA, AKINEZJA, JOL, KOŃ DZIKI, PRZEDMORZE, FORMUŁA LOGICZNA, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, SZAŁWIA, INDYK, LORD, GASKOŃSKI, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, MELUZYNA, RÓW, ONTOLOGIA, PINGWIN BIAŁOOKI, CZAPLA SIODŁATA, TENISÓWKI, CHOROBA WŚCIEKŁYCH KRÓW, GRZYB SKALNY, KORYFEUSZ, LAZARET, OFICJAŁ, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, DOWÓD POŚREDNI, BRAT MNIEJSZY, BEZŻUCHWOWCE, SERPENTYNA, CWIBAKÓWKA, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, KORMORAN ATLANTYCKI, PODATEK PIGOU, FEKALIA, SKŁADNIK MINERALNY, SUBSTYTUCYJNOŚĆ, ALGORYTM JAKOBIANOWY, BYLICA POSPOLITA, REWIZJONISTA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, GAJOWIEC ŻÓŁTY, FILTR KALMANA, JUZING, KOŁO ZĘBATE, ASAŃSTWO, FUNK ART, CHILI, INTELEKTUALIZM, HELMIOTOLOGIA, WSTRZĄS SEPTYCZNY, BENZYNA CIĘŻKA, COCKNEY, KIT, JĘZYK, MINISTRANT ŚWIATŁA, KAPERKA, BRIE, ZANOKCICA ZIELONA, BRZEŻANKA, MYKWA, JĘZYK LINGALA, SZAŁAŚNICTWO, KORSUŃ, SYRYJSKI, UTYLITARYZM, CIĄG POLIGONOWY, ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE, PROCES GLEBOTWÓRCZY, RADA STARSZYCH, MIAZGA ZĘBOWA, HARENDA, MENUET, GERBIL MONGOLSKI, KLIMAKTERIUM, GZIK, CHOROBA KRÓLEWSKA, POSTAĆ, TEATR ULICZNY, POSTKOMUNIZM, SAKI, ARIANIE, ZLEWOZMYWAK, FORMA DWULINIOWA, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, ELYAN, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, BINEGACJA, POCISK BALISTYCZNY, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, SAMARYTANIN, TURBINKA KOWALSKIEGO, CHAŁWA, STUDIUM WYKONALNOŚCI, SZYP, GORĄCZKA REUMATYCZNA, BOZNAŃSKA, ŻYWOPŁOCIK, SURF ROCK, OZNAJMIENIE, ZBROJA NIEMIECKA, AZOT AMONOWY, MATKA NATURA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, SIEĆ, KOCHER, HASTA, ?BRĄZOSZOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA UŻYWANA DO WYRAŻANIA M.IN. RELACJI PRZYNALEŻNOŚCI ORAZ W JĘZYKU POLSKIM PEŁNIĄCA ROLĘ DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA UŻYWANA DO WYRAŻANIA M.IN. RELACJI PRZYNALEŻNOŚCI ORAZ W JĘZYKU POLSKIM PEŁNIĄCA ROLĘ DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOPEŁNIACZ przypadek gramatyczny; forma używana do wyrażania m.in. relacji przynależności oraz w języku polskim pełniąca rolę dopełnienia bliższego (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOPEŁNIACZ
przypadek gramatyczny; forma używana do wyrażania m.in. relacji przynależności oraz w języku polskim pełniąca rolę dopełnienia bliższego (na 10 lit.).

Oprócz PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA UŻYWANA DO WYRAŻANIA M.IN. RELACJI PRZYNALEŻNOŚCI ORAZ W JĘZYKU POLSKIM PEŁNIĄCA ROLĘ DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - PRZYPADEK GRAMATYCZNY; FORMA UŻYWANA DO WYRAŻANIA M.IN. RELACJI PRZYNALEŻNOŚCI ORAZ W JĘZYKU POLSKIM PEŁNIĄCA ROLĘ DOPEŁNIENIA BLIŻSZEGO. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x