TO, ŻE COŚ JEST WIETRZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIETRZNOŚĆ to:

to, że coś jest wietrzne (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIETRZNOŚĆ

WIETRZNOŚĆ to:

wskaźnik częstości i siły wiatru w jakimś miejscu (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ JEST WIETRZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.633

POMNIK, OSTATNI, SOCZEWKA, ZAWODOWO CZYNNY, PODSYPANIE, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, ZESTRZAŁ, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, OFFTOP, PŁOMYCZEK, ŻURAW, ADOPCJA, DOBRA STRONA, WZMACNIACZ, KONTRDEMONSTRACJA, FUNKCJA TOTALNA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, WALUTA BAZOWA, GODZINA WYCHOWAWCZA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, MONARCHISTA, NOTORYCZNOŚĆ, SZALEŃSTWO, DEBILNOŚĆ, DŁUŻNIK, NIECIEKAWOŚĆ, GŁOŚNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, WOJSKO, KMIOTEK, TKANKA MIĘKKA, SAMORODNOŚĆ, BRZYDOTA, MATCZYNOŚĆ, MIECZ UCHYLNY, WIELKOŚĆ, FALISTOŚĆ, OGIER, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, RELING, DYSKWALIFIKACJA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, ORGAN SPÓŁKI, WYTWÓRNIA, DWUTLENEK, KOMÓRECZKA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, GOSPODARZ, OKRĘT LOTNICZY, TRÓJKĄT, JAZ ZASTAWKOWY, OPOKA, KSIĘGA INWENTARZOWA, CIRROCUMULUS, FRYBURG, SZATA, CENA, ŚMIESZKA, BABA, RAFA, WOLA BOŻA, BLADZIUCH, BŁYSZCZ BIZMUTU, PILA, NANOMETR, BYSTROŚĆ, PRYMITYWIZM, MŁODZIEŃCZOŚĆ, COŚ, WYRAŻENIE, NIEMRAWOŚĆ, ARTYSTA, KORZONEK, PŁOMIEŃ, PRZEMĄDRZALEC, REPREZENTACYJNOŚĆ, KOLEŻEŃSTWO, KOLIDAR, SUMA WEKSLOWA, DOBRODUSZNOŚĆ, DOKTOREK, CHRAPY, SYNKLINA FAŁSZYWA, BAZYLIKA WIĘKSZA, BEZŻUCHWOWCE, SPLOT, WIETRZENIE MECHANICZNE, HÄNDEL, PISCHINGER, ORIJA, SARONG, PIEPRZ GWINEJSKI, DROŻYZNA, HIT, KOMPETENTNOŚĆ, IRONIA, ZGŁOSKOWIEC, KRETYŃSTWO, MINERAŁ SIARCZKOWY, PUPIL, QUEBECKI, EKSPRESYJNOŚĆ, PAGI, LĘK SEPARACYJNY, ŚLĄSKOŚĆ, DŁUŻNICZKA, TAKSIARA, PIEG, IRONICZNOŚĆ, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, ATESTAT, STROIK, SEKSISTOWSKOŚĆ, KONCERNIAK, MECH JAWAJSKI, WYCHOWAWCZOŚĆ, OKREŚLENIE, NAWÓJ, STEROWANIE MINIMALNO-KWADRATOWE, CENTRALA, WYDAJNOŚĆ, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, PLAC, FUNDATOR, EKSPRESOWOŚĆ, PANŚWINIZM, ZAINTERESOWANA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, PODNOSKA, WZORZEC, PIEC ŁUKOWY, POLE KARNE, UCIECZKA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, MUZYKA PROGRAMOWA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, ŚWIADKOWA, STABILIZATOR, MATERIALISTA, DWUBARWNOŚĆ, DEASEMBLER, PRZYWIDZENIE, JAPOŃSKOŚĆ, POLE WIROWE, KABRIOLET, MAMIDŁO, STOPA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ROZRZUTKOWATE, KONKURENCJA DOSKONAŁA, RUMUŃSKOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, GRA NA ZWŁOKĘ, FONDUE, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ABSURD, VALYRIA, SYMPOZJON, KIERKI, GUGLE, POLE JEDNORODNE, ŁAPA, NIEŚWIADOMOŚĆ, WYWÓD, WRZASKLIWOŚĆ, GRADIENT, ARCHAICZNOŚĆ, DESER, SUCHAR, KARAFUŁKA, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, METYCYLINA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, MDŁOŚĆ, NOSACZ MENTAWAJSKI, TAUTOCHRONA, JAŚMINOWIEC WONNY, KASZANKA, WYTWÓRCA, CZUBATOŚĆ, ŚWIECA, WARSTWA JASNA, NIELUDZKOŚĆ, NASADA, LUDY TURAŃSKIE, SAMOURZECZYWISTNIANIE, TRUP, PŁASKOZIEMIEC, STAWIDŁO, HOMAR EUROPEJSKI, DELEGACJA, DUCH, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, LOPOLIT, NĘDZA, NIRWANA, ABSOLUTORIUM, CHRZEST, FATALIZM, CHRONOMETR MORSKI, CIENISTKA, TRÓJCA, WIDŁOGONKA SIWICA, NEUSTON, SAMOURZECZYWISTNIENIE, SIEKACZ, ZAPORA, PAPA MOBILE, PRYSZNIC, MACIERZYSTOŚĆ, INSTRUMENT DĘTY, PODTRZYMKA, LICZBA PRZESTĘPNA, PŁYTA DETONACYJNA, ŻÓŁWIE SPŁASZCZONE, TRYNITARIANIZM, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, WYWROTOWIEC, WZNIOS, MARCÓWKA, POLE, RÓWNOŚĆ, TEŚCIK, NORMATYWIZM, GLINIANE RĘCE, DEASEMBLACJA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, WYRAŻENIE, ODPŁATA, RELACJA SYMETRYCZNA, LODÓWKA, SZACHOWNICA POLIBIUSZA, OSZCZĘDNOŚĆ, SKRÓT SYLABOWY, FANPEJDŻ, ZAPYCHACZ, PONCZ, CUDA-NIEWIDY, TOPOLOGIA SZYNOWA, WIĘZIEŃ, OTOCZENIE, BAKTERIE METANOGENICZNE, NAWROTOWOŚĆ, PIORUN KULISTY, OŁTARZYK, HEADHUNTER, NIEAKTUALNOŚĆ, ŚLICZNOŚĆ, ROLADA, PROGRAM TELEWIZYJNY, ŁADOWNICZY, BASEN, HAPLOTYP, SZORSTKOŚĆ, WORECZKOWY, PRASŁOWIAŃSKOŚĆ, PŁASKOŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, WYBUCHOWOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, CZŁOWIECZEK, KUC DARTMOOR, NEFELIN, KUBEK, PROTOROZAUR, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, ŚWIATŁA DROGOWE, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, KRETOWATE, WIGONIA, PACAN, JĘCZMIEŃ, BUDDYZM TYBETAŃSKI, PARA, ODWROTNOŚĆ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, GOOGLE INC, SKANDAL, PINGWIN MAŁY, CHLORYN, ZAKRĘT, DECYZJA OPTYMALNA, KĄPIEL LECZNICZA, RÓŻOWE SŁONIE, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, JAŚMINOWIEC, FABRYKATOR, MEGAPOZYTYW, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA, MAKAK JAPOŃSKI, REWIDENT, CENA DETALICZNA, UCIECZKA, AUTOTEMATYZM, OGNISKO, INTERSEMIOTYCZNOŚĆ, ?PIKNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.633 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ JEST WIETRZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ JEST WIETRZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIETRZNOŚĆ to, że coś jest wietrzne (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIETRZNOŚĆ
to, że coś jest wietrzne (na 10 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ JEST WIETRZNE sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - TO, ŻE COŚ JEST WIETRZNE. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast