ACIPENSERIFORMES - RZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) OBEJMUJĄCY OKOŁO 30 WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW O WIELU ARCHAICZNYCH CECHACH BUDOWY, W TYM TYPOWYCH DLA REKINÓW; RYBY TE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA SMACZNE I DELIKATNE MIĘSO ORAZ CZARNY KAWIOR WYRABIANY Z ICH IKRY, JESIOTROKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ MORSKIE, SŁODKIE I SŁONAWE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - EUROPY, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNEJ AZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JESIOTROKSZTAŁTNE to:

Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ACIPENSERIFORMES - RZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) OBEJMUJĄCY OKOŁO 30 WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW O WIELU ARCHAICZNYCH CECHACH BUDOWY, W TYM TYPOWYCH DLA REKINÓW; RYBY TE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA SMACZNE I DELIKATNE MIĘSO ORAZ CZARNY KAWIOR WYRABIANY Z ICH IKRY, JESIOTROKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ MORSKIE, SŁODKIE I SŁONAWE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - EUROPY, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNEJ AZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.526

PROSTA POTĘGOWA, BUŁAT, PŁAKSA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, KOMEDIA NISKA, ANATOMIA, GOSPODARKA WODNA, TARPAN, GAŁUSZKA KULECZNICA, KAPTURCE, ŁUSKI, ŻÓŁTAK, PODPIS ELEKTRONICZNY, MINÓG DALEKOWSCHODNI, OWCA OLKUSKA, UCHYB, BEAR, TRENING AUTOGENICZNY, HUGHES, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, NOWOUJGURSKI, SROKACZ CZARNY, PURANA, CASTING, KOPALINA LECZNICZA, JODŁA JEDNOBARWNA, BARWINEK, KOJEC, KASAR, PŁETWA, HESPEROZAUR, DRZEWO KOSMICZNE, TERIODONTY, OSA LEŚNA, TAPIR AZJATYCKI, MIĘSO, SPŁUKIWANIE, STULETNIE JAJO, PREFERENCJA, SEMEM, DROBNIACZKOWCE, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, GRODŹ, TRANSPARENCJA, BIAŁA DIETA, BAŃKA, FILM DŁUGOMETRAŻOWY, DYFTERIA, WIĄZOWATE, WYCHOWAWCA, DIUGOŃ, BEZŻUCHWOWCE, PROSUMPCJA, GEOFIT, WODY PELAGIALNE, HYDRAZYD, PLEZJOZAURY, OBIEG SYNODYCZNY, GIGANT, ZBROJA NIEMIECKA, EUSTAZJA, APOLOGETA, CYFRONIK, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, KIWI, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ANALIZA MATEMATYCZNA, JĘZYK RETOROMAŃSKI, FISKUS, PRĘDKOŚĆ, ZAWISZA, SKRYTOSKRZELNE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, HIPOPOTAMOWATE, KREMOGEN, KADRYL, CYMBOSPONDYL, RADIOLOGIA, ANON, WIERSZ ZDANIOWY, DEGRESJA PODATKOWA, KUNA, SEZAM, LIOPELMOWATE, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, BRZANKA SCHUBERTA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, KWADRATNIKOWATE, POCISK PRZECIWPANCERNY, GONDWANATYTAN, RZĄD KOALICYJNY, STOPIEŃ WARSTWICOWY, LENTYSZEK, KARABINIER, MOSOPUST, WARGOWCE, ORZECH, TERAPIA ODRUCHOWA, RAJ PODATKOWY, WYRAKI, CYRANECZKA BAJKALSKA, SPAWĘKI, STRUNOWIEC, CEDZAK, ŻMIJA KARŁOWATA, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, PENTOKSYFILINA, WIELKOMIEJSKOŚĆ, LATANIE PRECYZYJNE, ZACHYLNIKOWATE, TROFEUM ŁOWIECKIE, SKWAR, ALSIFER, OBRAZ FOTOGRAFICZNY, ZASTRZALIN, CZEPIAK GEOFFROYA, FUZARIUM, DRYBLING, DRUK WKLĘSŁY, NUTRIA, PRZEDSTAWIENIE, KONOPIOWATE, TRANSPARENTNOŚĆ, INFORMATYKA MEDYCZNA, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, FONETYKA, ALBERT, POWIERZCHNIA NOŚNA, MALAJKA, DZIESIĄTA MUZA, MONITOR, POMNIK, KACZKA NOROWA, KENEL, KAKAOWIEC, OGNIWO WODOROWE, WYSEPKA, TYPOLOGIZACJA, PATON, KUMAKOWATE, MIRISZJA, KAMELEON LIŚCIOWATY, ARTYSTOSTWO, KALIPSO, ZEBU, RYNEK PODSTAWOWY, KROKODYLE WŁAŚCIWE, PRZEPALANKA, MASKOWIK PRĘGOLICY, MASA CZĄSTECZKOWA, ARUI, STEPNIARKA PASKOWANA, JACHALERIA, CZARNIACZEK, TONACJA, KAJMAK, DRĘTWA PAWIK, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, NISZCZUKA WIELKA, SZWADRON ŚMIERCI, DUDEK, SARDELA EUROPEJSKA, PRZEKLEŃSTWO, GŁĘBINA, DELFIN CZARNOPŁASZCZOWY, OGOŃCZA PEREŁKOWA, ANDROPAUZA, CZAMBON, ZWIERZYNA DROBNA, TWIERDZENIE O DOBRYM UPORZĄDKOWANIU, TERAPIA PRENATALNA, HYDROKSYZYNA, SZKOLNOŚĆ, ORSZTYN, GAJAL, BLOCKERS, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, WZÓR REDUKCYJNY, KONSERWA TYROLSKA, WĘDKA, OFTALMOZAUR, KERO, TRASER, PSZCZOLINKA, LOTKA, PORTUGALSKI, RÓWIEŚNICZKA, ŻEBROWIEC WALTLA, TĘCZA, DRENAŻ MÓZGÓW, PLEUSTOFIT, BOBROSZCZURY, PSTRĄŻENICA MARMURKOWANA, GALICYJSKOŚĆ, PŁATKONOS CZARNY, REFLEKTOR, STUDIO NAGRAŃ, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, PREPERS, SOPLICA AUSTRALIJSKA, SPOŁECZEŃSTWO, CZAPLA BIAŁOBRZUCHA, LONGISKWAMA, KARTA WĘDKARSKA, HAGRYF, KOZA, ODPRAWA CZASOWA, PIERSIOPŁAWKA, MEGALODON, WSPÓŁCZYNNIK ROZSZERZALNOŚCI CIEPLNEJ, NAJEM OKAZJONALNY, POWIEŚĆ POETYCKA, GRZYB ZAJĄCOWY, OJSTRACH, POLE MAGNETYCZNE, PEKARI OBROŻNY, GRZYB JADALNY, TERMOLOKACJA, WOLNY RYNEK, LIZUS, DMUCHAWKA, TERAPSYDY, FARMAKOTERAPIA, WARGACZ, KABYLIA, PÓŁSFERZE, TARG, INWENTARYZACJA, TEMACIK, HIPERCHOLESTEROLEMIA RODZINNA, OŚWIĘCIM, CYPRYS, PUDŁO, PĘDNIK WODNOODRZUTOWY, GRIEKOW, SANTANARAPTOR, SUSEŁ LAMPARCI, EUFAUZJE, SARDYNELA EBA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, MARANTA, TRZONOWIEC, KALANDER, TERMIN ZAWITY, STRAŻ, DOPŁATA KOMPENSACYJNA, OŚMIORAK, GRZYBIARSTWO, KOLĘDA, WSKAŹNIK SIMPSONA, TARAMOSALATA, KONCENTRAK, CZASOWNIK DITRANZYTYWNY, ARTYLERIA NADBRZEŻNA, BLOK WSCHODNI, REST, BOMBA EKOLOGICZNA, WĘZEŁ, PRYMAT, ŁACINNICZKA, MANEŻ, SKRZELOTCHAWKI, TEORIA NAZW, TRASA, MUSZKATOWCOWATE, ŚWIERK SITKAJSKI, MURENA SZARA, NAGONASIENNE, LUPA, ESPRESSO, SARNINA, INNSBRUCK, SŁONIOWATE, DEZYNFEKCJA, BIELIZNA, PRĘTNIK, BĄK AMERYKAŃSKI, BOJOWIEC, KONFERENCJA PRASOWA, AREOLA, PLUWIOGRAF, MONOPOL NATURALNY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, GRAVLAX, KYNOLOGIA, LOTNISKOWIEC, LISTOPAD '89, RELACJA PRZECIWSYMETRYCZNA, ROK SYDERYCZNY, PRZYWILEJ DYPLOMATYCZNY, PIESEK PRERIOWY, NUMIDIA, PISMO IDEOGRAFICZNE, NAWAHO, GOŁĘBIOWE, LOKUM, PISMO PROCESOWE, KONTRAST RÓWNOCZESNY, ?OKRĘG PRZEMYSŁOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.526 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ACIPENSERIFORMES - RZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) OBEJMUJĄCY OKOŁO 30 WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW O WIELU ARCHAICZNYCH CECHACH BUDOWY, W TYM TYPOWYCH DLA REKINÓW; RYBY TE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA SMACZNE I DELIKATNE MIĘSO ORAZ CZARNY KAWIOR WYRABIANY Z ICH IKRY, JESIOTROKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ MORSKIE, SŁODKIE I SŁONAWE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - EUROPY, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNEJ AZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ACIPENSERIFORMES - RZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) OBEJMUJĄCY OKOŁO 30 WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW O WIELU ARCHAICZNYCH CECHACH BUDOWY, W TYM TYPOWYCH DLA REKINÓW; RYBY TE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA SMACZNE I DELIKATNE MIĘSO ORAZ CZARNY KAWIOR WYRABIANY Z ICH IKRY, JESIOTROKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ MORSKIE, SŁODKIE I SŁONAWE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - EUROPY, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNEJ AZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JESIOTROKSZTAŁTNE Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JESIOTROKSZTAŁTNE
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji (na 17 lit.).

Oprócz ACIPENSERIFORMES - RZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) OBEJMUJĄCY OKOŁO 30 WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW O WIELU ARCHAICZNYCH CECHACH BUDOWY, W TYM TYPOWYCH DLA REKINÓW; RYBY TE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA SMACZNE I DELIKATNE MIĘSO ORAZ CZARNY KAWIOR WYRABIANY Z ICH IKRY, JESIOTROKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ MORSKIE, SŁODKIE I SŁONAWE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - EUROPY, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNEJ AZJI sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ACIPENSERIFORMES - RZĄD RYB PROMIENIOPŁETWYCH (ACTINOPTERYGII) OBEJMUJĄCY OKOŁO 30 WSPÓŁCZEŚNIE ŻYJĄCYCH GATUNKÓW O WIELU ARCHAICZNYCH CECHACH BUDOWY, W TYM TYPOWYCH DLA REKINÓW; RYBY TE MAJĄ DUŻE ZNACZENIE GOSPODARCZE ZE WZGLĘDU NA SMACZNE I DELIKATNE MIĘSO ORAZ CZARNY KAWIOR WYRABIANY Z ICH IKRY, JESIOTROKSZTAŁTNE ZAMIESZKUJĄ MORSKIE, SŁODKIE I SŁONAWE WODY PÓŁKULI PÓŁNOCNEJ - EUROPY, AMERYKI PÓŁNOCNEJ I PÓŁNOCNEJ AZJI. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x