WALUTA NIE MAJĄCA OPARCIA W DOBRACH MATERIALNYCH (JAK NP. KRUSZCE), KTÓREJ WARTOŚĆ MA ŹRÓDŁO Z REGUŁY W DEKRETOWANYM PRAWNIE MONOPOLU W WYKORZYSTANIU GO NA DANYM OBSZARZE JAKO LEGALNY ŚRODEK PŁATNICZY ORAZ NA POPYCIE GENEROWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, GŁÓWNIE PRZEZ POBÓR PODATKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIENIĄDZ FIDUCJARNY to:

waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych (jak np. kruszce), której wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków (na 18 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WALUTA NIE MAJĄCA OPARCIA W DOBRACH MATERIALNYCH (JAK NP. KRUSZCE), KTÓREJ WARTOŚĆ MA ŹRÓDŁO Z REGUŁY W DEKRETOWANYM PRAWNIE MONOPOLU W WYKORZYSTANIU GO NA DANYM OBSZARZE JAKO LEGALNY ŚRODEK PŁATNICZY ORAZ NA POPYCIE GENEROWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, GŁÓWNIE PRZEZ POBÓR PODATKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.959

MORENA DENNA, UMOWA O PRACĘ, FUNDUSZ PŁAC, PLOTKARSTWO, SAMOPAŁ, ZGODNOŚĆ, POLSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CHALLENGE, BOLERO, SZTOKFISZ, HRABINI, CHORAŁ PROTESTANCKI, GHOUL, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, SZKARŁAT, URZĄD POCZTOWY, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, SKOWYT, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, PLEBEJUSZ, FLEBODIUM ZŁOCISTE, ROŻEK, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, PIJAK, MAFIJNOŚĆ, SALAMANDROWATE, PRĄD ZAWIESINOWY, BONANZA, SMUGA, JAZGOT, GRAF NIESPÓJNY, PŁOCHACZE, KICHA, PEDOSFERA, BRAHMS, PRZECIĄGANIE LINY, CHORWACKI, SZATANISTA, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, METKAL, REWIZJONISTA, PASEK MAGNETYCZNY, BOGOMILIZM, BEZTERMINOWOŚĆ, KASOWNIK, NALEGANIE, ORYNNOWANIE, KSIĄŻĘ, RETOROMAŃSKI, STÓWA, HODOWLA ZARODOWA, PODGRZYBEK, KRAJINA, PARAFIA, PODATEK KONSUMPCYJNY, BUREK, BIBLIOTEKARZ DYPLOMOWANY, URNA, CHRONICZNOŚĆ, SKOCZEK PUSTYNNY, TEROCEFALE, VIBRATO, ADWOKAT DIABŁA, JANUSZ KORWIN-MIKKE, SPARTANKA, CZUWAK AKTYWNY, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, PRZEKLEŃSTWO, SALTO, ASYLABIZM, ENDOMIKORYZA, EKSHIBICJONISTA, NIEZALEŻNOŚĆ, ŁOPATONOGI, GOSPODAROWANIE ODPADAMI, CYMETYDYNA, ANTROPOSFERA, WNIEBOWZIĘCIE, ŚLEDŹ AZOWSKI, EPICYKL, INFLACJA, KARDAMON, PIŻMAK, ZNAK TOWAROWY, HUGENOCI, SOCZEWKA SCHODKOWA, POLIFAG, OWEROL, GORE-TEX, ZNAK ZŁOTNICZY, PSAMMOFIT, SIEROCTWO SPOŁECZNE, HALSZTUK, KOŃ POZNAŃSKI, MANEŻ, ŚPIĄCZKA INSULINOWA, KLAKSON RĘCZNY, TICO, PIERŚCIEŃ, INFORMATOLOGIA, NIETYPOWOŚĆ, PELARGONIA ANGIELSKA, PIEPRZ, OBRAZ KLINICZNY, MAKAK CZUBATY, KIELICH, TOŃ WODNA, NORMANDZKI, LITERA KSIĘŻYCOWA, ARTEFAKT, BOMBA CHEMICZNA, KWARTET, PRZEJEŻDŻAJĄCA, EKSKRET, DEKALKOMANIA, PODKŁADKA, CHWAST, CHLORAN(I), LEASING KAPITAŁOWY, ŚRODEK MASY, CZAPLA BIAŁOLICA, CHÓR, OCZKO, KOMPRESJA DYNAMIKI, MASA PERŁOWA, ŁUK BLOCZKOWY, DIMERKAPROL, FILEMON SĘPIOGŁOWY, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, MIDAZOLAM, JODO-SHU, APRIORYZM, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, ŚNIEĆ, KOLEGIATA, DMUCHAWKA, SAUNAMISTRZ, STRZYKWA, DINAR, ZDOLNOŚĆ APORTOWA, NEGATYWIZM, SALSA, TEST PASKOWY, MACIERZ JACOBIEGO, KALANETYKA, MŁODZIK STARSZY, GIAUR, RZUT RÓWNOLEGŁY, NAWIETRZNIK, TRAF, SPIRALA HIPERBOLICZNA, FIORENTINA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, TABLICZKA MNOŻENIA, PODDASZE, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, UPIÓR PIERŚCIENIA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ATLAS, PACHOŁ, WSPÓLNY ZASÓB, PLAMA BARWNA, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY, RZECZYWISTOŚĆ ROZSZERZONA, GRUPA ELIMINACYJNA, TRIADA CURRARINO, PLETYZMOGRAF, LAN, MLECZKO, OKULTACJA, NIEPODZIELNOŚĆ, USTERZENIE RUDLICKIEGO, POWIEŚĆ SF, CHOROBA BERGERA, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, KURA ZNOSZĄCA ZŁOTE JAJA, MANIPULATOR, MUSSET, BUDKA LĘGOWA, SZABELTAS, PRIORYTET, EMOTIKONKA, CIEPLICA, E-PODPIS, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, DEKLINACJA MIESZANA, WYRÓB, PORÓD FIZJOLOGICZNY, WALCZAK, LEISZMANIOZA TRZEWNA, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, ROFEKOKSYB, TATARSKI, DOŁEK OSIOWY, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, FUCHA, WESZ MORSKA, GITARA SIEDMIOSTRUNOWA, PRZEGLĄDARKA, WIKARIUSZ KAPITULNY, KONIUNKTURA, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, CHAM, GIERKA, STOJAK, ŚMIERCIOŻERCA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KABLOBETON, PLAMKA FORDYCE'A, ŚLUNSK, SPOT, ROZMIAR, SATI, ŻARÓWKA, ANONIMAT, ZESTAWIK, BETON ŻUŻLOWY, ŚMIERTELNIK, ISKRA, TURYSTYKA WYJAZDOWA, INDYK, KOŃ KLADRUBSKI, CUDZOŁOŻNICA, BURZA MÓZGÓW, DAEWOO, TARGANIEC, KLEJÓWKA, RAJSTOPY, OPĘTANY, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, SKŁAD KONSYGNACYJNY, ŻETON, SZORSTKOŚĆ, NÓWKA NIEŚMIGANKA, PRASAD, ODTWARZACZ WIDEO, PRZYJACIEL DOMU, PRYMITYW, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, ZASTRZAŁ, PREFEKTURA APOSTOLSKA, NALEWKA JODOWA, PIEPRZ, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, FIORDING, MROŻONKA, GWARANCJA, INFUŁA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, ODZIERCA, TAŚMA MAGNETYCZNA, FUNT SZKOCKI, ABRAZJA, KIEP, LICZBA ZAPRZYJAŹNIONA, GALIA, STARUSZKOWIE, OWOC POZORNY, UBÓSTWO, REAKCJA SPRAWCZA, LUTERANIZM, WYPADEK PRZY PRACY, WETTER, ALLOFONIA, FEMINIZM, WAZOWIE, PODWIELOKROTNOŚĆ, PAMPA, BORA, SHIRE, LAWONICHA, SCALAK, MIESZACZ, GANOIDY, AUGUST, NOGOLOTKA CZARNOSTOPA, JEOGRAFIA, WAHADŁO, KLASA POSIADAJĄCA, KORMORAN ATLANTYCKI, REAKCJA OSCYLACYJNA, UHLA ZWYCZAJNA, UŁANKA, POSTĘPOWANIE, SKAŁA ILASTA, MONITORING, KASZEL SUCHY, TWINNING, FACJA, OBJAWIENIE, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, ZABIEG AGROTECHNICZNY, PRZEDSIĘWZIĘCIE TERMOMODERNIZACYJNE, ORKA, CZAMARA, DYŻURNY ŁĄCZNOŚCI, ?GRUPA LIEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.959 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WALUTA NIE MAJĄCA OPARCIA W DOBRACH MATERIALNYCH (JAK NP. KRUSZCE), KTÓREJ WARTOŚĆ MA ŹRÓDŁO Z REGUŁY W DEKRETOWANYM PRAWNIE MONOPOLU W WYKORZYSTANIU GO NA DANYM OBSZARZE JAKO LEGALNY ŚRODEK PŁATNICZY ORAZ NA POPYCIE GENEROWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, GŁÓWNIE PRZEZ POBÓR PODATKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WALUTA NIE MAJĄCA OPARCIA W DOBRACH MATERIALNYCH (JAK NP. KRUSZCE), KTÓREJ WARTOŚĆ MA ŹRÓDŁO Z REGUŁY W DEKRETOWANYM PRAWNIE MONOPOLU W WYKORZYSTANIU GO NA DANYM OBSZARZE JAKO LEGALNY ŚRODEK PŁATNICZY ORAZ NA POPYCIE GENEROWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, GŁÓWNIE PRZEZ POBÓR PODATKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIENIĄDZ FIDUCJARNY waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych (jak np. kruszce), której wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIENIĄDZ FIDUCJARNY
waluta nie mająca oparcia w dobrach materialnych (jak np. kruszce), której wartość ma źródło z reguły w dekretowanym prawnie monopolu w wykorzystaniu go na danym obszarze jako legalny środek płatniczy oraz na popycie generowanym przez instytucje państwowe, głównie przez pobór podatków (na 18 lit.).

Oprócz WALUTA NIE MAJĄCA OPARCIA W DOBRACH MATERIALNYCH (JAK NP. KRUSZCE), KTÓREJ WARTOŚĆ MA ŹRÓDŁO Z REGUŁY W DEKRETOWANYM PRAWNIE MONOPOLU W WYKORZYSTANIU GO NA DANYM OBSZARZE JAKO LEGALNY ŚRODEK PŁATNICZY ORAZ NA POPYCIE GENEROWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, GŁÓWNIE PRZEZ POBÓR PODATKÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - WALUTA NIE MAJĄCA OPARCIA W DOBRACH MATERIALNYCH (JAK NP. KRUSZCE), KTÓREJ WARTOŚĆ MA ŹRÓDŁO Z REGUŁY W DEKRETOWANYM PRAWNIE MONOPOLU W WYKORZYSTANIU GO NA DANYM OBSZARZE JAKO LEGALNY ŚRODEK PŁATNICZY ORAZ NA POPYCIE GENEROWANYM PRZEZ INSTYTUCJE PAŃSTWOWE, GŁÓWNIE PRZEZ POBÓR PODATKÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast