STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORDOFON to:

strunowy instrument muzyczny (w systematyce instrumentologicznej opracowanej przez Curta Sachsa oraz Ericha M. von Hornbostela), w którym źródłem dźwięku (wibratorem) jest drgająca struna (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHORDOFON

CHORDOFON to:

instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca struna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.588

PRZEJŚCIE, IMPULSYWNOŚĆ, PAŁAC, ŻYŁA RAMIENNO-ŁOKCIOWA, ELAM, SPOT, BARIOLAGE, CHLOROTIAZYD, SŁODYCZ, GWAJAKOWIEC, PRE-PAID, GRUBOŚĆ, PORTRET, UMIAK, WYPŁATA, SYGNAŁ, KLEJÓWKA, ROZMEMŁANIE, MEDGYES, SZTUCZNY LÓD, TŁUSZCZYK, KROPLA CHMUROWA, PELENGATOR, CHODNIK, MODEL, SZCZUR ŚNIADY, BIODOSTĘPNOŚĆ, MANIERKA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, PRYMICJA, OŁTARZYK, ZGIEŁK, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, NIEZWARTOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, DYSTANS, TAJNOŚĆ, IKRZYSKO, PĘCHERZYK, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, INTEL, PASZTETÓWA, MARZEC '68, IMID, WIĘZIENIE, MACIERZYŃSKOŚĆ, ROWER POZIOMY, TARCZA, DRYBLER, INDEKSACJA, CHLOROHEKSYDYNA, OPERA, PANŚWINIZM, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, GULGOT, PANDURINA, PITU PITU, WARKOCZ DOBIERANY, CZASOWNIK, MINA, BEZPARDONOWOŚĆ, ŻÓŁW HEŁMOGŁOWY, INKOHERENCJA, STRZAŁKA KIERUNKOWA, CZART, NIETOPERZE, ŁAŃCUCH, INSIMBI, POKAZOWOŚĆ, FILOZOFIA MATEMATYKI, SZKARADZTWO, REAKTOR, PRAWO WYZNANIOWE, NADLEŚNICZÓWKA, AKTYWA, SKŁADNIA RZĄDU, RADCA PRAWNY, POSIŁEK REGENERACYJNY, NAROST, KIESZONKA SKRZELOWA, KALISZANIN, KAPUSTA KWASZONA, TURBAN, KOREKTA DOMOWA, BODZIEC WARUNKOWY, WIELKANOC, ŁĄCZNIK MIĘDZYSYSTEMOWY, RUNO, GRUPA ALGEBRAICZNA, PIELĘGNIARSTWO, ŚWIĄTEK, ZDROWAŚKA, STOPA PROCENTOWA, TAG, KORNET, UPOLITYCZNIENIE, KAFKA, SADYSTYCZNOŚĆ, AGATIS DAMARA, ROZSADNIK, KANTYLENA, MISJA STABILIZACYJNA, MROCZEK POSREBRZANY, AWANTAŻ, BIEDAK, TEATR, CISOWATE, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KWAS GLUKONOWY, BALROG, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, BETONOWE BUTY, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, ROZBRATEL, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, PROJEKCYJNOŚĆ, PIANKA POLIURETANOWA, MELODRAMAT, ODJEMNA, UPAD, NANDO, JAKOŚĆ, KANCLERZ FEDERALNY, CHOMIK DŻUNGARSKI, PAULOWNIA, OKRĘŻNOŚĆ, TRACICIEL, ODWRÓCONA HIPOTEKA, ROBOTA, SZKOŁA, FAGOT, STRYJO, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, WYPAD, KOMISJA SKRUTACYJNA, MASELNICZKA, PRZEŁOM, FILTR BARWNY, KĄT UJEMNY, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, PANSEKSUALIZM, KSIĄŻĄTKO, PIEPRZ CZERWONY, PASCHA, TŁUSZCZAK, RZĘSISTKOWICA BYDŁA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, ANARCHIZM, WYCISKANIE, JEŻYNA, BÓBR KANADYJSKI, TELEWIZJA KABLOWA, ZIEMIA NICZYJA, OGÓR, ROGATNIK, PODKŁADKA, KONOPIOWATE, POWSTANIE CHMIELNICKIEGO, PAPIER KREDOWY, SINGIEL, MISIOWÓZ, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, POŁĄCZENIE SWORZNIOWE, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, CHORY NA GŁOWĘ, PASTISZ, WIEK POPRODUKCYJNY, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, AUTOPORTRET, RÓŻA BAZALTOWA, PARTER OGRODOWY, CHÓD, KARP BEZŁUSKI, SUPERKONTO, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, MOTYWACJA, ARABESKA, PIEC OPOROWY, MŁODZIEJOWSKI, RUCH, TYBINKA MAŁA, BOMBA WULKANICZNA, KARDIOIDA, ZAŁATWIANIE, WYCHUCHOL PIRENEJSKI, DAWNOŚĆ, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, JUNAK, AZOT AMONOWY, CRASHTEST, KATAFALK, TRATWA, UDŹWIG, AUTYZM DZIECIĘCY, BETONOSKOP, KRZYŻYK, RZEŹBA, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, REPUBLIKA FEDERALNA, WKŁAD BUDOWLANY, APARAT KRYTYCZNY, CEMENTOWE BUTY, SZAROTA NORWESKA, CHIP, BIELIK, WOAL, BYSTROŚĆ, PURANA, MISZNA, STEROL, BLOCZEK, PSYCHOLOGIA, STERNICZKA ZWYCZAJNA, FAJNOŚĆ, EGOISTYCZNOŚĆ, IZOTERMICZNOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA, KOZA ŚRUBOROGA, BELLADONA, STREFA EKONOMICZNA, NADJODAN SODU, SŁUP, KRUPNIK, MARYNA, ETOLA, DWUPRZODOZĘBOWCE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, INTERNACJONALIZM, MIKS, PASTERSKOŚĆ, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, DEKLARACJA INTERPRETACYJNA, MODUŁ SERWISOWY, GRODZA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, PADWAN, GEGANIE, ŚRODEK KRWIOZASTĘPCZY, TANIEC, CZAS OCHRONNY, KAPROZUCH, DETAL, SELEKCJA NEGATYWNA, DŁUGOSZKI, SPRZĘT MECHANICZNY, OSTROŚĆ, GALIA, UKŁAD DZIESIĘTNY, WIELKOŚĆ, PRZEJRZYSTKA, PŁAZAKOWATE, CHIROPRAKTYKA, UPOJNOŚĆ, HAPLOTYP, SKOS, DRAGONADA, ZBÓJNIK, BENTLEY, SYRYJSKI, PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, ATRAKCYJNOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, SKRZYPŁOCZE, SYSTEM REPARTYCYJNY, MONITORING, BUŁGARSKI, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, KLEJOWNIA, FILOZOFIA RELIGII, BRECHTANIE KIZIORA, FAWORYT, BIOSFERA, GARMAŻERNIA, CZERWONY KRZYŻ, RDZEŃ, AWERSJA DO RYZYKA, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, JAMRAJ BRUNATNY, RELA, SWAR, WYRAŹNOŚĆ, OSAD FLUWIOGLACJALNY, METODA AGLOMERACYJNA, INFORMATYKA, PRZYPADEK, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, NIEZALEŻNOŚĆ, SAUNAMISTRZ, SREBRNA PAPROĆ, MH, REGUŁA GLOGERA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, KNEBEL, WIŚNIÓWKA, ?WSPOMNIENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORDOFON strunowy instrument muzyczny (w systematyce instrumentologicznej opracowanej przez Curta Sachsa oraz Ericha M. von Hornbostela), w którym źródłem dźwięku (wibratorem) jest drgająca struna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORDOFON
strunowy instrument muzyczny (w systematyce instrumentologicznej opracowanej przez Curta Sachsa oraz Ericha M. von Hornbostela), w którym źródłem dźwięku (wibratorem) jest drgająca struna (na 9 lit.).

Oprócz STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast