STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHORDOFON to:

strunowy instrument muzyczny (w systematyce instrumentologicznej opracowanej przez Curta Sachsa oraz Ericha M. von Hornbostela), w którym źródłem dźwięku (wibratorem) jest drgająca struna (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CHORDOFON

CHORDOFON to:

instrument muzyczny, w którym źródłem dźwięku jest drgająca struna (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.588

NAGOŚĆ, KOMORA, MOSTOWNICZY, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, RENER, C.O, KUC AMERYKAŃSKI, HOLTER EKG, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, SZALOTKA, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SABATARIANIZM, BOCZEK, ROMANS, ŚWIR, POLARYZACJA ATOMOWA, ONTOLOGIZM, BĄBEL, RZUT WOLNY, KASZT, OBROTNIK, ARSENAŁ, KUGLARSTWO, WOŁYNIANIN, ODSŁONIĘCIE, JATAGAN, KISZONKA, EURYTMIA, GRAFIKA, SUBKULTURA, KOMUNALKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, BARWNIK AZOWY, PIES PRZECIWPANCERNY, BEMOL, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, SNOBISTYCZNOŚĆ, NADŚWIADOMOŚĆ, HORMON GONADOTROPOWY, BALSA, MARKGRAF, MELODIA, E-LIQUID, TEOLOGIA BIBLIJNA, HAFT KRZYŻYKOWY, OSKARŻENIE, TEBY, ENAMINA, SERBOCHORWACKI, BREAKDANCE, FASCIOLOPSIOZA, KREDYT BALONOWY, ABSOLUTYZM, BRĄZOSZOWATE, LAK, KATEGORIA URZĘDNICZA, PRODUKCJA PIERWOTNA, STABILIZATOR, SAMOZAGŁADA, KRAINA GEOGRAFICZNA, ROZTWÓR KOLOIDALNY, CHOROBA PROMIENNA, FILOZOFIA PRAKTYCZNA, SZYPUŁKA, NEWRALGICZNOŚĆ, MIMETYZM, CZUBRICA, OBYCZAJE, MOLESKIN, MIŁOŚĆ, SKLEPIENIE KRZYŻOWO-ŻEBROWE, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ADWOKACJA, BODY PAINTING, KRÓLIK, WYDAJNOŚĆ PRACY, WARKOCZ, WADA DREWNA, WAPNIARKA, IPERYT, WSZETECZNOŚĆ, BECHER, INIEKCJA STRUMIENIOWA, DYSK OPTYCZNY, RYNEK SPOT, GOLIAT, BIAŁY TRĄD, GRZYB ZŁOTAWY, PORZĄDEK DZIENNY, MIÓD BARTNY, BIONIKA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, DYFUZOR, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, PROTEST SONG, STAROUKRAIŃSKI, SYBERYJSKI, STUPAJA, PRYWATNOŚĆ, NIELITOŚCIWOŚĆ, BISIOR, MISIAK, POŻYCZKA, NUTA, KWADRAT MAGICZNY, BASILEUS, ATEMOYA, BOLSZEWICY, OSZCZĘDNOŚĆ, BYSTRZYCA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, KACZKA CZERNICA, CIASNOŚĆ, SKRYPTORIUM, GLIGLIŃSKI, EGZEKUCJA KOMORNICZA, SKARBNIK, MERMOZ, KALENDARZ ŻYDOWSKI, BARK, MUNK, PASO PERUANO, ESTETYCZNOŚĆ, NATURA, TARTAK, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, SKŁAD CELNY, MANIFA, DREPANOZAUR, PŁASKONOS ZWYCZAJNY, SIEĆ, AŻUR, EKSPRES PRZELEWOWY, REGUŁA SAVAGE'A, SŁODKA BUŁKA, ŁADA, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, KWADRA, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, PSTROKÓWKA NADOBNA, STACJA, PIANOLA, NIEŚWIADOMOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, SZYPUŁA, ŻYRAFA MASAJSKA, FAGOT, EFEKT ELIZY, DELEGACJA, WYSOKOŚĆ, KONTROLKA, CEDUŁA, IMPERIUM GHISCARI, TUŁÓW, RUBEL BIAŁORUSKI, INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA, BIGIEL, OPŁATA WYRÓWNAWCZA, STYGMAT, IDEALNOŚĆ, ASNYK, SERBISTYKA, TATARKA, CHODNICZEK, RODAN, POTENCJAŁ RYNKOWY, KARTA, WEJŚCIE, SER TOPIONY, CZARNY PUNKT, MADZIARSKI, TRANSPORTER, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, KRĄŻENIE OBOCZNE, STREFA PRZYGRANICZNA, LIST INTENCYJNY, WSPOMNIENIE, AMORY, PADWAN, WETERYNARIA, EMOTIKONKA, ZSYPKA, NIESTANOWCZOŚĆ, KUCHNIA, HIPOTEZA SUSLINA, NASOSZNIKOWATE, BOA DUMERILA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MIODOJAD CIEMNY, SUKCESJA UNIWERSALNA, NIESZPUŁKA ZWYCZAJNA, MŁOTOWNIA, STRAJK GŁODOWY, KOSZATNICZKA, URZĄD SKARBOWY, ŚWIERK CZERWONY, WŁÓKNO, PILEUS, KOSSAK, PROPAGANDA, CHODZIARSTWO, KONWENCJA LITERACKA, MARZANA BARWIERSKA, SKALA, UKŁAD MOCZOWY, KORONIARZ KOŃCATY, PERYPATETYKA, CZESTER, MULTIPLEKS, TYPOLOGIA, PULPIT, ŁAPACZ, KORYTO, FAGOT, NOWA, CYKL METONA, AYACACHTLI, WYROK PRAWOMOCNY, MIKROSKOP WARSZTATOWY, TORRENT, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WIELKOGŁOWOWATE, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DYFUZJONIZM, KARTA PŁATNICZA, BOM, INGRESJA MORZA, SZYNKA SZWARCWALDZKA, LUDY TURAŃSKIE, MORDENT, BIURO LUSTRACYJNE, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SZAMPION, REDYNGOT, NARWAL, NIESTEROWNOŚĆ, KOSZULKA, KUC SZETLANDZKI, IMID, RENTA PLANISTYCZNA, PIEC WAPIENNY, PALEOKLIMATOLOGIA, ODRA, WOJSKO SPECJALNE, PRZEBRZYDŁOŚĆ, NOUMEN, PAŹDZIOR, SEZONOWIEC, ROLNIK, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, DEKAL, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, PRZEMIENNIK CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, KOSTIUMERNIA, DRAPIEŻNOŚĆ, TORFOWIEC OSTROLISTNY, WNĘKA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, PIEPRZ BIAŁY, GRATIS, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, EURO, KONCERT, SERDAR, GOŁĄBECZEK, OKULARY, DOMINACJA PEŁNA, NEGACJONISTA, DIETA ASPIRYNOWA, SKLEPIENIE KRYSZTAŁOWE, RÓWNANIE BERNOULLIEGO, NIETYKALNOŚĆ OSOBISTA, SZOT, BEZDUSZNOŚĆ, LIBERALIZM SOCJALNY, KOŃ DOMOWY, CHANSON, URNA, JĘZYK BRETOŃSKI, TERPEN, PARKIETNIK, DEFENSOR, KAMIEŃ, UZBROJENIE, KOLĘDA, SZYBER, PSYCHOLOGIA, PRZYPADEK, WALEC PARABOLICZNY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ASNYKOWIEC, PROMIENNOŚĆ, SZLAK METABOLICZNY, KĄT POZIOMY, REZONANS STOCHASTYCZNY, EUROBAROMETR, ZANOKCICOWATE, ?PAPROTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.588 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHORDOFON strunowy instrument muzyczny (w systematyce instrumentologicznej opracowanej przez Curta Sachsa oraz Ericha M. von Hornbostela), w którym źródłem dźwięku (wibratorem) jest drgająca struna (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHORDOFON
strunowy instrument muzyczny (w systematyce instrumentologicznej opracowanej przez Curta Sachsa oraz Ericha M. von Hornbostela), w którym źródłem dźwięku (wibratorem) jest drgająca struna (na 9 lit.).

Oprócz STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - STRUNOWY INSTRUMENT MUZYCZNY (W SYSTEMATYCE INSTRUMENTOLOGICZNEJ OPRACOWANEJ PRZEZ CURTA SACHSA ORAZ ERICHA M. VON HORNBOSTELA), W KTÓRYM ŹRÓDŁEM DŹWIĘKU (WIBRATOREM) JEST DRGAJĄCA STRUNA. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

x